Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 25.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile forhold. Unngå leområder fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær i dag med avtagende vind og synkende temperatur forventes å gir gradvis stabilisering av fokksnø høyt til fjells, men det vil fortsatt være mulig for en skiløpere å løse ut flakskred i noen heng Vedvarende svake lag av kantkorn er stort sett vanskelig å påvirke, men skred som blir utløst i fokksnøen kan føre til at det løsner skred på kantkornlaget.
I lavere områder er snødekket preget at mildvær og regn siste døgnet. I løpet av helgen kom det 20-30 cm nysnø. Sterk vind ovenfor skoggrensen har dannet fokksnøflak av varierende hardhet i leområder vendt mot øst.
I høyden finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag. Fra skoggrensen og opp er det også observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og nysnø.
På mandag ble det observert flere naturlig utløst middelsstore og store skred i øst vendt terreng over 1000moh i Tamokdalen. Onsdag rapportes om str 3 flakskred i Tamokdalen i fokksnøen som startet på rundt 900 moh.
Fram til onsdag morgen er det målinger på mellom 10-20 mm nedbør siste døgn jevnt spredt utover hele regionen. Onsdag formiddag er det 8 grader i store deler av varslingsområdet.
18 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Noe minkende vind sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra vest natt til torsdag.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

25.03.2021 kl. 19:34

894 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser lettskyet pent vær. Svak vind fra S
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd med bruddforplantning i kantkornlag over skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser godt utviklet kantkorn over skarelag.

Vær

Ikke nedbør -6,4 °C 2 m/s fra S ↑ 50% skyer nullisotermen gikk ved ca 300moh. Synkende temperatur ila turen. Lette snøbyger ila siste 24 timer. Snødekket har frosset litt til og den våte snøen har stabilisert seg.

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels Tykt lag med godt utviklede fasetter over hard skare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Det er et tynt lag med løs ubunden snø under ett tynt skarelag dannet etter siste mildværsperiode. Der vinden har transportert snø inn i leheng etter siste mildvær vil dette laget kunne gå lett til brudd.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er et godt utviklet kantkornlag i snødekket som har hatt en markant utvikling gjennom siste kuldeperiode. Det overliggende laget er hardt slik at kantkornlaget er stortsett vanskelig å påvirke. Men der snødekket er tynt vil det kunne være lett å påvirke (liten tilleggsbelastning)

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker å være moderat stabilt over tregrensen. Det er et godt utviklet kantkornlag under hard skare fra ca 700moh. Siste mildvær har dannet et tynt skarelag over et tynt lag med løs ubunden snø fra ca 600moh opp til ca 900moh. Det vil kunne utgjøre et skredproblem ved pålagring av snø og der det har dannet seg ferske fokksnøflak etter sist mildvær. Neste døgn er det meldt lave temperaturer på natterstid og noe høyere temperatur ila dagen. Lite eller ingen nedbør med moderat til svak vind tilsier liten til moderat pålagring av fokksnø, da det er lite snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg noe neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsatt utgjøre et skredproblem i høyden. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr opp til ca 400moh er snødekket isotermt og siste mildvær har påvirket snødekket fra snøoverflate til bunn. mellom 400-650moh består øverste del av snødekketav løs ubunden snø (flott skiføre) under den løse ubundne snøen er det et tynt skarelag med fuktig snø under. Mellom 650-950moh har det dannet seg et tynt skarelag etter siste mildvær. Under skarelaget er det et tynt lag med løs ubunden snø som ligger oppå et lag med hard skare(tynn ishinne). Skarelaget oppå løs ubunden snø har stor utbredelse i denne høyden og kan bli et skredbroblem ved stor pålagring av nedbør som snø eller fokksnø.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 3 cm P MFcr D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 18 cm 4F/F+ FC/FCso 2 mm/3 mm D Nedre del, 55 cm P MF D -6 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263990

Indre Troms / Bardu

Snø

25.03.2021 kl. 18:53

682 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser et tynt skarelag dannet etter siste mildværsperiode med et tynt lag løs ubunden snø under. Dette laget vil kunne bli et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø eller store nedbørsmengder ifa snø

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 263988

Indre Troms / Målselv

Snø

24.03.2021 kl. 16:31

85 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  40 cm med våt snø her i området
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 6 °C 100% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Svært lite snø sammenlignet med samme tid i fjor. Stikkprøver rundt snøstasjonen viser i gjennomsnitt ca 40 cm snødyp.

Snøprofil

12 cm 1F MFpc W-V, 1 cm K MFcr W, 27 cm 1F MFcl W 363,78 kg/m³ (90,95 mm) @ 0 cm, 288,72 kg/m³ (38,98 mm) @ 25 cm

ObsID: 263828

Indre Troms / Balsfjord

Snø

22.03.2021 kl. 21:03

608 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 70% skyer Pent vær, men har vært lette snøbyger i ettetmiddag

Tester

CTN God

CTH29@50cmQ3 God

Notater

Kjørte i formiddag langs tamokveien og observerte. Første dag med klarvær på en stund. Et flakskred i fokksnø (sannsynligvis) i nordøstsiden av Blåbærfjellet str 3. Ca 1100 moh Et str. 2 skred under toppen av Blåbærfjellet sø vendt 1400 moh. 2 relativt store str 2 skred i Grevolanasen nø vendt. Gikk ikke over elva. Alle skred i bratte leområder, begrenset utbredelse og beskjeden tykkelse, dvs under en meter. Ellers ingen skredaktivitet og det tyder på god stabilitet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Noen steder høyt i fjellet kan det være vedvarende svake lag som kan gi store skred, alle himmelretninger. I leområder særlig møt øst kan det være ustabile flak av vindtransportert snø som kan gi skred opp til middels størrelse. Pga innkommende vestavær vil skredfaren ventes å øke i morgen Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom obs og varsel

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubundet løssnø på fast vindpåvirket base

Snøprofil

20 cm F PP, 13 cm P RG, 13 cm 1F RG, 4 cm P MFcr, 3 cm F FC, 2 cm K MFcr, 15 cm 1F FCxr, 18 cm I MFcr, 18 cm 4F/4F FC 3 mm, 18 cm K MFcr, 20 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263435

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org