Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Fokksnøflakene ligger stedvis på vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør med vind fra vestlig retning fører til dannelse av ustabile nysnøflak i leområder. Nordvestlige deler av regionen er mest utsatt. Mellom skarelag og siste tids fokksnø ligger et kantkornlag som kan gi store skred. Stedvis kan en enkelt skiløper løse ut skred på dette laget, og skred kan fjernutløses. Eldre fokksnø trenger fremdeles tid på å stabilisere seg og skiløpere kan fremdeles løse ut skred i denne snøen. I enkelte heng i høyden finnes det dypt begravde kantkornlag i snødekket. Det er krevende å vurdere hvor man kan påvirke slike svake lag. Der kantkornlag finnes, kan skred i fokksnøen påvirke disse svake lagene og føre til større skred.
Opp til skogrensa ligger løs snø med ulik fasthet over smelteformer. I høyfjellet er snødekket preget av siste periodes kraftige vind fra vestlig retning med nylig vindtransportert fokksnø i leområder. Vindutsatt terreng har hard overflate eller er avblåst.
Fra Tyin er det indikasjoner på kantkorndannelse mellom skarelag og siste tids fokksnø. Onsdag ble det meldt inn drønn med god forplantning fra snødekke som ikke var omfattet av sprenging på tirsdag. Det finnes også dypt begravde vedvarende svake lag i snødekket. De fleste steder er disse lagene dekket av bærende snø.
Tirsdag løsnet et str. 3 skred i sørøstvendt terreng på Breikvamnosi ved Tyin. Langs veien på vestsiden av Tyin ble det på tirsdag sprengt ut flere store skred på tirsdag, et av dem var et str. 4 skred. Mest sannsynlig løsnet på kantkorn mellom mildværsskare fra sist uke og ny fokksnø. I Knutstugugrove ved Lom løsnet det tirsdag et str. 2 skred.
Drønn i snøen ved Tyin onsdag. Kantkorn over skarelag under den siste fokksnøen
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-15 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i nordvest

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -9 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i nordvest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

08.04.2021 kl. 10:52

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 266249

Jotunheimen / Vang

Snø

08.04.2021 kl. 10:09

1416 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Halene på snøen viser tidligerevndretnng. V-nv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Større skavler mot øst nå. Flere eldre skred under skavler og i bratte leheng mot øst.

Vær

3 m/s fra SV ↗ Mulig binden dreier nå. Litevind på toppen.

Snødekke

ObsID: 266229

Jotunheimen / Vang

Snø

08.04.2021 kl. 10:02

1339 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn i tykt lag løs kant under skare.

ObsID: 266227

Jotunheimen / Vang

Snø

08.04.2021 kl. 08:59

1236 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Kantlaget kan ses ved rasterplate.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Delvis skyet. Bris frs v.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Nord mot målnes
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skispor i nysnø over skare og fokksnø i le mot øst

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s fra V → 50% skyer Kaldt.. mindre vind i går og i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr lett nysnø i går og natt. Noe mer nysnø på Tyin enn på Tyinkrysset, kan tyde på mer snø i høyden og i vestligere deler av regionen. Mildværet i påskeuka har ført til et hardt skarelag som ligger over hele fjellet opp til minst 1500m. Fuktig skare i kombi med litt nysnø i etterkant og kaldere nattetemperaturer har dannet kantkorn oppå skarelaget der det har ligget i le for vinden. I østvendte leheng ligger fokksnø oppå. Fokksnøen har noe begrenset omfang pga. moderate nysnømengder og svært sterk vind som begrenser fokksnøansamlingene til områder som har ligget godt i le. Det finnes lagdelinger i fokksnøen, men hovedskredproblemet her er kantkornlaget oppå skaren. Dette bryter først og bruddet er glatt. Et lite drønn på en rygg i dag var i løs kant under skarelaget (det gamle problemlaget). Men dette tror jeg kan fjernes som skredproblem nå da det virker lite potent. I andre eksposisjoner som ikke ligger i le er det smelt/frysskare av varierende tykkelse.

