Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 29.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperatur vil fører til at det vert mykje vatn i snøen. Dette kan gje våte skred. Høgast skredfare på ettermiddag når snøen har fått mest varme. Over ca. 1700 moh er det tildels vinterlege forhold og her ligger vedvarande svake lag med kantkorn djupt i snødekket og ved bakken. Høge temperaturar og smelting kan føre til auka skredaktivitet på desse laga. Ein kan løyse ut laussnøskred i bratt terreng der snøen er våt og mjuk. Ver merksam på moglegheit for skavlbrot.
Onsdag og torsdag kom det noko nysnø, og det låg fuktig nysnø frå 1700 moh og oppver på snøoverflata. Denne er mest truleg smelteomdanna no. Det finst framleis nokre skarelag og hardheitsforskjellar nedover i snøpakka, men mykje har no blitt øydelagt av mildvêr.
Stadvis finst det begerkrystaller ved bakken.
Natt til fredag var det nattefrost i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til 8 °C på 1800 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-5 °C til 12 °C på 1800 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 15:23

1954 moh

Andypandy (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andypandy Kommentar:  Skiløperene kan så vidt skimtes nede til venstre i bildet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andypandy Kommentar:  Det ferske sporet fra Leirdalen er dekt av skredet

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere skred observert i solsiden på motsatt side av Bjørnbrean, for vår rute til Storebjørnen. Ett stort skred krysset over ferske skispor. 10 minutter tidligere oppserverte vi to skiløpere gå opp der fra Leirdalen, og de befant seg 100 meter lengre bort/opp i det skredet gikk

ObsID: 274696

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

29.05.2021 kl. 14:21

1647 moh

JoNor (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JoNor

Skredhendelse

29. mai 14:24 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Ubunden snø Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred/solskred i sør-østvendte sider over 30 grader. Homogen snø bestående av mye vann

ObsID: 274688

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 14:18

1010 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varm dag til fjells smelter snødekket, gir sig, skavlbrudd og overvatn. Lite skredaktivitet nå, men våte flakskred og laussnøskred er stadig aktuelt. Snødekket er gjennomfuktet, og lagdeling er i praksis borte de fleste steder. Skredfaren lav på formiddagen og økende gjennom dagen. Avhengig av graden av nattefrost vil snødekket være stabilt på formiddagen og mindre stabilt på sein ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Fg 1 til midt på dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glidesprekker observert.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 274689

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 13:58

1217 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Glidesprekker opp av Krossbu har åpent seg mer ila dagen. Løsner heilt ila neste døgn?

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Glidesprekker

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 274685

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 13:21

1411 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Naturligvis endel skavlbrudd, snøsig og vanndemme i dette været.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Som over.

Snødekke

ObsID: 274684

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 12:45

1347 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Økende fasthet med djubden. 0 grader C gjennom hele snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Overvatn og vanndemme i elva fra Bøverbrean i terskel over lavere terreng mot Krossbu.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F MF/MFsl 4 mm W, 60 cm 1F/1F-P MF/MFcr 3 mm M-W, 30 cm P MF 3 mm M, 4 cm K MFcr M, 55 cm P+/P-K MFcl 4 mm M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 160 cm Østvendt. 365 cm snødybde i lite brattheng.

ObsID: 274682

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 12:36

1532 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakk

ObsID: 274755

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 12:23

1376 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengden i området Krossbu mot Veltbreatind.

Snødekke

ObsID: 274672

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:56

1393 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Retning Bøverbrean. Vått snødekke her og små tjern har et grønnskjær ov overvant.

Vær

7 °C

Snødekke

ObsID: 274670

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 11:34

1477 moh

Håvard (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håvard

Skredaktivitet

29. mai. 6-12 Våte flakskred Ett (1)

ObsID: 274694

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:23

1209 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Omtrent snøbart nederst nedover Breidseterdalen.

Snødekke

ObsID: 274659

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 11:05

1467 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakk st3. Gått på svaberg

ObsID: 274657

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:03

949 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøbart og isfritt vatn ved Bøvertjønnin, retning mot SV.

