Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 31.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyfjellet. Vær spesielt forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes synkende temperatur og en gradvis stabilisering av snødekket. Men det kan ofte bli en forsinkelse i svekkelsen av dype vedvarende svake lag etter kraftige mildværsrunder, så enkelte naturlig utløste skred kan forekomme også onsdag. I de høyestliggende områdene er det mulig mildværet ikke nådde. Der vil faren for fjernutløsning og personutløste tørre flakskred fortsatt være tilstede. Der det finnes vedvarende svake lag vil skred kunne bli store. Det vil fortsatt være mulig å løse ut skred i fokksnøen fra tirsdag, men flakene ble dannet under gunstig temperatur og ventes å stabilisere seg ganske raskt.
Snøoverflaten er preget av skare som stedvis er dekket av vindpakket snø med variert hardhet. I skjerma formasjoner og ned mot skoggrensa ligger det løsere snø. Vindutsatte formasjoner kan være avblåst med oppstikkende stein.
Før mildværet mandag-tirsdag fantes det flere vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Det er usikkert hvor høyt opp mildværet nå har nøytralisert dette, men laget er trolig fortsatt tilstede i de høyestliggende områdene.
Mandag formiddag gikk det mange mindre naturlig utløste våte løssnøskred på Tyin. Det tok bare med seg nysnøen fra siste døgn.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-12 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

31.03.2021 kl. 19:13

1385 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Kant under skare løsner ikke lett.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fint, klart vær utover dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Jevn snøfordeling, skare over hele fjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Peker mot Hurrungane. Jevn snøfordeling og skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sørlig heng ca 1300m Typiske forhold. Skarelag med våt/ fuktig løs snø under.

Tester

ECTP22@62cmQ3 God

ECTN20@25cmQ3

LBT@30cmQ2 Brudd på kant under skare. Hard belastning

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1300 moh Skare Fuktig Snødekket er jevnt fordelt i terrenget men mindre og mer avblåst på toppene. Mildvær høyt til fjells tidligere har ført til skare øverst i snødekket helt opp til over observert høyde 1410m. Noe innblåst ferskere fokksnø oppå skaren i enkelte leheng mor øst, men ubetydelig mengde. Under skaren er det bløt, løs snø (rotten snø) opp til 1300-1350 avhengig av solinnstråling. Noe tørrere nordvendt. Fra rundt 1350-1400m kan man finne lagdelinger og kantlaget over/ under skaren lenger nedi snødekket. Men på 1400m virker dette laget nå ikke særlig aktivt og er svært vanskelig å påvirke.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra V → 5% skyer Oppklaring og sol med lite vind utover dagen. Sola varmer men kaldere i skyggen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 1400 moh Usikker på hvor høyt en må før dette vil være et betydelig skredproblem, men på 1400 begynner det å bli gjenkjennende egenskaper fra tidligere før mild/regnværet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig vått i snødekket opp til 1300m, men gjenfrysning og skare utover ettermiddagen gjør at snødekket vil stabilisere seg. Mulig kantkornlaget kan være mer aktivt fra 1400m og oppover der snødekket fremdeles ikke er gjennomfuktet. Solinnstråling er også med på å fukte snødekket, så det virker hardere og tørrere i skygge og nordvendt. Ingen betydelige lagdelinger opptil 1300-1400m. Under dette våte løssnøskred som skredproblem. Vanskelig å gjøre en god vurdering av fg for hele regionen i dag, da jeg tror skredproblemet blir mer fremtredende fra 1400 og oppover, noe som ikke jeg får observert. Fg 2 i dag mtp. at kant under skare trolig finnes over 1400 og pga. våte løssnøskred under 1400m. Gjenfrysning av snødekket fører til stabilisering og synkende skredfare under 1400moh. Kaldere forhold vil også stabilisere snødekket over 1400 og det er trolig vanskeligere å påvirke evt. kantlag. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, ikke fokksnøproblem her under 1400.

