Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 17.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindpåverka snø vil ha stabilisert seg relativt godt, men det vil ikkje vedvarande svake lag som ligg under. Skred kan difor løysast ut i leheng der snø har samla seg dei siste dagane. Skred på vedvarande svake lag er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande, men det er ikkje så mykje overliggande snø og difor vil ikkje skred bli så store. Fjernutløysing av skred er mogleg.
Dei siste dagane har det vore bygevêr med varierande mengder snø og vind. Snøen har lagt seg opp på tidlegare vindpåverka snø med ulik hardheit, på skare eller på bakken.
Det er kantkornlag i snødekket, fleire stadar i samband med skare.
Laurdag vart det løyst ut to skred opp mot Sjufjellet på kantkornlag under skare.
Generelt er det lite snø i regionen.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

17.01.2021 kl. 13:30

918 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 0 m/s klart kaldt oppholdsvær

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I denne delen av regionen er det kommet ca 3 cm nysnø siden sist mildvær. opp til ca 450 moh er det meget lite snø. ca 5-10cm. Rett under og like over tregrensen er det ca 40cm snø med et tynt islag fra sist mildvær. Under islaget er det et gjennomgående lag med kantkorn helt ned til bakken. Over 600moh er det enkelte steder tynne fokksnøflak med godt utviklet kantkorn under. På 950moh er det fortsatt lite snø, ca 40-60cm. Også her er det et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag. Generelt lite snø i fjellet, mye stein og lite nysnø, ca 3cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fortsatt generelt veldig lite snø i fjellet i denne delen av regionen. Opp til ca 500moh er det ca 5-10cm snø. Kaldt vær har bidratt til godt utviklede kantkornlag i snødekket over 500moh. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca 6-700moh. Et tynt skarelag med godt utviklede kantkorn under, dominerer snødekket mellom 500 til ca 700moh. Det er kommet ca 3 cm nysnø siste døgn. Neste døgn er det meldt lite eller ingen nedbør og kaldt vær, noe som tilsier fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Setermoen i dag. Det er generelt stabile forhold i fjellet, mye oppstikkende stein og lite snø. Neste dager er det meldt kaldt klart vær uten nedbør. Det vil være gode forhold for fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Det vil også kunne bli gode forhold for dannelse av overflaterim. Ved fremtidig snøfall vil eksisterende kantkornlag og evt rimlag kunne utgjøre et eller flere potensielle vedvarende svake lag i snødekket og dermed en utfordrende vinter. Varslet faregrad er for høy Min vurdering fra denne delen av regionen er at det er kommet for lite snø i fjellet siste periode til at det skal kunne danne seg flak av betydning. Det er generelt meget stabile forhold i fjellet. Kun få og meget eksponerte heng vil etter min mening kunne gå til brudd og forårsake små skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Grunnet lite snø og få steder med fokksnø er det meget vanskelig å påvirke kantkornlaget slik situasjonen er nå mtp snømengde og oppbygning av snødekket.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet ingen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Tester

ECTN1@8cmQ3 God Det er et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag. Snødekket over skarelaget er for tynt til at det utgjør noen skredfare.

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F/4F-1F MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 55 cm 1F/1F- MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -10,6 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient de første 20 cm tilsier gode forhold for fortsatt utvikling av kantkorn

ObsID: 249691

Indre Troms / Bardu

Snø

17.01.2021 kl. 11:58

802 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D -10,6 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 80 cm

ObsID: 249645

Indre Troms / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 11:54

686 moh

Jo9@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen, ingen ytterligere tegn

ObsID: 249619

Indre Troms / Bardu

Snø

17.01.2021 kl. 11:35

834 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,3 °C 1 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er kommet ca 10cm nysnø de siste to dagene. Bra skiføre mange plasser.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold grunnet fersk fokksnø over svake kantkornlag. Man må være spesielt forsiktig i beheng hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Kantkornlagene vil trolig fortsette å utvikle seg sakte i negativ retning med kulden som er meldt de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh Klarte ikke å finne dette problemet skikkelig i dag men antar at svake kantkornlag er aktive fortsatt.

Tester

ECTX God

Snøprofil

9 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 8 cm P MF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm K FCxr 0 mm/0 mm, 12 cm K MF 0 mm/0 mm -11,2 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 60 cm

ObsID: 249611

Indre Troms / Balsfjord

Snø

17.01.2021 kl. 10:45

506 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Vær

Ikke nedbør 80% skyer

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Sukker i bun 5cm, 10 cm hard smelt frys, 15 store kantkorn (sukkersnø), 10 nysnø

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikke skutende, kun små

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249600

Indre Troms / Balsfjord

Snø

16.01.2021 kl. 15:53

768 moh

ThomWdg@lyngen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ThomWdg@lyngen

Skredhendelse

16. jan 13:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 621 moh og sluttet på 537 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng Vindtramsportert nysnø over kantkorn på skarelag. Utløst av hunder. Det ble også utløst lite skred av skikjørere i nordøstlig side.

ObsID: 249518

Indre Troms / Bardu

Snø

15.01.2021 kl. 16:53

861 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  I mangel på tid da noe annet mer tidskritisk var oppdraget tok jeg noen enkle tester underveis for å kontrollere snødekket.

Vær

-3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett tåke og vind med snø i lufta. Dårlig sikt. Ca 10-50m med hodelykt.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Innblåst nysnø i NV hellinger

Skredfarevurdering

Mindre skred/fonner kan løsne i renner/slutter der det er inntrasportert nysnø med vinden.

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 1 - Små V, NV over 900 moh

ObsID: 250779

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org