Tester

ECTP13@37cmQ1 Middels På kant oppå skare

LBT@37cmQ1 Fersk fokksnø, Lett og glatt i kantkorn oppå skare

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ over 1000 moh Skredproblemet finnes kun der det ligger fokksnø over, i østlig sektor/ leområder for vinden som har kommet fra V- NV. Ellers bare skare uten overliggende snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Relativt begrensede områder hvor det er betydelige mengder fokksnø gjør at skredfaren generelt virker lavere enn den er. Kantkorn oppå skaren under den ferske fokksnøen er vanskelig å oppdage ut i fra faretegn, men man får bekreftelsen på dette ved å grave i snøen. Lesider i østlig sektor er mest utsatt, men man kan nok forvente kant under fokksnø alle steder hvor det er overliggende fokksnø. Fokksnøen begynner å bli ganske fast og stabil i seg selv, så det begynner å bli vanskeligere å påvirke kantlaget. Men hvis man ved nok belastning klarer det vil skredene bli store. Fg. 3. Noe minkende skredfare ila dagen i dag, men mer nysnø i dag og i morgen med påfølgende økende vind fra vest fredag vil øke skredfaren. Det vil være enklere å trigge et skred både i fokksnø og da også kunne påvirke kantlaget under. Varslet faregrad er riktig I dette området er det kant over skare i østlig sektor som er skredproblemet, så rosen bør snevres inn (det gamle kantlaget vil nok ikke kunne trigges nå..). Kant på skare bør stå øverst, og hvis en skal ha fokksnø bør det evt som nr. 2 (i dag). Omvendt igjen for fredag..!

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen nye i går og i dag.

Snøprofil

2 cm F- PP 3 mm D, 5 cm F PP/DF 2 mm D, 10 cm 1F DFbk 2 mm D, 16 cm 1F-P RGsr 1 mm D, 4 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F FC 3 mm D-M Hele laget Kant oppå skaren, 8 cm P+ MFcr D, 2 cm 1F+ RG 1 mm D, 30 cm P+ RGsr 1 mm D -8,3 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 37 cm 1 test knyttet til snøprofilen I fersk fokksnø/ leside mot øst.

ObsID: 266218

Jotunheimen / Luster

Snø

07.04.2021 kl. 19:00

1353 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ove Kommentar:  Bilde av brotkant på N sida av Steindalsnosi

Skredhendelse

7. apr 19:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1690 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 150 cm høy bruddkant Leområder Eg fekk tilsendt bilde og info om eit skred som har gått på N sida av Steindalsnosi. Brotkanten var godt synleg frå Sognefjellsvegen. Han som observerte skredet anslo brotkanten til å vera 1,5m høg. Ut ifrå bilde og samanlikning mot kart ser det ut til at skredet i vertfall er str 3 om ikkje str 4. Usikker på når skredet har gått

ObsID: 266139

Jotunheimen / Luster

Snø

07.04.2021 kl. 18:46

1014 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Vær

-2 °C 50% skyer Vekslende mellom pent og overskyet (og blindt).

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet 20 cm snø som det har gått litt vind i, men fremdeles nydelig snø å skreie i. Var en kar som hadde gått opp en del tidligere enn meg i dag, og sporene hans var blåst igjen.

Notater

Ingen graving. Fulgte spor fra 900-1600 moh og 1900-2080. Ingen faretegn observert ut over at litt snø har blåst over til østsiden. Observerte to nybegynnere kjøre ned bratthenget der observasjonen er registrert. De stod med 2m avstand og minst en av dem falt 2-3 ganger. Antar snødekket der tydeligvis ikke er ekstremt ustabilt 🙄 Oppoversporet gikk også gjennom bratteste delen av henget. Godt det ikke skjedde noen uhell....

ObsID: 266137

Jotunheimen / Luster

Snø

07.04.2021 kl. 18:43

1680 moh

larsbard (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  larsbard

Skredhendelse

7. apr 08:43 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 1786 moh og sluttet på 1615 moh Skål Mange små skred som sikkert har gått gr solpåvirkning. Såg ganske ferske ut.

ObsID: 266136

Jotunheimen / Vang

Snø

07.04.2021 kl. 14:27

1228 moh

paulv (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Skildring: Forplantet seg ca 30 m vekk fra meg. Antar kant på skare som skred i går. Gjelder for området som ikke ble påvirket av skredkontroll i går, altså er dette relevant for Varsom.

