Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 16.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er lett å løse ut skred der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner, spesielt i indre strøk. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som kan være lett å påvirke for en skiløper. Skredproblemet er antagelig mest gjeldende for Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her kan det være lett å løse ut store til svært store skred. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Vær særlig obs i overgang mellom tynt og tykt snødekke. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Litt vind og nysnø gjør at det kan legge seg opp små fokksnøflak i leområder. Disse kan enkelte steder være lette å påvirke. I områder som får gløtt av sol kan bindingene i snøen svekkes i solvendte brattheng og gi enkelte små løssnøskred.
Det har kommet litt nysnø de siste dagene. Over skoggrensen er det vindpåvirket snø av varierende hardhet. På vindutsatte områder er det avblåst ned til gammel mildværsskare eller bakken. I skogen er det ubunden snø.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

16.03.2021 kl. 09:35

873 moh

rayvedal (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  rayvedal Kommentar:  Nedføyket hardt lag ca 30 cm under overflaten. Krever stor belastning for å løse ut. Ujevnt bruddflaten. Tynt islag på ca 50 cm under overflaten. Veldig gode bindinger i snøen.
ObsID: 262371

Indre Troms / Bardu

Snø

14.03.2021 kl. 15:37

740 moh

Jostein@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret

Notater

Aspekt 150 Slope 20 Glemt termometer. Grunn pit snupunktet for turen. Flatt lys og dårlig sikt, så kom ikke så høy som ønsket. Stort sett tung skikjøring fra skoggrensen og ned.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk

Tester

@46cm Får brudd på lag på 46 med Hammerslag på spade.

ECTN9@19cmQ3

CTM11@19cmQ3 Middels

Snøprofil

5 cm F PP M, 14 cm 1F RG D, 2 cm 4F RG/DF D, 25 cm 1F RG D, 1 cm 4F RG D, 33 cm 1F/P RG D, 1 cm I MFcr D, 9 cm K/4F MF/DH D Finner gjenkjennbare krystaller, innimellom smelteformet snø. Helt ved bunnen sukkersnø og begerkrystaller. 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 261153

Indre Troms / Bardu / Indre Troms

Snø

14.03.2021 kl. 15:23

586 moh

Kay@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-0,1 °C 1 m/s fra N ↓ 100% skyer Mindre mengder nedbør spredt utover hele dagen. Lite vind gjør at snøkrystallene blir liggende som PP/DF på bakken. Såvidt plussgrader midt på dagen i området snøprofilen ble tatt.

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Tester

CTN God Når CT ferdig brudd ved hardere slag @9cm

Snøprofil

4 cm F DF, 5 cm P RG, 1 cm F DF, 23 cm P RG, 1 cm F DF, 37 cm K RG, 1 cm F DF, 23 cm K RG, 30 cm I MF/MFcr 0 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm, -0,4 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 261160

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.03.2021 kl. 13:07

537 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn på skare under ubundet snø

Snøprofil

15 cm F DF M Snøen er lett kram i overflaten, 0,5 cm F FCxr 1 mm D, 100 cm K MFcr D God stabilitet i snøpakka

ObsID: 261112

Indre Troms / Balsfjord

Snø

14.03.2021 kl. 12:20

673 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Store begerkrystaller
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Stedet profilen og testene ble tatt

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vedvarende svake laget (begerkrystaller under skare) antas å være aktivt i høyden fremdeles. Dette kan gi store skred. Lavere i fjellet, opp til ca 600 moh. er det enten helt borte pga gjennomfukting og tilfrysing, eller litt høyere mindre potent. Den overliggende snøen virker å være stabil. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Vær

1 °C 0 m/s 100% skyer Mildt, stille, lett snøfall

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fint skiføre med ubundet snø som blir gradvis fastere nedover

Tester

CTN God

CTH22@35cmQ2 God

CTM17@24cmQ2 God

Snøprofil

5 cm F PP M Snøen er lett fuktig / kram i overflaten, 15 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr, 4 cm P RG, 0,5 cm I IF, 3 cm 1F FCxr, 3 cm K MFcr, 9 cm F/P DHcp 3 mm, 80 cm I/1F+ MFcr D Stabil pakke av islag og dels omvandlet kankornet og smelteomvandlet snø 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 261110

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org