Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under sigesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme høyt til fjells vil fortsette prosessen mot et smelteomvandlet snødekket. Innslag av solinnstråling og regn vil også bidra til dette. Dette kan svekke bindinger nede i snøen og gi ustabil snødekke. Vær spesielt oppmerksom i bratte heng på ettermiddagen med direkte solinnstråling. Noe nedbør som snø har kommet de sist dagene og det ventes at nysnøen binder seg godt til gammel snøoverflate, men nysnøen trenger noe tid på å stabilisere seg. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Regn og varme siste periode har gitt smelteomvandlet og våt snøoverflate høyt til fjells. Over ca 1500 moh finnes fokksnøflak i lesider. Det varierer hvor gode bindinger fokksnøen har til det våte underlaget. Observasjoner viser at det ligger tørr snø over ca 2000 moh. Over ca. 1300 moh finnes lagdelinger i snødekket med skarelag, fuktet finkornet snø og kantkorn. Under ca 1300 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er homogent.
Det er observert kantkorn høyt i snødekket mellom ny fokksnø og gammel skare, både i Hurrungane og på Tyin. Det er tidligere observert kantkorn dypere i snødekket i forbindelse med skarelag, samt begerkrystaller ved bakken. Det kan ikke utelukkes at noen av disse lagene kan være eller blir aktive, men i hovedsak ansees de ikke som skredproblem per dags dato. Drønn i snødekket vil være faretegn som må tas på alvor.
Den siste uken er det observert flere naturlig utløste våte løssnø- og flakskred flere steder i regionen. Skavlbrudd ble observert 25.05 ved Krossbu.
På 1894 moh ved Juvasshøe ble det natt til 26.04 målt +1 grad på det kaldeste. Det er generelt mye snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, mens man finner avblåst terreng og bare rabber i vestlig terreng
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-2 °C til 3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-5 °C til 0 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

27.05.2020 kl. 16:36

1548 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 1F RG M, 5 cm P MFcr D-M, 10 cm 1F RG/MF M, 6 cm 1F MFcl W, 1 cm 4F RG V, 0,5 cm I IF, 8 cm 1F RG M, 74 cm K MF/RG M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm 1550moh nø rundt 0 grader i luften. Snødybde rundt 200cm

ObsID: 237160

Jotunheimen / Luster

Snø

27.05.2020 kl. 15:39

1550 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 15 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et eldre skavel brudd
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 15 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et eldre flak
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 15 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ikke det helt store turværet , med lavt skydekke. Frisk bris og litt sånn hagel i lufta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverste del her fra ca 1450moh har fryst noe til, bristende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ekkel på ski fordi noen steder bærer du mens andre ikke. Under ca 1400moh forsvant skaren men snødekke var noe fast = bedre skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Typisk snøfordeling bilde fra ca 1550moh tatt nordover , mot Øvre Hervatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sigesprekk rundt 1400moh i sv 22 grader bratt
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe blåe området på vann dette fra ca 1320moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Syd på 1550moh snødybde var 135cm fant jeg «kantkorn», som er veldig preget av varmen . Mest smelteformer nå men en og annen kan du se, våte.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noen steder høye brøytekanter på Sognefjellet mens andre veldig lave. Bar veibane , sommerdekk funker fint. Dette fra ca 1320moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På rundt 1200moh syd, litt snø rast ut, på vei ned. Lett å passere med bil, har meldt ifra men sa det ikke var behov for brøyting.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ja kan komme mer, fra slike steder i tiden fremover.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  En liten fersk vindhale med fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På 1550moh synker nedi ca 20-25cm når du tråkker hardt uten ski. Hvis du går svært forsiktig så bærer jeg nesten....

