Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i nordvendte sider i høyden og bratte solvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og mulig solinnstråling gjør at snøen smelter og det blir mye vann i snødekket. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket. Det kan løsne store naturlig utløste våte flakskred etter hvert som smeltevann når ned til de vedvarende svake lagene dypt i snødekket. Skred på dette laget kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Vær forsiktig hvis snødekket virker råttent, mettet av vann eller hvis det er skredaktivitet i bratte heng. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær har påvirket snødekket i hele regionen. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. Snøgrensen ligger på ca. 100 moh.
I høyfjellet, over 800 moh finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
6-10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med stiv kuling først på dagen. Minkende vind mot kvelden. Litt lavere temperatur utover ettermiddagen. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra sør.
-3 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

18.05.2021 kl. 17:41

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser et sjikt i snødekket med mye vann
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser innsynk på ski i vått snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser sjikt i snødekket med mye vann som bryter ved LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig snøsmelting ila dagen i dag har ført til mye vann i snødekket. Stedvis store ansamlinger av overflatevann i forsenkninger i terrenget. Fare for sørpeskred i slake terrengformasjoner som samler mye vann. I bratt terreng er det fare for våteløssnø-, flakskred. Finner sjikt med mye vann i snødekket. Noe lavere temperaturer ila natt til i morgenvil føre til at snødekket stabiliserer seg noe før det igjen ila morgendagen vil være fare for kraftig snøsmelting og opphopning av vann i snødekket og i forsenkninger i terrenget. Vil fortsatt være fare for sørpeskred ila morgendagen i slakt terreng. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@77cmQ2 bryter ved moderat til stor belastning. Bryter i sjikt med mye vann i snøen

ECTX God

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 7 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer tidvis kraftig solinnstråling ila dagen. lettskyet pent vær utover ettermiddagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh det er fare for sørpeskred i områder med mye smeltevannsansamlinger. Stedvis mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet ingen fersk skredaktivitet observert på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 25 cm 1F MF W, 30 cm P MF W, 4 cm 1F MF V, 12 cm P MF W, 3 cm 1F MF V, 51 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen snødekket er isotermt i denne høyden ned til ca 150-200cm ned i snødekket

ObsID: 273725

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org