Snøskredvarsel for Lyngen mandag 25.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Flakskred opp til stor størrelse kan trigges enten via et svakt lag med kantkorn eller pga opphopning av vann over skarelag høyt i snødekket. Vær spesielt obs høyt til fjells og når temperaturen er høy. Utbredelsen på kantkornproblemet er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt tørr snø med lagdeling og mye snø.
Det er mandag observert små kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er fortsatt usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Lørdag ble det observert mange løssnøskred og også noen flakskred.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

25.05.2020 kl. 12:30

527 moh

VetleØvrebotten (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste skred
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VetleØvrebotten Kommentar:  Øverste og nederste skredet
ObsID: 236926

Lyngen / Sarasteinen rasteplass

Snø

25.05.2020 kl. 09:17

69 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sarasteinen utløp. Usikker dato på skredavsetningene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ukjent dato på skredavsetningene (jeg så skredavsetninger i skredløpet også forrige uke). Enkelte tunger kan muligens være ferskere (kan muligens sees i sammenheng med infralyd-deteksjon). Én høy og lang skredtunge helt til høyre i bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ukjent dato på skredavsetningene. Én høy og lang skredtunge i skredløp Sarasteinen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Fjellside Tverrbotnfjellet. Ukjent dato på skredavsetningene. Avsetninger etter et stort skred nede til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl Tverrbotnfjellet - Pernilsfjellet ca. 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Andersdalstinden 1221 moh.

Snødekke

Status Lavangsdalen akkurat nå.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen

ObsID: 236889

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Grafikk som beskriver bevegelsesbanen til støysignalet.

Notater

Alle tre regobsregistreringer registrert i samme periode fra samme sted er fra samme hendelse med lang varighet - derfor trolig et snøskred med våt avsetning.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 236859

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:22. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 236860

Lyngen / TROMSØ

Snø

25.05.2020 kl. 04:21

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.05., kl. 04:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 236861

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.05.2020 kl. 19:37

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mai 19:32 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 680 moh og sluttet på 63 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 277 sekunder.

ObsID: 236844

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.05.2020 kl. 19:23

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mai 19:22 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 520 moh og sluttet på 250 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 236843

Lyngen / Smalaktinden

Snø

24.05.2020 kl. 17:44

947 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut SØ, S. Under 1000 moh Noen lommer har gått dypt på Smalaktindens sydside, enten lørdag eller søndag. Ser ut som FC/DH dypt i snødekket, muligens utløst av våte løse skred. The dragons are waking up...

ObsID: 236892

Lyngen / Tromsø

Snø

24.05.2020 kl. 14:04

760 moh

anna (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Notater

Lille blokktest: Øverste 30 cm er meltfreeze. Deretter to cm tykt kantkornlag over skare. Nytt skarelag og en cm tykt kantkornlag (store krystaller, begerkrystaller?) under dette igjen. Deretter meltfreeze ned til bakken. Ved isolasjon av blokka fikk vi brudd i det øverste kantkornlaget, Q3. Ingen andre faretegn resten av turen. Det virker som det våte snødekket kan gi en stabiliserende effekt.

Snødekke

80 cm totalt Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 236838

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2020 kl. 17:33

1413 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra toppflanken N - NØ

Vær

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Tenker varslet for lyngen som region er rett. Og det har med det vesentlige. Men i dt området jeg var. Kvalvikdalen opp til rundfjellet ville jeg satt fg 2 ??

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig I Skogen og til Ca 360-400moh er dt mye råttensne. Over dette fuktig/våt topp lag. I N helling er dt /var dt på vei opp tørr snø fra Ca 1000moh. Ble fuktig på vei ned. Snødekket i N hellingen på rundfjellet virket veldig stabil. Ingen faretegn. Prøvde med noen kjapp testet og virker som gode bindinger i den siden (topp flanken). Stort sett små str 1 skred i alle sørhellinger.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Så et på bredalsfjellet. Mulig dt var gått i går.

