Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 14.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Det er lett å løse ut skred der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store drønn i Dividalen tyder på at det fortsatt er lett å påvirke svake lag i snødekket. Skredfaren er størst i Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her er det fortsatt lett å løse ut store til svært store skred på vedvarende svake lag. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fraværet av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Litt vind og nysnø gjør at det kan legge seg opp små nysnøflak i leområder. Fokksnøen har trolig stabilisert seg, men vær forsiktig i skyggeområder i høyden.
Der vinden ikke kommer til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder er snøen vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Onsdag ble det observert flere store drønn i Dividalen ved Høgskardet.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til søndag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

14.03.2021 kl. 15:37

740 moh

Jostein@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret

Tester

@46cm Får brudd på lag på 46 med Hammerslag på spade.

ECTN9@19cmQ3

CTM11@19cmQ3 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk

Notater

Aspekt 150 Slope 20 Glemt termometer. Grunn pit snupunktet for turen. Flatt lys og dårlig sikt, så kom ikke så høy som ønsket. Stort sett tung skikjøring fra skoggrensen og ned.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

Snøprofil

5 cm F PP M, 14 cm 1F RG D, 2 cm 4F RG/DF D, 25 cm 1F RG D, 1 cm 4F RG D, 33 cm 1F/P RG D, 1 cm I MFcr D, 9 cm K/4F MF/DH D Finner gjenkjennbare krystaller, innimellom smelteformet snø. Helt ved bunnen sukkersnø og begerkrystaller. 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 261153

Indre Troms / Bardu / Indre Troms

Snø

14.03.2021 kl. 15:23

586 moh

Kay@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God Når CT ferdig brudd ved hardere slag @9cm

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Vær

-0,1 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Mindre mengder nedbør spredt utover hele dagen. Lite vind gjør at snøkrystallene blir liggende som PP/DF på bakken. Såvidt plussgrader midt på dagen i området snøprofilen ble tatt.

Snøprofil

4 cm F DF, 5 cm P RG, 1 cm F DF, 23 cm P RG, 1 cm F DF, 37 cm K RG, 1 cm F DF, 23 cm K RG, 30 cm I MF/MFcr 0 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm, -0,4 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 261160

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.03.2021 kl. 13:07

537 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn på skare under ubundet snø

Snøprofil

15 cm F DF M Snøen er lett kram i overflaten, 0,5 cm F FCxr 1 mm D, 100 cm K MFcr D God stabilitet i snøpakka

ObsID: 261112

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.03.2021 kl. 12:20

673 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Store begerkrystaller
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Stedet profilen og testene ble tatt

Tester

CTN God

CTH22@35cmQ2 God

CTM17@24cmQ2 God

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fint skiføre med ubundet snø som blir gradvis fastere nedover

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vedvarende svake laget (begerkrystaller under skare) antas å være aktivt i høyden fremdeles. Dette kan gi store skred. Lavere i fjellet, opp til ca 600 moh. er det enten helt borte pga gjennomfukting og tilfrysing, eller litt høyere mindre potent. Den overliggende snøen virker å være stabil. Varslet faregrad er for høy

Vær

1 °C 0 m/s 100% skyer Mildt, stille, lett snøfall

Snøprofil

5 cm F PP M Snøen er lett fuktig / kram i overflaten, 15 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr, 4 cm P RG, 0,5 cm I IF, 3 cm 1F FCxr, 3 cm K MFcr, 9 cm F/P DHcp 3 mm, 80 cm I/1F+ MFcr D Stabil pakke av islag og dels omvandlet kankornet og smelteomvandlet snø 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 261110

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 18:26

865 moh

Marius@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Ubunden snø under tregrensa, fra vindpakket myk til vindpakket hard over tregrensa, ubunden/løsere snø i søkk og leheng over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det blåste en god del fra sør i går med tildels mye snø tilgjengelig for transport. Det ser ut til å være en del variasjon på hvor mye det har blåst og det er variabelt hvor vindpåvirket snøoverflata er, under tregrensa er det ubunden snø. På observasjonsstedet vurderes det til moderat skredfare, men har ikke observasjon av markerte kantkornlag her. Vedvarende neste par dagene.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra S ↑ 80% skyer Rolig og ganske fint vær. Tilskyende og mer eller mindre fullt skydekke i løpet av turen.