Snødekke

ObsID: 274655

Jotunheimen / Vang

Snø

28.05.2021 kl. 20:28

1382 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Stor vannføring i bekker og myrer. Renner vann inder snøen her og der også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Smeltet mye snø i sør til sørvest. Peker mot Tyinholmen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mer snø mot nord og øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Gjennombløtt snødekke som har vært slik en uke. Klart og varmt om dagen men kaldere om nettene er med på å stabilisere den våte snøen noe på steder med mindre solinnstråling. Veit ikke hvor høyt en må nå for evt lagdelinger men under 1500 er fg i dette området 1. Siste varsel i mårra. Mer smelting og mindre snø. Kanskje enda noe synkende snøskredfare. Varslet faregrad er riktig Stemmer nok i høyden. Får ikke vurdert så høyt herfra.. God sommer og takk for i vinter!

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vann og myrer blåner

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Går an å sette i gang våte løssnøskred i varmen. De vil trolig ikke bli storemen kan dra med segmer snø der snødekket er veldig løst og vått.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Økende varme og klarvær siste dagene. Sol og varmt om dagen. Kaldere om natta og en del itstråling fra snødekket.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Våt løssnø Våt Våt og sammensunket snø der det er større snøfelt. Råttent og helt løst i kantene og på tynt snødekke. Litt fastere/tynn ishinne på snøoverflaten i skyggen fra ca 1200m.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,2 cm P MFcr, 3 cm 4F MF 2 mm V, 4 cm 1F-P MFpc 2 mm V, 45 cm 1F MF 2 mm V, 0,3 cm P IF V, 20 cm 1F MF 3 mm V

ObsID: 274620

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 12:25

1916 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Såvidt litt tørr-fuktig laussnø over smelteomvandlet snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen i observasjonsområdet, fra 1200-2100 moh, er preget av førefall, mens det høgt i terrenget over 1900 moh er et < 1 cm-tynt lag tørr-fuktig drivsnø over en smelteomvandlet snøpakke med flere skarelag. Lite hardhetsforskjell nedover i snødekket. Nattefrost på 1400 moh til ca kl 06 om morgenen, og overflaten gav ikke mer innsynk enn max 3-4 cm kl 1400, i øst- og nordvendte hellinger. Ingen skredaktivitet i området i løpet av dagen, kun snøballer og svært små laussnøskred, til tross for sol hele dagen. Så heller ingen nye større flakskred siden sist obs. i området her, i forrige uke. Leirvatnet var grønt, og isen smelter fort i dette været. Noen små dammer i søkk og forsenkninger, men ingen nye sørpeskred. Temperatur på 1200 moh var + 3-6 grader gjennom dagen, og aller øverst var det en liten trekk fra sør som kjølte ned overflaten. Godt skiføre. Stadig temperatursvingninger gjennom døgnet, men generelt ser det ut til å bli en stabilisering av snødekket høgere og høgere i terrenget. Ettermiddager etter sterk solinnstråling vil gi økt fare for større våte flakskred og glideskred. Varslet faregrad er riktig Det er helst utover ettermiddagen at skredfaregraden stemmer best. Tidlig på morgenen er det vel mest fg. 1 nå.

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er generelt fuktig, men aller nederst, opp til ca 1400, er det mer fritt vann mot botn av snødekket og over skarelag som fremdeles er tette. Her i området var endel av skarelagene fhv lette å penetrere (P-1F).

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Disse skredene ser ut til å bli stadig mindre, og det var mest snøballer og små harmlause laussnøskred som løsnet i løpet av dagen.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh Fremdeles noen store flanker, kanskje særlig over svaområder, som gi skred str 2-3.

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 15 cm P MFcr/MFcl D, 0 cm F/P-K MF 3 mm D-M, 3 cm P MFcr M, 3 cm 1F-P MF 2 mm M, 2 cm P MFcr M, 75 cm 1F-P MF 2 mm M, 35 cm 1F MF 3 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 12 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 274600

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 10:30

1436 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Forskjell på vest og østvendte sider i Leirdalen.

