Snøskredvarsel for Lyngen fredag 22.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og høye temperaturer svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. I høyden er soleksponerte hellinger mot sør mest utsatt. Det forventes også at faren for våte flakskred og glideskred vil øke med mildere temperatur også om natten og økt vannmetning i snøen. Med økende temperatur kan det nå løsne store naturlig utløste skred, pga. vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder. Utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom særlig i nordvendt terreng og høyt til fjells. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt tørr snø med lagdeling og mye snø.
Det er mandag observert små kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Torsdag ble det observert store glideskred. Det ble også observert et stort flakskred som har gått i høyden ved Tafeltind, trolig onsdag, samt mange løssnøskred.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Oteren

Snø

22.05.2020 kl. 19:48

970 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

Kompletterende bilde til obs https://regobs.no/Registration/236605 På bilde syns det at det er en HS som gått i stort sett til bakken, ikke trigget av skredet som gikk høyere opp.

ObsID: 236890

Lyngen / Storfjord / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 19:46

946 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Bruddkant syns til høyre i bildet

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Middels til stort flakskred, har gått helt til bakken og høy bruddkant. Ser veldig crisp it I bruddkanten, tenker at det kan ha gått de seneste dagene men såg ikke skredmasserne så lav konfidens på tidspunkt. Syntes det var relevant uansett mtp hvor høy bruddkanten er og at det gått til bakken. Mulig utløst av mindre skred høyere opp i lia som gått pga skavelbrudd. Bedre bilde kommer på søndag.

ObsID: 236605

Lyngen / Storfjord

Snø

22.05.2020 kl. 19:30

201 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Skredhendelse

22. mai 19:30 (+02:00) Sørpeskred 1 - Små Personutløst S-vendt Ubunden snø 75 cm høy og 1 m bred bruddkant I skogen Snøkollaps rundt trestamme, nesten-ulykke. Skjedde i relativt harmløst terreng. Skikjører var alene, uten dekning. Kom seg løs for egen maskin etter ca fem timer.

Ulykke/hendelse

Sørpesnø kollapset rundt bjørkestamme. Førte til fall, og skiløper ble sittende fast delvis begravd og klemt fast. Dette skjedde på vei opp, feller på og lite klær. Lav fart. Mye vann i snøen, skjedde på tidspunkt der snøen gikk over til å fryse. Forsøkte å nå hjelp med rop/fløyte uten resultat. Fikk etterhvert løsnet binding på en ski, og kunne sparke/grave med en fot. Etter ca fem timer, kl0130, var eg på beina igjen. Var da våt, kald og medtatt. Kunne ikke finne mobilen min. Valgte å ta meg til Steindalshytta for å tørke og varme meg. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 236885

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 18:24

561 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser str 1/2 skred i Lakselvtindan

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Notater

Flotte forhold på Jiekkivarre traversene fra Holmbukt via Holmbukttinden, Kveita, Fornesdalen

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s Skyfritt, sol hele døgnet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket er tilfrosset og hardt før solen får påvirket snødekket helt ned til havnivå. Over 800moh er det enda løs ubundne tørr snø i nordlige eksposisjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren varierer ila døgnet mtp solinnstråling. Snødekket er hardt og tilfrosset før solen påvirker.. tørr fin snø i høyden der solinnstråling påvirker snødekket i mindre grad. Mindre skredaktivitet enn forventet. Dersom man tar hensyn til solpåvirkning og eksponert terreng og tid på døgn er det flotte skiforhold i fjellet Høyere temperatur og kraftig solinnstråling gir større skredaktivitet. Ved å ta hensyn til solens påvirkning er det mulighet for mange fine turer i fjellet Varslet faregrad er riktig Skredfaren varierer ila døgnet i forskjellige himmelretninger. Flotte forhold for skiturer i fjellet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sterk solinnstråling til topps i eksponert bratt terreng.

ObsID: 236689

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 16:37

64 moh

skredHEngen@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skredHEngen@forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

ObsID: 236595

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 16:31

1334 moh

bertiln (Ukjent)

Notater

5cm skarelag på toppen, ellers homogent snødekke 1.5m ned. Lenger ned i den nordvendt skråninga ca 1300moh var det kompakt pudder utan lagdeling.

