Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn. Det finnes også vedvarende svakt lag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett for en skiløper å løse ut middels store skred, spesielt der fokksnøflakene legger seg over rim og kantkorn. Økende vind og nysnø fører til at fokksnøflak i leheng øker i størrelse. Det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket som noen steder kan være mulig å påvirke. Sannsynligheten for å løse ut skred er liten siden lagene stort sett ligger under hard snø. Skredene kan til gjengjeld bli store dersom de løsner.
Det har kommet noen cm nysnø. Ellers består snøoverflaten stort sett av fokksnø av varierende hardhet, de fleste steder hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare i snøoverflaten.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.
Stedvis har det vokst rim og kantkorn i overflata i nordvendte sider og skyggesider den siste tiden. Natt til mandag kom det 7 cm nysnø ved Turtagrø Hotell i Hurrungane.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

04.05.2021 kl. 08:44

955 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D-M, 10 cm K MFcl D-M, 2 cm I IF W, 8 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K IF W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 12 cm 1F- MF 2 mm W, 6 cm P MFcl M-W, 2 cm I IF M Målestasjonen på Kyrkjestølen. Islag i bunn.

ObsID: 271187

Jotunheimen / Lom

Snø

03.05.2021 kl. 15:31

1233 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C Null grader og lett snøfall ved Krossbu. Lengre øst i region var det høy skydekke og ingen nedbør.

Snødekke

1 cm nysnø Ikke noe særlig akkumulering av nysnø fra siste døgn her på obssted.

ObsID: 271132

Jotunheimen / Luster

Snø

03.05.2021 kl. 07:13

841 moh

endre@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  endre@nortind

Snødekke

7 cm nysnø

ObsID: 271034

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:13

1054 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stadig kaldt gjennom døgnet, snømengden minker langsomt og snøoverflaten er tørr hele dagen over 1500 MOH. I skjermede områder i høgden er det laus snø i overflaten, og djupere i snødekket er det fleire tynne skarelag og/eller gammel mjuk vindtransportert snø. Det kom enkelte små skred utover dagen, både tørre flakskred og våte laussnøskred avhengig av soleksponering og høgde over havet. Ingen andre faretegn. I nordvendt loside uten siste fokksnøen var det gammelt omvandlet snødekke med fleire skarelag, og det går mot førefall der. Generelt ganske stabilt, men OBS i svært bratte solvendte heng. Stadig stabilisering mot homogent snødekke under 1500 MOH, mens kulden kan gi oppbygging svake lag nær overflaten i høgden.

ObsID: 270962

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:05

2322 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det gjekk nokre våte skred som følge av solpåverknad. Desse påverka svake lag slik at det utløyste små flakskred (step-down). Såg eit par GAMLE store flakskred på Sognefjellet og i leirdalen, som truleg har gått på vedvarande svake lag. Eit hadde også step-down til bakken på konveks der snødekket var tynnare. Uten å ha gravd i snøen tenker eg difor at det fortsatt finnast vedvarande svake lag, eit med bakken og eit over. Tenker at det er vanskelig/usannsynlig/ umogleg for personar å påverke dei no, men med værendring (varmare med regn eller sol) kan desse bli vekka til liv. (Men har som sagt ikkje gravd i snøen eller vore i området meir enn i helga).

Snødekke

Det er rim på snøoverflata. Stadvis blanda med pittelitt nysnøkrystallar.

ObsID: 271040

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 14:33

1560 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun isolerte solvendte svært bratte heng.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1600 moh

Snødekke

265 cm totalt Snødybde på breen varierte mellom 170-275 cm.

ObsID: 270954

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 13:25

1741 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NV vendt snø profil har flere skarelag nær overflaten. Bare gammel snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Bare gammelt omvandlet snødekke her. Isolerte ikke helt til begerkrystalllaget i botn.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F- PP 4 mm D, 1,5 cm I MFcr D, 2 cm F FC/FCxr 2 mm D, 1,5 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 60 cm 1F/P, 13 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 4F/1F- FC/MF, 25 cm 1F MF/FC 3 mm, 15 cm F DH 3 mm D VV vendt på tynt snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

ObsID: 270950

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 11:30

1456 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Laus snø på et tynt skarelag over mjuk fokksnø/delvis omvandlet nysnø.

ObsID: 270925

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 10:40

1107 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 75% skyer Mindre enn 0,1 cm per time

Snødekke

1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På skare.

ObsID: 270917

Jotunheimen / Luster

Snø

02.05.2021 kl. 10:11

1497 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  80% skydekke

Notater

2cm nysnø

ObsID: 270909

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org