Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 23.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Betydelig skredfare. Våte skred i lavlandet og tørre, naturlig utløste skred i høyden. Hold deg unna skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over mildværsgrensen vil svært kraftig vind og snø bygge opp ustabile fokksnøflak i leområder. I de delene av regionen der det kommer mest nedbør kan det nå legge seg opp så mye snø at det kan løsne skred av seg selv. På natten og tidlig på dagen vil det fremdeles være mulig at det løsner et og annet naturlig utløst vått skred, men ettersom temperaturen synker avtar sannsynligheten for våte skred (inntil temperaturen øker raskt til natten). Vedvarende svake lag av kantkorn er stort sett vanskelig å påvirke, men naturlig utløste skred i fokksnøen kan føre til at det løsner skred på kantkornlaget.
I løpet av helgen kom det 20-30 cm nysnø. I skogen ligger snøen ubunden/lett bunden, mens den i fjellet ble fraktet vegg-i-mellom mens den fremdeles var kald og flyttbar. I nord, øst og sørøstvendte leheng ligger det nå ferske fokksnøflak av varierende hardhet. Snøen fra helgen ligger over eldre fokksnø eller mildværsskare fra tidligere i vinter.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Fra skoggrensen og opp er det også observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Varmest om natten, synkende temperatur utover dagen. Mest nedbør sørvest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

22.03.2021 kl. 21:03

608 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Notater

Kjørte i formiddag langs tamokveien og observerte. Første dag med klarvær på en stund. Et flakskred i fokksnø (sannsynligvis) i nordøstsiden av Blåbærfjellet str 3. Ca 1100 moh Et str. 2 skred under toppen av Blåbærfjellet sø vendt 1400 moh. 2 relativt store str 2 skred i Grevolanasen nø vendt. Gikk ikke over elva. Alle skred i bratte leområder, begrenset utbredelse og beskjeden tykkelse, dvs under en meter. Ellers ingen skredaktivitet og det tyder på god stabilitet.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubundet løssnø på fast vindpåvirket base

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 70% skyer Pent vær, men har vært lette snøbyger i ettetmiddag

Skredfarevurdering

2 Moderat Noen steder høyt i fjellet kan det være vedvarende svake lag som kan gi store skred, alle himmelretninger. I leområder særlig møt øst kan det være ustabile flak av vindtransportert snø som kan gi skred opp til middels størrelse. Pga innkommende vestavær vil skredfaren ventes å øke i morgen Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom obs og varsel

Tester

CTN God

CTH29@50cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snøprofil

20 cm F PP, 13 cm P RG, 13 cm 1F RG, 4 cm P MFcr, 3 cm F FC, 2 cm K MFcr, 15 cm 1F FCxr, 18 cm I MFcr, 18 cm 4F/4F FC 3 mm, 18 cm K MFcr, 20 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263435

Indre Troms / Målselv

Snø

21.03.2021 kl. 16:51

455 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Siste 24-48 timer er det kommet ca 20-30cm snø. Moderat til kraftig vind i fjellet har transportert løs ubunden snø inn i leheng. Eksponerte områder er avblåst. Under tregrensen er det flott pudder for god skikjøring

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra V → 80% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig siste 2 dager har det kommet ca 20-30cm nysnø. Moderat til kraftig vind i fjellet har ført til betydelig snøtransport inn i lenheng i N-SØ eksposisjoner. Det finnes svake lag med nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Eksisterende vedvarende svake lag av kantkorn har fått betydelig pålagring av fokksnø og vil kunne gi store skred. neste døgn vil det komme noe nedbør ifa snø og moderat vind. Det vil føre til moderat pålagring av fokksnø i leheng i NØ-S eksposisjoner. Temperaturen i fjellet tilsier at det vil ta noe tid før svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Neste 24-48 timer vil det igjen bli vindøkning og det vil komme moderate mengder nedbør ifa snø. Det vil føre til moderat til betydelig fokksnødannelse i leheng Varslet faregrad er riktig varslet faregrad for i dag er riktig. Forventer ikke at fokksnøen vil stabilisere seg vesentlig neste 24 timer før vi får betydelige mengder nedbør og kraftig vind mot kvelden i morgen mandag. Ville være litt varsom med å gå ned til faregrad 2, da det har vært betydelig pålagring av fokksnø i leheng og temperaturen i fjellet tilsier at fokksnøen trenger mer enn 24 timer til å stabilisere seg nokk til å gå ned til faregrad 2.