ObsID: 236604

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 15:30

861 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Foto fra 900moh, mot sør, obs! Enorme skavler, skavbrudd også mulig med temp.stigning!
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Foto mot SV forbi Maritindan til Vside Lavangsdalen(blir d vel), myye solutløste løsmasseskred i mange brattheng.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Ca 700moh kl.15.30, såvidt soleffekt her, men øket nok på utover e.middagen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  På ca 100moh begynner bekker å våkne..., langs rute ned fra Maritindan. Råtten snø i skogen, krevende skikjøring...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  LBT brudd på 50cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  860moh, ca 60cm fokksnø over skarelag, tot. 220cm snø her. Ingen tegn til særlig smelting hittil!
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Maritindan, på 860moh. Utsyk mot vest, Ramfjorden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flere våte solutløste løsmasseskred i nordsiden av dalen opp mot Maritindan i Ramfjord, trolig utløst i går? Ca str. 2. Typisk løst ut ved bare klipper. (som innmeldt tidligere idag).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Vanskelig i kalle dette for kantkorn? Fra bruddflate på LBT på 50cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Klarvær og sola varmer. Men obs nattefrosten har påvirka snøen langt ut på dagen, men solvendt sikkert raskest oppvarming. I rute mot Maritindan mye vestvendt er formiddagen 11-12-tida lite solpåvirka, men på nedkjøring ca kl 15 full kollaps i skogen under ca 300m, "pillråtten" snø pga sterk soloppvarming idag.

Tester

LBT@50cmQ2 Tungt brudd i nedre del av fokksnøen.

LBT@35cmQ1 Lett brudd i fokksnø, skaren er først på 60cm, virker som bra stabilitet mot skaren her.

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Rim på mykt underlag Fuktig Fokksnø fra siste 1.5 uke ligger over gammel smrlteomvandlet snø, tildels skare.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tidlig på dagen relativt stabilt pga nattefrost sist natt, MEN temp.økning og solpåvirkning øker skredfaren betydelig utover dagen og mot kveld, særlig i brattheng med klipper. Midnattsola kan også påvirke noe. Se skredfoto på obsTur idag til Maritindan. Obs! På utvikling også mot sørpeskred-fare der vatn samler seg i i slake områder, i kombinasjon med mye snø. Som sagt over. Etter 2-3 dager med dette været vil FG gå ned, kaldere vær over helg kan faktisk bidra til FG1? Varslet faregrad er riktig Tenker morgen/formiddagen har FG1 etter nattefrost, men så øker til FG2 og kanskje 3 utover dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Solutløste skred, Ut fra obs. idag, men også noen færre skred i N-Nø-vendt

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV God utsikt fra en Maritindan-topp på 900moh: Solvendt brattheng mest utsatt, men temp.stigning gir trolig skred også i delvis skyggepartier N-Ø-vendt. Muligens kan midnattsola/ morgen og kveldssol påvirke her i nord nå framover.

Snøprofil

35 cm F DF 1 mm M, 15 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm P MFcr D 0 °C @ 1 cm, -1 °C @ 5 cm, -2 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Rett oppunder Maritind grov snøprofil på 860moh. Jakta bl.a på kantkorn ved skarelag, men vanskelig å identifisere det sikkert her. Antydning til overflaterim på overflata, sikkert pga nattefrosten...

ObsID: 236598

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 12:54

1064 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ymse små skare lag i toppen av snøpakken, og et solid ett ved ca 1m
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fin dag på fjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løssnø skred på andre siden av dalen for gorzelvtind. Muligens gått igår.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kantkorn på toppen av snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra S ↑ Litt vind i høyden, men fortsatt mildt. 2+

Tester

LBT@85cmQ1 Med litt større belastning løsner det også til Q1 brudd over hardt skare lag på litt under en meters dybde. Klarer ikke finne tydelige kantkorn.

