Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 13.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Det er lett å løse ut skred der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store drønn i Dividalen tyder på at det fortsatt er lett å påvirke svake lag i snødekket. Skredfaren er størst i Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her er det fortsatt lett å løse ut store til svært store skred på vedvarende svake lag. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fraværet av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg og det skal nå mer til for å løse ut skred.
Der vinden ikke kommer til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder, så er snøen vindpåvirket, eller avblåst til eldre skarelag.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Tirsdag utløste fylkeskommunen et stort skred i Tamokdalen med Daisybell.
Onsdag ble det observert flere store drønn i Dividalen ved Høgskardet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 18:26

865 moh

Marius@obskorps (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra S ↑ 80% skyer Rolig og ganske fint vær. Tilskyende og mer eller mindre fullt skydekke i løpet av turen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det blåste en god del fra sør i går med tildels mye snø tilgjengelig for transport. Det ser ut til å være en del variasjon på hvor mye det har blåst og det er variabelt hvor vindpåvirket snøoverflata er, under tregrensa er det ubunden snø. På observasjonsstedet vurderes det til moderat skredfare, men har ikke observasjon av markerte kantkornlag her. Vedvarende neste par dagene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Ubunden snø under tregrensa, fra vindpakket myk til vindpakket hard over tregrensa, ubunden/løsere snø i søkk og leheng over tregrensa.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 260863

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 18:11

908 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd med bruddforplantning i kantkornlag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø vindtransportert snø fra i går 11 mars.

Vær

Ikke nedbør -8,3 °C 0 m/s 100% skyer kraftig vind fra S/SØ i går har ført til vindtransport av snø inn i leheng i N eksposisjoner. Rolige vindforhold siste 24 timer og noe stigende temperatur har ført til en viss stabilisering av svake lag i fokksnøen. Sola har begynt å påvirke snødekket noe med en SØ/S/SV heng og enkelte steder er det dannet en tynn solskare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en periode med kraftig vind fra flere himmelretninger og siste 48 timer fra S/SØ har mye av den løse ubundne snøen i høyden etter siste tids snøfall blitt transportert inn i leheng. Svake lag i fokksnøen vil kunne gå til brudd ved liten tilleggsbelastning neste døgn, for så gradvis stabilisere seg. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Tester viser at det er flere vedvarende svake lag i snødekket som går til brudd, samt at det er nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen. Neste 24-48 timer er det meldt noe høyere temperatur. De svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg noe, og det vil være begrenset ny fokksnødannelse grunnet lite vind og begrenset snøfall. De svake vedvarende svake lagene vil fortsatt være aktive i store deler av regionen. Varslet faregrad er for høy i denne delen av regionen virker det som om faregraden er for høy. Det virker å være en markant forskjell i hvor potent det vedvarende svake laget er i indre deler av regionen som Tamokdalen og indre deler av Målselvdlen, i forhold til ytre deler av regionen og Bardudalen. Det er ikke observert noen faretegn hverken Øst eller Vest av Bardudalen i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det er flere vedvarende svake lag i snødekket i denne delen av regionen. De svake lagene er vanskelig å påvirke, men kan påvirkes der snødekket er tynt og det kan gi store skred.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr under tregrensen er det ca 25-30 cm løs ubunden snø. over tregrensen er det vekslende vindpakket myk/hard fokksnø og stedvis avblåst hard skare/is. generelt lite snø i store deler av fjellet da kraftig vind fra flere himmelretninger har transportert snø inn i forsenkninger og leområder i fjellet.

Tester

ECTN11@27cmQ2 God

ECTP23@61cmQ2 God

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

3 cm 1F RG 1 mm D, 13 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F MFcr D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm P MF D, 24 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 3 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 1 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260857

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 15:51

844 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm P RG 0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D Hele laget, 11 cm 1F-P RG 0 mm D, 5 cm 1F- RG 0 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm I MFcr D, 1 cm 1F FC 1 mm D Ikke veldig utviklet, men oppfattes som klart kantete i formen., 20 cm K RG 0 mm D Grålig i formen, mulig oppfuktet på mildværet som var for snart to uker siden. Kan oppleves noe kantete i formen. Tatt i n-nø vendt side. Å

ObsID: 260841

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 15:26

794 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Mot S. Raudberget til høyre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Vindpakket hard. Vindskavler etter vind fra S-Sø. Tatt mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  5-10cm med ubunden snø i overflata. Bildet er tatt i søkk på ca. 650moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Fortsatt lite snø på fjellet. Avblåst på rygger. Over tregrensa blanding av vindpakket mykt og vindpakket hard, med lommer med ubunden snø i søkk. Ubunden snø under skoggrensa i all hovedsak.

ObsID: 260840

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 12:39

636 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 0 m/s 70% skyer Delvis overskyet oppholdsvær.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt ustabile forhold grunnet kantkornlag. I dag var det kantkornlaget over mildværskaren som viste seg som mest potent. Det har også blåst fra S/SØ de siste dagene så det er også mulig å løse ut flakskred som følge av nedføyket nysnø i bratte leheng. Den ferske vindtransporterte snøen vil stabilisere seg i løpet av helga. Kantkornlagene vil fortsette å være farlig framover. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Det har blåst kuling fra SØ de siste dagene og dette har gjort overflaten vindpakket hard de fleste plasser.