Faretegn

Mye vann i snøen Sørvendt er det våt løs snø under skaren og denne kan trigges i våte løssnøskred i bratt terreng.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S, SV. Mellom 1500 moh og 1100 moh

Snøprofil

1 cm K MFcr D, 1 cm 1F RGxf 2 mm D, 2 cm P MFcr D, 14 cm 1F RG 1 mm, 4 cm P RG 1 mm D, 1 cm K IF D, 2 cm 4F/1F FCxr 2 mm D Øvre del, 12 cm P RG 1 mm D, 20 cm 1F RG 2 mm D, 5 cm 1F+ MFcl D, 40 cm 1F DH 4 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 264965

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 19:09

1482 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Samuel@forsvaret Kommentar:  Synlig bruddkant oppe i skyggepartiet. Usikker på når det har gått.
ObsID: 264962

Jotunheimen / Vang

Snø

31.03.2021 kl. 18:37

1486 moh

Pål@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: 3 str 1 skred med utløsning under bergparti. Lyd fra flere skred i løpet av dagen langs Bygdin vannet.

ObsID: 264954

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 16:36

1921 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Samuel@forsvaret

Snødekke

10 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynnende flakdannelse østvendt. Ubunden nordvendt.

ObsID: 264967

Jotunheimen / Luster

Snø

31.03.2021 kl. 16:05

1319 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Spade for skala. Forøvrig en drittspade som ikke anbefales.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  larsbard
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  larsbard

Tester

Utvidet blokktest. Løsnet på kantkornlag når vi isolerte den på baksiden. Bruddet propagerte gjennom hele blokken i kantkorn over eller under skarelag. Når vi snudde for å se, så løsnet det flere blokker over og under regnskare.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse drønn på flaten

Notater

Øverste lag virket ganske stabilt, mer uggent lenger nede med skarelag og kantkorn. Vi fikk flere større drønn når vi gikk tre stykker tett på flatene.

Snøprofil

ObsID: 264968

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 15:19

2027 moh

JES (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  JES Kommentar:  Mot SØ.

Notater

Vindpåvirket snø i øver 5-10cm. Vekslende hardt og hardt med myk vindtransportert snø(2-5cm) oppå. I dette fjellområdet virker dette bildet til å representere vindpåvirkede helninger på denne retningen.

ObsID: 264984

Jotunheimen / Vågå

Snø

31.03.2021 kl. 15:02

1471 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun observert noen få mindre skred i sør og østvendt helling. Generelt lite snø i fjellet.

ObsID: 264942

Jotunheimen / Luster

Snø

31.03.2021 kl. 14:57

1439 moh

Sander@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsida. Skildring: Snakka med nokon som hadde høyrt drønn og skytande sprekk

ObsID: 264930

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 14:36

2125 moh

2mas (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  2mas
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  2mas
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  2mas

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjorde stabilitetstest helt øverst i sørsiden på veslfjelltinden. Løste lett ut liten isolert blokk. Øverste lag er ca 30cm dypt, det var her det var et glidelag. Fra ca 1m dybde er det sukker, men det er svært vanskelig å påvirke.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 15% skyer Klassisk strålende påskevær, men litt kaldere i høyden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Opplever forskjell på østvendt og sørvendt vs vestvendt. Opplevde snøpakka som mer stabil i nordvestvendt side ned fra bakerste skagsnebb Varslet faregrad er riktig

ObsID: 264989

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 14:07

1485 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Små ferske skred ned fra HH

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 1800 moh

ObsID: 264940

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 13:30

2325 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s 30% skyer Nydelig vær, snøen ikke påvirket av sola i høyden

Notater

Vindpakket hard snø mef 1-10 cm nysnø pp ryggen opp til Leorhø. Stabilt.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 264916

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 13:20

1511 moh

JES (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JES Kommentar:  Bilde tatt mot SØ på flaten. Flere kraftige drønn i snøen i dette området. To personer som tilleggsbelastning. Svært god forplantningsevne. Ingen synlige sprekker, mest sannsynlig kamuflert av tynt lag med nysnø og/eller fersk vindtransportert snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

2 °C 0,5 m/s fra NV ↘ Flott påskevær. Svak solpåvirkning på overflater som er vendt rett, eller delvis rett mot solen. Tydelig gammel solpåvirkning i samme område, av samme årsak.

Faretegn

Drønn i snøen

Notater

Observasjon gjort i flatt område.

