Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsider der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det i høyden mange steder fortsatt ligger mye snø. Det er store variasjoner i snømengder og snøgrense i regionen. Austvågøya og Hinnøya har betraktelig mer snø enn lengre vest.
I høyden over ca 800 moh. har det vært observert små kantkorn under fokksnøen. Laget har vært aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget. Grunnet manglende observasjoner den siste tiden er det usikkerhet hvor potent dette er. Mest sannsynlig er det smelteomdannet.
Sist helg ble det observert flere tildels store våte løssnøskred, mange av dem utløst i renneformasjoner. Det har også vært observasjoner på våte flakskred i nordvendte fjellsider, noen av disse utløst av skavlknekk.
Det er mange store skavler i fjellet og uvanlig mye glidesprekker i regionen. Tirsdag meldes det fra Vesterålen om store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men sola og høye temperaturer har smeltet store mengder snø de siste dagene. Det var også observert stort vannsig i snødekket.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
2 °C til 13 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
5 °C til 14 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

04.06.2020 kl. 19:20

1014 moh

HåTo (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåTo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåTo

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Sprekk bak skavl. Dyp sprekk med halvbærende snøbro over. Gå rundt.

ObsID: 238064

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 21:08

845 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Østsiden har knallhard overflate

Snødekke

ObsID: 237918

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 20:24

650 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  kram men ikke dryppende våt sne. Kan presse staven ca 10 cm ned, ski ca 2-3 cm. Stabilt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman

Snødekke

ObsID: 237914

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

02.06.2020 kl. 10:42

533 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Lavt og tett skydekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Ingen brudd ved LBT hard belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stort gjennomsig av vann.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Tilbakeblikk: Snømengdene har gitt trærne hard medfart i vinter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 5,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Tett skydekke og yr fra kl.0930. Regn kl.11.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion

Tester

LBT Våt snøpakke. Ingen brudd ved LBT.

Skredaktivitet

2. jun. I løpet av dagen Ingen sikt.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått opp til 500 moh (og sannsynligvis helt opp til 1000 moh). Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT ga ingen utslag og viser god stabilitet på 500 moh. Lav temperaturgradient. Dårlig sikt i dag og derfor ingen skred observert, men i går observert en del skavler som fortsatt holder stand. Mye snø for årstiden, men nå minker snømengden raskt på grunn av økte temperaturer og regn. Med skredproblem våte løssnøskred som er svært vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 1. Dagens regn forventer ikke å øke faregraden. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Elvene er nå større, med tynnere snøbroer over. Ikke observert snødekket over 500 moh. Med dagens snø på de høyeste toppene så antas eventuelle flakskred å være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men sola og høye temperaturer har smeltet store mengder snø de siste dagene. Total snødybde varierer. Dårlig sikt, så ingen oversikt over skredaktivitet. Skavler observert i går. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 500 moh, og består av lag med MF gjennom hele snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT viser god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Vær også obs på tynne snøbroer over elver.

Snøprofil

3 cm 1F MF W, 35 cm P MF W, 2 cm P MFcr W, 65 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 105 cm

ObsID: 237821

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org