Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 14.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Vedvarende svake lag i snøen kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer og sol vil fukte opp den snøen som frøs til i løpet av natten. Det kan være lett for en skikjører å løse ut mindre, våte skred i bratt terreng utover dagen. Vedvarende svake lag av kantkorn er stort sett vanskelig å påvirke. Vær obs i nordvendte fjellsider høyt til fjells der disse fremdeles kan være tørre og intakte og i solutsatte fjellsider der de svake lagene varmes opp og kan gi naturlig utløste våte, store skred.
Nedbør som regn tirsdag fuktet snødekket i alle himmelretninger opp til 600 moh, mens solutsatte fjellsider nesten helt til topps ble fuktet opp av finværet onsdag. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet.
Stedvis er det vedvarende svake lag av kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

14.05.2021 kl. 13:54

822 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrense på ca 100moh. Snøen er skikkelig våt i overflata opp til skoggrensa. Over skoggrensa er den påvirket av mildværet men fra ca 600moh var det frosset på et tynt skarelag på toppen. Veldig bra skiføre hele veien fra 800 ned til 100moh i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Det er enkelt for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratte heng i øst, vest og sørlige retninger. Det er også fortsatt svake bindinger i snøen i høyden slik at man må ta konservative veivalg. Det er de neste 48 timene meldt svakt stigende temperaturer opp mot 12 plussgrader. Dette kan svekke kantkornlagene og danne naturlige utløste men også menneskeutløste flakskred. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer For det meste overskyet hele dagen. I området rundt Setermoen har det blåst sterk vind fra SØ i hele dag.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Var ikke høyt nok opp til å finne dette skredproblemet i dag men basert på temperaturen som har vært siste uken er det ikke sannsynlig at mildværet har nøytralisert det svake laget enda.

Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Snøprofil

1 cm P MFcr, 10 cm 1F MFpc 1 mm M, 15 cm 1F RG 1 mm M, 1 cm P MFcr, 13 cm 1F RG 0 mm M, 18 cm P RG 0 mm M, 1 cm K MFcr, 50 cm P RG 0 mm M, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F MF 1 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm

ObsID: 272308

Indre Troms / Målselv

Snø

11.05.2021 kl. 18:37

657 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt snødekket under skoggrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. fra skoggrensen og opp til mildværsgrensen er de øverste 5-10 cm av snødekket vått. over tregrensen er det ca 25 cm med nysnø fra sist helg. Over 600moh er snødekket tørt i nordlige eksposisjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold opp til 650moh. ca 25 cm nysnø ila sist helg med noe vind i høyden har dannet fokksnø med mulig svake lag i fokksnøen. Fortsatt vedvarende svake lag i snødekket fra tidlig i mai. Neste døgn er det meldt kraftig stigning i temperatur og kraftig solinnstråling ila dagen noe som vil føre til svekkelse av bindingene i snødekket spesielt i V-S-Ø eksposisjoner men også i N eksposisjoner ila dagen. Forventer midles til store skred i bratt soleksponert terreng ila dagen. Faregraden vil øke til fg 3. Forventer skavlbrudd som kan løse ut skred i underliggende terreng. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 0,4 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer siste 12-18 timer har det vært nedbør ifa snøbyger over mildværsgrensen på ca 650moh. (nullisoterm går ved ca 650-700moh). nede i dalen var det ca 5 grader.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell-Finnsnes i dag

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh fant ikke vedvarende svake lag i snødekket i dag da jeg ikke kom over 700moh grunnet meget dårlig sikt. Funn av kantkorn i snødekket ved tidligere obstur mener jeg fortsatt vil være et skredproblem da snødekket ikke har vært gjennomfuktet i høyden.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh noe vind i høyden og noe nedbør ifa snø i fjellet vil føre til dannelse av ferske fokksnøflak med mulighet for svake lag i fokksnøen

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 600 moh

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 19 cm 4F DF 1 mm M, 95 cm P MF D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 272052

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org