Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 19.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Ferdsel i nærheten av skredterreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag under nysnøen

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag vestlig kuling med lite nedbør. Gunstig temperatur gjør at det forventes relativt rask stabilisering av fersk vindtransportert snø, men samtidig vil det dannes nye fokksnøflak. Det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i leområder med fersk fokksnø. Vær også obs på nedsnødde/nedføyka rimkrystaller og kantkorn. Faregraden antas å være høyest lengst vest i regionen.
Snøoverflaten består av ulik mengde vindpåvirket snø med mest snø lengst vest i regionen. Det gamle snødekket er generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, og store svingninger i temperatur. Generelt i regionen er det mest snø i østvendte formasjoner. Det er betydelige mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport. I de laveste områdene var snøoverflaten lett fuktig fredag.
Det finnes eldre vedvarende svake lag ved bakken og høyere i snødekket. Det varierer hvor lett det er å løse ut skred i disse lagene og generelt regnes de ikke som skredproblem nå. De bør imidlertid tas med i betraktning. I Vang er det meldt om stor utbredelse av overflaterim og kantkorn under utvikling høyt i snødekket (ved mildværsskaren fra nyttår). Det er grunn til å tro at deler av rimet er begravet under siste tids fokksnø og er et potent skredproblem. Kantkorn ved skare bør følges med på.
Et lite naturlig utløst flakskred ved en støtteforbygning langs Tyin registrert 16/1. Et naturlig utløst flakskred str.2 meldt fra Lom 18/1.
Det har kommet 0-5 cm nysnø i regionen siste døgn fram til lørdag morgen. Vinden har roet seg noe, men det har vært stor vindtransport av snø inn i østlige leområder den siste uka. I nærheten av Leirvassbu ble det onsdag meldt om drønn og ferske sprekker. Varmegrader opp til 1000-13000 moh fredag ga litt fukt i øverste del av snødekket. Kuldegrader lørdag, med økende vestavind.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Gradvis lavere snøgrense. Lengst nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 14:56

996 moh

Albert (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207752

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 14:47

992 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste fokksnøen igår kom i fuktig vær, og i dagens kaldere vær har det gitt et tynt skarelag. Dette bryter lett og gir litt ugreit føre. Under det laget pågår nå dannelse av kantkorn, og det bryter lett. Ellers samme struktur som tidligere, som domineres av fokksnølag avdelt av delvis omdannet nysnø. Dette har stabilisert seg noe, men over 1500 moh kan en gå ut fra at det går sakte. Ingen faretegn eller ferske skred. Dersom denne NV vinden gir fokksnøflak, vil det legge seg på et svakt lag av kant under brytende skare. Varslet faregrad er riktig Hovedinntrykket er fg 2 i dette området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1000 moh Som tidligere obs.

ObsID: 207751

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 14:08

1485 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøverflaten er preget av NV vind siste tumene, mens snøen er fordelt i nordlig sektor etter langvarige sørlig sterk vind.

ObsID: 207746

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 14:05

1485 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NØvendt helling. Flere fokksnølag, 1F-P, avdeltbav lag med delvis omdannet nysnø, 4F. Under det øverste «fokksnøskarelaget» er det dannelse av kantkorn. F-4-F.

Snøprofil

ObsID: 207742

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 14:00

1668 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Tester

LBT@40cmQ2 Hard vindpakket snøoverflate, bryter på sjikt i fokksnøen. Krever stor tilleggsbelastning.

ObsID: 207782

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 13:55

1797 moh

Leo@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN10@15cmQ3 God

Snøprofil

5 cm F DF 0 mm/0 mm, 90 cm 4F/P RG/RG 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207778

Jotunheimen / LUSTER

Snø

19.01.2020 kl. 13:50

1691 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  red@forsvaret Kommentar:  Sprekk i fokklag som kom etter drønn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig drønn når vi nærmer oss en steinformasjon som deler 2 heng, 24 graders helning, 4 skigåere med 20 meter mellomrom.