LBT@20cmQ1 Løsner lett på et litt løsere lag med såvidt begynnende kant, men ikke utpreget.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Fuktig Mer enn tre meter snø her på toppen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våte løssnøskred og skavlbrudd må forventes i det milde været, og med det kommer er er mulighet for at de trigger litt større flakskred. Skiløper tror jeg bare kan trigge det øverste svake laget, men det kan jo også gi step down. Fortsatt ikke helt vårsnøbi høyfjellet. Vil nok fortsette å gå våte løssnø skred gjennom helgen med de problemene det medfører. Minusgrader på natten vil kunne bidra til økt kantkornutvikling. Varslet faregrad er riktig Litt lav treer/høy toer her jeg er nå, men er enig i varselet generelt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store Vanskelig å si utbredelse, men ved stor belastning som skavlbrudd og middels våte løssnøskred kan nok også snøen over skarelaget på ca en meter løsne som store flak.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Usikker på utbredelsen, men kan nok løse ut små flak fra 20cm dybde på denne høyden. Mest sannsynlig ved belastning fra våte løssnøkred eller skavlbrudd, men også skiløper. Er usikker på om skredproblemet er riktig da det ikke er veldig tydelige kantkorn, kan også være nedføyket nysnø fra siste snøfall.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm M, 4 cm P MFcr D, 5 cm 1F RG, 1 cm P MFcr, 7 cm 1F RG, 3 cm 4F RGxf, 2 cm P MFcr, 5 cm 4F RGxf, 50 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 30 cm P RG 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 25 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -2,2 °C @ 45 cm, -2,8 °C @ 55 cm, -3 °C @ 65 cm, -3 °C @ 75 cm, -3 °C @ 85 cm, -3 °C @ 95 cm 120cm dyp ned til hard gammel snø

ObsID: 236569

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 12:00

1822 moh

martin@svv (*****)

Snødekke

Fredag 22. mai: hardt og stabilt i sørsider om natten/morgenen, nattefrost helt ned. Litt tørr snø i overflaten over ca. 1400, bortsett fra i bratte sørsider sider hvor sola hadde tatt litt i overflaten.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Inntil fredag 22. mai: Den siste tiden har det gått mange små våte løsnøskred i overflaten, i mange himmelretninger. Kun enkelte større str. 2 skred. Enkelte skavelbrudd. Kunne ikke se noen tydelige str. 3 langs hele traversen. Kun et flakskred ble observert (str. 2), sørvest-vendt med tynn bruddkant, trolig solutløst (kan re gammelt). De fleste skredene har stoppet i selve henget, enkelte av skredene har gått ned henget.

ObsID: 236678

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:51

469 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Ferskt skred i Henrikskaret. Solutløst sannsynligvis.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flere skred på nordsiden av dalen opp mot Maritindan

Skredhendelse

21. mai 14:51 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 547 moh og sluttet på 400 moh 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Henrikskaret Obs. fra rute mot Maritindan. Usikkert tidspkt for skredet, trolig i løpet av siste døgnet. Tydelig løsna først smått nært små bare klipper, som så har gitt medrivning nedover søkket i Henrikskaret. Se foto. Ellers flere slike skred i søvendt dalside videre oppover.1

Ulykke/hendelse

Ingen berørt ut fra det eg veit. Snø

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Solvendte brattheng/fjellsider.

ObsID: 236561

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:20

244 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Glidesprekk under gorzelvtind ca der avmerket på kartet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Vått flakskred fra SV siden av Andersdalstind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Vått løssnøskred ved Gorzelvtind ca der avmerket på kartet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tatt fra Isaksen kiosken. Skavlfall fra Tverrbotnfjellet (?) utløst et flakskred under.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Strålende sol. Lite vind. 8 grader ved bilen.

Snødekke

Våt løssnø Fuktig Gjennfrosset snø pakke i natt, men såvidt begynt å tine de øverste 2-3 cm i skogen når jeg begynte å gå kl 1030. Lenger oppe er det mindre (1-2cm) fuktig slushsnø over den gjennfrossetede snøpakka.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Noen (2-5). 2 - Middels Mange ulike skredtyper, eksposisjonen og høyder. Se bilder. Også vanskelig å si om skredene er dagsferske eller gått igår.

