Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 28.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes dypt begravd vedvarende svake lag, som kan gi svært store skred. Fjernutløsning er mulig. Vær også forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fjernutløsning er mulig. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells som ligger dypt i snødekke under massive og harde lag med snø. Siden laget ligger såpass dypt i snødekke kan det være fravær av typisk faretegn som drønn og skytende sprekker. La deg ikke bli lurt: dette laget er fortsatt aktivt og eventuelle skred kan bli store. Vær spesielt forsiktig der snødekket er tynt, her kan dypere lag være lettere å påvirke. Temperatursvingninger de siste dagene har vært gunstig for stabilisering av fokksnøproblemet fra tidligere i uken. Men kuling fra kvelden kan danne nye ferske fokksnøflak som kan være lett å løse ut. Om sola titter fram, kan det gå våte skred i bratt solvendt terreng. Solutløste skred ventes å være små, men i lune formasjoner hvor sola tar godt, kan skred bli større.
Snøoverflaten er preget av store svingninger i temperatur de siste dagene og det er store regionale forskjeller. Opp til ca. 400moh er snødekket smelteomvandlet og isotermt. Videre oppover fjellet finnes det kombinasjon av løs ubunden snø og tynt skarelag dannet etter siste mildvær. Høyt til fjells har kraftig vind gitt stor snøtransport inn i østvendt leområder.
I høyden finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, som har gitt og kan gi svært store skred.
Lørdag ble mest sannsynlig et str.4 skred fjernutløst på Sjufjellet i østvendt heng på 950 moh. På onsdag/torsdag gikk det to naturlig utløste flakskred i Tamokdalen under pålagring av fokksnø. Et svært stort (str.4) skred på Háhttagáisi, som trolig løsnet på dypt begravd vedvarende svakt lag. Og et stort (str.3) skred som startet på rundt 900 moh, som trolig løsnet i sjikt i fokksnøen.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

28.03.2021 kl. 17:02

1380 moh

tneess (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  tneess
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  tneess Kommentar:  Bunn øverst. Søylen satt opp ned på bakken. Homogent kram snø. I brudd er det friksjon med kram snø. Q2 brudd@100cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels S, SV

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Naturlige utløste skred i bratte sider observert på turen. Årsakssmenheng med temperaturstigning og nedbør de siste dagene.

Skredhendelse

28. mar 23:55

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

Tester

LBT@100cmQ2 20 slag. Brudd dypt ned i homofent snødekke

ObsID: 264496

Indre Troms / Bardu

Snø

28.03.2021 kl. 15:44

940 moh

Stinni (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stinni
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinni
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stinni Kommentar:  Begerkrystall

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkorn og begerkrystaller i tilknytning til skarelag helt nede ved bakken

Tester

ECTN23@20cmQ2 Middels

ObsID: 264468

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2021 kl. 18:31

1013 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Pent, overskyet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

225 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opp til ca 600 moh er snøen kram. Over dette nivået er snøen tørr.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløst skred str 4.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles fare for fjernutløsing av store skred på vedvarende svake kantkornlag. Kantkornlaget vil ikke stabilisere seg før det blir gjennomfuktet. Fokksnø virker å ha stabilisert seg godt pga relativt høye temperaturer. Liten endring før væromslag Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

18 cm 4F PP D, 70 cm P-/K RG D, 20 cm P FCxr 0 mm, 0,5 cm I IF Delvis nedbrutt islag, 7 cm 4F DH 3 mm D, 100 cm K/1F MFcr D Pakke med vekslende is omdannet snø og kantkorn

ObsID: 264341

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2021 kl. 16:59

694 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AWenk@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AWenk@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AWenk@nortind

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store Ø Fikk se litt nærmer på skredet som var meldt inn tidligere i dag. Antyder str. 4. Bruddkant antydes å være opp mot 3 m. på sitt høyeste. Bredt på bruddkanten og skredmasden er 400 m. Massen utløpt ned til under 600 moh enkelte steder. Full løpe. Fikk høre av et annet turfølg at det var personutløst men jeg så ikke det selv. Antyder at bruddet startet ved tynt snødekke.

ObsID: 264336

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2021 kl. 14:59

849 moh

Ingrid (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Kjørte gjennom tamok og så tydelig bruddkant på øst side av Sjufjellet fra veien. Ser ut som et stort skred. Snø

Skredhendelse

27. mar 15:01 (+01:00) 3 - Store Skredet startet på 997 moh og sluttet på 847 moh

ObsID: 264322

Indre Troms / Balsfjord

Snø

27.03.2021 kl. 13:00

894 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Sjufjellet med skred fra ca 950 moh til ca 300 moh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredhendelse

27. mar 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 895 moh og sluttet på 298 moh Kantkornet snø under skarelag 300 cm høy og 500 m bred bruddkant Leområder Skiløperutløst fra lang avstand. Gikk helt til dalbunnen.