ObsID: 266106

Jotunheimen / Vang

Snø

07.04.2021 kl. 14:16

1173 moh

paulv (Ukjent)

Snødekke

Skred fra i går gikk på kant oppå skare fra sist mildvær. Profil kommer. Det blåste på begrensede mengder nu fokksnø under bruddkanter etter skredkontroll i går. Disse er ikke et problem nå.

Notater

Privat konto pga innloggingsproblemer.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ny naturlig skredaktivitet i østvendte løsnepmråder langs Tyin etter skredkontroll i går.

ObsID: 266105

Jotunheimen / Vang

Snø

07.04.2021 kl. 13:45

1186 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  paul@wyssen

Tester

ECTP30@50cmQ2 SP. Gikk på innad i fokksnøen.

ECTP28@90cmQ2 SC på skare. Ble gjennomført i ny snø pålagret på gliflaten etter skredkontroll.

Snøprofil

30 cm F DF, 10 cm 4F RG, 25 cm 1F RG, 5 cm 4F RG, 80 cm P-K RG, 15 cm I MFcr Gliflate for kontrollert skred dagen før. Klarte ikke å se kant her, men tror heller at jeg var dårlig til å lete, gitt evnen til bruddforplatning. Snødybde på stedet: minst 485 cm. Gravd i bruddkant for skred utløst dagen i forveien.

ObsID: 270366

Jotunheimen / Vang

Snø

07.04.2021 kl. 12:33

1268 moh

Eirik (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn i fokksnø i leformasjon

ObsID: 266072

Jotunheimen / Årdal

Snø

07.04.2021 kl. 10:27

1389 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Sett på 12 km avstand med webcam ved sørenden av Tyin.

Skredhendelse

6. apr 16:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1380 moh og sluttet på 1260 moh Observert med webkamera på 12 km avstand. Størrelse usikker. Bergskrent er 100 m høy. Gjetter at skredet gikk i går ettermiddag pga vinddreining på N stiv kuling.

ObsID: 266049

Jotunheimen / Årdal

Snø

07.04.2021 kl. 10:18

1436 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen

Skredhendelse

6. apr 16:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1452 moh og sluttet på 1307 moh Ser skredet på 12 km avstand så vanskelig å bedømme størrelse. Jeg vil si str 3. Fjellskrenten til venstre i bildet er 100 m høy. Med en gjettet flakstørrelse på 150*50 m og antatt gj.snitt bruddhøyde på 1 m er skredet av str. 3. Dobles én av volumstørrelsene er vi på str. 4. Halveres én av str er vi fortsatt på str. 3. Skredtidspunkt gjettet ettersom vinden dreide på N stiv kuling i går kveld. Observert med webkamera ved sørenden av Tyin.

ObsID: 266048

Jotunheimen / Vang

Snø

07.04.2021 kl. 08:09

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Avblåst på stølsnøse

Vær

Ikke nedbør -4,3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 266021

Jotunheimen / Lom

Snø

06.04.2021 kl. 20:41

1443 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN20@20cmQ3 God

ECTN16@10cmQ3 God

Snøprofil

20 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr D, 30 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 20 cm 4F RGxf, 40 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265956

Jotunheimen / Lom

Snø

06.04.2021 kl. 20:21

1443 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 5 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm K MFcr D, 15 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 25 cm P RGxf D, 7 cm 4F FC/MF, 50 cm 1F MF/MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265951

Jotunheimen / Lom

Snø

06.04.2021 kl. 18:05

1613 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sondrekv

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

6. apr 18:08 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1695 moh og sluttet på 1570 moh 400 m bred bruddkant Leområder Trolig fjernutløst. Så skredet på vei ned igjen. Hørte flere drønn i området.

ObsID: 266370

Jotunheimen / Gamle Varden

Snø

06.04.2021 kl. 16:34

1121 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 14:30 Tørt flakskred Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1128 moh og sluttet på 1092 moh Gamle varden Gikk over vei. Trolig str 1,5.

ObsID: 265925

Jotunheimen / Langøddin

Snø

06.04.2021 kl. 15:12

1213 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control

Skredhendelse

6. apr 15:12 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1212 moh og sluttet på 1082 moh Langøddin Gikk på vei over 180 m. Deler av tunga gikk helt ut på isen. Lite sikt, men så at det var svært bred forplantning.