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 700 moh Skare Fuktig Snøgrense rundt 700-800moh når jeg kom kjørende fra Skjolden siden. I bratt syd høyere og mulig noe lavere i nord. På utsatte plasser mot vest og rygger / topper som har hatt lite snø i vinter, stikker det frem steiner / lyng. Mens det er bra med snø i østvendt sider. Se tidligere melding også fra meg , med noen bilder. Kaldere vær har fryst øverste del av snødekke over ca 1400moh, bristende skare. Våt under skaren. I syd er det så og si smelteformer i hele dekke nå, særlig der det er tynt. Gravde på 1550moh syd, se profil. Men antar det er nærmest slikt til topps. I nord er det mer finkornet hvit snø, fuktig. Under et lag med våt snø, se profil fra 1550moh i nord. Trolig er øverste cm helt til topps også utsatt for varme i nord. På Lørdag fant jeg en liten skorpe så fuktig RG snø, på rundt 1900moh. Og det har vært varmt etter det også høyt, spesielt mandagen. Noe opphoping av vann finner jeg i nord, og skarelag samt hvit snø som evt fukt kan samle seg i. Drenerer betydelig dårligere i nord enn i sør nå.

Skredfarevurdering

1 Liten Skitur 1320-1550moh fått snust inn i alle himmelretninger. Synkende temperatur virker stabiliserende på snødekke. Men fremdeles er snøen våt i overflaten under ca 1400moh, her kan det løses ut småe våte løsnøskred. Det finnes også noe opphoping av vann så evt glideskred og flak skal ikke helt utelukkes, men kaldere vær viker som sagt stabiliserende. Men det kan finnes et hvis treghet i «systemet». Finnes ørmsmå lommer med fersk fokksnø, mulig dårlig bundet til skaren. Høyt til fjells der den evt er kaldere. Og er så småe mengder så nevner det bare her. Snødekke føles stabilt. Nattefrost natt til Torsdag vil virke stabiliserende på snødekke. Der det fryses til, men meldt skyet natt slik at det blir lite utstråling fra dekke. Ut over dagen Torsdag oppklaring sol og stigende temperatur. Skredfaren med våte skred er økende. Fredag meldt ganske så varm natt og klarvær, snødekke for «lufta» seg og tørker kanskje noe ut, men høye dag temperatur og en steikende stor sol vil tilføre fuktighet. Skredfaren øker utover Fredagen men holdes trolig innenfor faregrad 2. For helgen også varm værtype med pluss til topps og varmere netter uten særlig nattefrost, men ingen skyer. Så utlufting av dekke samt at varmen / solen gjør det vått. Vi vil nok ligge på faregrad 3 igjennom helgen evt en høy 2, med våte skred som problemet . Særlig tenker jeg på nordlig sektor det vann kan evt hoppe seg opp. Ok jeg ville for dag 1 tatt bort dette fokksnø problem og heller lagt til opphoping av vann / glideskred. Jeg ville også vurdert å tatt med våte løse skred i alle himmelretninger. Samt ryddet i snødekke historikken, henger litt igjen fra Søndagen. Men har jo heller ikke kommet inn så mange observasjoner. For dag 2 ville jeg tatt med opphoping av vann / glideskred også som skredprobem og ikke bare i tekst, jeg tenker at nordlig sektor er mest utsatt men kan gå i alle himmelretninger. Skavel fall er mer aktuelt i varmen som kommer. Jeg ville vurdert fg 3 i helgen, men er usikker på hvordan snøen takler varmen. Og får se litt på oppdatert værmeldinger , dette gjelder mange regioner.

Vær

Hagl -0,2 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer 0 grense på rundt 1500moh noe kaldere vær i dag enn Tirsdag / Mandag. Lavt skydekke og sikt som kom å gikk, men for det meste dårlig sikt - tåke. Lave skydekke / tåken lå over ca 1200-1300moh bedre sikt under det. Frisk bris fra sv / s med litt enkel hagel byger , som piska deg i ansiktet.

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men ser eldre våte skred av ulike slag. Våte flak, skavel brudd og løssnøskred.