ObsID: 264338

Indre Troms / Bardu

Snø

26.03.2021 kl. 14:34

721 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  mortenh@obskorps Kommentar:  Viser skredproblemet nedføyket nysnø med tydelige brudd i den myke fokksnøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Vær

Ikke nedbør -2,1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Flott vær. Økende skydekke og svakt økende vindstyrke utover dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fant ikke dette skredproblemet på dagens tur men jeg regner med at det er der basert på andre observasjoner i regionen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 600 moh

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fra 0 til 600moh er det 10-15cm ubundet nysnø som er påvirket av solen/plussgrader. Denne snøen var kram. Fra 600moh var det myk fokksnø som ikke var påvirka av solen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket nysnø fører til lokalt ustabile forhold grunnet vindtransport de siste 1-2 døgn. Det er fare for at utløsning av fokksnøflak med brudd i løssnøen kan påvirke det vedvarende svake kantkornlaget lengre ned i snødekket og lage store skred. Det er derfor fortsatt viktig å ta konservative valg av rute i fjellet. Den nedføykede nysnøen vil stabilisere seg noe i løpet helga. Men det vedvarende kantkornlaget nede i snødekket vil fortsette å utgjøre en trussel i høyden. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

34 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm F DF 1 mm D, 43 cm 1F RG 0 mm D -4,4 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP12@36cmQ2 Middels

ObsID: 264136

Indre Troms / Bardu

Snø

26.03.2021 kl. 12:28

560 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe vindtransport observert. Vind fra SØ.

ObsID: 264097

Indre Troms / Balsfjord

Snø

26.03.2021 kl. 07:45

1242 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredhendelse

25. mar 05:00 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1269 moh og sluttet på 264 moh Kantkornet snø under skarelag 300 cm høy og 750 m bred bruddkant Leområder Skredet gikk natt til i går eller tidlig på morgenen. Skredet har etter alt å dømme gått på det gamle kantkornlaget som har gitt mange store skred tidligere i vinter.

ObsID: 264034

Indre Troms / Bardu

Snø

25.03.2021 kl. 19:34

894 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser lettskyet pent vær. Svak vind fra S
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd med bruddforplantning i kantkornlag over skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser godt utviklet kantkorn over skarelag.

Vær

Ikke nedbør -6,4 °C 2 m/s fra S ↑ 50% skyer nullisotermen gikk ved ca 300moh. Synkende temperatur ila turen. Lette snøbyger ila siste 24 timer. Snødekket har frosset litt til og den våte snøen har stabilisert seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Det er et tynt lag med løs ubunden snø under ett tynt skarelag dannet etter siste mildværsperiode. Der vinden har transportert snø inn i leheng etter siste mildvær vil dette laget kunne gå lett til brudd.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er et godt utviklet kantkornlag i snødekket som har hatt en markant utvikling gjennom siste kuldeperiode. Det overliggende laget er hardt slik at kantkornlaget er stortsett vanskelig å påvirke. Men der snødekket er tynt vil det kunne være lett å påvirke (liten tilleggsbelastning)

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr opp til ca 400moh er snødekket isotermt og siste mildvær har påvirket snødekket fra snøoverflate til bunn. mellom 400-650moh består øverste del av snødekketav løs ubunden snø (flott skiføre) under den løse ubundne snøen er det et tynt skarelag med fuktig snø under. Mellom 650-950moh har det dannet seg et tynt skarelag etter siste mildvær. Under skarelaget er det et tynt lag med løs ubunden snø som ligger oppå et lag med hard skare(tynn ishinne). Skarelaget oppå løs ubunden snø har stor utbredelse i denne høyden og kan bli et skredbroblem ved stor pålagring av nedbør som snø eller fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker å være moderat stabilt over tregrensen. Det er et godt utviklet kantkornlag under hard skare fra ca 700moh. Siste mildvær har dannet et tynt skarelag over et tynt lag med løs ubunden snø fra ca 600moh opp til ca 900moh. Det vil kunne utgjøre et skredproblem ved pålagring av snø og der det har dannet seg ferske fokksnøflak etter sist mildvær. Neste døgn er det meldt lave temperaturer på natterstid og noe høyere temperatur ila dagen. Lite eller ingen nedbør med moderat til svak vind tilsier liten til moderat pålagring av fokksnø, da det er lite snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg noe neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsatt utgjøre et skredproblem i høyden. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 3 cm P MFcr D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 18 cm 4F/F+ FC/FCso 2 mm/3 mm D Nedre del, 55 cm P MF D -6 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels Tykt lag med godt utviklede fasetter over hard skare

ObsID: 263990

Indre Troms / Bardu

Snø

25.03.2021 kl. 18:53

682 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser et tynt skarelag dannet etter siste mildværsperiode med et tynt lag løs ubunden snø under. Dette laget vil kunne bli et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø eller store nedbørsmengder ifa snø

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 263988

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org