23. mai. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV. Under 1000 moh

ObsID: 236721

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2020 kl. 17:23

847 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Mange Mindre våte løssnøskred rundt om. Det som er interessant er at det har gått to dypere skred. Begge der snødekket er tynnere over konvekser. På 1100 moh var det registret 4-pluss i natt (kan være kombinasjon med sola)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Skred på konveks. Skredet løsner delvis ned til bakken. Blir spennende å se hva som skjer når varmen trekker dypere der det er mer snø.

Notater

Mange Mindre våte løssnøskred rundt om. Det som er interessant er at det har gått to dypere skred i denne sia. Begge der snødekket er tynnere over konvekser. På 1100 moh var det registret 4-pluss i natt (kan være kombinasjon med sola). Nå er det i tillegg varm vind rundt 10 sek/m fra sø. Det ser også ut til at snødekket drenerer lite (lite vannføring fra snødekket over 600 moh). I tillegg ser man at medrivningseffekten er betydelig og vi kan derfor forvente store naturlige skred i dagene som kommer.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Ikke mellom 900 moh og 500 moh Vært over store deler av nord-troms i dag og ckan ikke si dette er representativt for regionen eller kommunen. Denne fjellsiden er ofte litt unormal i forhold til området forøvrig. Har ikke sett tilsvarende fra Storslett eller i Lyngenfjorden fra Lyngstua til Rasteby//Skibotn.

ObsID: 236700

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 16:09

403 moh

HannahV@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HannahV@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra SØ ↖ Vind kun i høyden

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som gikk ila dagen

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 236693

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 16:09

403 moh

HannahV@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HannahV@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra SØ ↖ Vind kun i høyden

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred som gikk ila dagen

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 236694

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:40

552 moh

TH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TH

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

23. mai 14:31 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 600 moh og sluttet på 441 moh Brattheng

ObsID: 236697

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

681 moh

TH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TH

Faretegn

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

Skredhendelse

23. mai 15:17 Skavlfall Naturlig utløst Ø-vendt

ObsID: 236690

Lyngen / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

1159 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Oversikt mot N
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Flak på sørsida av Stalloborri

Vær

Knallvær. 14 grader på start. Vind i høyden fra sør som kjøler, mn varmt også i høyden (1300moh)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst S Masse slushskred i bratta i de fleste rettninger, mn også noen få flakskred og se.

ObsID: 236754

Lyngen / TROMSØ

Snø

23.05.2020 kl. 14:35

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 23.05., kl. 14:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 236687

Lyngen / TROMSØ

Snø

23.05.2020 kl. 14:35

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 23.05., kl. 14:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 236688

Lyngen / Pollfjellet

Snø

23.05.2020 kl. 09:35

1020 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  3 st skred til bakken i bildet

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ. Under 1000 moh Hyppig aktivitet på Pollfjellet i helga med massevis av våte løse skred, noen av dem rev med seg flak (uklart hvis tørr, våt eller noe mitt på skalan) helt ned til bakken. Begynte o gå lørdag natt vid 0300ish og fortsatte under dagen på lørdag. Ser ut som det gått ned til noe dypere svagt lag (FC, DH?) og der snødekket er tynnere over stenene har det gått helt til bakken.

ObsID: 236891

Lyngen / Oteren

Snø

22.05.2020 kl. 19:48

970 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

Kompletterende bilde til obs https://regobs.no/Registration/236605 På bilde syns det at det er en HS som gått i stort sett til bakken, ikke trigget av skredet som gikk høyere opp.

ObsID: 236890

Lyngen / Storfjord / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 19:46

946 moh

Martin_S@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Bruddkant syns til høyre i bildet

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Middels til stort flakskred, har gått helt til bakken og høy bruddkant. Ser veldig crisp it I bruddkanten, tenker at det kan ha gått de seneste dagene men såg ikke skredmasserne så lav konfidens på tidspunkt. Syntes det var relevant uansett mtp hvor høy bruddkanten er og at det gått til bakken. Mulig utløst av mindre skred høyere opp i lia som gått pga skavelbrudd. Bedre bilde kommer på søndag.

