Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 21.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind og nysnø vil fortsette å legge opp flak med fokksnø i leområder. Fokksnø fra tidligere i helgen kan fortsatt trenge tid til å stabilisere seg. I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som kan påvirkes av en skiløper. Skredproblemet er antagelig mest gjeldende for Tamokdalen, Dividalen og indre deler av Målselvdalen. Her kan det i enkelte heng være lett å løse ut store skred. Noen steder ligger de svake lagene under bærende snø slik at de er vanskeligere å påvirke, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt for en enkelt skiløper eller snøskuter. Vær særlig obs i overgang mellom tynt og tykt snødekke. Fjernutløsning fra slakere terreng er fortsatt mulig. Bygevær vil gi store lokale variasjoner. Skredfaren er størst i de områdene som får mest vind og snø.
Siste dagers nedbør har kommet som regn i lavlandet og snø over ca 400moh. Det er vindpakket snø endel steder over tregrensa. Nysnøen ligger over eldre fokksnø eller mildværsskare fra tidligere i vinter.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Det er observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø. Under ca. 500 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Fredag ble det observert kraftig snøfokk i regionen.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke. Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om kvelden.
-12 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

21.03.2021 kl. 16:51

455 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig siste 2 dager har det kommet ca 20-30cm nysnø. Moderat til kraftig vind i fjellet har ført til betydelig snøtransport inn i lenheng i N-SØ eksposisjoner. Det finnes svake lag med nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Eksisterende vedvarende svake lag av kantkorn har fått betydelig pålagring av fokksnø og vil kunne gi store skred. neste døgn vil det komme noe nedbør ifa snø og moderat vind. Det vil føre til moderat pålagring av fokksnø i leheng i NØ-S eksposisjoner. Temperaturen i fjellet tilsier at det vil ta noe tid før svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Neste 24-48 timer vil det igjen bli vindøkning og det vil komme moderate mengder nedbør ifa snø. Det vil føre til moderat til betydelig fokksnødannelse i leheng Varslet faregrad er riktig varslet faregrad for i dag er riktig. Forventer ikke at fokksnøen vil stabilisere seg vesentlig neste 24 timer før vi får betydelige mengder nedbør og kraftig vind mot kvelden i morgen mandag. Ville være litt varsom med å gå ned til faregrad 2, da det har vært betydelig pålagring av fokksnø i leheng og temperaturen i fjellet tilsier at fokksnøen trenger mer enn 24 timer til å stabilisere seg nokk til å gå ned til faregrad 2.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra V → 80% skyer

Tester

LBT@30cmQ2

LBT@92cmQ2

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Siste 24-48 timer er det kommet ca 20-30cm snø. Moderat til kraftig vind i fjellet har transportert løs ubunden snø inn i leheng. Eksponerte områder er avblåst. Under tregrensen er det flott pudder for god skikjøring

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh sterk vind og moderate mengder nysnø siste 2 døgn har ført til stor snøtransport inn i leheng

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

30 cm F+/ F-4F PP/DF 2 mm/1 mm D, 1 cm P MFcr D, 60 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F/4F-1F DF/DFbk 1 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm D -10,9 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -4 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -4,6 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263263

Indre Troms / Balsfjord

Snø

21.03.2021 kl. 14:21

674 moh

SimenS (Ukjent)

Skredhendelse

21. mar 14:21 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 263335

Indre Troms / Bardu

Snø

21.03.2021 kl. 13:04

496 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Birke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Birke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredhendelse

21. mar 13:04 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 495 moh og sluttet på 495 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Skred løsnet på konveks form av skikjører

Vær

Snø 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vinden og nedbøren kommer og går med bygene

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

ObsID: 263244

Indre Troms / Bardu

Snø

21.03.2021 kl. 11:08

706 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lokalt ustabile forhold grunnet pågående bygevær med vind og nedbør. Dette kombinert med svakt vedvarende kantkornlag nede i snødekket gjøre det meget krevende å bevege seg i fjellet nå. Alle bratte leheng som hovedsakelig er fra Øst-SØ til Sør må unngås. Skredene kan også bli forholdvis store dersom man løser ut fersk myk fokksnø som igjen påvirker kantkornlaget lengre ned i snødekket. Fokksnøflakene vil stabilisere seg betraktelig de neste 24-48 timene. Trolig vil dette gjøre at skredfaren går ned til FG 2 i den perioden. Varslet faregrad er riktig Jeg har justert skredproblemet kantkorn fra 800moh til 700moh siden jeg fant kantkorn på 706moh i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Vær

Snø -8,5 °C 6 m/s fra NV ↘ 70% skyer Kraftige snøbyger hele søndag. Tildels sterk vind over skoggrensa.

