Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 01.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Svært krevende situasjon. Vær svært varsom områder med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan påvirkes og gi svært store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skedfaren er knyttet til fersk fokksnø og gamle vedvarende svake lag. Fokksnøflakene som er dannet siste døgnet er lette å løse ut og skredene kan blir store. Over ca. 800 moh er situasjonen kompleks på grunn av vedvarende svakt lag av kantkorn. Laget er dypt begravet og snødekket tåler stor belastning, men det kan finnes punkt der en enkelt skiløper kan påvirke kantkornlag. Skredene kan da bli svært store. Fjernutløsning er mulig. Fravær av faretegn betyr ikke nødvendigvis at det er trygt. Om sola titter fram mellom bygene og får varmet nysnøen, kan det gå våte skred i bratt, solvendt terreng.
Bygevær fra vest - nordvest har trolig gitt pålagring av nysnø i overflaten. Forrige uke var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør og snøtransport mot østvendte sider. I fjellet antas det at snøoverflaten består av vindpakket fokksnø med varierende hardhet.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i Januar.
I Tamokdalen har det gått flere store skred den siste tiden. Lørdag ble et svært stort skred (str.4) fjernutløst på Sjufjellet i østvendt heng på 950 moh. Forrige uke gikk det flere store skred som er knyttet til kantkorn.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

31.03.2021 kl. 14:03

823 moh

mortenh@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Kram ubundet nysnø opp til ca skoggrensa. Fra skoggrensa er det myk fersk fokksnø. Snøen er kram i overflata opp til ca 650moh.

Vær

Ikke nedbør -2,7 °C fra V → 100% skyer Snøbyger og kraftig vind fra V og VNV hele dagen. Middels til kraftig snøfokk i fjellet.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågående bygevær med kraftig vind og snøbyger danner ustabile fokksnøflak som lett kan påvirkes av enslig skiløper. Vær derfor ekstra forsiktig i alle leheng. I høyden er kantkornlag fortsatt aktivt og kan ved stor tilleggsbelastning lage skred. Disse skredene kan bli veldig store. Det er også fare for at et utløst skred i den ferske fokksnøen vil kunne gi belastning og trigge skred i kantkornlag langt nede i snødekket. Fokksnøflakene vil stabilisere seg noe når vinden gir seg. Men kantkornlag nede i snødekket vil fortsette å være skredproblem i lang tid framover. Varslet faregrad er riktig

Notater

Obstur på sørsida av Altevatnet. Til dels dårlig sikt pga snøføyke. Bra skiføre mange plasser men veldig flatt lys.

Snøprofil

12 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 93 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr, 3 cm F DH 2 mm D, 5 cm K MF D

ObsID: 264922

Indre Troms / Bardu

Snø

31.03.2021 kl. 13:20

675 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sterk vind fra VNV. Moderat til kraftig vindtransport.

ObsID: 264912

Indre Troms / Målselv

Snø

31.03.2021 kl. 11:48

646 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser brudd m bruddforplantning ECTP i svakt lag i fokksnøen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Finner ikke kantkornlaget i dag da jeg ikke var høyt nokk. Observasjon fra forrige uke viser at det finnes kantkornlag i snødekket i 900moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under 400moh er snødekket gjennomfuktet (isotermt). Mellom 400-550 er snøoverflaten fuktig med overgang til tørr løs ubundne snø fra Ca 550moh. I høyden er det kommet 15-20cm snø siste dager. Fra 600moh varierer snødekket fra løs ubundne snø, myk vindpakket og hardvindpakket. Fint skiføre

Vær

Snø -0,8 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftige snøbyger, moderat vind, moderat snøfokk. Nullisotermen går ved 400moh.

Tester

ECTP21@48cmQ2 God

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. Dårlig sikt vanskeliggjør observasjon av evt skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftige snøbyger og moderat vind danner fersk fokksnøen med svake lag i fokksnøen. Tester viser at svake lag i fokksnøen har bruddforplantningsevne og vil kunne gi store skred vedliten tilleggsbelastning. Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn i høyden som kan påvirkes ved skred utløst i fokksnøen eller ved fjernutløsning der snødekket er tynt. Været neste døgn tilsier snøbyger og moderat vind i høyden. Det medfører pålagring av fersk fokksnø i N-Ø-S eksposisjoner. Det opprettholder faren for tørre flakskred, samt øker belastningen på allerede eksisterende vedvarende svakt lag av kantkorn i høyden. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderat vind og kraftige snøbyger danner fersk fokksnø

Snøprofil

21 cm F PP 2 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm D, 16 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 65 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 12 cm P MF D -0,7 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -2,3 °C @ 100 cm, -2,1 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 264901

Indre Troms / Balsfjord

Snø

29.03.2021 kl. 11:30

782 moh

Isak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Isak Kommentar:  Skred frå 27.03
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

355 cm totalt Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 2 °C 50% skyer

Tester

ECTX God Gikk ikkje på forventa brudd 85cm nede i snøen etter 30 slag, men nytt brudd 50cm frå toppen med spaden i bakkant av ECT og mykje kraft. Q2 bruddflate.

LBT@85cmQ1 Gikk på #12 slag.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som allereie har låge inne her på regops. Stort skred med mykje snømasse over normalruta til Sjufjellet

Snøprofil

20 cm F RG 1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr 2 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr 2 mm D, 70 cm P RG 1 mm D, 3 cm P FC 2 mm D

ObsID: 264633

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org