ObsID: 264981

Jotunheimen / Lom

Snø

31.03.2021 kl. 11:32

1295 moh

JES (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  JES Kommentar:  Tatt mot S.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  JES Kommentar:  Tatt mot N.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Korte sprekker(2-3m) som oppsto ved liten tilleggsbelastning. Ingen videre bevegelse i omtrent 24° helning. Ble absorbert av bløt snø under overflaten.

Notater

God blanding av: våt snø med tynt bløtt lag av skare, tørr og myk vindtransportert snø, harde lag av RG. 5-15 cm under overflaten var stort sett kantkorn 3-5mm. Var i ferd med å smelte flere steder.

ObsID: 264982

Jotunheimen / Luster / Jotunheimen

Snø

31.03.2021 kl. 11:12

1381 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot Ø ca 1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot S. Nederst i bildet ca 900 moh, toppane over 2000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@22cmQ1 Ikkje lett. Måtte bruke ein del kraft for å få søyla til å gå i brudd. Test frå ca 1400moh

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Nedbør som regn fram til i natt, usikker på kor høgt det regna. Toppen av snødekket var fuktig/vått opp til over 1450moh. Sidan det vart kaldare i natt kom siste del av nedbøren som nysnø, ned til ca 1000moh.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 30% skyer Mykje nedbør i går og i natt, kaldare utover natta. Klarna opp ila dei siste timane.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV under 1300 moh Solutløyste skred i svært bratt terreng.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Litt usikker på om det er lett å løyse ut eller vanskeleg. Tenker at på 1300 moh er det vanskeleg, men høgare oppe det snødekket er mindre påverka av regn er det lett å løysa ut.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornproblemet er fortsatt aktivt over 13-1400moh. På ca 1400 moh var kantkornlaget fuktigt, men eg fekk utslag i dette laget på testar ved stor belastning. Høgare oppe der det ikkje har vore like mildt (der kantkornlaget ikkje har vore påverka av mildvær) tenker eg at det er lettare å påverke dette laget. Fekk ikkje heilt oversikt over fokksnøproblemet sidan eg ikkje i utsatt sektor i den høgda. Men eg tenker at det problemet er høgare i Hurrungane, sidan mesteparten av nedbøren i den høgda kom som regn i natt. Kaldare temperaturar stabeliserar snødekket. Men kan også føre til solutløyste skred i bratt sørleg sektor. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F DF/PP 3 mm D-M, 3 cm 1F MFcr W, 3 cm 4F MF W, 10 cm 1F RG/MF 1 mm M-W, 0,5 cm F FCxr 2 mm M Hele laget Fortsatt aktiv, sjølv om den er fuktig., 60 cm P MFcr/MF M Pakke med fleire smelt-frys skarelag med smelteformer mellom. -0,1 °C @ 5 cm, 0 °C @ 15 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 25 cm, -0,5 °C @ 35 cm, -0,6 °C @ 45 cm, -0,7 °C @ 55 cm Frå ca 1350 moh, sø vendt side.

ObsID: 264927

Jotunheimen / Vang

Snø

31.03.2021 kl. 08:49

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

102 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt

ObsID: 264860

Jotunheimen / Lom

Snø

30.03.2021 kl. 17:30

1744 moh

Sully (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sully Kommentar:  Brudd ved spade-test
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

To brudd ved spade test (se bilde) på cirka 20 og 40 cm. Brudd muligens i variasjoner i then vindpakkede snøen.

ECTX God Ingen brudd, bare nedpressing av snøen

Snødekke

Vindpakket myk Lite tegn etter vinden

Notater

Snøprofil

100 cm 1F/K- DF 0 mm/0 mm Vindpakket snø i hele snøprofilen, med økende hardhet nedover i snøpakken. Ingen tegn til lagdeling.

ObsID: 264861

Jotunheimen / Lom

Snø

30.03.2021 kl. 16:18

1114 moh

Sully (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sully Kommentar:  Utsikt sørover mot Styggehø

Snødekke

Snødekke er gjennomfuktet og råttent.

Vær

Regn 4 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Varierende vind og lett regn.

ObsID: 264787

Jotunheimen / Vang

Snø

30.03.2021 kl. 15:58

1507 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jolokv@NVE Kommentar:  Ved konvekse formasjoner er det mye snøballer, gårsdagens kraftige vind kombinert med mildvær har dratt med seg snøballer.

