Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 16.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold pga. av ulike skredproblem. Unngå utløpsområder for våte flakskred i lavlandet og vær varsom i områder med nysnøflak i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe lavere temperatur gjør at over ca 1400 moh kan det komme nysnø. Lokalt kan det dannes myke nysnøflak. Selvom snødekket her ikke utsettes for direkte oppvarming, vil det allikevel være fuktighet nede i snødekket etter varmen siste dager som kan svekke vedvarende svake lag. Her kan det være mulig for en skikjører å påvirke svake lag der snødekket er tynt og løse ut store skred. Under mildværsgrensen kan det fortsatt gå våte skred pga. oppvarming. Våte løssnøskred kan løsne naturlig eller av en skiløper. Vann som drenerer gjennom snødekket kan svekke eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Vær oppmerksom på glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten er påvirket av varme høyt til fjells de siste dagene. I skyggesider under ca 1300 moh ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt fuktige. I solvendt terreng og lavere høyder vil snøen være våtere og mer smelteomvandlet. Vær oppmerksom på at snødekket i høyfjellet fortsatt er vinterlig og lagdelt.
Nede i snødekket og i skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag og begerkrystaller ved bakken. Disse kan bli aktive når den bærende overflaten blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Siste dagene er det meldt om mange våte str 2 løssnø- og flakskred flere steder i sentrale Jotunheimen.
Det er observert drønn flere steder i regionen siste dagene. Senest torsdag ved Krossbu i vestlig fjellside, rundt 1300 moh. Torsdag ble det meldt om skavlbrudd i østvendt fjellside i Leirdalen.
2-6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-1 °C til 3 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3-7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-3 °C til 2 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 19:37

882 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Overflatesnøen er våt.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Vann kan / vil fukte vedvarende lag fra i vinter. Kan også hope seg opp over hardere lag. Våte flak / glideskred vil / kan forekomme men trolig i få heng. En del skred har løsna men det løsner jevnt og trutt nå og høyt til fjells i nordsider har ennå ikke løsna. Dette kan skje men det kan også skje at det bare smelter. Det er umulig - svært vanskelig å si når det evt skjer.

Vær

Ikke nedbør Bite litt regn / snø i natt. Men oppholdsvær og gløtt av sol frem til rundt 18 i ettermiddag, da kom det inn nedbør og vind tempen falt noe. Noe kaldere i natt og dag tidlig men generelt varm med pluss til ca 1900moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skiturer Fredag, Lørdag og Søndag i vest Jotunheimen, høyt til fjells i ulike himmelretninger. Snødekke er trolig isotermt (på 1900moh nord er øverste metern ihverfall det) og består av mye smelteformer nå. Det finnes skarelag og løsere lag i snødekke. Snøoverflaten er våt i alle høyder og himmelretninger , mer hold i snøen i høyden. Våte skred av alle former er skredprobemet, våte skred i overflaten samt også store våte flak, glideskred og sørpeskred kan også forekomme. Har vært mye skredaktivitet siste uken. Elver - bekker har begynt å åpne seg. Skiføre er best der andre har kjørt, der er det mindre sugende vann i snøen. Vann i snøen vil drenere nedover og våt skredaktivitet vil forekomme nærmeste dager. Noe kaldere værtype er trolig ikke nok til å avta skredaktivitet , det er vann i snøen under der det evt fryser til. Evt noe nysnø stabiliseres fort. Ingen nysnø - fokksnø problem der jeg har vært vest i Jotunheimen. Faregraden kan diskuteres men det er et vått snødekke som oppleves død eller råttent men så kan det gå våte flak uten forvarsel.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1800 moh. Snøgrense på 1000 moh Våt løssnø Våt En ørliten cm nysnø over ca 1800moh. Lander på våte smelteformer binder seg svært bra. Snødekke er våt i alle høyder og himmelretninger. Noe mer hold og bærende over ca høyde 1500moh. Men mer og mer sugende og råtten snø under den høyden. Sist uke har vært varm også på nettene , det et stor snøsmelting. Og snøgrense ligger rundt 1000moh. Bjørka har spretti ut siste dager opp toll høyde 700moh , gresset gror godt i lavlandet.

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekke er vått i alle høyder og himmelretninger

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det har vært mye skredaktivitet daglig siden Mandag denne uken. Våte flak , glideskred , våte løsnøskred. I alle himmelretninger. Løsnøskred har gått til topps men flak virker å ligge i høydeintervall 1200-1800moh.

