Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 31.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar fører til at det vert mykje vatn i snøen. Dette kan gje våte skred. Skiløparar kan løyse ut våte laussnøskred. Høgast skredfare på ettermiddag når snøen har fått mest varme. Over ca. 1700 moh kan det framleis ligge vedvarande svake lag med kantkorn djupt i snødekket og ved bakken. Høge temperaturar og smelting kan føre til at det samlar seg vatn i desse laga og skred kan løysne. Ver merksam på moglegheit for skavlbrot. Glideskred kan løysne der det ligg snø på bratte svaberg.
Snøoverflata består stort sett av smelteomdanna snø. Det finst framleis nokre skarelag og hardheitsforskjellar nedover i snøpakka, men mykje har no blitt øydelagt av mildvêr.
Stadvis finst det begerkrystaller ved bakken.
Laurdag vart det observert både små våte laussnøskred utløyst av skiløparar, middels store naturleg utløyste skred, våte flakskred og glideskred i regionen.
Natt til søndag var minimumstemperaturen på Juvasshøe 1894 moh. 6,3 grader C.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-3 °C til 12 °C på 1800 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-3 °C til 13 °C på 1800 moh.
Klarvær.
Mulighet for noen høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

31.05.2021 kl. 15:45

2119 moh

Smfoot (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Smfoot Kommentar:  Rød linje markerer skilinjen. Enden av linja markerer der "demningen" brast og som førte til et fall over nedre klippebånd.

Skredhendelse

31. mai 15:45 Vått flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 2124 moh og sluttet på 2124 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket 2 cm høy og 2 m bred bruddkant Brattheng Mest sannsynlig en oppdemmet sørpedemning som brast.

Ulykke/hendelse

Stabile forhold under men en del slush på toppen av breen. Kjørte bredt i toppen for å dra ut slushlaget ned fra Mohn skar. Renset ut og fikk et bra underlag å kjøre på. I venstre(østre) kant av breen skulle vi ned nedgangen fra øvre klippebånd for deretter kjøre oss skrått mot høyre (vest) for å komme til siste nedgang ut på flate delen av breen. Visuelt observerte nedgangen fra en sikker posisjon og observerte hva jeg tolket som is/hard snø etter å ha mottatt mye våtsnøskred som kom fra Centraltind. Da jeg kom inn i en høyresving løsnet underlaget. Mest sannsynlig var det en sørpedemning som jeg tolket som is som brast. Så i ettertid at det var en del avrenning fra Centraltind som lå i solhelling. Snø Personer skadet Topptur

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s fra NØ ↙ 5% skyer En svært varm dag og en natt hvor temperaturen lå rett under null. Samme værtype hadde vært rådene hele helgen.

Snødekke

0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt I solhellingene var snøen gjennomsmeltet med førefall. I nordvendte hellinger over 2000m var snøen fortsatt hard etter kulde på natten. Snøen på Slingsbybreen hadde et lag med 5-10cm slush men ellers fast vårsnø.

ObsID: 275002

Jotunheimen / Luster

Snø

30.05.2021 kl. 11:00

1475 moh

Ræggen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ræggen Kommentar:  Mellom 5-8 små ras gikk i tiden mellom 11.00 og 12.00, både i og i tilknyttning til Lauvnostindrenna
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ræggen

Faretegn

Skredhendelse

30. mai 11:00 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng

Vær

19 °C 0 m/s

Snødekke

Våt løssnø Snødekket blir til slush i tidlig soleksponerte sider. Sider hvor sola ikke står på før litt utpå dagen, preges av smelteskare på topp, men løst under toppakka.

ObsID: 274725

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 15:23

1954 moh

Andypandy (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andypandy Kommentar:  Skiløperene kan så vidt skimtes nede til venstre i bildet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andypandy Kommentar:  Det ferske sporet fra Leirdalen er dekt av skredet

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere skred observert i solsiden på motsatt side av Bjørnbrean, for vår rute til Storebjørnen. Ett stort skred krysset over ferske skispor. 10 minutter tidligere oppserverte vi to skiløpere gå opp der fra Leirdalen, og de befant seg 100 meter lengre bort/opp i det skredet gikk

ObsID: 274696

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

29.05.2021 kl. 14:21

1647 moh

JoNor (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JoNor

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred/solskred i sør-østvendte sider over 30 grader. Homogen snø bestående av mye vann

Skredhendelse

29. mai 14:24 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Ubunden snø Brattheng

ObsID: 274688

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 14:18

1010 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varm dag til fjells smelter snødekket, gir sig, skavlbrudd og overvatn. Lite skredaktivitet nå, men våte flakskred og laussnøskred er stadig aktuelt. Snødekket er gjennomfuktet, og lagdeling er i praksis borte de fleste steder. Skredfaren lav på formiddagen og økende gjennom dagen. Avhengig av graden av nattefrost vil snødekket være stabilt på formiddagen og mindre stabilt på sein ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Fg 1 til midt på dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glidesprekker observert.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 274689

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 13:58

1217 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Glidesprekker opp av Krossbu har åpent seg mer ila dagen. Løsner heilt ila neste døgn?

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Glidesprekker

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 274685

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 13:21

1411 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Naturligvis endel skavlbrudd, snøsig og vanndemme i dette været.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Som over.

Snødekke

ObsID: 274684

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 12:45

1347 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Økende fasthet med djubden. 0 grader C gjennom hele snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Overvatn og vanndemme i elva fra Bøverbrean i terskel over lavere terreng mot Krossbu.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F MF/MFsl 4 mm W, 60 cm 1F/1F-P MF/MFcr 3 mm M-W, 30 cm P MF 3 mm M, 4 cm K MFcr M, 55 cm P+/P-K MFcl 4 mm M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 160 cm Østvendt. 365 cm snødybde i lite brattheng.

