Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 09.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. Det er mulig å løse ut/fjernutløse store/svært store skred. Utvis stor varsomhet. Fare for løssnøskred i bratt solvendt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Krevende situasjon. Snødekket med tilhørende svake lag av kantkorn bruker litt tid på å tilvenne seg den økte belastningen av fokksnøen. Det er mulig for en enkelt skiløper å løse ut/fjernutløse store skred, enkelte steder svært store. Store mengder fokksnø vil gradvis stabilisere seg, men kan fortsatt være lett å løse ut, særlig høyt til fjells. Vind fra SØ kan legge opp nye flak i nye himmelretninger. Soloppvarming kan gi fare for løssnøskred. Mest utsatt er heng som ligger i le for vinden med løs, ubunden snø.
Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet i overflaten, ellers myke flak og løs snø i skjermet terreng. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller har gammel skare. Den siste tiden har vind lastet mye snø inn i vestvendt terreng.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar.
I Tamokdalen har det gått flere store og svært store skred den siste tiden, sist onsdag.
Onsdag kveld ble det meldt om drønn i snøen ved Målselv.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

09.04.2021 kl. 17:49

899 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på godt utviklet kantkornlag under hard skare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh store velutviklede kantkorn dypt i snødekket som er godt beskyttet av et hardt lag skare/smeltefrys lag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø noe vindtransportert snø fra vind og nedbør for ca to døgn siden

Skredfarevurdering

2 Moderat Godt utviklet vedvarende svakt lag under hard skare kan føre til store skred. I denne delen av regionen virker det som om det vedvarende svake laget ligger under et hardt skarelag og er derved vanskelig å påvirke. Ved Skred i fokksnøen kan det føre til stepdown og utløsning av store skred på det vedvarende svake laget. Fokksnøen virker å ha stebilisert seg godt siste timer der solinnstråling har påvirket snødekket og forårsaket noe høyere temperatur. I N og Ø eksposisjoner vil svake lag i fokksnøen kunne være letter å påvirke. Gunstig temperatur, lite vind og ingen nedbør fører til fortsatt stabilisering av svake lag i fokksnøen neste timer. Fra i morgen ettermiddag vil det igjen komme nedbør ifa snø og moderat til kraftig vind i høyden. Det vil føre til fokksnødannelse i NØ-S eksposisjoner og svake lag i fokksnøen. Økende skredfare ila lørdag ettermiddag-natt til søndag. Varslet faregrad er for høy Virker som denne delen av regionen har fått mindre snø enn forventet og derved mindre pålagring av fokksnø i leheng. Vedvarende svake lag i fokksnøen virker å være vanskelig å påvirke i denne delen av regionen. Svake lag i fokksnøen har stabilisert seg siste timer og vil fortsatt stabiliser seg neste timer før det igjen kommer pålagring av snø og vind.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Tester

ECTN14@15cmQ3 God svake lag i fokksnøen virker å ha stabilisert seg godt siste timer, spesielt i SØ-SV eksposisjoner der temperaturen har vært høyere grunnet solpåvirkning

ECTP22@85cmQ2 God

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensen er snødekket solpåvirket i Ø-S-V eksposisjoner. Kaldt vær gjør at snødekket fryser til etter solnedgang og danner solskare over våt snø. Over tregrensen er det litt tørr løssnø der vinden ikke har påvirket snødekket. Vindpakket myk og vindpakket hard snø i mer eksponert terreng. Mye snø i leheng i NØ-SØ eksposisjoner.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

6 cm F DF 2 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 16 cm P MF D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm K MF D, 3 cm K MFcr D, 45 cm 4F/4F+ FC/DHcp 3 mm/4 mm D Øvre del 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266572

Indre Troms / Bardu

Snø

09.04.2021 kl. 14:51

1043 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold grunnet kantkornlag lengre ned i snødekket. Vind og nedbør de siste dagene har enkelte plasser skapt ustabile fokksnølag og det er viktig å være oppmerksom på dette skredproblemet. Fokksnøen vil stabilisere seg betraktelig i løpet av helga med mindre det kommer mer vind. Det er en del løssnø klar for vindtransport i regionen. Varslet faregrad er riktig Det er vanskelig å vurdere utløsbarheten på kantkornproblemet og det må vurderes om denne skal endres til "vanskelig å løse ut".

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s Bare finvær i dag :)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Opp til 300moh er det solpåvirket løssnø. 300-500moh er det for det meste tørr løssnø men enkelte plasser har sola påvirket overflaten. Over skoggrensa er det for det meste tørr løssnø i overflaten men også partier med myk fokksnø.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

9. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Støre 2 skred i SØ helling. Trolig gått som følge av vind og snøvær fra NV tidligere i uka.

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 16 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 5 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 27 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 2 cm F FC/DH 2 mm/3 mm, 15 cm 4F FCxr/FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 13 cm 1F FC/FCxr D, 5 cm F DH 3 mm -8,3 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm

ObsID: 266554

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 19:18

444 moh

StianS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  450moh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde ett drønn i snøen, ca 400moh. Snødekket her virket mer bundet i toppen enn lavere ned på fjellet.

Stort snøfall Vindtransportert snø fra ca 300moh og oppover

Vær

Snø 3 m/s fra V → 80% skyer

Notater

Snøen gikk fra å være våt til tørr på ca 250-300moh

ObsID: 266138

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:09

209 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Svært stort skred i Hattavarre, Tamokdalen. Stoppet ca 300 m fra fv 87 Antatt løsnet på ca 1300 moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1300 moh

ObsID: 266129

Indre Troms / Bardu

Snø

07.04.2021 kl. 15:47

465 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten@forsvaret

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN13@90cmQ2

ECTN9@40cmQ2

CTM13@40cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 266132

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 14:11

449 moh

HEngen@forsvaret (***)

Ulykke/hendelse

Kunstig utløst skavl for trening Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

7. apr 14:13 Skavlfall Utløst med sprengstoff

ObsID: 266103

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org