ObsID: 236605

Lyngen / Storfjord

Snø

22.05.2020 kl. 19:30

201 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Ulykke/hendelse

Sørpesnø kollapset rundt bjørkestamme. Førte til fall, og skiløper ble sittende fast delvis begravd og klemt fast. Dette skjedde på vei opp, feller på og lite klær. Lav fart. Mye vann i snøen, skjedde på tidspunkt der snøen gikk over til å fryse. Forsøkte å nå hjelp med rop/fløyte uten resultat. Fikk etterhvert løsnet binding på en ski, og kunne sparke/grave med en fot. Etter ca fem timer, kl0130, var eg på beina igjen. Var da våt, kald og medtatt. Kunne ikke finne mobilen min. Valgte å ta meg til Steindalshytta for å tørke og varme meg. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

22. mai 19:30 Sørpeskred 1 - Små Personutløst S-vendt Ubunden snø 75 cm høy og 1 m bred bruddkant I skogen Snøkollaps rundt trestamme, nesten-ulykke. Skjedde i relativt harmløst terreng. Skikjører var alene, uten dekning. Kom seg løs for egen maskin etter ca fem timer.

ObsID: 236885

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 18:24

561 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  Bildet viser str 1/2 skred i Lakselvtindan

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s Skyfritt, sol hele døgnet

Notater

Flotte forhold på Jiekkivarre traversene fra Holmbukt via Holmbukttinden, Kveita, Fornesdalen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren varierer ila døgnet mtp solinnstråling. Snødekket er hardt og tilfrosset før solen påvirker.. tørr fin snø i høyden der solinnstråling påvirker snødekket i mindre grad. Mindre skredaktivitet enn forventet. Dersom man tar hensyn til solpåvirkning og eksponert terreng og tid på døgn er det flotte skiforhold i fjellet Høyere temperatur og kraftig solinnstråling gir større skredaktivitet. Ved å ta hensyn til solens påvirkning er det mulighet for mange fine turer i fjellet Varslet faregrad er riktig Skredfaren varierer ila døgnet i forskjellige himmelretninger. Flotte forhold for skiturer i fjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket er tilfrosset og hardt før solen får påvirket snødekket helt ned til havnivå. Over 800moh er det enda løs ubundne tørr snø i nordlige eksposisjoner.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sterk solinnstråling til topps i eksponert bratt terreng.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

ObsID: 236689

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 16:37

64 moh

HEngen@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  skredHEngen@forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

ObsID: 236595

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 16:31

1334 moh

bertiln (Ukjent)

Notater

5cm skarelag på toppen, ellers homogent snødekke 1.5m ned. Lenger ned i den nordvendt skråninga ca 1300moh var det kompakt pudder utan lagdeling.

ObsID: 236604

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 15:30

861 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Foto fra 900moh, mot sør, obs! Enorme skavler, skavbrudd også mulig med temp.stigning!
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Foto mot SV forbi Maritindan til Vside Lavangsdalen(blir d vel), myye solutløste løsmasseskred i mange brattheng.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Ca 700moh kl.15.30, såvidt soleffekt her, men øket nok på utover e.middagen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  På ca 100moh begynner bekker å våkne..., langs rute ned fra Maritindan. Råtten snø i skogen, krevende skikjøring...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  LBT brudd på 50cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  860moh, ca 60cm fokksnø over skarelag, tot. 220cm snø her. Ingen tegn til særlig smelting hittil!
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Maritindan, på 860moh. Utsyk mot vest, Ramfjorden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flere våte solutløste løsmasseskred i nordsiden av dalen opp mot Maritindan i Ramfjord, trolig utløst i går? Ca str. 2. Typisk løst ut ved bare klipper. (som innmeldt tidligere idag).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Vanskelig i kalle dette for kantkorn? Fra bruddflate på LBT på 50cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Klarvær og sola varmer. Men obs nattefrosten har påvirka snøen langt ut på dagen, men solvendt sikkert raskest oppvarming. I rute mot Maritindan mye vestvendt er formiddagen 11-12-tida lite solpåvirka, men på nedkjøring ca kl 15 full kollaps i skogen under ca 300m, "pillråtten" snø pga sterk soloppvarming idag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tidlig på dagen relativt stabilt pga nattefrost sist natt, MEN temp.økning og solpåvirkning øker skredfaren betydelig utover dagen og mot kveld, særlig i brattheng med klipper. Midnattsola kan også påvirke noe. Se skredfoto på obsTur idag til Maritindan. Obs! På utvikling også mot sørpeskred-fare der vatn samler seg i i slake områder, i kombinasjon med mye snø. Som sagt over. Etter 2-3 dager med dette været vil FG gå ned, kaldere vær over helg kan faktisk bidra til FG1? Varslet faregrad er riktig Tenker morgen/formiddagen har FG1 etter nattefrost, men så øker til FG2 og kanskje 3 utover dagen.