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Tester

LBT@30cmQ2

LBT@92cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh sterk vind og moderate mengder nysnø siste 2 døgn har ført til stor snøtransport inn i leheng

Snøprofil

30 cm F+/ F-4F PP/DF 2 mm/1 mm D, 1 cm P MFcr D, 60 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F/4F-1F DF/DFbk 1 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm D -10,9 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -4 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -4,6 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263263

Indre Troms / Balsfjord

Snø

21.03.2021 kl. 14:21

674 moh

SimenS (Ukjent)

Skredhendelse

21. mar 14:21 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 263335

Indre Troms / Bardu

Snø

21.03.2021 kl. 13:04

496 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Birke
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Birke

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Ferske skred Område: På dette stedet

Vær

Snø 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vinden og nedbøren kommer og går med bygene

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

Skredhendelse

21. mar 13:04 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 495 moh og sluttet på 495 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Skred løsnet på konveks form av skikjører

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 263244

Indre Troms / Bardu

Snø

21.03.2021 kl. 11:08

706 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr dyp nysnø helt opp til skoggrensa. Det ligger et ferskt lag med tynn mildværskare fra tidligere i uka opp til ca 470moh. Dette laget ligger på ca 20cm. Dersom det blir kaldt har dette potensiale til å bygge kantkorn. Over skoggrensa var det meget hard vindskare på de mest vindutsatte stedene mens i lesider fra vinden som har kommet fra V og NV var det myke fokksnøflak som sprekker opp under skiene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Vær

Snø -8,5 °C 6 m/s fra NV ↘ 70% skyer Kraftige snøbyger hele søndag. Tildels sterk vind over skoggrensa.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lokalt ustabile forhold grunnet pågående bygevær med vind og nedbør. Dette kombinert med svakt vedvarende kantkornlag nede i snødekket gjøre det meget krevende å bevege seg i fjellet nå. Alle bratte leheng som hovedsakelig er fra Øst-SØ til Sør må unngås. Skredene kan også bli forholdvis store dersom man løser ut fersk myk fokksnø som igjen påvirker kantkornlaget lengre ned i snødekket. Fokksnøflakene vil stabilisere seg betraktelig de neste 24-48 timene. Trolig vil dette gjøre at skredfaren går ned til FG 2 i den perioden. Varslet faregrad er riktig Jeg har justert skredproblemet kantkorn fra 800moh til 700moh siden jeg fant kantkorn på 706moh i dag.

Skredaktivitet

21. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Grunnet har fokksnø over det svake laget vil det måtte være stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred.

Snøprofil

50 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm M, 1 cm K MFcr D, 2 cm F FC 2 mm D, 25 cm P MF 1 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263198

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 19:28

410 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263126

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:20

475 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Snødekke

200 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste dagers nedbør i form av regn i lavlandet har kommet som snø over 400 moh og i kombinasjon med vind pakket en del snø i leheng

Vær

Snø 0,2 °C 0 m/s 100% skyer Lett snødrev med fuktig snø i lavlandet og tørrere snø over 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det vedvarende svake laget ligge på ca 50-55 cm og er middels lett å løse ut. Basert på tidligere utbredelse av det svake laget er det sannsynlig at skredproblemet er utbredt, også i flere eksposisjoner. Særlig der snødekket er tynt vil en lettere kunne løse ut skred, og en kan få stepdowneffekt pga variasjoner i snødybde. Forholdene kan være vesentlig mer utviklet andre steder i regionen. Da det ikke er identifisert temperaturgradient og temperaturen i lufta er forholdsvis mild vil vi sannsynlig ikke få ytterligere utvikling av dette laget før temperaturen igjen synker. Fokksnøen som ligger over det svake laget vil sintre og kan skape forhold for oppbyggende omvandling gitt synkende temperatur. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM11@51cmQ2 Middels Går til brudd på identifisert lagdeling der snøen er blanding mellom RGxf og FCxr. Ingen temperaturgradient identifisert, men har tydeligvis vært forhold tilstede for dette tidligere. Dette antas å være det kantkornlaget vi er kjent med at er aktivt i regionen.

ECTP11@51cmQ2 Middels Propagerer på blandingssnø mellom RGxf og FCxr. Var ikke gradient tilstede i snødekket i dag, så antas at dette er det gamle kantkornlaget som på dette stedet har begynt avrunding. Samtidig har det nok vært gradient da det var spor etter noe begynnende oppbyggende omvandling innenfor ti cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F RG/RGxf 2 mm D, 5 cm F/4F FC/FCxr 2 mm D, 24 cm K MF/MFcl 4 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde ned til den gamle smelteomvandlede snøpakka fra forrige kraftige mildvær.

ObsID: 263082

Indre Troms / Bardu

Snø

20.03.2021 kl. 11:18

475 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Sprekk i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP11@51cmQ2 Middels

CTM11@51cmQ2 Middels

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm D, 44 cm P RG/RGlr 0 mm/1 mm D, 6 cm F-4F RGxf 1 mm/2 mm, 5 cm F MF/FCxr 1 mm/3 mm, 24 cm K MFcl 3 mm/5 mm D -1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Treffer MF laget på ca 80cm

ObsID: 263058

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org