Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 27.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg snø. Vær oppmerksom på at det finnes svake lag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt frisk bris fra sør, men perioder med liten kuling. Vinden vil garantert flytte på den lette løse snøen som er i terrenget og danne ferske nysnøflak. Det vil være mulig å løse ut snøskred i de ferske nysnøflakene som dannes. Fokksnøen som ligger i østvendte heng fra tidligere i uka er å anse som relativt stabile, men husk på at stabiliseringen går litt saktere rundt de høyeste toppene, så ha det i bakhodet ved turplanlegging. Om sola titter fram, så kan det resultere i noen mindre våte skred i svært bratt terreng som vender mot sola. I høyden er vedvarende svakt lag med kantkorn fortsatt tilstede, men den ligger dypt begravet. Det skal svært mye til for å løse ut skred på det vedvarende svake laget, men om det skjer, så vil det bli svært stort.
Første del av uka var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør. I fjellet har nedbøren kommet som snø og vind har gitt stor snøtransport i høyden. I fjellet antas det at snøoverflaten består av fokksnø i varierende hardhet fra tidligere i uka, med finfin løssnø oppå.
I høyden er det observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og snø fra siste ukene. Det er et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket som man kan treffe på over 700 moh, men det ligger under store mengder snø og svært vanskelig å påvirke.
Det er observert et str 4 skred i sørøstvendt heng på Goalsevarre ved Lyngseidet, trolig på kantkorn som har gått torsdagsmorgen.
Mye vind under mildværet har gjort at fokksnøen fra dagene i forveien i hovedsak ligger i sørøst-, øst- til nordøstvendt terreng, nå gjemt under 10-20 cm finfin løssnø. Fredag formiddag er det pent vær og sol i Lyngen.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sør.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sør.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Skyet.
Periodevis liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 22:39

30 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). Skred gått på vei. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Vær

Regn 3 °C Sjursnes (0moh) kl 22:40

Skredaktivitet

27. mar 22:43 - 26. mar 22:43 Sørpeskred Ukjent. Naturlig utløst Ø. Under 100 moh Gjelder Fv7758 Sjursnes - Stordalen, Sørpeskred på vei

ObsID: 264352

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2021 kl. 16:44

771 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Snødekke

Vindpakket hard Tørr

ObsID: 264332

Lyngen / Tromsø

Snø

27.03.2021 kl. 10:08

138 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Skredaktivitet

27. mar. 18-24 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst En god del våtskredaktivitet på Breivikeidet i går.

ObsID: 264261

Lyngen / Tromsø

Snø

27.03.2021 kl. 10:00

21 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV Sola tar nå godt i solsidene. Mange våte løssnø skred i sørhellingene over breivikeidet. Str fra 1-2

ObsID: 264259

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2021 kl. 16:05

1238 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Sjapt tegna in. I virkligheten ikke så store, men klarte ikke å tegne mer nøye
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Flere små skred i skyggen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F RG 0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 1F FC 2 mm D, 20 cm P FC 2 mm D

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldere temperatur en ventet i høyden, så fokksnøen stabiliserer nødvendlighvis ikke så raskt Varslet faregrad er riktig Helt rikti, begge Skredproblem identifisert og tilsvaret varslet.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere skred, mestparten små, gåd på fokksnø, noen større potentielt på kantkorn. Mestsansynligt gådd i på onsdag-torsdag.

Tester

LBT@20cmQ3 Dårlig bindning mellom lag i fokksnøen. Tydlig glat krystal unner og hvit over, start på dannelse av kantkorn over mildværsskaren? Deretter to til brudd i fokksnøen og deretter brudd i kantkorne mellom skarelagen på 45cm dyp. Alle q3

Vær

Ikke nedbør -8 °C fra S ↑ 10% skyer Lit vind, sporen føyka nesten igen på ei time oppe på fastdalstind

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store

ObsID: 264194

Lyngen / Tromsø

Snø

26.03.2021 kl. 14:28

1048 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Flakskred antatt i fokksnø siste uvær. Graselva over breivikeidet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Flakskred i sise uvärsperiode. Stormheimstinen den østvendte gryten (skredet er nordvendt).
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Snøprofil

