Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 23.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mykje sol kan føre til våte skred, særleg laussnøskred men også store flakskred. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og det kan gå våte skred sidan det blir mildare og der sola står på. Det er i hovudsak venta at det går våte laussnøskred, enten naturleg eller ved påverknad av skikøyrarar. Nokre få stadar kan det likevel gå store til svært store flakskred om djuptliggande kantkornlag blir påverka. Det er vanskeleg å vite når og kvar slike skred kan gå. Vær difor varsom og vurder å unngå skredterreng, særleg der det er svært våt snø og terrengfeller.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og frys om natta i høgda. Snøen er likevel lagdelt, og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag. Dei gamle kantkornlaga har stadvis begynt å bli avrunda men er inntakte der det er tjukt snødekke.
2 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
mest nedbør i grensetraktene. Fra ettermiddagen øst/sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

20.05.2021 kl. 10:45

980 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut våte løssnøskred i brattheng. Påregn naturlig utløste våte skred i solvendte sider. Fare for skavlbrekk som kan medføre større våte flakskred høyt i fjellet. Der snødekket er tykt høyt i fjellet kan det gå svært store flakskred i gamle intakte svake lag. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Overskyet, stille

Skredaktivitet

20. mai. 0-6 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 600 moh

Snøprofil

30 cm 4F MFcr 3 mm W, 95 cm 1F RG M Våt eller fuktig snø hele veien, ingen ustabil lagdeling

ObsID: 273864

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org