Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden. NB, det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred også høyere til fjells øker igjen. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Fokksnøen dannet i forrige uke er nå stort sett vanskelig å påvirke, men det kan være mulig å løse ut middels store skred i denne med større tilleggsbelastning, særlig der solen får myknet opp snøoverflaten. Noen store skred er observert den siste uka, noe som kan tyde på at det kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder, men utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom på muligheten for å utløse store skred, særlig i nordvendt terreng eller høyt til fjells. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Snøoverflaten er preget av fokksnø av varierende hardhet etter uvær forrige fredag, særlig i leheng mot nord og øst er det mye innblåst snø. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyt til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
Det er mandag observert små kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Lørdag ble det observert et middels stort naturlig utløst flakskred i NØ-vendt terreng ved Blåfjellet langt vest i regionen. Mandag ble det bekreftet at skredet har gått på små kantkorn over skarelag. Det ble også observert drønn i snøen i samme område i overgangen fra rygg til leområde. Mandag ble det også observert et naturlig utløst str. 3 skred i NØ-vendt heng ved Tverrbotnfjellet i Lavangsdalen og et løssnøskred/sørpeskred ble utløst i et elvesøkk i vestvendt terreng sent på dagen.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler mange steder.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

20.05.2020 kl. 16:44

580 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opp til 500.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt God tining nå, begynner å renne i bekker og elver. Fortsatt mye snø i fjellet.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra S ↑ 99% skyer Stille, overskyet, mildt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tester

CTN God Ikke høyt nok for å finne lagdelt snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Godt beskrevet i varselet. Tining/vårløsning. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 236347

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 20:50

272 moh

Godzilla (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 300m langt sørpeskred utløst i elva. 2 i følget, ingen tatt.

ObsID: 236127

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 14:22

8 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredhendelse

18. mai 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1088 moh og sluttet på 685 moh Vet ikke når det har gått, men så det ikke på veg til tur i dag tidlig, så kan ha gått i dag.. I så fall er det nok utløst av skavlbrekk.

ObsID: 236095

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 13:27

882 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met

Vær

Vindstille på toppen :)

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV Kan ikke se så mange våte løssnøskred foreløpig, men begrenset utsikt til bratt sørvendt terreng.

ObsID: 236091

Lyngen / Lyngen

Snø

18.05.2020 kl. 12:31

347 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skavler på denne høyde

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 60 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 4 °C 3 m/s 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV under 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmt og sol påvirket skavler og snødekke under ca 1000 i S sektor.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 236089

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 12:26

674 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Tester

ECTPV@20cmQ1 Dårlig Definitivt «lett å løse ut» der fokksnø over svakt lag er tynt!

Notater

Vær forsiktig i overgang fra rygg til leområder

Snøprofil

2 cm F PP, 17 cm 1F RG, 3 cm F FC 2 mm, 5 cm K MF

ObsID: 236088

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 12:00

667 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  NB: Samme skred er registrert før, men litt feil plassering. Over en meter tykk bruddkant. Små kantkorn over skare som svakt lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 3 m/s 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV Lite sol på morgenen i dag, så S-V mest utsatt i dag.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 500 moh Utbredelsen er usikker, men kan hvertfall bekrefte at det finnes i NØ 600-700 moh!

Skredfarevurdering

2 Moderat I nordvendt terreng var det i dag fuktig snøoverflate opp til ca 500 moh. Over dette generelt tørt snødekke i N-NØ. Stedvis finnes et svakt lag av kantkorn under nyeste fokksnøen. De fleste steder er fokksnøen hard og tykk, så det er vanskelig å påvirke det svake laget, men noen steder, særlig i overgang fra rygg til leområde, kan det være lett å påvikre det svake laget. Vær særlig forsiktig der fokksnøen er tynn og/eller myk. Fant dette problemet bare i NØ-vendt og ikke i SØ på andre siden av ryggen, men kan være tilfeldig, og vanskelig å utelukke at det ikke finnes i alle himmelretninger. Men generelt virker det å være store lokale forskjeller i snødekket. Dette laget med kantkorn må vi nok slite med helt til det kommer en skikkelig varmeperiode med oppvarming av snødekket til topps. Varslet faregrad er riktig Synes varselet stemmer godt.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Bruddkant tilsier str.3, men kort heng gjør at utløp tilsvarer str.2

Snøprofil

2 cm F PP D, 30 cm 1F RG D, 30 cm P RG D, 1 cm 1F FC 1 mm D, 20 cm K MF D -2,5 °C @ 5 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 70 cm Lille blokktest ga kollaps i kantkornlag, men Q3 brudd. NB: Se også annen profil fra 20m lenger opp: https://www.regobs.no/Registration/236088 (drønn og ECTPV)

ObsID: 236085

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org