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

12 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF D, 20 cm P RG D, 1 cm I MFcr D, 35 cm F FC D, 1 cm I MFcr D, 8 cm K MFpc

ObsID: 207803

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

1088 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Øvre Årdal - Tyin,

ObsID: 207730

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 13:10

1374 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kant ved bakken nedenfor skredet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Som venta er det gått skred i heile den NØvendte sida av Kampen. Uvisst når, men ila siste par dager

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 1400 moh

ObsID: 207734

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 12:40

1165 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Siste fokksnøen var lett fuktig og er nå skare som sprekker opp rundt skiene

Snødekke

ObsID: 207716

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 12:31

1097 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-3 °C 2,5 m/s fra V → 85% skyer

Tester

CTV@73cmQ3 Middels Løsner ved/like over bakken

Snøprofil

7 cm 4F DF 1 mm, 23 cm 1F RG 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 40 cm F FC 2 mm, 3 cm F FC 2 mm

ObsID: 207718

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 11:25

1445 moh

Stegen@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s 20% skyer

Tester

ECTX God Lagdelig i fokksnø, men gir ikke utslag på tester

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

10 cm 1F/P RGsr D, 10 cm P RGsr D, 80 cm K- MFpc D, 8 cm K MFcr, 6 cm 1F 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207772

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 11:23

1362 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

fra V → 80% skyer Overskyet, minkende vind utover dagen. En del vindtransport av snø i høyden, sett på tur inn i området. Tydelige vindtegn på snøoverflaten i større heng opp mot Stetinden og Stehøe

Tester

ECTN3@10cmQ2 Middels 23gr helling, østvendt

Snøprofil

15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 80 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm P/1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207750

Jotunheimen / LUSTER

Snø

19.01.2020 kl. 11:20

1483 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  red@forsvaret

Tester

CTH24@140cmQ3 Brudd i kantkornlag mot bakken.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr D, 26 cm P RG/MFpc D, 1 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 25 cm P MF/RGlr D, 10 cm F FC D -9,3 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 81 cm, -2,4 °C @ 85 cm, -3 °C @ 54 cm, -3 °C @ 56 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207801

Jotunheimen / LUSTER

Snø

19.01.2020 kl. 11:20

1483 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  red@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH24@140cmQ3 Brudd i kantkornlag mot bakken.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr D, 26 cm P RG/MFpc D, 1 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 25 cm P MF/RGlr D, 10 cm F FC D -9,3 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 81 cm, -2,4 °C @ 85 cm, -3 °C @ 54 cm, -3 °C @ 56 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207802

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 11:09

1371 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6,6 °C 3 m/s fra V → 30% skyer

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F PP D, 7 cm 1F DF D, 1 cm K MFcr D, 7 cm 1F RG/FC D, 2 cm K MFcr D, 58 cm P RG D, 10 cm K MFcr D, 10 cm 4F MF D -4,6 °C @ 0 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207783

Jotunheimen / Tyin

Snø

19.01.2020 kl. 10:25

1176 moh

stian@wyssen (*****)

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet langs Fv. 53 Tyin - Årdal. God sikt på kamera.

ObsID: 207688

Jotunheimen / VANG

Snø

19.01.2020 kl. 10:08

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C

Snødekke

104 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 207762

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2020 kl. 10:00

1522 moh

Eirik@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør

Tester

ECTN25@30cmQ2 God

ECTN16@13cmQ2 God

ECTN14@7cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

7 cm P RG D, 1 cm 4F DF D, 5 cm 1F RG/DF D, 7 cm 4F DF/RG D, 10 cm P RG D, 60 cm P/K MF/RG D 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207780

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 15:14

827 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært variable forhold, med skiftende temperatur, vind, nedbør og snødekke. Hovedproblemet er fersk vindtransportert snø på et lag lausere delvis omdannet nysnø. Det finnes i alle heng og forsenkninger i sektor nord, og mange steder er det fhv lett å trigge. Skredene kan bli (svært) store. Fant også fokksnø på glatt skare, nedføyka rimlag og drønn i et begerkrystallag ved bakken. Mildere vær utover dagen, ca 0, kan gi stabilisering. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 207583