Tester

ECTPV@34cmQ3 Middels Brudd med full forplantning under saging. Tok også en propogation saw test og den ga utslag på 45cm.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

33 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm K MFcr D, 2 cm F DH 3 mm D, 9 cm 1F DH 3 mm D, 33 cm P MF D -8,2 °C @ 0 cm, -8,7 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 260793

Indre Troms / Målselv

Snø

11.03.2021 kl. 14:36

534 moh

Sindre (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 3-4 middels store flakskred observert igjennom dalen både i øst, vest og sørvestlig vendte dalsider.

Skredaktivitet

11. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, V, NV Noe fokk over skred restene. Vanskelig å vurdere ferskhet.

ObsID: 260641

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 14:07

387 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker Vindtransportert snø l i lesider

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut

ObsID: 260664

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 12:33

676 moh

StianS (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Observert flere skred gjennom hele Tamokdalen. Nærmeste nylige skred - vest side av Kjempetinden.

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 2 m/s fra SV ↗ Periodevis 2m/s vind til vindstille. Vind og skydekket var økende utover dagen.

Tester

CTH22@50cmQ2 God Brudd i svakt lag av FCxr. Fjernet først 30cm med snø før start av test

ECTN19@19cmQ2 God

Snøprofil

29 cm 4F DF D, 24 cm 1F/P RG D, 1 cm 4F FCxr D, 2 cm 1F MFpc D, 105 cm K/P MF D -7,6 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,8 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 90cm fra bunn av profilen og ned til bakken

ObsID: 260564

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 11:36

673 moh

Oljohnsen@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Oljohnsen@forsvaret

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 2 m/s fra S ↑ 10% skyer Temperaturen har variert fra -4,6 til -20,1. 0mm nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S mellom 700 moh og 600 moh Laget brøyt ut på slag nr. 13 på CT-testen. Kun testet snøen i S-SØ retning, problemet kan finnes flere steder.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut SØ, S mellom 700 moh og 600 moh Fikk ikke utslag på ECT eller CT. Snøen er kun testet i S-SØ retning, problemet kan finnes flere steder.

Tester

ECTX God Gjennomført med fokksnø (20cm) på toppen.

CTN God Test 2 gjennomført uten øverste fokksnølaget på 20 cm.

CTM13@15cmQ2 Middels Testen ble gjennomført med et fokksnølag på toppen.

Notater

Pitten er gravd som en del av utdanning og i 23 grader helning. Du synker 23cm ned i snøen når du trør med sko.

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Uvisst når skredet ble utløst. Antatt 5-7 dager siden. Ser ut til at det kun er topplaget (øverste 20cm) som er utløst. Skredet ble observert 100m vest for pitten.

Snøprofil

10 cm F DF D, 10 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 45 cm P MF D, 59 cm K/4F MF/FC D Sandwichlag med flere tydelig skarelag i snøen, MF var det dominerende laget, men FC finnes rundt skarelagene. -7,2 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0,9 °C @ 160 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260602

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 11:34

666 moh

Jo9@forsvaret (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er observert flere skred gjennom hele Tamokdalen. Disse er dog rapportert om og begynner å bli noen dager gamle. Ingen siste 24t

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Periodevis 2-4m/s vind. Kommer litt skyer innover området etterhvert.

Skredfarevurdering

Lag med kantkorn over skare er i ferd med å stabiliseres rundt/over tregrensen. Kommende mildvær vil bidra til ytterligere stabilisering. Varslet faregrad er riktig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 700 moh og 500 moh Dette er høyden og retning vi har sjekket. Utelukker ikke at problemet finnes i alle retninger og høyere opp. Antar at kantkorn ikke er stabilisert like mye i høyde over 700moh. Snøen under 500moh er mer homogen og stabil.

Tester

CTH22@50cmQ2 God Brudd i svakt lag av FCxr. Fjernet først 30cm med snø før test start

ECTN19@19cmQ2 God

Snøprofil

29 cm 4F DF D, 24 cm 1F/P RG D, 1 cm 4F FCxr D, 2 cm 1F/1F MFpc D, 105 cm K/P MF D -7,6 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,8 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 90cm fra bunn av profil til bakken.

ObsID: 260542

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 11:30

471 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker Fersk vind-transportert snø på nedføket nysnølag.

Vær

Ikke nedbør 9 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Spesielt i lesider, rundt tregrensa.

ObsID: 260660

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 10:54

760 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind fra sør, legger seg mye snø i lesidene.

Vær

-8 °C 13 m/s fra S ↑ Mye vind, stor transport av snø.

ObsID: 260657

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.03.2021 kl. 15:03

511 moh

Fossem@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Fossem@forsvaret Kommentar:  Snøprofilen ble gravd i tregrensa på Sjufjellet

Vær

Ikke nedbør -9,7 °C 1 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Ikke snø

Tester

ECTN27@60cmQ2 God

CTH30@60cmQ2 God

Notater

Lite funn i snøprofilen. Tydelig at mildværet som har vært har fjernet kantkorn i snødekket lavt i terrenget. Fortsatt mulig å finne svake bindinger i fokksnøen.

Snøprofil

4 cm F DF D, 25 cm 4F DF D, 41 cm 1F/P RG 0 mm/1 mm D, 29 cm K MFpc D, 81 cm P MFcl W -10,2 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 160 cm, 0 °C @ 180 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260413

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.03.2021 kl. 14:12

650 moh

Marius (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Marius
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Marius
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6 °C 0 m/s

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

ECTP11@60cmQ2 Dårlig

CTE11@60cmQ2 Dårlig

Notater

Begge tester jeg tok løsnet på nederste lag med kantkort.

Snøprofil

40 cm F/4F-1F PP, 5 cm I IF, 15 cm K MFcr, 2 cm I IF, 20 cm F FC 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260389

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org