ObsID: 272503

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 15:08

2131 moh

Sigbjørn (***)

Notater

Lite vått løssnøskred skiløper utløst. Ca 12.30

ObsID: 272491

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 14:43

1266 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varme dag og natt over lengre tid har gitt stor snøsmelting under 1400 MOH og skredaktivitet i alle ekspedisjoner Siste døgn litt kjøligere. Nordvendte flakskred løsner stadig høgere i terrenget, etterhvert som vann og varme trenger nedover i snødekket. Idag så det ut til at de øverste bruddkantene var på ca 1600-1700 MOH, i svært bratt terreng. Snødekket vannmettes, og det er spor etter små sørpeskred langs bekkedrag og elver. Som nå, og fortsatt store nordvendte flanker som kan gi store våte flakskred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 272488

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 12:41

1577 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  0 grader og fuktig/vått snødekke. I bakgrunnen sees fritt vann i forsenkninger men tilførselsbekker er ikke åpne enda.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1800 moh

Snøprofil

7 cm F MF 3 mm W, 30 cm 1F+ MF 2 mm M-W, 3 cm I MFcr M, 35 cm P MF 2 mm M, 4 cm K MFcr M, 60 cm 4F-1F MF 2 mm M, 5 cm K MFcr M, 30 cm 1F MF 2 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm Østvendt.

ObsID: 272485

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 12:17

1561 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  De ferskeste flakskredene er i hovedsak nordvendte.

Snødekke

180 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 272483

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:56

1671 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Vått flakskred. Gått i samme himmelretning som de to andre flakskredene like nedenfor, mot Krossbu

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 272482

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:52

1378 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vått og grått. Nedbør har kommet som regn.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 272480

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 11:51

2075 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

1,5cm vått nysnø. Ingen snø på klippa 3-5s/m vind. Litt snø i lufta

ObsID: 272479

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:05

1017 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I denne nordvendte sida av Vesleloftet er det vått flakskred med bruddkanter mellom 1400-1500 MOH. Løsnet for to dager siden.
ObsID: 272478

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 17:18

1243 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Elva ved Krossbu gikk opp i dag etter kl 12 en gang
ObsID: 272407

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 16:49

1370 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Mye vann i snøen der elva går. Elven har fortsatt ikke gått opp
ObsID: 272409

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 16:48

1524 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Gått i løpet av dagen. Krysser skispor fra i dag

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 272405

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 16:17

1522 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  En del overvann på Leirvatnet. Det er nok ikke lenge til elven går opp

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 272406

Jotunheimen / Luster

Snø

15.05.2021 kl. 14:01

1356 moh

Line (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Line
ObsID: 272424

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 13:56

1445 moh

Line (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Line
ObsID: 272423

Jotunheimen / Luster

Snø

15.05.2021 kl. 11:07

1241 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Mange ferske våtteløssnø skred alle himmelen retninger. Mest i NØ.

ObsID: 272399

Jotunheimen / Luster

Snø

15.05.2021 kl. 10:05

1069 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakk, st 1, 15m brudd kant, 30cm høg, under 12 timer

ObsID: 272398

Jotunheimen / Lom

Snø

15.05.2021 kl. 09:16

1435 moh

havard (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  havard

Skredhendelse

15. mai 09:17 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt 30 m bred bruddkant Brattheng Løsnet rett under skavl.

ObsID: 272356

Jotunheimen / Luster

Snø

14.05.2021 kl. 18:41

1673 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst S Mener jeg ikke så dette i går. Gått der markøren står sånn ca.

ObsID: 272322

Jotunheimen / Lom

Snø

14.05.2021 kl. 10:26

1426 moh

black_panther (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  black_panther

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s 15% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Våtskred løsnet i solside

Skredhendelse

14. mai 10:26 (+02:00) Vått løssnøskred Naturlig utløst Skredet startet på 1429 moh og sluttet på 1056 moh Svaberg

ObsID: 272295

Jotunheimen / Lom

Snø

14.05.2021 kl. 09:10

1656 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ole Jakob Grindvold Kommentar:  Skred i østside av Skagsnebb.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ole Jakob Grindvold Kommentar:  Skred i østside av Skagsnebb.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1900 moh Meldt inn fra Ole Jakob Grindvoll. Observert fleire skred i Leirdalen.