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 14:30

1541 moh

Sondre@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer

Tester

CTH21@25cmQ2 God

CTE2@5cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels Ø

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i slakt terreng rett før høyden

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

Snøprofil

5 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0,5 cm K MFcr, 5,5 cm 1F FCxr, 94 cm P MFpc 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207572

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 14:10

1456 moh

Jokke@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra V → 80% skyer

Tester

ECTX God

CTH27@21cmQ3 God

CTH23@12cmQ3 God

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk

Snøprofil

1 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 29 cm 4F/1F RG/DF 1 mm/1 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 23 cm P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm, 9 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm, 9 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 18 cm F FC/DH 0 mm/0 mm -4,2 °C @ 0 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -2 °C @ 111 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207574

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 13:58

1236 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnø på nysnø /
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@55cmQ2 3-4 mellomharde slag

LBT@11cmQ1 5 lette slag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm F DF 2 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 2 mm D, 50 cm P RG 0 mm D Snødybde i profilen 290 cm. NØvendt. Lett snødrift.

ObsID: 207579

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 13:40

1055 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C 2 m/s fra SØ ↖ 70% skyer

Tester

ECTN12@46cmQ3 God

ECTN6@46cmQ3 God

CTH22@46cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skred var gått i motsatt himmelretning

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr

Snøprofil

25 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm 4F FCxr/MFpc, 2,5 cm 4F DF D, 18 cm 1F/P RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr, 33,5 cm K MFpc 2 mm D-M -2,6 °C @ 0 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207571

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 13:07

1087 moh

Albert (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I begerkrystall i botn

ObsID: 207578

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 12:50

1023 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

ObsID: 207576

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 12:47

1592 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN10@20cmQ3 Middels ECTN10@20cm Nedføyket nysnø

Snøprofil

5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm P MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207555

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 12:45

1585 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Skredfarevurdering

2 Moderat Avtakende faregrad. Skredproblemet (nedføyket løs ubunden snø)stabiliserer seg

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Svak vind. Moderat nedbør. Lite snøtransport.

Tester

ECTN23@40cmQ3 Middels

ECTN22@25cmQ2 Middels

ECTN11@12cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert Lite snøfokk. Noen drønn mot toppen av høydedrag, men ikke i bratte heng eller der det ligger flak av betydning

Snødekke

Lett snøfokk

Snøprofil

ObsID: 207561

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 12:45

1295 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Deler av skredbanen og utløp sonen

Skredaktivitet

18. jan. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 0 moh Gått et flakskred på en normal skredbane, ikke mulig å observere løsneområdet.

ObsID: 207535

Jotunheimen / LUSTER

Snø

18.01.2020 kl. 12:28

1768 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  saaj@nortind

Tester

LBT Ingen utslag på LBT i fokksnøen. Det eneste som kan løsne her er det øverste laget med løssnø.

ObsID: 207556

Jotunheimen / LUSTER

Snø

18.01.2020 kl. 12:19

1768 moh

Eirik@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels

Faretegn

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 2 cm P FC/MFpc 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 17 cm 1F MFpc 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 28 cm 1F/P MFpc 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC/MFpc 2 mm/2 mm D, 11 cm K MFcr D, 2 cm P MF/FC 2 mm/2 mm D, 21 cm K MFpc 2 mm D, 10 cm 4F MF/FC 2 mm/2 mm D -5 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207565

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 11:53

864 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert

Tester

ECTN13@20cmQ2 Middels Brudd i et 2 mm rimlag.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 207577

Jotunheimen / Jotunheimen

Snø

18.01.2020 kl. 11:23

1431 moh

Simma@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 7 m/s fra V → 100% skyer

Tester

ECTN30

CTE22@79cmQ3

CTE2@50cmQ2 Middels

Faretegn

Drønn i snøen

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 36 cm P RG 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9,5 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm K MF 2 mm/0 mm D, 50 cm P MFpc 1 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 78 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,7 °C @ 88 cm, -3,3 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2,7 °C @ 140 cm, -2,6 °C @ 150 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207564

Jotunheimen / LOM

Snø

18.01.2020 kl. 11:00

1741 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Fokksnøen stabiliserer seg gradvis, og viser liten evne til bruddforplantning. Fremdeles løs snø tilgjengelig for vindtransport, og det meldes opp til kuling i fjellet også i morgen. Vi har ikke funnet skredproblemet vedv. svake lag på denne turen.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lokale variasjoner, men stort sett sørvestlig retning. Noe snødrev langs bakken, og tidvis redusert sikt i høyden.