ObsID: 274682

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 12:36

1532 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakk

ObsID: 274755

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 12:23

1376 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengden i området Krossbu mot Veltbreatind.

Snødekke

ObsID: 274672

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:56

1393 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Retning Bøverbrean. Vått snødekke her og små tjern har et grønnskjær ov overvant.

Vær

7 °C

Snødekke

ObsID: 274670

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 11:34

1477 moh

Håvard (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håvard

Skredaktivitet

29. mai. 6-12 Våte flakskred Ett (1)

ObsID: 274694

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:23

1209 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Omtrent snøbart nederst nedover Breidseterdalen.

Snødekke

ObsID: 274659

Jotunheimen / Luster

Snø

29.05.2021 kl. 11:05

1467 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakk st3. Gått på svaberg

ObsID: 274657

Jotunheimen / Lom

Snø

29.05.2021 kl. 11:03

949 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøbart og isfritt vatn ved Bøvertjønnin, retning mot SV.

Snødekke

ObsID: 274655

Jotunheimen / Vang

Snø

28.05.2021 kl. 20:28

1382 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Stor vannføring i bekker og myrer. Renner vann inder snøen her og der også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Smeltet mye snø i sør til sørvest. Peker mot Tyinholmen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mer snø mot nord og øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vann og myrer blåner

Vær

Ikke nedbør 10 °C 5 m/s fra NV ↘ 5% skyer Økende varme og klarvær siste dagene. Sol og varmt om dagen. Kaldere om natta og en del itstråling fra snødekket.

Skredfarevurdering

1 Liten Gjennombløtt snødekke som har vært slik en uke. Klart og varmt om dagen men kaldere om nettene er med på å stabilisere den våte snøen noe på steder med mindre solinnstråling. Veit ikke hvor høyt en må nå for evt lagdelinger men under 1500 er fg i dette området 1. Siste varsel i mårra. Mer smelting og mindre snø. Kanskje enda noe synkende snøskredfare. Varslet faregrad er riktig Stemmer nok i høyden. Får ikke vurdert så høyt herfra.. God sommer og takk for i vinter!

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Våt løssnø Våt Våt og sammensunket snø der det er større snøfelt. Råttent og helt løst i kantene og på tynt snødekke. Litt fastere/tynn ishinne på snøoverflaten i skyggen fra ca 1200m.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Går an å sette i gang våte løssnøskred i varmen. De vil trolig ikke bli storemen kan dra med segmer snø der snødekket er veldig løst og vått.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,2 cm P MFcr, 3 cm 4F MF 2 mm V, 4 cm 1F-P MFpc 2 mm V, 45 cm 1F MF 2 mm V, 0,3 cm P IF V, 20 cm 1F MF 3 mm V

ObsID: 274620

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 12:25

1916 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Såvidt litt tørr-fuktig laussnø over smelteomvandlet snø.

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er generelt fuktig, men aller nederst, opp til ca 1400, er det mer fritt vann mot botn av snødekket og over skarelag som fremdeles er tette. Her i området var endel av skarelagene fhv lette å penetrere (P-1F).

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen i observasjonsområdet, fra 1200-2100 moh, er preget av førefall, mens det høgt i terrenget over 1900 moh er et < 1 cm-tynt lag tørr-fuktig drivsnø over en smelteomvandlet snøpakke med flere skarelag. Lite hardhetsforskjell nedover i snødekket. Nattefrost på 1400 moh til ca kl 06 om morgenen, og overflaten gav ikke mer innsynk enn max 3-4 cm kl 1400, i øst- og nordvendte hellinger. Ingen skredaktivitet i området i løpet av dagen, kun snøballer og svært små laussnøskred, til tross for sol hele dagen. Så heller ingen nye større flakskred siden sist obs. i området her, i forrige uke. Leirvatnet var grønt, og isen smelter fort i dette været. Noen små dammer i søkk og forsenkninger, men ingen nye sørpeskred. Temperatur på 1200 moh var + 3-6 grader gjennom dagen, og aller øverst var det en liten trekk fra sør som kjølte ned overflaten. Godt skiføre. Stadig temperatursvingninger gjennom døgnet, men generelt ser det ut til å bli en stabilisering av snødekket høgere og høgere i terrenget. Ettermiddager etter sterk solinnstråling vil gi økt fare for større våte flakskred og glideskred. Varslet faregrad er riktig Det er helst utover ettermiddagen at skredfaregraden stemmer best. Tidlig på morgenen er det vel mest fg. 1 nå.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Disse skredene ser ut til å bli stadig mindre, og det var mest snøballer og små harmlause laussnøskred som løsnet i løpet av dagen.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh Fremdeles noen store flanker, kanskje særlig over svaområder, som gi skred str 2-3.

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 15 cm P MFcr/MFcl D, 0 cm F/P-K MF 3 mm D-M, 3 cm P MFcr M, 3 cm 1F-P MF 2 mm M, 2 cm P MFcr M, 75 cm 1F-P MF 2 mm M, 35 cm 1F MF 3 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 12 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 274600

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 10:30

1436 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Forskjell på vest og østvendte sider i Leirdalen.

Snødekke

Skare Nattefrost på 1400 MOH til ca kl 0600.

ObsID: 274589

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 09:49

1206 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Elva åpen forbi Sletthsmn og endel nedsmelting også i østvendt side av Rundhøe.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø fordeling videre innover retning Stetind.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

ObsID: 274601

Jotunheimen / Lom

Snø

28.05.2021 kl. 09:49

1206 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

ObsID: 274602

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org