ObsID: 272302

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 21:50

2088 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredaktivitet

13. mai. 18-24 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV Ca 40-50 cm bruddkant Ca 150 breidt og 180-200 m langt

ObsID: 272246

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 19:00

1907 moh

o_nordheim@hotmail.com (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  o_nordheim@hotmail.com
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  o_nordheim@hotmail.com

Vær

2 m/s 50% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

13. mai 20:00 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Brattheng

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen, skytende sprekker (ut fra skred), kollapsende snøflak

ObsID: 272404

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 18:00

1345 moh

Sully (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydlig bruddkant og ganske raske skred (raskere enn normale slush-skred). Flere skred i hele hellingen. Annslår bruddkant til ca. 30-40 cm, sett fra avstand.

Skredhendelse

13. mai 18:00 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1625 moh og sluttet på 1228 moh 30 cm høy bruddkant Brattheng

ObsID: 272244

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 16:37

1675 moh

Maria Hetland (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Maria Hetland

Skredhendelse

13. mai 16:40 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 1688 moh og sluttet på 1058 moh Brattheng

ObsID: 272238

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 16:33

1801 moh

o_nordheim@hotmail.com (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  o_nordheim@hotmail.com

Skredproblem

Våte flakskred Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store SØ, S, SV

Vær

3 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Lettskyet, høyt skydekke. Varmt store deler av dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

13. mai 16:36 (+02:00) Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1790 moh og sluttet på 1790 moh 40 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Våt, råtten snø med lite bæreevne.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Sørpeskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Over 2000 moh Mange små og noen store sørpeskred i soleksponerte sider.

ObsID: 272403

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 15:48

1421 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Naturlig utløst skred fra Veslloftet

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Flere (6-10). Naturlig utløst Mange bratte heng Flere naturlig utløste skred i Bøverdalen,mellom Galdesand og Sognefjellet

ObsID: 272233

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 15:30

1943 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Synker stedhvis ganske så dypt nedi snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vann på 1173moh overvann
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt mulig å gå på ski fra Turtagrø mot Dyrhaugsryggen men tar nok ikke lang tid nå, før det blir litt bæring.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Turtagrø ikke mye snø igjen i solsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Våte løsnøskred en del har gått allerede men det kommer mer så lenge tempraturen er så varm.

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Det finnes fortsatt løse kant i snødekke høyt i snødekke samt også dypere ned. Varmen har påvirket det mange steder også høyt til fjells i nordsider. Men det er forskjell på dybden det ligger på, tar lengre tid der det ligger dypt. Vanskelig / umulig å si når / om det kommer til å løse på det svake lag. Glideskred kan også forekomme der det er forhold for det feks ligget på sva.

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 0 m/s 80% skyer Litt østlig trekk her og der. Men er varm værtype. Pluss grader til topps så og si. Noe mer skyet nå, men merker solen varmer også. Går fint ann å kaste både lue , hals , hanker og stillongs.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nok en varm dag. Snødekke er våt også i nordlig høyt til fjells, trolig til topps. Det går og kan gå flere våte løsnøskred pga varmen og kant ved ulik dype kan gjøre at det går våte flak. Vann kan også samle seg over skarelag. Glideskred kan også forekomme samt skavl. Snødekke gir fra seg få / ingen fartegn og oppleves mange steder som "dødt". Skiføre vil oppleves vått men okey, men noe krevende. Fortsatt meldt varmt gjør at våte skred av alle former fortsatt kan løsne av seg selv kommende dager. På lengre sikt er vi inni i en stabiliserende prosess der svake lag fra tidligere i vinter blir smelteformer. Men det tar nok ennå noen dager, men det er bare et tidsspørsmål før snødekke takler varmen bedre og bedre. Men vanskelig å si nøyaktig når, det tar tid.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Våt Snø ned til ca 800moh i nord og enda høyere i syd. Snøoverflaten er våt. Stedhvis råtten lavere ned. Tidligere kant får også kjenne på varmen særlig mot solsider og der den ligger høyt i snødekke, men den er fortsatt løs. I skyggen der den ligger dypere tar det lengre tid. Der kan det fremdelses være tørr og løs. Snødekke er isotermt mange steder, selv høyt til fjells var det ganske så vamt snødekke.

Faretegn

Mye vann i snøen Spesielt snøoverflaten er vått og lavere ned er snøen stedhvis råtten.

Ferske skred Hører noen våte løsnøskred og så et, har også gått en del skred tidligere i uken både flak og løsnø. Alle våte.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Hører det raser nå inni Ringsdalen har gått en del der også fra før. Fra begge sider.

ObsID: 272232

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 15:22

1946 moh

Siggen@obskorps (****)

Snøprofil

5 cm F+ MF W, 27 cm 1F MF/RG W, 0,5 cm I IF, 3 cm F MF V, 5 cm 4F- FCxr W Fortsatt ganske løse men våte og smeltekant, 15 cm 1F MF W 1960moh vest

ObsID: 272230

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 15:01

2106 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SV, V. Over 2100 moh Løsna nå borte i V - Skaret. Prøvd å plassert i kartet men solbriller på så vanskeleg å se om det ble riktig.