Tester

ECTN7@15cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV mellom 1800 moh og 1300 moh

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm P RG/RGwp 0 mm/1 mm D, 79 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 10 cm K RG 0 mm D, 10 cm 1F/1F-P RG/FCso 0 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -6 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,6 °C @ 100 cm, -4,3 °C @ 120 cm, -4,3 °C @ 140 cm, -4,3 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207563

Jotunheimen / LUSTER

Snø

18.01.2020 kl. 10:21

1524 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Tester

CTN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

11 cm 4F DF 0 mm D, 17 cm 1F RG 1 mm D, 6 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm 1F D, 8 cm P RG 1 mm D, 11 cm K RG 1 mm D, 36 cm 4F/1F FC/MFpc D, 8 cm F FC/DH D -4,7 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207570

Jotunheimen / VANG

Snø

18.01.2020 kl. 09:40

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 207504

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 15:50

1399 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Tester

CTN God

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

15 cm F DF D, 36 cm 4F/1F RG/DF D, 0,5 cm F FC D, 2 cm P MFcr D, 2 cm 4F MFpc/MFpc D, 3 cm P MFcr D, 1 cm 4F MFpc/FC D, 58 cm P/K MFpc/MFcl M, 10 cm K FC D -3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 51 cm, -3,4 °C @ 61 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,9 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207445

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 15:10

961 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  På flaten ved Presten, fram mot Leirvassbu er det 228 cm snødybde. Tørr snø her, lett fuktig opp til ca 1100-1150 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

228 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 207441

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 14:12

911 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot Høgskriubrean. Ingen ferske skred

Snødekke

ObsID: 207425

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 13:41

912 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Litt nysnø som har kommet i rolig vær her, ellers vindpreget.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lavt skydekke og dårleg sikt.

ObsID: 207419

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 12:59

1793 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 2,7 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Vesklende vindforhold, fra vindstille til kast opp til 12 m/s. Bygevær.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N Rimlag er vanskelig å løse ut grunnet hardt lag over som er vanskelig å påvirke for en skiløper.

Tester

ECTP22@23cmQ2 Brudd i rimlag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm K RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm F SHsu 2 mm/0 mm D, 16 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm F FC 3 mm/0 mm D, 10 cm K MFpc 0 mm/0 mm D, 15 cm F FCxr 2 mm/3 mm D -5,4 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 25 cm, -6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 0 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,9 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207444

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 12:41

1793 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Store variasjoner på utberedelse over et lite område. Men kan se for meg at det finnes i større leformasjoner også. Rimlaget bryter relativt lett og glatt på LBT, men det overliggende laget er veldig hardt og det er vanskelig å påvirke med kompresjonstester, og enda vanskeligere om blokka ikke er 100% frigjort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiden av bruddflaten

Notater

Vær

Snø -2,5 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Mindre vind i dag, 10cm med ganske lite påvirket nysnø på bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1700 moh Den nedføykete nysnøen virker å ha stabilisert seg en god del i fra i går og onsdag. Lite sprekker og vanskeligere å påvirke i dag.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ over 1800 moh

ObsID: 207437

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 12:37

1410 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Det har snødd noe mer enn varslet, 5-7 cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

ECTP15@30cmQ2 Middels Flere flak fokksnø med ulike tykkelser fra 10-20 cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Gårsdagens vind har fyllt lesider med ferske, myke flak. Nedføykede løse lag (2-3 sjikt) ikke stabilisert.

ObsID: 207436

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 12:34

1399 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Notater

Har fullstendig laginndeling på gropen vi lagde et par meter ifra. Grunnet til at vi tok denne testen var for å sjekke det nedføykete laget med nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut

Tester

ECTP15@30cmQ2 Middels Bruddet gikk i et nedføyket lag av nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen Tok en test ned til bakken et par meter bortenfor

ObsID: 207447

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

17.01.2020 kl. 12:09

1178 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men lite sikt og få skredutsatte heng i området.