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Rim på mykt underlag Fuktig Fokksnø fra siste 1.5 uke ligger over gammel smrlteomvandlet snø, tildels skare.

Skredproblem

Våte løssnøskred Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Solutløste skred, Ut fra obs. idag, men også noen færre skred i N-Nø-vendt

Tester

LBT@50cmQ2 Tungt brudd i nedre del av fokksnøen.

LBT@35cmQ1 Lett brudd i fokksnø, skaren er først på 60cm, virker som bra stabilitet mot skaren her.

Snøprofil

35 cm F DF 1 mm M, 15 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm P MFcr D 0 °C @ 1 cm, -1 °C @ 5 cm, -2 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Rett oppunder Maritind grov snøprofil på 860moh. Jakta bl.a på kantkorn ved skarelag, men vanskelig å identifisere det sikkert her. Antydning til overflaterim på overflata, sikkert pga nattefrosten...

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV God utsikt fra en Maritindan-topp på 900moh: Solvendt brattheng mest utsatt, men temp.stigning gir trolig skred også i delvis skyggepartier N-Ø-vendt. Muligens kan midnattsola/ morgen og kveldssol påvirke her i nord nå framover.

ObsID: 236598

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 12:54

1064 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ymse små skare lag i toppen av snøpakken, og et solid ett ved ca 1m
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fin dag på fjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løssnø skred på andre siden av dalen for gorzelvtind. Muligens gått igår.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kantkorn på toppen av snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra S ↑ Litt vind i høyden, men fortsatt mildt. 2+

Notater

Skredfarevurdering

3 Betydelig Våte løssnøskred og skavlbrudd må forventes i det milde været, og med det kommer er er mulighet for at de trigger litt større flakskred. Skiløper tror jeg bare kan trigge det øverste svake laget, men det kan jo også gi step down. Fortsatt ikke helt vårsnøbi høyfjellet. Vil nok fortsette å gå våte løssnø skred gjennom helgen med de problemene det medfører. Minusgrader på natten vil kunne bidra til økt kantkornutvikling. Varslet faregrad er riktig Litt lav treer/høy toer her jeg er nå, men er enig i varselet generelt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Fuktig Mer enn tre meter snø her på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store Vanskelig å si utbredelse, men ved stor belastning som skavlbrudd og middels våte løssnøskred kan nok også snøen over skarelaget på ca en meter løsne som store flak.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Usikker på utbredelsen, men kan nok løse ut små flak fra 20cm dybde på denne høyden. Mest sannsynlig ved belastning fra våte løssnøkred eller skavlbrudd, men også skiløper. Er usikker på om skredproblemet er riktig da det ikke er veldig tydelige kantkorn, kan også være nedføyket nysnø fra siste snøfall.

Tester

LBT@85cmQ1 Med litt større belastning løsner det også til Q1 brudd over hardt skare lag på litt under en meters dybde. Klarer ikke finne tydelige kantkorn.