ObsID: 272229

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 14:50

1901 moh

Siggen@obskorps (****)

Snøprofil

5 cm F+ MF W, 0,5 cm I IF, 7 cm 4F FCxr M, 23 cm 1F+ RG M, 0,5 cm I IF, 30 cm P RG M, 5 cm 1F- FCxr M Samt noe RG snø, 15 cm P RG M, 0,5 cm I IF, 10 cm P+ RG M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm 1900moh nord pluss 4,5 i lufta

ObsID: 272228

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 14:33

1518 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Mot sør. Smørstabbtindan og Leirbrean.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Mot vest. Sognefjellshytta nede til høyre i bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Mot sørvest. Krossbu ses lavt, på midtre del av bildet

Snødekke

Snødekke sett fra lufta over Breidsæterdalen.

ObsID: 272279

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 14:30

1300 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Fra helikopter
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Fra helikopter

Snødekke

Snødekke, sett mot sørøst

ObsID: 272277

Jotunheimen / Vågå

Snø

13.05.2021 kl. 14:27

1344 moh

Askara (Ukjent)

Snødekke

Våt løssnø Våt

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rotten bunnløs snø og flere kraftige drønn og sprekker

ObsID: 272226

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 13:59

1449 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 275365

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 13:55

2463 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 272247

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 13:43

1792 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke og vær mot DV.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I varmt stille vær er snøen fuktig ned til ca 40 cm i nordvendte hellinger opp til ca 1700 MOH. Over tørrsnøgrensen er det grunn til å tro at vedvarende svake lag av kantkorn ikke er påvirket, og mulig å løse ut i svært bratte nordvendte heng. Gjennom dagen er det stadig nye våte laussnøskred og enkelte våte flakskred som starter på sva. Det er enkelte smeltevannsdammer opp til 1500 MOH. Det er også flere skarelag som kan samle vann. Fra 170/ MOH er det en kjøligere trekk som holder litt på skaren utover dagen. Stadig oppvarming vil gi vann djupere i dekket og trolig påvirke svake lag som fremdeles er tørre. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Fra 90-300 cm over 100 meter i variert terreng.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1700 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1700 moh

ObsID: 272224

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 13:13

1598 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  De nordvendte tynne flakskredene kan ha løsna i overgangen til 0+ og regn, for få dager siden. I brattheng med samme eksponering som fremdeles er over 0 grensen kan de svake lagene være intakt.
ObsID: 272220

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 13:04

1550 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I nordvendte brattheng ser det ut til at varmen kun har påvirka det øverste fokksnø sjiktet som kom i SØ vind for 2-3 uker siden. Viser seg som laussnøskred i dame djubden som tidligere tørre flakskred. .
ObsID: 272218

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 13:00

1622 moh

TorjeS (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  TorjeS
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  TorjeS

Notater

Observete flere flakskred i samme himmelretning. Mest sannsynlig 1-2 dager gamle

ObsID: 272239

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 12:39

1838 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Skavel fall

ObsID: 272217

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 12:31

1503 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Snøprofil

2 cm 1F MFcr M, 5 cm F MF 3 mm M, 4 cm P MFcr M, 45 cm P RG/MF 1 mm/1 mm D-M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt.

ObsID: 272215

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 12:12

1490 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Framst er det opphopning av vatn i forsenkning; i første bratta bak er det et tidlegare tørt flakskred frå før mildværet kom, og bakerst våte laussnøskred.

Snødekke

0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 272214

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 12:11

1702 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Flakkskred størrelse 1. Nsturlig

ObsID: 272213

Jotunheimen / Luster

Snø

13.05.2021 kl. 11:31

1221 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 1300 moh Så ikke disse i går. Tre stk str 2 i høyde 1250-1300moh . Trolig gått på overflatekant/rim som føyket ned forigge uke. Ikke så høy brudkant men forplanter seg godt stykke bortover.

ObsID: 272209

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 11:31

1357 moh

Albert (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 272208

Jotunheimen / Lom

Snø

13.05.2021 kl. 11:07

1212 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Som ventet har mildvær og regn ført til skredaktivitet i alle himmelretninger, her vått flakskred og våte laussnøskred.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert

Vær

5 °C 0 m/s 25% skyer

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1600 moh

ObsID: 272203

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org