10 cm F PP D, 2 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm M, 50 cm 1F RG M, 2 cm 4F FC M, 30 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur til Stormheimsfjellet/tinden fra vest. I jakt på vedvarende svakelag i høyden fandt jeg ikke noe. Mulig vinden tatt for hardt her. Grevde to høl i ca 1000m høyde. Antar det fortsatt ligger mange plasser men skal sannsynligvis mye til for å løse ut. Høytemp feks mye solinstråling. Observerte en god del flakskred antat fra siste uværsperiode og i fokksnø. Observerte en del våteløssnøskred i sørheng som gikk idag. Ellers fandt jeg i tregrensa et lag med kantkorn i overgang mellom den gamle smelteomvandlede snøen og fokksnøen over. Fokksnøen var fuktig fra siste mildvær. Observerte også et lag med kankorn rett under skaren på toppen av snøpakken, som antas dannets siste døgn. Se profil. Stabiliserende fokksnø. Vinden er jokern på ferskfokksnø. Må ha mye til for å løse ut på dype vedvarende kantkorn. Mindre kraft skal til på det kantkorn lag som ligger høyere over den smelteomdannende snøen. Usikker på utbredelsen av disse Må følge med pà utvikling og kartlegge utbredelsen av disse. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP22@60cmQ2 Middels Stabilitetstest i skoggrensa ca 400moh. Brudd i overgang mellom fuktig fokksnø og tykktskarelag.

ObsID: 264139

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2021 kl. 13:43

905 moh

DELETED_33478bbc-99fc-4384-89af-6e243af7799b (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OleFKlaseie Kommentar:  Opp til fastdalstinden. Skred sektor øst til nord

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøskred sektor nord til øst

ObsID: 264124

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2021 kl. 13:40

817 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 264245

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2021 kl. 13:33

962 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S. Over 1200 moh

ObsID: 264121

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2021 kl. 07:25

1184 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  I kikkert ser det ut til å ha løsnet helt ned på skara. Den gikk trolig under uværet natt til i går. Var mye pålagring fra sv døgnet fra onsdag-torsdag.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Skredhendelse

25. mar 07:27 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1172 moh og sluttet på 533 moh Kantkornet snø over skarelag 200 cm høy og 400 m bred bruddkant Skål Kjøkkenveien på Goalsevarre

ObsID: 264032

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

25.03.2021 kl. 14:18

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 3 °C Hatteng (0moh) kl 14:18

ObsID: 263960

Lyngen / Lyngen

Snø

25.03.2021 kl. 13:44

540 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm F PP M, 7 cm 1F RG M, 5 cm 4F MF W, 37 cm 1F RG M, 2 cm 4F FC 0 mm M, 35 cm 1F MF M -1,1 °C @ 4 cm, -0,7 °C @ 15 cm, -0,8 °C @ 33 cm, -1,1 °C @ 58 cm, -1,1 °C @ 64 cm, -1,1 °C @ 98 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig 15-20 mm regn i natt som overgått til snø. Stor vindtransport men temp og test viser at denne binder seg raskt vartfall under ca 800 m. Kallere og større mengde fokksnø i høyden kan være mer instabil. Forfall i snøen opp til ca tregrense. Fin skikjøring I leområder. På vindutsatte plasser har våt snø også klibbet fast under vartfall 600. Svag faregrad 3 hvis mtp vindtransport i høyden. Nå er det ikke ventet mer snø så da burde fokksnøen stibilisere seg enda mer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@65cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ ikke mellom 1800 moh og 800 moh

ObsID: 263973

Lyngen / Lyngen

Snø

25.03.2021 kl. 13:09

753 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Starten av turen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Slutten av turen
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Brudd flate @30 Har video av LBT med brudd @ 90 som smart skal på Instagram
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  @ 90 cm 3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  @ 30cm 1mm grid

Snøprofil

1 cm F PP/PPgp M, 1 cm K MFcr, 28 cm 1F/P MF W, 1 cm K MFcr, 0,5 cm 4F RGxf/MFcl 1 mm M-W, 50 cm P RG/MFcl M-W, 10 cm K MF M, 3 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D-M Hele laget, 20 cm P MF, 3 cm DH -5 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 110 cm, -1,1 °C @ 120 cm Oppsøkte dette stedet for å se på gamle KK problemet ned i snødekke. Ikke representativ foe fokksnø problemet

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært vanskelig å løse ut store skred på vedvarende svak lag men det har fortsatt en uvisst ubredelse og ligger dypt i snødekket. Størst fare for å løse ut skred i fersk vindtransportert snø. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Mye vann i snøen fra ca 0-200 meter

Notater

LBT

Tester

Gjøre også en Deep tap test på dette svake laget. Fikk DTH, 22 q1

LBT@90cmQ1 Relativ lett slag. Q1 brudd. Tydelig lag av beger krystal og kantkorn dypt i snødekke inne i skarepakken som ligger nederst

LBT@30cmQ1 Hardt. RGxf underskarelag

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Skiftende vær. Har kommet litt underkjølt regn/sprøhagel/snø med vind fra vest. Og det var nullsikt tidligere i dag. Rundt kl 13 beygnte skydekke å lete og nå skinner sola.

