Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 21.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold. Våte flakskred er uforutsigbare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir gradvis kjøligere, men det er mye vann i snødekket. Trolig er det en lett gjenfrysning av snødekket i høyden på nattestid. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til de vedvarende svake lagene dypt i snødekket så kan det løsne skred av seg selv. Skred på dette laget kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Vær forsiktig hvis snødekket virker råtten eller mettet av vann.
Mildvær har påvirket snødekket i hele regionen. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. Snøgrensen ligger på ca. 100 moh.
I høyden finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Nullgradersgrensen synker generelt noe i utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Nedbør vesentlig lengst i øst. Om kvelden nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

20.05.2021 kl. 10:45

980 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut våte løssnøskred i brattheng. Påregn naturlig utløste våte skred i solvendte sider. Fare for skavlbrekk som kan medføre større våte flakskred høyt i fjellet. Der snødekket er tykt høyt i fjellet kan det gå svært store flakskred i gamle intakte svake lag. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Overskyet, stille

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Fuktig

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

20. mai. 0-6 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 600 moh

Snøprofil

30 cm 4F MFcr 3 mm W, 95 cm 1F RG M Våt eller fuktig snø hele veien, ingen ustabil lagdeling

ObsID: 273864

Indre Troms / Målselv

Snø

18.05.2021 kl. 17:41

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser et sjikt i snødekket med mye vann
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser innsynk på ski i vått snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser sjikt i snødekket med mye vann som bryter ved LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig snøsmelting ila dagen i dag har ført til mye vann i snødekket. Stedvis store ansamlinger av overflatevann i forsenkninger i terrenget. Fare for sørpeskred i slake terrengformasjoner som samler mye vann. I bratt terreng er det fare for våteløssnø-, flakskred. Finner sjikt med mye vann i snødekket. Noe lavere temperaturer ila natt til i morgenvil føre til at snødekket stabiliserer seg noe før det igjen ila morgendagen vil være fare for kraftig snøsmelting og opphopning av vann i snødekket og i forsenkninger i terrenget. Vil fortsatt være fare for sørpeskred ila morgendagen i slakt terreng. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 7 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer tidvis kraftig solinnstråling ila dagen. lettskyet pent vær utover ettermiddagen.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh det er fare for sørpeskred i områder med mye smeltevannsansamlinger. Stedvis mye overflatevann i snødekket i forsenkninger i terrenget.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

LBT@77cmQ2 bryter ved moderat til stor belastning. Bryter i sjikt med mye vann i snøen

ECTX God

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet ingen fersk skredaktivitet observert på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 25 cm 1F MF W, 30 cm P MF W, 4 cm 1F MF V, 12 cm P MF W, 3 cm 1F MF V, 51 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen snødekket er isotermt i denne høyden ned til ca 150-200cm ned i snødekket

ObsID: 273725

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org