Snødekke

Skare Nattefrost på 1400 MOH til ca kl 0600.

ObsID: 274589

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 09:49

1206 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Elva åpen forbi Sletthsmn og endel nedsmelting også i østvendt side av Rundhøe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø fordeling videre innover retning Stetind.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

ObsID: 274601

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 09:49

1206 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

ObsID: 274602

Jotunheimen / Lom

Snø

27.05.2021 kl. 17:28

1426 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Liss@nve

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels Nordvendt brattheng. Vet ikke når d har gått. Ser ferskt ut

ObsID: 274531

Jotunheimen / Vågå

Snø

27.05.2021 kl. 11:29

1920 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Tjønnholstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot Flya
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Byger i heimdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vokst en hel vinter
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Avslutter med vaffel på Flye1389
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@45cmQ3 Rant ut i fuktig smelteomvandla snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Sessongens siste obstur bøy lite overraskende på et fuktig snødekke. Fravær av nattefrost preget dekket opp til omlag 1700moh. Herfra litt fersk og fuktig fokksnø og bedre skiføre. Hovedproblematikk er ansamling av vann i lag/ved bakken, våte løssnøskred i bratte heng og fortsatt godt utvikla beger/kant ved bakken. Skredfaren vil bli påvirket av sol og temperatur de neste dagene, det samme for skiføret. Timing er vel stikkordet om man skal til fjells! Fordel til morgenfuglene! Stabilt vær med nattefrost og solsmelt med varme tempersturer vil gi en stabiliserende effekt på snøen. Skredfaren vil følge temperstur og solinnstråling. Varslet faregrad er riktig Enig! Takk for en bra sessong⛷

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enklte små løssnøskred i brattheng. Fikk ut selv i sving på veg ned.

Skredproblem

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, NV mellom 2100 moh og 1600 moh

Vær

Sludd -1,2 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Nedbør og skya vær siste dager. Trodde det skulle klarne opp i natt, men det skjedde ikke. Skya vær med litt byger frem til 1230. Ser ut som det klarner opp nå.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1700 moh. Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1700 moh Vindpakket myk Fuktig Fortsatt skiføre igjen i området. Rabber, egger og topper begynner å bli snøfrie og fremssmelta. Samlende formasjoner og leheng har fortsatt menger med snø. Skiføre fra fv 51 en stund til. Ellers et smelteomvandla og fuktig snødekke som er avhengig av nattafrost for dugelig skiføre. Ferskere fuktig fokksnø fra ca 1700 og høyere. Fortsatt betydelige kantkorn/beger mot bakken på 1900moh. Snøen virker drenert, men mye ansamling av vann mot bakken og da laget av kk/beger

Snøprofil

5 cm 1F RG M, 10 cm P MF M, 50 cm 4F MF W, 4 cm 4F DH 10 mm M -0,1 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm

ObsID: 274509

Jotunheimen / Luster

Snø

26.05.2021 kl. 17:52

926 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Turtagrø og Vardanosi baki der