Snødekke

Lett snøfokk Våt løssnø Våt Opp til 1400 moh våt overflate, ingen snøfokk. Over 1400 moh: kram/fuktig nysnø. Noen steder creme brulee-skare over kram snø. Lett/moderat snøfokk.

Vær

3 °C 12 m/s 90% skyer Litt regn, men stort sett vært opphold her inne i dag.

Skredfarevurdering

Mildværet hadde trengt overraskende kort ned i snøpakka på 1500 moh der jeg var, antar svake lag av kantkorn fortsatt finnes, selv om det ikke var noe tydelig svakt lag der jeg gravde. Opplevde ikke fokksnøflak som et skredproblem der jeg gikk i dag (opp til 1550 moh) selv om jeg oppsøkte NØ-vendte leheng. Fokksnøen var veldig seig og kram. Kaldere vær antar jeg vil virke stabiliserende. Mulig det kan bli kantkorndannelse under creme-brulee skaren jeg fant fra 1400 moh og oppover.

Faretegn

Mye vann i snøen Under ca 13-1400 moh. Lett å løse ut små våte løssnøskred i bratt terreng.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV De fleste løsnet trolig i går.

Snøprofil

0,1 cm K MFcr, 5 cm 4F DF M, 20 cm 1F FCxr D, 5 cm 4F FC, 0,5 cm K MFcr, 40 cm 1F FCxr, 0,5 cm K MFcr, 30 cm 4F FC -0,1 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 5 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 15 cm, -1,8 °C @ 20 cm Mye vind og litt snøfokk, kjapp profil.

ObsID: 264800

Jotunheimen / D0506(15530) Ottadalen 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 11:20

946 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Litt nysnø men ikke i nærheten av prognose på værmelding. FV55 Sognefjellet - v/ Bøvertunvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø og vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv55 Sognefjellet - v/ Bøvertunvatnet,

ObsID: 264727

Jotunheimen / Vang

Snø

30.03.2021 kl. 08:32

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Skare Meget våt

Vær

Regn 3 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer

ObsID: 264692

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.03.2021 kl. 07:07

1519 moh

Danielogreen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Danielogreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Danielogreen

Snødekke

ObsID: 264842

Jotunheimen / Vang

Snø

29.03.2021 kl. 14:05

1383 moh

jolokv@NVE (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Våt løssnø Våt Nysnøen kom med lite vind. Mildværet kom før vinden tok seg opp, så nå finnes det våt løs snø mange steder. 15 - 40 cm våt løs snø.

Vær

Regn 5 °C 15 m/s fra V → 90% skyer -1 grader kl 09:00, 5 grader kl 13:00. Nedbør som snø/sludd fram til ca 12:00, deretter regn. Gikk bare opp til 1400 moh, fortsatt mildt og regn der, med sterk kuling i kastene.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Flatt lys og lite sikt, men så noen små løssnøskred i bratt terreng rundt klippeformasjoner.

ObsID: 264613

Jotunheimen / Fv53 Tyin

Snø

29.03.2021 kl. 12:30

1099 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Svært mange str. 1 våte løssnøskred på Tyin de siste par timene. Ser ut som de kun tar med seg nysnøen fra i dag.

ObsID: 264583

Jotunheimen / Vang

Snø

29.03.2021 kl. 08:47

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Snø -0,8 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Fuktig nysnø

ObsID: 264531

Jotunheimen / Stølsnøse, sør fra toppryggen

Snø

28.03.2021 kl. 14:00

1248 moh

Gernot (Ukjent)

Skredhendelse

28. mar 14:00 Vått løssnøskred 2 - Middels S-vendt Skredet startet på 1291 moh og sluttet på 1249 moh 30 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 264459

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2021 kl. 13:54

1328 moh

August Einstabland (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 264441

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2021 kl. 12:16

1146 moh

GudnyH (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  GudnyH

Tester

ECTN19@28cmQ3 God

Notater

Sjikt i fokksnø/nedføyket lag med nysnø

ObsID: 264488

Jotunheimen / Vang

Snø

28.03.2021 kl. 09:47

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

108 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Skare Tørr

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 95% skyer

ObsID: 264398

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org