Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 12.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader vil gi naturlig utløste skred. Skred som løsner på svake lag av kantkorn kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og høye temperaturer gir fare for naturlig utløste våte skred. Etter hvert som varmen trenger dypere ned i snødekket, vil vedvarende svake lag av kantkorn aktiveres. Da kan skredene bli store. Rundt de høyeste toppene kan det finnes ferske fokksnøflak, men disse ventes og være lite utbredt og stabiliseres fort. Faren for glideskred og skavlebrudd øker som følge av sol og varme.
Regn og milde dagtemperaturer tirsdag vil fukte opp snøoverflaten under 900 moh i alle himmelretninger før snøoverflaten fryser til med nattefrosten natt til onsdag. Over dette vil nedbøren komme som snø og legge opp myke flak i leområder. I skyggefulle partier over ca 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten. Lavere enn 600 moh er snødekket gjennomfuktet i solutsatte fjellsider.
Et lag av kantkorn over skarelag høyt i snødekket har flere ugunstige egenskaper og stabiltetstester viser at det er lett at det går til brudd. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
På Storala løste en skiløper ut et lite skred i våt snø mandag og det er observert flere naturlig utløste våte løssnøskred i solvendte fjellsider på samme fjell.
3-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

11.05.2021 kl. 18:37

657 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh fant ikke vedvarende svake lag i snødekket i dag da jeg ikke kom over 700moh grunnet meget dårlig sikt. Funn av kantkorn i snødekket ved tidligere obstur mener jeg fortsatt vil være et skredproblem da snødekket ikke har vært gjennomfuktet i høyden.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh noe vind i høyden og noe nedbør ifa snø i fjellet vil føre til dannelse av ferske fokksnøflak med mulighet for svake lag i fokksnøen

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 600 moh

Vær

Snø 0,4 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer siste 12-18 timer har det vært nedbør ifa snøbyger over mildværsgrensen på ca 650moh. (nullisoterm går ved ca 650-700moh). nede i dalen var det ca 5 grader.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell-Finnsnes i dag

Tester

ECTX God

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 19 cm 4F DF 1 mm M, 95 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt snødekket under skoggrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. fra skoggrensen og opp til mildværsgrensen er de øverste 5-10 cm av snødekket vått. over tregrensen er det ca 25 cm med nysnø fra sist helg. Over 600moh er snødekket tørt i nordlige eksposisjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold opp til 650moh. ca 25 cm nysnø ila sist helg med noe vind i høyden har dannet fokksnø med mulig svake lag i fokksnøen. Fortsatt vedvarende svake lag i snødekket fra tidlig i mai. Neste døgn er det meldt kraftig stigning i temperatur og kraftig solinnstråling ila dagen noe som vil føre til svekkelse av bindingene i snødekket spesielt i V-S-Ø eksposisjoner men også i N eksposisjoner ila dagen. Forventer midles til store skred i bratt soleksponert terreng ila dagen. Faregraden vil øke til fg 3. Forventer skavlbrudd som kan løse ut skred i underliggende terreng. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 272052

Indre Troms / Bardu

Snø

10.05.2021 kl. 20:01

828 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke ellet skade. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

10. mai 20:02 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 1 m bred bruddkant Brattheng Solpåvirket fokksnø utløst av skikjører. Også gått naturlig utløste løssnøskred av middels str i S eksp på samme fjell.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste løssnøskred i S eksp.

ObsID: 271930

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 16:13

948 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Her gikk det ut ved isolering. Drønna kraftig i dette området da jeg gikk opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 10% skyer Meget pent vær, moderat solinnstrålig og litt skredaktivitet i bratte solsider

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Mellom 1200 moh og 400 moh

Tester

CTE5@11cmQ2 Middels Nedføyket løs snø

CTV@24cmQ2 Dårlig Tynt kantkornlag

Snøprofil

5 cm 1F RG, 2 cm 4F DF, 1 cm P RG, 3 cm F/F DF, 13 cm P RG, 0,5 cm F FCxr 1 mm, 40 cm P RG, 17 cm I/1F-P MFcr, 30 cm P RG 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store drønn flere steder fra ca. 900 moh og til topps

Snødekke

495 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Under 600 er snøen gjennomfuktet -der jeg grov i sørvendt 20 gr helling med 110 cm snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det fins svake lag høyt i fjellet, både kantkornet snø og nedføyket løs snø som kan gi skred ved liten tilleggsbelastning. Skredproblemene ventes å være aktive i skyggefulle områder over ca 700 moh. Under ca 600moh ventes snøen å være gjennomfuktet. Det må påregnes våte løssnøskred i solvendte brattheng Varslet faregrad er for lav

ObsID: 271934

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 14:16

295 moh

Loberto (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Loberto Kommentar:  From Slettind's track, looking north

Faretegn

Ferske skred Area: Generally in the mountains

ObsID: 271897

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org