Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 24.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mykje sol kan føre til våte skred, særleg laussnøskred, men også store flakskred. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og aukar utover dagen når snøen blir våtare som følgje av meir solinnstråling og mildare vêr. Då kan det gå våte laussnøskred, enten naturleg eller at dei blir utløyst av skikøyrarar. Nokre få stadar kan det gå store til svært store flakskred om djuptliggande kantkornlag blir påverka. Vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og blir våt når det er sol, og frys om natta. Snøen er likevel lagdelt, og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag. Dei gamle kantkornlaga har stadvis begynt å bli avrunda men er inntakte der det er tjukt snødekke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-6 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org