Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 16.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Høye temperaturer gjennom hele døgnet øker skredfaren. Det kan gå store naturlig utløste våte skred. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøyde vil øke faren for store naturlig utløste skred. Timingen på dette er vanskelig, men konsekvensene vil være store når det slår til. Mest utsatt er trolig områdene som grenser mot Tamokdalen. Naturlig utløste våte løssnøskred kan også forekomme, særlig om også sola titter frem. Det anbefales en svært konservativ tilnærming til fjellet gjennom denne temperaturstigningen. Å unngå skredterreng vil være en god løsning.
Snøen er våt i overflata opp til skoggrensa. Over skoggrensa er den påvirket av mildværet men fra ca 600 moh er det frosset på et tynt skarelag på toppen. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. Snøgrense på ca 100 moh.
Stedvis er det vedvarende svake lag av kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. I nord og nordøstvendte fjellsider kan dette laget fremdeles være tørt. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra øst.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Høyest nullgradersgrense i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

14.05.2021 kl. 13:54

822 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrense på ca 100moh. Snøen er skikkelig våt i overflata opp til skoggrensa. Over skoggrensa er den påvirket av mildværet men fra ca 600moh var det frosset på et tynt skarelag på toppen. Veldig bra skiføre hele veien fra 800 ned til 100moh i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Det er enkelt for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratte heng i øst, vest og sørlige retninger. Det er også fortsatt svake bindinger i snøen i høyden slik at man må ta konservative veivalg. Det er de neste 48 timene meldt svakt stigende temperaturer opp mot 12 plussgrader. Dette kan svekke kantkornlagene og danne naturlige utløste men også menneskeutløste flakskred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Var ikke høyt nok opp til å finne dette skredproblemet i dag men basert på temperaturen som har vært siste uken er det ikke sannsynlig at mildværet har nøytralisert det svake laget enda.

Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer For det meste overskyet hele dagen. I området rundt Setermoen har det blåst sterk vind fra SØ i hele dag.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm P MFcr, 10 cm 1F MFpc 1 mm M, 15 cm 1F RG 1 mm M, 1 cm P MFcr, 13 cm 1F RG 0 mm M, 18 cm P RG 0 mm M, 1 cm K MFcr, 50 cm P RG 0 mm M, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F MF 1 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm

ObsID: 272308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org