Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold. Våte flakskred er uforutsigbare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er kaldt i høyden. I lavereliggende områder kan våte løssnøskred løses ut av skiløpere i bratt terreng, spesielt i sørvendte heng hvis det blir sol. Vær forsiktig hvis snødekket virker råtten eller mettet av vann. Varmen tidligere i uka har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til de vedvarende svake lagene dypt i snødekket så kan det løsne skred av seg selv. Skred på dette laget kan bli store, nå langt og er uforutsigbare.
Mildvær har påvirket snødekket i hele regionen. I skyggefulle partier over 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket under tregrensen er vått og stort sett gjennomfuktet. Snøgrensen ligger på ca. 100 moh.
I høyden finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Nedbør vesentlig lengst i øst. Om kvelden nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
mest nedbør i grensetraktene. Fra ettermiddagen øst/sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

20.05.2021 kl. 10:45

980 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut våte løssnøskred i brattheng. Påregn naturlig utløste våte skred i solvendte sider. Fare for skavlbrekk som kan medføre større våte flakskred høyt i fjellet. Der snødekket er tykt høyt i fjellet kan det gå svært store flakskred i gamle intakte svake lag. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Overskyet, stille

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

20. mai. 0-6 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 600 moh

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Fuktig

Snøprofil

30 cm 4F MFcr 3 mm W, 95 cm 1F RG M Våt eller fuktig snø hele veien, ingen ustabil lagdeling

ObsID: 273864

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org