Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket under mildværsgrensen er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen synker, men under mildværsgrensen vil snøen fremdeles være våt og fuktig, og det kan løsne større, våte flakskred på vedvarende svake lag i snødekket. Over mildværsgrensen vil snøoverflaten fryse til, mens et dryss av nysnø kan legge opp et og annet flak av snø i leområder. Vær oppmerksom på at vedvarende svake lag høyt i snødekket kan være lett å påvirke og ha "tørre" egenskaper, særlig i nordvendte fjellsider høyt til fjells.
Nedbør som regn tirsdag fuktet snødekket i alle himmelretninger opp til 600 moh, mens solutsatte fjellsider nesten helt til topps ble fuktet opp av finværet onsdag. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet.
Stedvis er det vedvarende svake lag av kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

11.05.2021 kl. 18:37

657 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt snødekket under skoggrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. fra skoggrensen og opp til mildværsgrensen er de øverste 5-10 cm av snødekket vått. over tregrensen er det ca 25 cm med nysnø fra sist helg. Over 600moh er snødekket tørt i nordlige eksposisjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0,4 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer siste 12-18 timer har det vært nedbør ifa snøbyger over mildværsgrensen på ca 650moh. (nullisoterm går ved ca 650-700moh). nede i dalen var det ca 5 grader.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold opp til 650moh. ca 25 cm nysnø ila sist helg med noe vind i høyden har dannet fokksnø med mulig svake lag i fokksnøen. Fortsatt vedvarende svake lag i snødekket fra tidlig i mai. Neste døgn er det meldt kraftig stigning i temperatur og kraftig solinnstråling ila dagen noe som vil føre til svekkelse av bindingene i snødekket spesielt i V-S-Ø eksposisjoner men også i N eksposisjoner ila dagen. Forventer midles til store skred i bratt soleksponert terreng ila dagen. Faregraden vil øke til fg 3. Forventer skavlbrudd som kan løse ut skred i underliggende terreng. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell-Finnsnes i dag

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh fant ikke vedvarende svake lag i snødekket i dag da jeg ikke kom over 700moh grunnet meget dårlig sikt. Funn av kantkorn i snødekket ved tidligere obstur mener jeg fortsatt vil være et skredproblem da snødekket ikke har vært gjennomfuktet i høyden.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh noe vind i høyden og noe nedbør ifa snø i fjellet vil føre til dannelse av ferske fokksnøflak med mulighet for svake lag i fokksnøen

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 600 moh

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 19 cm 4F DF 1 mm M, 95 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 272052

Indre Troms / Bardu

Snø

10.05.2021 kl. 20:01

828 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Skredhendelse

10. mai 20:02 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 1 m bred bruddkant Brattheng Solpåvirket fokksnø utløst av skikjører. Også gått naturlig utløste løssnøskred av middels str i S eksp på samme fjell.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste løssnøskred i S eksp.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke ellet skade. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 271930

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 16:13

948 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Her gikk det ut ved isolering. Drønna kraftig i dette området da jeg gikk opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

495 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Under 600 er snøen gjennomfuktet -der jeg grov i sørvendt 20 gr helling med 110 cm snø

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store drønn flere steder fra ca. 900 moh og til topps

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 10% skyer Meget pent vær, moderat solinnstrålig og litt skredaktivitet i bratte solsider

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det fins svake lag høyt i fjellet, både kantkornet snø og nedføyket løs snø som kan gi skred ved liten tilleggsbelastning. Skredproblemene ventes å være aktive i skyggefulle områder over ca 700 moh. Under ca 600moh ventes snøen å være gjennomfuktet. Det må påregnes våte løssnøskred i solvendte brattheng Varslet faregrad er for lav

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Mellom 1200 moh og 400 moh

Tester

CTE5@11cmQ2 Middels Nedføyket løs snø

CTV@24cmQ2 Dårlig Tynt kantkornlag

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh

Snøprofil

5 cm 1F RG, 2 cm 4F DF, 1 cm P RG, 3 cm F/F DF, 13 cm P RG, 0,5 cm F FCxr 1 mm, 40 cm P RG, 17 cm I/1F-P MFcr, 30 cm P RG 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 271934

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 14:16

295 moh

Loberto (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Loberto Kommentar:  From Slettind's track, looking north

Faretegn

Ferske skred Area: Generally in the mountains

ObsID: 271897

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org