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekke har fryst til i toppen men er bløtt under. Ingen åpenbare faretegn fra det.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh I lavere høyder der snødekke ikke har fryst til. Økende utover dagen med noe stigende luft temperatur.

Snøprofil

0,1 cm 1F RG M, 5 cm P MFcr D-M, 20 cm 1F+ MFcl W, 1 cm I IF, 34 cm 1F+ MFcl W, 1 cm I IF, 2 cm 4F MFcl W-V, 57 cm 4F+/4F- MFcl W, 10 cm 1F MFcl/MFcr W, 5 cm 4F- MFcl/FCxr W 1550moh syd til bakken snødybde var 135cm. Rundt 0 grader i luften

ObsID: 237159

Jotunheimen / Luster

Snø

27.05.2020 kl. 12:17

925 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgedalen syd side til venstre nord til høyre
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Dyrhaugsryggen og elven i Helgedalen den er åpen de fleste steder , ser det ut til. Og snø har begynt å brekke av.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ennå fullt mulig å gå på ski fra Turtagrø feks innover Helgedalen og Skagastølsdalen / Dyrhaugsryggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Fortun

Snødekke

Bare noen bilder av snøfordeling / mengde snø. Ennå bra med snø og skitur fra Turtagrø / Ringsdalen og slik er fullt mulig uten å bære skiene. Snødekke er normalt fordelt , dvs at vest og terreng som har ellers lite snø. Har nå lite snø eller mye bart terreng. Brattere syd har også betydelig mindre snø enn nord sider. Mest snø i øst og der ligger det mer snø enn normalt med fordelingen av snø er normal, i dette området. Ser ikke nysnø men skylaget henger nedover toppene.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Målt temperatur på ca900moh. Overskyet og skylag som henger litt, gløtt av bite småe områder med blå himmel. Men også nesten litt regn i lufta, en trekk fra sør vest. Blir lue og stillongs ja....

ObsID: 237141

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

26.05.2020 kl. 18:14

1583 moh

Knut Storvik (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Knut Storvik

Snødekke

Fortsatt bløt snø på 1.578 moh, men begynner å bli fastere. Bildet mot øst for Rasletind-massivet

ObsID: 237063

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 16:36

1923 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Litt av det tynne løse laget som gikk i brudd på LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Risiko for naturlig utløst skavelbrudd er stor, samme er muligheten for at snø løsner fra fjell og sva pga kraftig oppvarming. Tar nok lang tid før snøen blir gjennomvåt høyere enn 1700 moh. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN Ingen brudd med forplantning

LBT@38cmQ2 Det veldig våte snø laget på toppen, ca 8 cm gjorde en liten bevegelse, men ikke mulig å se noe klart bruddsted. Fikk et brudd på 38 cm ved ekstra stor belastning. Dette ser ut som bruddet går i et litt tynt lag løs snø under det som ser ut til å være et 2 cm skarelag. Det svake laget er under 1 cm tykt. All snø under de øverste 8 cm er veldig hard, fra blyant til kniv i hardhet.

ObsID: 236957

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 15:35

1724 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: I løpet av ca 100 høyde meter gikk det fra ingen drønn, til 5 -6 i løpet av kort tid. Så ble det borte igjen. Snøen kollapset i areal på opp mot 100 kvm. Datt den mye, over 5 cm. Vil tro nærmere 10 cm.

ObsID: 236953

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 15:16

1605 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Snøprofil

Veldig våt snø øverste 60cm Grove korn, 3mm Så et litt is aktig lag på 3 cm Så et lag med våt snø, små korn ca 1mm Dette gikk ned ca 60 cm Rennsnø i bunn, 3 - 4 mm størrelse Tykkelse ca 10 cm Alle lag over rennsnø satt godt i hverandre

ObsID: 236952

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 14:34

1495 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot nord vest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot vest

Vær

Ikke nedbør 10 °C fra SØ ↖ 5% skyer Sol og varmt

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Skavel brudd og noen få spm har løsnet mot fjell i brått terreng.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 236946

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org