Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 20.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sterk vind og nedbør opprettholder skredfaren. Både tørre og våte skred kan løsne naturlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind og nysnø vil fortsette å legge opp flak med fokksnø i leområder. Gårsdagens fokksnø kan også fortsatt trenge tid til å stabilisere seg. I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som lett kan påvirkes av en skiløper. Skredproblemet er antagelig mest gjeldende for Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her kan det i enkelte heng være lett å løse ut store skred. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Vær særlig obs i overgang mellom tynt og tykt snødekke. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Bygevær vil gi store lokale variasjoner. Skredfaren er størst i de områdene som får mest vind.
Bygevær har gitt påfyll av litt nysnø som i store deler av regionen er løs og ubunden. Nysnøen ligger over eldre fokksnø eller mildværsskare fra tidligere i vinter.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen, mest nedbør i sørvest. Høyest nysnøgrense i vestlige strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke. Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 19:28

410 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263126

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:20

475 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det vedvarende svake laget ligge på ca 50-55 cm og er middels lett å løse ut. Basert på tidligere utbredelse av det svake laget er det sannsynlig at skredproblemet er utbredt, også i flere eksposisjoner. Særlig der snødekket er tynt vil en lettere kunne løse ut skred, og en kan få stepdowneffekt pga variasjoner i snødybde. Forholdene kan være vesentlig mer utviklet andre steder i regionen. Da det ikke er identifisert temperaturgradient og temperaturen i lufta er forholdsvis mild vil vi sannsynlig ikke få ytterligere utvikling av dette laget før temperaturen igjen synker. Fokksnøen som ligger over det svake laget vil sintre og kan skape forhold for oppbyggende omvandling gitt synkende temperatur. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste dagers nedbør i form av regn i lavlandet har kommet som snø over 400 moh og i kombinasjon med vind pakket en del snø i leheng

Vær

Snø 0,2 °C 0 m/s 100% skyer Lett snødrev med fuktig snø i lavlandet og tørrere snø over 400 moh

Tester

CTM11@51cmQ2 Middels Går til brudd på identifisert lagdeling der snøen er blanding mellom RGxf og FCxr. Ingen temperaturgradient identifisert, men har tydeligvis vært forhold tilstede for dette tidligere. Dette antas å være det kantkornlaget vi er kjent med at er aktivt i regionen.

ECTP11@51cmQ2 Middels Propagerer på blandingssnø mellom RGxf og FCxr. Var ikke gradient tilstede i snødekket i dag, så antas at dette er det gamle kantkornlaget som på dette stedet har begynt avrunding. Samtidig har det nok vært gradient da det var spor etter noe begynnende oppbyggende omvandling innenfor ti cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 5 cm F/4F FC/FCxr 2 mm D, 24 cm K MF/MFcl 4 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde ned til den gamle smelteomvandlede snøpakka fra forrige kraftige mildvær.

ObsID: 263082

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:18

475 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Sprekk i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@51cmQ2 Middels

CTM11@51cmQ2 Middels

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG/RGlr 0 mm/1 mm D, 6 cm F-4F RGxf 1 mm/2 mm, 5 cm F MF/FCxr 1 mm/3 mm, 24 cm K MFcl 3 mm/5 mm D -1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Treffer MF laget på ca 80cm

ObsID: 263058

Indre Troms / Balsfjord

Snø

19.03.2021 kl. 16:09

790 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Snødekke

Kraftig snøfokk Tørr Fra SV. Generelt på utsatte steder i området.

ObsID: 262974

Indre Troms / Balsfjord

Snø

18.03.2021 kl. 10:42

498 moh

PetterPG (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterPG Kommentar:  .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Tester

LBT Ikke brudd på denne testen

CTN God Spadetest: Moderat belastning og brudd Q2 på 25 cm Noe vegetasjon rundt kan påvirke

Snøprofil

5 cm F D, 20 cm 4F D, 2 cm I, 35 cm 1F Omtrent 60-80 cm snødybde. Ikke representativt for de konvekse delene av siden hvor det ligger mer pålagret snø

ObsID: 262774

Indre Troms / Målselv

Snø

17.03.2021 kl. 17:00

493 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd ved LBT
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat snødekket virker å være stabilt i denne høyden i denne delen av regionen. Det er et vedvarende svakt lag i snødekket, men i denne høyden er det delvis nedbrutt og er vanskelig å påvirke. Høyere i fjellet fra ca 800moh er det mer potent og lettere å påvirke. Det finnes svake lag i fokksnøen, men de har stabilisert seg og er vanskeligere å påvirke Lite nedbør og svak til moderat vind fører til liten til moderat pålagring av fokksnø. Svake lag i fokksnøen vil fortsette å stabilisere seg. Forventer generelt stabile forhold i fjellet. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsatt være et problem i høyden fra ca 800moh Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr under skoggrensen er det ca 20cm løs ubunden snø. over tregrensen er det ca 10 cm løs ubunden snø. Lite vind siste døgn har ført til at det ligger et lag med løs ubunden snø i store deler av fjellet i denne delen av regionen.

Snøprofil

11 cm F PP 2 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 11 cm P MF D, 3 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 95 cm P MF D -10 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 140 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Vær

Snø -9 °C 2 m/s fra N ↓ 95% skyer

Tester

LBT@52cmQ2 moderat kraft for å få brudd

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

ObsID: 262614

Indre Troms / Bardu

Snø

17.03.2021 kl. 16:14

938 moh

stisand@Forsvaret (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1,5 m/s

Tester

CTN God

ObsID: 262639

Indre Troms / Bardu

Snø

17.03.2021 kl. 14:12

915 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 40 cm 1F RG 2 mm D, 2 cm I MF D, 40 cm 1F RG 3 mm D, 2 cm 4F FCxr/FCxr 2 mm D, 15 cm 1F RG 2 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 10 cm P RG 2 mm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Liten grad av vindtransport, men den er der.

Skredaktivitet

17. mar. 18-24 (+01:00) Skavl Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S

Vær

-8 °C fra NV ↘ 80% skyer Pent vær

Tester

ECTX God Blokka gikk gikk ikke før belastning på spade. Gikk på kantkornlag.

ObsID: 262634

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org