Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 27.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

27.11.2021 kl. 16:03

912 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Tynt og jevnt fordelt snødekke, men noe fokksnø i både nordlig og sørlig sektor. Mest aktuelt ser ut til å være nordvendte hellinger. Det er kantkorn under skare og ved bakken, og disse vil trolig være lette å løse ut i mindre områder, men i de deler av terrenget der det faktisk er skiføre. Fra 1400 moh er det mulig å ferdes på ski, uten særlig flyt på tynt føre og endel stein. Kaldt, med tynt snødekke, gir stadig utvikling av kantkorn i snødekket. Det er jo tynt og sparsomt med snø, men der det er snø nok til grei ferdsel på ski er det også vedvarende svake lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SØ, S, SV, NV over 1400 moh

ObsID: 278392

Jotunheimen / Lom

Snø

27.11.2021 kl. 14:34

1446 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfordeling i Gravdalen i retning mot Høgvagltind. Enkelte fonner i leheng mot nord.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Enkelte steder er det fokksnø over lausere snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1400 moh

Snødekke

ObsID: 278390

Jotunheimen / Lom

Snø

27.11.2021 kl. 13:41

1405 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot NV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøprofil på flatmark, 50 cm snødjubde. Flere skarelag, og kantkorn under skarelag og ved bakken. ECTP14 på 50 cm, Q1.

Vær

Snø -11,7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer <2 mm/time

Tester

ECTP14@48cmQ1 Dårlig I begerkrystallaget i botn.

Snøprofil

12 cm F DF 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 5 cm K MFcr D, 1,5 cm 4F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 4F MF 2 mm D, 5 cm F DH 3 mm D -11,8 °C @ 1 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Flatmark

ObsID: 278377

Jotunheimen / Lom

Snø

27.11.2021 kl. 12:15

1184 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Retning Storbrean.

Snødekke

5 cm totalt Ikke skiføre utenfor veg ved Sletthamn.

Vær

Snø -11 °C 0 m/s 100% skyer <0.2 cm per time.

ObsID: 278376

Jotunheimen / Lom

Snø

27.11.2021 kl. 11:53

999 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Retning mot oppstigningen mot Hurrbrean.

Snødekke

4 cm totalt 1 cm nysnø Tørr Tynt snødekke, ikke skiføre her ved Geitsetra.

ObsID: 278368

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org