ObsID: 265930

Jotunheimen / Tyinstølen 1

Snø

06.04.2021 kl. 14:51

1207 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 14:51 Tørt flakskred 4 - Svært store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1243 moh og sluttet på 1082 moh Støl B, C (kanskje A også) Detonasjon på Støl 1 løste ut hele klippa mot Tyinstølen også. Så ikke hvor mye som løsnet under selve Støl 1. Skred på vei tilsammen ca 200 m. Gikk helt ut på vannet.

ObsID: 265929

Jotunheimen / Melvike 1

Snø

06.04.2021 kl. 14:13

1222 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 14:13 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1244 moh og sluttet på 1096 moh Mel A Tror faktisk vi kan si str. 3 her også. Løsnet både under tårnet, men også opp på klippa bak. Dårlig sikt gjør størrelsen usikker.

ObsID: 265928

Jotunheimen / Melvike 2

Snø

06.04.2021 kl. 14:13

1305 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control

Skredhendelse

6. apr 14:13 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1291 moh og sluttet på 1098 moh Mel C Str 3.5. Lite sikt til løsneområdet.

ObsID: 265926

Jotunheimen / Vang

Snø

06.04.2021 kl. 13:17

1171 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 13:17 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1175 moh Skog A Lite sikt. Ble fortalt fra vakt som stod nærmere at skredet var lite.

ObsID: 265935

Jotunheimen / Tørvmyre 2

Snø

06.04.2021 kl. 13:05

1215 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 13:05 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1219 moh og sluttet på 1087 moh Tørv B Lite sikt, men gikk relativt stort til å være Tørv B.

ObsID: 265940

Jotunheimen / Vang

Snø

06.04.2021 kl. 13:05

1130 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. apr 13:05 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1139 moh og sluttet på 1040 moh Tørv A Kanskje så vidt opp i str 2.

ObsID: 265938

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

06.04.2021 kl. 12:24

367 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. apr 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1000 moh og sluttet på 664 moh Brattheng Knutstugugrove

ObsID: 265911

Jotunheimen / Vang

Snø

06.04.2021 kl. 12:00

985 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skredsky sett fra vest for Nystuen. Tror skredet gikk omtrent ved innkjøringa til skiheisen.

Skredhendelse

6. apr 12:00 Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1406 moh og sluttet på 1124 moh Så skredsky da jeg kjørte bil langs Otrøvatnet. Så litt avsetning nedenfor berget, men begrensa mengder. Bilder kommer seinere.

ObsID: 265867

Jotunheimen / Vang

Snø

06.04.2021 kl. 08:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Bilspor fra i går kveld (nærmest) ikke føyket eller snødd helt igjen.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra V → 50% skyer

Snødekke

114 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Ikke særlig med nysnø siden i går kveld. Blåst mye så det har i allefall ikke lagt seg på plata eller økt på målepinnen.

ObsID: 265783

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

06.04.2021 kl. 07:35

1088 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Aurland Hol (200moh) kl 07:35 Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. FV53 Øvre Årdal - Tyin er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 265776

Jotunheimen / Vang

Snø

05.04.2021 kl. 21:59

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø -5 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

114 cm totalt Moderat snøfokk 9 cm nysnø Vindpakket myk Tørr 9cm på plate men har økt med 15cm på målepinnen siden siste måling lørdag. Vindpåvirket nysnø.

ObsID: 265730

Jotunheimen / Tyin bom

Snø

05.04.2021 kl. 20:27

1090 moh

stian@wyssen (*****)

Vær

Ikke nedbør Ser ikke ut som det har vært nedbør på Tyin de siste par timene ut i fra det jeg kan se på kamera. Fortsatt endel snøfokk på grunn av vind.

ObsID: 265719

Jotunheimen / Luster

Snø

05.04.2021 kl. 12:20

997 moh

mtdr (Ukjent)

Vær

Snø

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn i snøen opp mot Dyrhaugsryggen

Skredaktivitet

5. apr. 6-12 Ingen skredaktivitet

ObsID: 265716

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org