Snødekke

Bilder fra 12 mai øverst og i dag 26 mai under

ObsID: 274426

Jotunheimen / Luster

Snø

26.05.2021 kl. 17:10

1603 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ikke bilde av glideskret jeg så. Men av eksempel på tidligere skred mange slike nå, også noen flak. Og finnes også skavel brudd og sørpeskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsner også fra klippe - brøytekant
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været skyet noe mer over også mens jeg var ute
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bøverbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smørstabbtindane
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ut fra Krossbu fortsatt skiføre, store Smørstabtind borte i skylaget til høyre i bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Dyrhaugsryggen baki der, Steindalsnosi nærmest kamera
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Liaflui området
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Smørstabtindane langt baki der
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vann har samlet seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Dyrhaugsryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Turtagrø toppen baki der er Vardanosi overkant av 1400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot vest side på Steindalsnosi vannet er 1248moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur fra rundt 1300 - 1600moh litt ulike himmelretninger. Snøoverflaten er vått - veldig vått. Svært lett å løse ut denne i bratt terreng. Våte flak skal ikke utelukkes det er vått nedover i snødekke og finnes løsere lag, samt glidesprekker i terrenget. Meldt nattefrost over enn 1100-1200moh. Snødekke vil fryse til først på dagen så våte løsnøskred er ikke aktuelt der det har fryst til men solen og tempen stiger utover dagen. Mot helgen meldt betydelig varmere på dagtid, sommerlige temperaturer med pluss til topps og vell så det. Snødekke vil bli vått i alle himmelretninger og høyder. Snødekke tekler det nok brukbart fordi det har vært utsatt for varme før i mai. Men det kan gå flere våte skred av alle former. Men det er også vanskelig å si om det kommer til å skje evt hvor mange skred og når de går. Skredfaren holdes nok innenfor fg 2 men våte skred naturlig utløst er høyst aktuelt. Trolig går det noen skred. Men som sagt jeg synes det er vanskelig å si, mulig det også ikke skjer noen ting. Ser greit ut. Tenker at skredproblemene gjelder også noe høyere enn 1800moh. Men var kun til 1600moh i dag. Men var svært vått der. Mot helgen gjelder skredproblemene til topps. Hvis meldt varme slår til.

Faretegn

Mye vann i snøen Øverste del er vått til svært vått , løsner svært lett ut denne snø som våte løsnøskred i bratt terreng.

Annet faretegn (spesifiser) Det finnes glidesprekker i terrenget.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Skal / skal ikke med? I tvil. Men tar det med , det finnes løsere lag i snødekke samt skal ikke utelukkes høyt til fjells også rester av vinterlig kant/beger. Det svaket lag er evt våte former av løsere smelteformer / kant / beger. Evt vann på bakken.

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh I bratt terreng er det svært lett å skli ut øverste 10-25cm med våt snø. Hvor store skredene blir er veldig terreng styrt. Men de stopper evt ikke før det slaker betydlig ut. Enkelte kan mulig også løsne av seg selv.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 8 m/s 100% skyer Overskyet vær å kom også en liten byge / hagel når jeg var ute. Kald kjølig trekk fra nø var det også. Noe ulikt hvor vinden tok. Nå nede i Skjolden er det lettskyet og sol pluss 18 grader men også her litt kjølig trekk.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh Våt løssnø Meget våt Bart under 1000moh. Skiføre noen steder fra 1000moh mens noen steder enda høyere. Det ligger snø der den har samlet seg i vinter. Store forskjeller på snødybde over korte avstander. Mye bare flekker / rabber. Mot syd her det stedhvis lite snø også høyt til fjells. Snødekke er vått - veldig vått i overflaten, vått også videre nedover med innslag av løser lag - is lag. I all hovedsak smelteformer grove - store. Mot de høyeste topper og nordvendt kan du nok finne mer vinterlige kantkorn / beger. Men de er nok våte de også. Snødekke er nok isotermt til topps nå. Mot steiner og tynt snødekke er det råtten snø, mens det er ok hold i den ellers synker 10-25cm nedi med ski noe mer uten. Skiføre er noe dårlig glid i de våte smelteformer hadde nok hjulpet å rille / smøre skiene.

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst N. Over 1800 moh Løsna noen snøblokker fra bratt klippe under Steindalsnosi. Det har også gått en rekke våte skred av alle former, dratt med seg jord / Stein noen av de. Vanskelig å si nå nøyaktig når de har gått. Noen ser ferske ut andre ser ikke så ferske ut.

Snøprofil

15 cm F MFcl 3 mm W-V, 0,5 cm I IF, 19,5 cm 4F+ MFcl 2 mm/3 mm W, 0,5 cm I IF, 4,5 cm F+ MFcl 2 mm/3 mm W, 25 cm 1F MFcl 2 mm/3 mm W, 0,5 cm I IF, 54,5 cm 1F MFcl 2 mm/3 mm W Noe forenklet, 10 cm 1F- MFcl/FCxr W Evt kant er svært påvirket av varmen 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1600moh øst

ObsID: 274425

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org