ObsID: 260863

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 18:11

908 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd med bruddforplantning i kantkornlag

Tester

ECTN11@27cmQ2 God

ECTP23@61cmQ2 God

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr under tregrensen er det ca 25-30 cm løs ubunden snø. over tregrensen er det vekslende vindpakket myk/hard fokksnø og stedvis avblåst hard skare/is. generelt lite snø i store deler av fjellet da kraftig vind fra flere himmelretninger har transportert snø inn i forsenkninger og leområder i fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det er flere vedvarende svake lag i snødekket i denne delen av regionen. De svake lagene er vanskelig å påvirke, men kan påvirkes der snødekket er tynt og det kan gi store skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø vindtransportert snø fra i går 11 mars.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en periode med kraftig vind fra flere himmelretninger og siste 48 timer fra S/SØ har mye av den løse ubundne snøen i høyden etter siste tids snøfall blitt transportert inn i leheng. Svake lag i fokksnøen vil kunne gå til brudd ved liten tilleggsbelastning neste døgn, for så gradvis stabilisere seg. Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Tester viser at det er flere vedvarende svake lag i snødekket som går til brudd, samt at det er nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen. Neste 24-48 timer er det meldt noe høyere temperatur. De svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg noe, og det vil være begrenset ny fokksnødannelse grunnet lite vind og begrenset snøfall. De svake vedvarende svake lagene vil fortsatt være aktive i store deler av regionen. Varslet faregrad er for høy i denne delen av regionen virker det som om faregraden er for høy. Det virker å være en markant forskjell i hvor potent det vedvarende svake laget er i indre deler av regionen som Tamokdalen og indre deler av Målselvdlen, i forhold til ytre deler av regionen og Bardudalen. Det er ikke observert noen faretegn hverken Øst eller Vest av Bardudalen i dag.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Vær

Ikke nedbør -8,3 °C 0 m/s 100% skyer kraftig vind fra S/SØ i går har ført til vindtransport av snø inn i leheng i N eksposisjoner. Rolige vindforhold siste 24 timer og noe stigende temperatur har ført til en viss stabilisering av svake lag i fokksnøen. Sola har begynt å påvirke snødekket noe med en SØ/S/SV heng og enkelte steder er det dannet en tynn solskare.

Snøprofil

3 cm 1F RG 1 mm D, 13 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm F MFcr D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm P MF D, 24 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 3 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 1 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260857

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 15:51

844 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm P RG 0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D Hele laget, 11 cm 1F-P RG 0 mm D, 5 cm 1F- RG 0 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm I MFcr D, 1 cm 1F FC 1 mm D Ikke veldig utviklet, men oppfattes som klart kantete i formen., 20 cm K RG 0 mm D Grålig i formen, mulig oppfuktet på mildværet som var for snart to uker siden. Kan oppleves noe kantete i formen. Tatt i n-nø vendt side. Å

ObsID: 260841

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 15:26

794 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Mot S. Raudberget til høyre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Vindpakket hard. Vindskavler etter vind fra S-Sø. Tatt mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  5-10cm med ubunden snø i overflata. Bildet er tatt i søkk på ca. 650moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Fortsatt lite snø på fjellet. Avblåst på rygger. Over tregrensa blanding av vindpakket mykt og vindpakket hard, med lommer med ubunden snø i søkk. Ubunden snø under skoggrensa i all hovedsak.

ObsID: 260840

Indre Troms / Bardu

Snø

12.03.2021 kl. 12:39

636 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Tester

ECTPV@34cmQ3 Middels Brudd med full forplantning under saging. Tok også en propogation saw test og den ga utslag på 45cm.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Det har blåst kuling fra SØ de siste dagene og dette har gjort overflaten vindpakket hard de fleste plasser.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt ustabile forhold grunnet kantkornlag. I dag var det kantkornlaget over mildværskaren som viste seg som mest potent. Det har også blåst fra S/SØ de siste dagene så det er også mulig å løse ut flakskred som følge av nedføyket nysnø i bratte leheng. Den ferske vindtransporterte snøen vil stabilisere seg i løpet av helga. Kantkornlagene vil fortsette å være farlig framover. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 0 m/s 70% skyer Delvis overskyet oppholdsvær.

Snøprofil

33 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm K MFcr D, 2 cm F DH 3 mm D, 9 cm 1F DH 3 mm D, 33 cm P MF D -8,2 °C @ 0 cm, -8,7 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 260793

Indre Troms / Målselv

Snø

11.03.2021 kl. 14:36

534 moh

Sindre (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 3-4 middels store flakskred observert igjennom dalen både i øst, vest og sørvestlig vendte dalsider.