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har bare vært i nord Lenangen og stort sett lite sikt.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Skare Fuktig Har vært mye vær den siste uka. Er fortsatt litt forskjell i den nye våte snøen og den gamle våte snøen snødegekke ennå men der jeg gravde en rask profil på 200 meter var det 60 cm våt MF med en isolert gradient. Var først et tydelig skare lag i overflatten fra ca 250 høydemeter. Turen jeg gikk i dag er ganske utsat for sørvest vind og var ganske avblåst men det lå litt fuktig nysnø/fokksnø i noen små le områder. På 400 meter var snødekke 110 cm og ikke helt isolert. -,5 ved bakken, -1 i midten og ca 0 ved snø overflatten . Tydelig store MFpc underskarelaget ved overflaten og så ca 60 cm våt til fuktig fokksnø (MFcl) ned til de gamle snødekke som ble våt islutten av februar. Ville finne en plass for å se etter det gamle kantkorn problemet så jeg har sondet rundt på ca 700 meter og funnet storvariasjon i snødybde fra 40cm til 200 cm. Mange oppstikkende steiner som var ikke synlig for en uke siden. Stort skare i overflatten der det er avblåst her. Anbefaler skarejern. Kanktkorn finns fortsatt men ligger dypt.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø N, NØ, Ø Mye vindtrsnsport i går.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Vanskelig å påvirke men er tilstede. Lite observasjoner på det da det ikke er mye obsturer som er egnet for å undersøke og lite frivillig observasjoner som graver 2+ meter for å se etter laget

ObsID: 263959

Lyngen / Lyngen

Snø

25.03.2021 kl. 12:37

720 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Finn@obskorps

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Fullstendig obs kommer 14 tida men føles det er riktig å ha med vvsl som skredproblem videre selv om jeg er enig ar det er svært vanskelig å påvirke. Deep persistant weaklayer som de bruker som skredproblem er en godbeskrivelse

ObsID: 263934

Lyngen / Lyngen

Snø

25.03.2021 kl. 12:26

270 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 4 °C fra V → 80% skyer

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fra 0-tregrense 10-20 cm kram. 15-20 mm regn under natten.

ObsID: 263930

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 11:04

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 11:03 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 490 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 263912

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 07:55

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 07:51 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 845 moh og sluttet på 379 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 263870

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 05:26

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 05:24 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 475 moh og sluttet på 494 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 263840

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 03:44

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 03:39 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 32 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 175 sekunder.

ObsID: 263839

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 03:34

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 03:32 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 809 moh og sluttet på 272 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 263838

Lyngen / Tromsø

Snø

25.03.2021 kl. 01:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde lasta opp manuelt. Krevende siktforhold. Vanskelig å verifisere skredhendelsen.

Skredaktivitet

25. mar. 1-1 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.03., kl. 01:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 263837

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

25.03.2021 kl. 00:46

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

25. mar 00:44 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 722 moh og sluttet på 15 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 107 sekunder.

ObsID: 263836

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 22:31

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 22:30 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 615 moh og sluttet på 314 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 263835

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.03.2021 kl. 22:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mar 22:03 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 854 moh og sluttet på 56 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 307 sekunder.

ObsID: 263833

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

24.03.2021 kl. 14:12

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. mar 14:15 - 23. mar 14:15 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 263806

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

24.03.2021 kl. 14:12

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263807

Lyngen / Lyngen

Snø

24.03.2021 kl. 12:49

1167 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 263774

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 11:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 11:52 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 705 moh og sluttet på 401 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 18 sekunder.

ObsID: 263765

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 11:33

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 11:31 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 991 moh og sluttet på 320 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 67 sekunder.

ObsID: 263759

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 11:28

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 11:26 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 736 moh og sluttet på 410 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 82 sekunder.

ObsID: 263756

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 11:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 11:16 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 733 moh og sluttet på 594 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 124 sekunder.

ObsID: 263749

Lyngen / Lyngen

Snø

24.03.2021 kl. 11:17

1105 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ Går endel naturlig utløste skred i kjente skredbaner.

ObsID: 263754

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 11:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 11:11 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1125 moh og sluttet på 498 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 174 sekunder.

ObsID: 263748

Lyngen / Lyngen

Snø

24.03.2021 kl. 11:12

909 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye snødriv over mildværsgrensa som ser ut til å være på omlag 800-900 moh. Trigger mange små våte overflateskred

Skredaktivitet

24. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S, SV

ObsID: 263753

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

24.03.2021 kl. 10:30

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

24. mar 10:28 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1126 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 72 sekunder.

ObsID: 263735

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 08:39

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 08:38 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 379 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 17 sekunder.

ObsID: 263711

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 08:08

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 08:06 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 950 moh og sluttet på 520 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 263701

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

24.03.2021 kl. 07:40

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

24. mar 07:38 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 96 sekunder.

ObsID: 263698

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org