Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for våte, naturlige utløste skred i bratte sider hvor sola får tak. Skavelbrekk kan forekomme. Det kan fortsatt finnes vinterlig lagdeling i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med solinnstråling kan føre til våte løssnøskred og skavelbrudd. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Selv om det nå er noen dager siden siste snøfall, kan nysnø- eller fokksnøflak fortsatt være ustabile i enkelte heng hvor snødekket fortsatt er tørt. Stabiliseringen kan ta litt tid, fordi det stedvis har utviklet seg små kantkorn i nysnølag fra forrige uke. Utbredelsen er usikker, en forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Dette gjelder hovedsakelig i høyden hvor snødekket er kaldere.
Forrige uke var preget av en kald værtype med snøbyger som ga nysnø mange steder i regionen. Denne er trolig litt vindpåvirket i mer eller mindre grad, og i lavere høyder og solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser. Snødekket under skoggrensen er tynt eller borte.
I overgangen mellom gammel skare og nyere snø, er det observert kantkorndannelse. Dette ligger nå under nysnøen som kom i løpet av helga.
Det er få observasjoner fra regionen fra denne uka.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

05.05.2021 kl. 20:00

690 moh

Sarace (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Sarace

Tester

CTN God Tydelig lagdeling i snøen. 3 cm med fokksnø. 10 cm med F. Deretter første lag med skare, begerkrystaller, så hard og kompakt snø. Q3.

ObsID: 271386

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

05.05.2021 kl. 16:39

882 moh

Sarace (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 120 moh Variert snødekke med både fokksnø og løsnø. Dog mindre fokk litt lenger vest enn der test ble utført. Må lete litt etter godsnøen.

ObsID: 271468

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

05.05.2021 kl. 11:06

700 moh

barbro@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S - Skredtinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skavler - eksposisjon N
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S - Skredtinden
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Overskyet på morgenen, solen tittet fram mellom skyene utpå formiddagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Det generelle inntrykket er at sol/temperatur har bidratt til store områder med homogent og stabilt snødekke. I områder med fokksnø viser LBT lagdeling, dog liten evne til forplantning. Det svake laget viste noen svært få fasetteringer, men laget besto i all hovedsak av runde polykrystalliske partikler (DFdc). Hvorvidt det høyere enn 700moh finnes mer ustabile fokksnøflak eller utviklet kantkorn, står fortsatt som uavklart. Våte løssnøskred har roet seg, men disse kan raskt ta seg opp igjen hvis sola titter frem. Kaldt og en del klart vær i natt åpner for muligheten til utvikling av kantkorn i høyden, spesielt med tanke på de høyere toppene på Hinnøya (Møysalen og omegn), samt Strandtinden og omegn. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Snøgrense varierer fra 0moh i mindre soleksponert områder til 100moh i solvendte områder. Snødekket er ujevnt fordelt, med mest over tregrensa. I lavlandet består snødekket av fuktige smelteformer og øverst bærende skarelag, i snitt cirka 20cm snø. Tørt snødekke fra cirka 400moh. Over tregrensen store områder med vindpåvirket myk snø med jevn overgang i hardhet (F/4F/1F). Nær rygger, skar og fjelltopper noe mer vindpåvirket og lagdelt snø. Snødekket består øverst av avrundede korn (hardhet F/4F/1F). Nedenfor delvis nedbrutt snø i form av runde polykrystalliske partikler (DFdc - hardhet F), men laget inneholdt både plater og nåler (PP), samt antydning til enkelte krystaller (FC) . Nederst en tykk skarepakke bestående av smelteformer og innimellom lag med smeltefryseskare (hardhet P).

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Tidligere nedføyket nysnø antas nå i hovedsak å være omdannet/nedbrutt, og skredproblemet er derfor endret til dårlig binding i/mellom fokksnølag.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 800 moh

Tester

LBT@25cmQ1

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F RG D, 5 cm 4F RG D, 5 cm 1F RG D, 5 cm F DF 1 mm D Øvre del, 110 cm P MF/MFcr D -3,2 °C @ 22 cm, -3 °C @ 27 cm, -2,6 °C @ 33 cm, -0,5 °C @ 110 cm

ObsID: 271339

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org