Tester

ECTX

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr dyp nysnø helt opp til skoggrensa. Det ligger et ferskt lag med tynn mildværskare fra tidligere i uka opp til ca 470moh. Dette laget ligger på ca 20cm. Dersom det blir kaldt har dette potensiale til å bygge kantkorn. Over skoggrensa var det meget hard vindskare på de mest vindutsatte stedene mens i lesider fra vinden som har kommet fra V og NV var det myke fokksnøflak som sprekker opp under skiene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Grunnet har fokksnø over det svake laget vil det måtte være stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred.

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

50 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm M, 1 cm K MFcr D, 2 cm F FC 2 mm D, 25 cm P MF 1 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263198

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 19:28

410 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263126

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:20

475 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Vær

Snø 0,2 °C 0 m/s 100% skyer Lett snødrev med fuktig snø i lavlandet og tørrere snø over 400 moh

Tester

CTM11@51cmQ2 Middels Går til brudd på identifisert lagdeling der snøen er blanding mellom RGxf og FCxr. Ingen temperaturgradient identifisert, men har tydeligvis vært forhold tilstede for dette tidligere. Dette antas å være det kantkornlaget vi er kjent med at er aktivt i regionen.

ECTP11@51cmQ2 Middels Propagerer på blandingssnø mellom RGxf og FCxr. Var ikke gradient tilstede i snødekket i dag, så antas at dette er det gamle kantkornlaget som på dette stedet har begynt avrunding. Samtidig har det nok vært gradient da det var spor etter noe begynnende oppbyggende omvandling innenfor ti cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det vedvarende svake laget ligge på ca 50-55 cm og er middels lett å løse ut. Basert på tidligere utbredelse av det svake laget er det sannsynlig at skredproblemet er utbredt, også i flere eksposisjoner. Særlig der snødekket er tynt vil en lettere kunne løse ut skred, og en kan få stepdowneffekt pga variasjoner i snødybde. Forholdene kan være vesentlig mer utviklet andre steder i regionen. Da det ikke er identifisert temperaturgradient og temperaturen i lufta er forholdsvis mild vil vi sannsynlig ikke få ytterligere utvikling av dette laget før temperaturen igjen synker. Fokksnøen som ligger over det svake laget vil sintre og kan skape forhold for oppbyggende omvandling gitt synkende temperatur. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste dagers nedbør i form av regn i lavlandet har kommet som snø over 400 moh og i kombinasjon med vind pakket en del snø i leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 5 cm F/4F FC/FCxr 2 mm D, 24 cm K MF/MFcl 4 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde ned til den gamle smelteomvandlede snøpakka fra forrige kraftige mildvær.

ObsID: 263082

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:18

475 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Sprekk i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@51cmQ2 Middels

CTM11@51cmQ2 Middels

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG/RGlr 0 mm/1 mm D, 6 cm F-4F RGxf 1 mm/2 mm, 5 cm F MF/FCxr 1 mm/3 mm, 24 cm K MFcl 3 mm/5 mm D -1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Treffer MF laget på ca 80cm

ObsID: 263058

Indre Troms / Balsfjord

Snø

19.03.2021 kl. 16:09

790 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Snødekke

Kraftig snøfokk Tørr Fra SV. Generelt på utsatte steder i området.

ObsID: 262974

Indre Troms / Balsfjord

Snø

18.03.2021 kl. 10:42

498 moh

PetterPG (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterPG Kommentar:  .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Tester

LBT Ikke brudd på denne testen

CTN God Spadetest: Moderat belastning og brudd Q2 på 25 cm Noe vegetasjon rundt kan påvirke

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F D, 20 cm 4F D, 2 cm I, 35 cm 1F Omtrent 60-80 cm snødybde. Ikke representativt for de konvekse delene av siden hvor det ligger mer pålagret snø

ObsID: 262774

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org