LBT@20cmQ1 Løsner lett på et litt løsere lag med såvidt begynnende kant, men ikke utpreget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm M, 4 cm P MFcr D, 5 cm 1F RG, 1 cm P MFcr, 7 cm 1F RG, 3 cm 4F RGxf, 2 cm P MFcr, 5 cm 4F RGxf, 50 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 30 cm P RG 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 25 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -2,2 °C @ 45 cm, -2,8 °C @ 55 cm, -3 °C @ 65 cm, -3 °C @ 75 cm, -3 °C @ 85 cm, -3 °C @ 95 cm 120cm dyp ned til hard gammel snø

ObsID: 236569

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 12:00

1822 moh

martin@svv (*****)

Snødekke

Fredag 22. mai: hardt og stabilt i sørsider om natten/morgenen, nattefrost helt ned. Litt tørr snø i overflaten over ca. 1400, bortsett fra i bratte sørsider sider hvor sola hadde tatt litt i overflaten.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Inntil fredag 22. mai: Den siste tiden har det gått mange små våte løsnøskred i overflaten, i mange himmelretninger. Kun enkelte større str. 2 skred. Enkelte skavelbrudd. Kunne ikke se noen tydelige str. 3 langs hele traversen. Kun et flakskred ble observert (str. 2), sørvest-vendt med tynn bruddkant, trolig solutløst (kan re gammelt). De fleste skredene har stoppet i selve henget, enkelte av skredene har gått ned henget.

ObsID: 236678

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:51

469 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Ferskt skred i Henrikskaret. Solutløst sannsynligvis.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flere skred på nordsiden av dalen opp mot Maritindan

Ulykke/hendelse

Ingen berørt ut fra det eg veit. Snø

Skredhendelse

21. mai 14:51 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 547 moh og sluttet på 400 moh 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Henrikskaret Obs. fra rute mot Maritindan. Usikkert tidspkt for skredet, trolig i løpet av siste døgnet. Tydelig løsna først smått nært små bare klipper, som så har gitt medrivning nedover søkket i Henrikskaret. Se foto. Ellers flere slike skred i søvendt dalside videre oppover.1

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Solvendte brattheng/fjellsider.

ObsID: 236561

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:20

244 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Glidesprekk under gorzelvtind ca der avmerket på kartet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Vått flakskred fra SV siden av Andersdalstind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Vått løssnøskred ved Gorzelvtind ca der avmerket på kartet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Tatt fra Isaksen kiosken. Skavlfall fra Tverrbotnfjellet (?) utløst et flakskred under.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 0 m/s Strålende sol. Lite vind. 8 grader ved bilen.

Snødekke

Våt løssnø Fuktig Gjennfrosset snø pakke i natt, men såvidt begynt å tine de øverste 2-3 cm i skogen når jeg begynte å gå kl 1030. Lenger oppe er det mindre (1-2cm) fuktig slushsnø over den gjennfrossetede snøpakka.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Noen (2-5). 2 - Middels Mange ulike skredtyper, eksposisjonen og høyder. Se bilder. Også vanskelig å si om skredene er dagsferske eller gått igår.

ObsID: 236555

Lyngen / Tromsø

Snø

22.05.2020 kl. 11:12

279 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Mot vestsiden av Ramfjord, vi ser det "gamle" flakskredet i Blåfjellet bak oppi fjellet.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s Klart fin dag i Tromsø-området. Nattefrost gir forsinkelse, fortsatt frossen snø her vestvendt kl. 11 på rute mot Maritindan, men sterk sol vil trolig gi mange skred i solvendte brattheng utover ettermiddag/kveld.

Skredaktivitet

22. mai. 6-12 Ingen skredaktivitet Nattefrost gir forsinkelse, fortsatt frossen snø her på rute mot Maritindan, men sterk sol vil trolig gi mange skred i solvendte brattheng utover fredag ettermiddag/kveld.

ObsID: 236553

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 09:17

27 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Notater

Ser at det er varslet for glideskred. Vi har diskutert mellom observatører og vi mener at denne skred type har vi ikke sett her tidligere. Muligvis fordi vi mangler gress og svaberg og isteden har lyng og ur.

ObsID: 236523

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2020 kl. 08:07

443 moh

malm@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  malm@forsvaret

Skredhendelse

22. mai 08:07

ObsID: 236517

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org