Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 18.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng der snøoverflaten er våt og løs. Det er lett å løse ut skred. Enkelte store naturlig utløste skred kan fore komme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den verste varmen har nå trolig passet og synkende temperaturer er gunstig for snødekket. Der snøoverflaten fortsatt er våt og løs vil det være lett for en skiløper å løse ut skred i bratt terreng. Tilstedeværelsen av vedvarende svake lag i snødekket gjør situasjonen vrien. Fukten i snødekket kan svekke laget og føre til naturlig utløste skred, men når og om dette skjer er usikkert. Mot de aller høyeste toppene kan de komme et dryss med nysnø, men denne vil raskt stabilisere seg.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps, men fortsatt tørr lagdeling i snødekket. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. Snøgrense på ca 100 moh.
I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
-2 °C til 6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6-10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med stiv kuling først på dagen. Minkende vind mot kvelden. Litt lavere temperatur utover ettermiddagen. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

18.05.2021 kl. 17:41

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser et sjikt i snødekket med mye vann
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser innsynk på ski i vått snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser sjikt i snødekket med mye vann som bryter ved LBT

Vær

Ikke nedbør 7 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer tidvis kraftig solinnstråling ila dagen. lettskyet pent vær utover ettermiddagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig snøsmelting ila dagen i dag har ført til mye vann i snødekket. Stedvis store ansamlinger av overflatevann i forsenkninger i terrenget. Fare for sørpeskred i slake terrengformasjoner som samler mye vann. I bratt terreng er det fare for våteløssnø-, flakskred. Finner sjikt med mye vann i snødekket. Noe lavere temperaturer ila natt til i morgenvil føre til at snødekket stabiliserer seg noe før det igjen ila morgendagen vil være fare for kraftig snøsmelting og opphopning av vann i snødekket og i forsenkninger i terrenget. Vil fortsatt være fare for sørpeskred ila morgendagen i slakt terreng. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@77cmQ2 bryter ved moderat til stor belastning. Bryter i sjikt med mye vann i snøen

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh det er fare for sørpeskred i områder med mye smeltevannsansamlinger. Stedvis mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet ingen fersk skredaktivitet observert på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 25 cm 1F MF W, 30 cm P MF W, 4 cm 1F MF V, 12 cm P MF W, 3 cm 1F MF V, 51 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen snødekket er isotermt i denne høyden ned til ca 150-200cm ned i snødekket

ObsID: 273725

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org