Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 28.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

28.11.2021 kl. 20:39

536 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Ikke nedbør -9,3 °C 3 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, V, NV over 500 moh kaldt klart vær siste uka har ført til dannelse av kantkornlag over og under skare lag fra sist mildværsperiode

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. noe vind i høyden tilsier fersk vindtransportert snø på eksponerte steder ii høyden

Tester

ECTP13@32cmQ2 Middels

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt vær siste uke har ført til dannelse av kantkorn over og under skarelag fra sist mildvær. Kantkornlaget går til brudd ved moderat tilleggsbelastning. Mengden snø i fjellet tilsier at evt skred vil bli små til middels store. Overflaterim er observert i dette området. Kommende uke er det meldt kaldt klart vær og lite vind, samt lite til ingen nedbør. Det medfører fortsatt dannelse av kantkorn i snødekket og dannelse av overflaterim kan forventes. Ved snøfall og evt vind i perioden etter neste uke, vil det kunne danne seg fokksnøflak på svake lag av både overflaterim og kantkorn over og under skarelag. Denne utviklingen vil kunne skape forutsetninger for ustabile lag i snødekket i lang tid dersom det ikke brytes ned av evt mildværsperiode. Faregraden anser jeg som lav faregrad 2. Har ikke observasjoner fra høyder over 600moh og kan således ikke stadfeste snødekkets beskaffenhet i høyden.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 12 cm F PP 2 mm D, 19 cm 4F/4F-1F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 4F/4F+ FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 18 cm P MF D -9,7 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -9 °C @ 15 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 35 cm, -0,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 278485

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org