Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 19.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sterk vind kombinert med mye nedbør gir økt skredfare. Både tørre og våte skred kan løsne naturlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lavlandet vil regn både øke belastningen og svekke bindingene i snøen og det kan gå naturlig utløste våte skred i alle himmelretninger. Over mildværsgrensen vil sterk vind og nysnø føre til at det dannes flak med ustabil fokksnø i leområder. Det finnes også mye løssnø i terrenget tilgjengelig for vindtransport som bidrar til pålagringen. Det kan gå naturlig utløste store skred. I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som kan være lett å påvirke for en skiløper. Skredproblemet er antagelig mest gjeldende for Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her kan det i enkelte heng være lett å løse ut store skred. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Vær særlig obs i overgang mellom tynt og tykt snødekke. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Skredfaren er økende mot ettermiddagen når mengde nedbør og vindstyrke øker.
Bygevær har gitt påfyll av litt nysnø som i store deler av regionen er løs og ubunden. Nysnøen ligger over eldre fokksnø eller mildværsskare fra tidligere i vinter.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Noe økende vind fra sør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen, mest nedbør i sørvest. Høyest nysnøgrense i vestlige strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

19.03.2021 kl. 16:09

790 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Snødekke

Kraftig snøfokk Tørr Fra SV. Generelt på utsatte steder i området.

ObsID: 262974

Indre Troms / Balsfjord

Snø

18.03.2021 kl. 10:42

498 moh

PetterPG (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterPG Kommentar:  .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

LBT Ikke brudd på denne testen

CTN God Spadetest: Moderat belastning og brudd Q2 på 25 cm Noe vegetasjon rundt kan påvirke

Snøprofil

5 cm F D, 20 cm 4F D, 2 cm I, 35 cm 1F Omtrent 60-80 cm snødybde. Ikke representativt for de konvekse delene av siden hvor det ligger mer pålagret snø

ObsID: 262774

Indre Troms / Målselv

Snø

17.03.2021 kl. 17:00

493 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd ved LBT
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat snødekket virker å være stabilt i denne høyden i denne delen av regionen. Det er et vedvarende svakt lag i snødekket, men i denne høyden er det delvis nedbrutt og er vanskelig å påvirke. Høyere i fjellet fra ca 800moh er det mer potent og lettere å påvirke. Det finnes svake lag i fokksnøen, men de har stabilisert seg og er vanskeligere å påvirke Lite nedbør og svak til moderat vind fører til liten til moderat pålagring av fokksnø. Svake lag i fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg. Forventer generelt stabile forhold i fjellet. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsatt være et problem i høyden fra ca 800moh Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -9 °C 2 m/s fra N ↓ 95% skyer

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr under skoggrensen er det ca 20cm løs ubunden snø. over tregrensen er det ca 10 cm løs ubunden snø. Lite vind siste døgn har ført til at det ligger et lag med løs ubunden snø i store deler av fjellet i denne delen av regionen.

Tester

LBT@52cmQ2 moderat kraft for å få brudd

ECTX God

Snøprofil

11 cm F PP 2 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 11 cm P MF D, 3 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 95 cm P MF D -10 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 140 cm

ObsID: 262614

Indre Troms / Bardu

Snø

17.03.2021 kl. 16:14

938 moh

stisand@Forsvaret (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1,5 m/s

Tester

CTN God

ObsID: 262639

Indre Troms / Bardu

Snø

17.03.2021 kl. 14:12

915 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. mar. 18-24 (+01:00) Skavl Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten grad av vindtransport, men den er der.

Vær

-8 °C fra NV ↘ 80% skyer Pent vær

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTX God Blokka gikk gikk ikke før belastning på spade. Gikk på kantkornlag.

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 40 cm 1F RG 2 mm D, 2 cm I MF D, 40 cm 1F RG 3 mm D, 2 cm 4F FCxr/FCxr 2 mm D, 15 cm 1F RG 2 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 10 cm P RG 2 mm

ObsID: 262634

Indre Troms / Bardu

Snø

16.03.2021 kl. 09:35

873 moh

rayvedal (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  rayvedal Kommentar:  Nedføyket hardt lag ca 30 cm under overflaten. Krever stor belastning for å løse ut. Ujevnt bruddflaten. Tynt islag på ca 50 cm under overflaten. Veldig gode bindinger i snøen.
ObsID: 262371

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org