Vær

Snø 5 m/s 100% skyer

Tester

LBT@63cm God Blokka løsna i et slett, ru brudd etter et par spark i blokka

LBT15@29cm God Blokka gikk i oppløysing, men viste tegn til bruddflate

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Like ved, der snødekket var tynt, var det tegn til kantkorn i lag ved bakken, men det virka som at mye var smelteomvandla. Dog svørt laust lag på 1-3 cm (variabelt mot lyng). Mye snø ser ut til å ha blåst ned i skogen under 1000 moh.

Snøprofil

17 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 17 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MF 2 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207396

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

17.01.2020 kl. 11:44

1051 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk Annet Skare på avblåste plassa

ObsID: 207389

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

17.01.2020 kl. 11:20

949 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Vær

Snø -0,5 °C 6 m/s fra S ↑ 90% skyer Enkelte snøbyger

ObsID: 207384

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 11:07

1413 moh

Eirik@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 2,9 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Tester

CTH21@47cmQ2 God

CTM12@36cmQ2 Middels

CTE7@16cmQ3 Middels

ECTX God

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vi fikk drønn i snøen der drt var tynt snølag

Snødekke

131 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 26 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F DF 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 8 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 0,5 cm 1F FCxr 2 mm D, 11 cm K MFcl 0 mm D, 1,5 cm I MFcr, 2,5 cm P FCxr 2 mm D, 0,5 cm K MFcr, 15 cm F FCxr/FCso 1 mm/2 mm D -2,4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 100,5 cm, -2 °C @ 111,5 cm, -2 °C @ 112 cm, -1,9 °C @ 115 cm, -1,9 °C @ 114,5 cm, -3 °C @ 89 cm, -3 °C @ 90 cm, -2 °C @ 120 cm, -1,5 °C @ 131 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207448

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 10:30

1553 moh

Leo@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH21@25cmQ2 God

ECTN3@25cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

0,5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 73 cm P MF/RG 0 mm/0 mm D, 1,5 cm P MF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG/MF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P/1F MF/RG 1 mm/0 mm D-M, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -4 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 64 cm, -3,4 °C @ 66 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Test tatt i 27 grader helning, mot øst.

ObsID: 207420

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 10:17

1574 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-3,3 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Varierende vindstyrke, kast opp til 12m/s

Tester

ECTN4@10cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

10 cm F PP/DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm P RG 1 mm D, 22 cm 1F RG, 25 cm P RG 0 mm D, 25 cm P-K RG 0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207457

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 10:16

1636 moh

Jokke@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3,8 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer

Tester

ECTP21@28cmQ2 Middels

CTE10@28cmQ2 Middels

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F PP D, 19 cm P RG D, 3 cm 1F RGxf, 0,5 cm K MFcr, 76,5 cm P RG D, 10 cm F FC/DHcp -5 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 115 cm

ObsID: 207443

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 10:13

1577 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Tester

ECTX God På denne høyden er stabiliteten god, blir spennende å følge skarelaget høyere opp for å se om det er mer utpreget kankorn under skare.

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm, 10 cm 1F DF/RG, 3 cm 4F DF, 30 cm 1F RG 1 mm, 0,3 cm P MFcr, 1 cm 4F MF 1 mm, 0,5 cm P MFcr, 1 cm 4F FCxr/MF 1 mm/1 mm, 40 cm P MFpc 1 mm, 10 cm 4F MF 1 mm, 5 cm 4F MF/FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207433

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 09:39

1528 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Vær

Snø 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 207554

Jotunheimen / VANG

Snø

17.01.2020 kl. 09:21

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

109 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 207363

Jotunheimen / LOM

Snø

17.01.2020 kl. 08:54

1405 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Vær

Snø 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Har i løpet av natt og morgen kommet ca 4 cm snø. Ingen snøfokk i bunn av dalen.

ObsID: 207376

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org