ObsID: 236555

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:12

279 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot vestsiden av Ramfjord, vi ser det "gamle" flakskredet i Blåfjellet bak oppi fjellet.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s Klart fin dag i Tromsø-området. Nattefrost gir forsinkelse, fortsatt frossen snø her vestvendt kl. 11 på rute mot Maritindan, men sterk sol vil trolig gi mange skred i solvendte brattheng utover ettermiddag/kveld.

Skredaktivitet

22. mai. 6-12 (+02:00) Ingen skredaktivitet Nattefrost gir forsinkelse, fortsatt frossen snø her på rute mot Maritindan, men sterk sol vil trolig gi mange skred i solvendte brattheng utover fredag ettermiddag/kveld.

ObsID: 236553

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 09:17

27 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Notater

Ser at det er varslet for glideskred. Vi har diskutert mellom observatører og vi mener at denne skred type har vi ikke sett her tidligere. Muligvis fordi vi mangler gress og svaberg og isteden har lyng og ur.

ObsID: 236523

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 08:07

443 moh

malm@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  malm@forsvaret

Skredhendelse

22. mai 08:07 (+02:00)

ObsID: 236517

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.05.2020 kl. 19:21

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

21. mai 19:18 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 500 moh og sluttet på 202 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 82 sekunder.

ObsID: 236470

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.05.2020 kl. 18:49

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

21. mai 18:47 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 420 moh og sluttet på 259 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 22 sekunder.

ObsID: 236468

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 16:00

273 moh

Ellnor (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Vær

8 °C 2 m/s 1% skyer

Snødekke

Våt løssnø

Skredhendelse

21. mai 15:20 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små V-vendt Skredet startet på 451 moh og sluttet på 288 moh Ubunden snø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant I skogen Soleksponert skråning med tett skog, skispor gikk gjennom rasområdet .før raset ble utløst Ca 250.meter lengde

Ulykke/hendelse

Ingen mennesker berørt,ingen skadet Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 236462

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 15:28

1184 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Aktivitet i østvendte heng fra ca 1200 m.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt lössnö på fokksnö I N heng over 700 m.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Vått snödekke under ca 400. Skare i skygge råder eller perfekt kornsnø i solhellinger. To små våte lössnöskred fra Kjostind ble observert i løpet av turen. 4 dager med knallvær. Temp rundt 10 grader. Utstråling i andre himmelretninger enn de som er i sol antas gi gjenfrysing og god stabilitet. Fg mellom 1 og 2. 3 virker høyt. Varslet faregrad er for høy Fjerrutlösing sannsynlig?

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 1200 moh

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 1200 moh og 700 moh

ObsID: 236450

Lyngen / Lyngen

Snø

21.05.2020 kl. 13:56

1350 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Teke dette har gått i går Bilde tatt fra taffeltind
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot lenangskaret

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗ 25% skyer Lett skyet fint vær i lyngen.

Tester

LBT@20cmQ2 Nedføyka nysnø Flak 4f køsnet på 1f Middels stabilitet

Snødekke

Snødekke er tørt fra Ca 800-900moh. Under dette fuktig og vått nede fra 500moh og ned t fjæra. Så at dt har vært rim i høyda. (Fra 900moh -opp)

Skredfarevurdering

Relativt stabilt. Men sola tar godt nå. Mange våte løssnø skred i s hellinger

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 900 moh

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Under 1000 moh Sola tar godt nå i sør hellinger

ObsID: 236444

Lyngen / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 09:47

775 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Store og muligens svært store glideskted, usikker på tidspunkt

ObsID: 236392

Lyngen / Lyngen

Snø

20.05.2020 kl. 16:44

580 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opp til 500.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra S ↑ 99% skyer Stille, overskyet, mildt.

Tester

CTN God Ikke høyt nok for å finne lagdelt snø.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt God tining nå, begynner å renne i bekker og elver. Fortsatt mye snø i fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Godt beskrevet i varselet. Tining/vårløsning. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 236347

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org