Skredaktivitet

11. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, V, NV Noe fokk over skred restene. Vanskelig å vurdere ferskhet.

ObsID: 260641

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 14:07

387 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut

Faretegn

Ferske sprekker Vindtransportert snø l i lesider

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra S ↑

ObsID: 260664

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 12:33

676 moh

StianS (Ukjent)

Tester

CTH22@50cmQ2 God Brudd i svakt lag av FCxr. Fjernet først 30cm med snø før start av test

ECTN19@19cmQ2 God

Faretegn

Ferske skred Observert flere skred gjennom hele Tamokdalen. Nærmeste nylige skred - vest side av Kjempetinden.

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 2 m/s fra SV ↗ Periodevis 2m/s vind til vindstille. Vind og skydekket var økende utover dagen.

Snøprofil

29 cm 4F DF D, 24 cm 1F/P RG D, 1 cm 4F FCxr D, 2 cm 1F MFpc D, 105 cm K/P MF D -7,6 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,8 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 90cm fra bunn av profilen og ned til bakken

ObsID: 260564

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 11:36

673 moh

Oljohnsen@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Oljohnsen@forsvaret

Tester

ECTX God Gjennomført med fokksnø (20cm) på toppen.

CTN God Test 2 gjennomført uten øverste fokksnølaget på 20 cm.

CTM13@15cmQ2 Middels Testen ble gjennomført med et fokksnølag på toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S mellom 700 moh og 600 moh Laget brøyt ut på slag nr. 13 på CT-testen. Kun testet snøen i S-SØ retning, problemet kan finnes flere steder.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut SØ, S mellom 700 moh og 600 moh Fikk ikke utslag på ECT eller CT. Snøen er kun testet i S-SØ retning, problemet kan finnes flere steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Uvisst når skredet ble utløst. Antatt 5-7 dager siden. Ser ut til at det kun er topplaget (øverste 20cm) som er utløst. Skredet ble observert 100m vest for pitten.

Notater

Pitten er gravd som en del av utdanning og i 23 grader helning. Du synker 23cm ned i snøen når du trør med sko.

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 2 m/s fra S ↑ 10% skyer Temperaturen har variert fra -4,6 til -20,1. 0mm nedbør.

Snøprofil

10 cm F DF D, 10 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 45 cm P MF D, 59 cm K/4F MF/FC D Sandwichlag med flere tydelig skarelag i snøen, MF var det dominerende laget, men FC finnes rundt skarelagene. -7,2 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0,9 °C @ 160 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 260602

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.03.2021 kl. 11:34

666 moh

Jo9@forsvaret (***)

Tester

CTH22@50cmQ2 God Brudd i svakt lag av FCxr. Fjernet først 30cm med snø før test start

ECTN19@19cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 700 moh og 500 moh Dette er høyden og retning vi har sjekket. Utelukker ikke at problemet finnes i alle retninger og høyere opp. Antar at kantkorn ikke er stabilisert like mye i høyde over 700moh. Snøen under 500moh er mer homogen og stabil.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er observert flere skred gjennom hele Tamokdalen. Disse er dog rapportert om og begynner å bli noen dager gamle. Ingen siste 24t

Skredfarevurdering

Lag med kantkorn over skare er i ferd med å stabiliseres rundt/over tregrensen. Kommende mildvær vil bidra til ytterligere stabilisering. Varslet faregrad er riktig.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Periodevis 2-4m/s vind. Kommer litt skyer innover området etterhvert.

Snøprofil

29 cm 4F DF D, 24 cm 1F/P RG D, 1 cm 4F FCxr D, 2 cm 1F/1F MFpc D, 105 cm K/P MF D -7,6 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,8 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 90cm fra bunn av profil til bakken.

ObsID: 260542

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 11:30

471 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Spesielt i lesider, rundt tregrensa.

Faretegn

Ferske sprekker Fersk vind-transportert snø på nedføket nysnølag.

Vær

Ikke nedbør 9 m/s fra S ↑

ObsID: 260660

Indre Troms / Bardu

Snø

11.03.2021 kl. 10:54

760 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind fra sør, legger seg mye snø i lesidene.

Vær

-8 °C 13 m/s fra S ↑ Mye vind, stor transport av snø.

ObsID: 260657

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org