Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 30.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vannmettet snø i lavlandet og nysnøflak i høyden kan være ustabil. Vær oppmerksom på at det finnes svake lag dypere i snødekket, skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tirsdag blir det væromslag, der nedbøren kommer som snø kan nysnø og vind danne ustabile flak i overflaten. Fokksnøflak fra de siste dagene er trolig stabilisert de fleste steder, men vær obs på dette skredproblemet i nordvendt terreng høyt til fjells. Regn i lavlandet kan gi våte skred der snøen er vannmettet. Om sola titter fram mellom bygene, er det fare for våte skred i bratte, solvendte sider. Bygevær gir usikre prognoser og lokale variasjoner. Mest nedbør ventes i sørlige deler av regionen. I høyden er vedvarende svakt lag med kantkorn fortsatt tilstede. I hovedsak ligger laget dypt begravet og snødekket tåler stor belastning, men det finnes punkt der en enkelt skiløper kan påvirke kantkornlag. Skredene kan bli svært store. Fravær av faretegn betyr ikke nødvendigvis at det er trygt. Vær spesielt oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.
Væromslag gir nysnø i overflaten. Sørlig retning på vinden siden fredag har fraktet snø til nordvendte heng de siste dagene. Forrige uke var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør og snøtransport mot østvendte sider. I fjellet antas det at snøoverflaten består av vindpakket fokksnø med varierende hardhet.
I høyden er det observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og tørrere snø fra siste ukene. Det er et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket som man kan treffe på over 700 moh. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.
Lørdag kveld og søndag morgen gikk det naturlig utløste skred både ved Njoskefjellet og i Lavangsdalen. Forrige uke gikk det flere svært store skred øst i Lyngen, både ved Goalsevarre og Rundfjellet. Begge skredene var naturlig utløst og trolig på vedvarende svakt lag av kantkorn. Store skred er også observert i Nord-Lyngen, ved Storgalten og Tafeltinden.
Ingen nedbør av betydning.
Liten kuling fra sør, endring til frisk bris fra sørøst om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør, endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 23:29

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264812

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 18:33

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Observasjon av skred nord i skredløpet, ca 45 min etter registreringen. Trolig dette skredet som er detektert.

Skredaktivitet

30. mar. 18-18 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 30.03., kl. 18:33. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 264796

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 12:24

712 moh

HåvardT@met (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har skya over og begynt å snø litt. Foreløpig lite vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Under ca 400m var det bærende skare og i formiddag ingen skredproblemer. Over ca 400m er det fortsatt lagdelt vintersnø med 5-10cm forholdsvis løs snø over fokksnø, med noen tynne skarelag innimellom. Virker å være forholdsvis god stabilitet i denne snøen, men mulig å få brudd i lag med nedføyket nysnø ved blokktest, så kan ikke utelukkes at man kan løse ut noe, særlig ved stor belastning. Finnes løs snø å flytte på ved evt vindøkning. Ellers ventes ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Fant ikke dagsfersk fokksnø i formiddag. Fokksnø fra de siste dager har nok stabilisert seg de fleste steder, men tror det kan være mulig å løse ut str.2 enkelte steder ved stor belastning.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr nysnø på overflaten fra ca 400moh. Ligger ca 5-10cm løs snø utenom de mest vindutsatte stedene.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ser noen små våte løssnøskred under ca 500m fra de siste dagene, men ingen ferske fra i dag

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 60 cm P RG D, 10 cm 4F FC D, 10 cm P MF D Kantkornlaget fra tidlig i vinter finnes fortsatt her 700moh, men vanskelig å få det til brudd i tester (Ectx).

ObsID: 264743

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.03.2021 kl. 11:39

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. mar 11:37 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 669 moh og sluttet på 296 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 89 sekunder.

ObsID: 264731

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 10:26

291 moh

HåvardT@met (*****)

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Finere vær enn meldt i går. Sola kommer og går, men varmer godt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Har vært mye klarvær i natt, så snøoverflaten i lavlandet har frosset til bærende skare (ca 20cm tykk). Sola har begynt å myke opp de øverste cm i solvendte heng.

ObsID: 264717

Lyngen / Balsfjord

Snø

29.03.2021 kl. 14:18

1075 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP30@120cmQ2 Middels Måtte fjerne toppen for å få dette gå i brudd. Det er et tykt kantkornlag dannet i desember, og januar som går i brudd. Vi gjorde og LB testen fra ca 1m og opp uten brudd. Vurderte stabilitet såpass god at vi kjørte over 30grader her. Gravde også to hull for å se at reslultatene var omtrennt samme.

Snøprofil

3 cm 4F DF, 80 cm 1F/P RG/RGsr, 1 cm I MFcr, 0,5 cm 1F, 40 cm K MF, 10 cm 4F FC, 100 cm 1F FC/RG 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i vesthenget på tiurtind ca 1000moh.

ObsID: 264637

Lyngen / Lyngen

Snø

29.03.2021 kl. 13:16

492 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Tester

LBT@26cmQ2 #26

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

5 °C 3 m/s fra N ↓ 90% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold lav og midtfjells. Tynt snødekke I bunn og isotherm snø opp mot tregrense. Fuktigheten i snøen litt avhengig av solvinkel tross overskyet vær. Også her er det forventet å finne lag av kantkorn dypt i snøpakken. Regn og snö i høyden kommende dager vil skape fokksnø og ge litt mer belastning på svake lag. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Annet Fuktig På denne høyde er snöen fuktig vindpakket vartfall 1 m.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

13 cm 1F RG M, 6 cm 1F MF M, 7 cm 1F MF M, 2 cm 4F RG M, 70 cm 1F RG M Grevd I övre del av 170 cm total snøpakke.

ObsID: 264600

Lyngen / Lyngen

Snø

29.03.2021 kl. 13:00

723 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@115cmQ2 Ikke lett, men fortsat ganske glatt brudd flate med stor gjenkjennbare krystaller

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 0,7 °C 0 m/s 100% skyer Høyt skydekke men ingen sol i dag. Ingen vind. Mild temperatur.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våtskred med regnvær er nok det mest aktuelle skreproblemet eller fokksnø i høyden de neste dagene. Svært vanskelig å påvirke det vedvarende svake laget men det finns fortsatt i snødekke og kan bli store og svært store skred om der først løsner. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Observerte flere bruddkanter i høyden ved lenangskaret og taffeltind fredag. Snødekke er gjennomvåt der jeg gravde nå på 700 men lagdeling er fortsatt til stede. Usikker på hvor høyt til fjells mildværet har preget snødekke

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Vindpakket hard Fuktig Føles ut som våren har kommet. Isoterm homogent snø nede ved havet som vart fryst til og bærende. Fra 100 meter er det bærende skare i overflaten men våt mykere snø under. Er isoterm snødekke opptil ca 300 meter men det er lagdelling i Smelteformebe fra 100 meter og oppover. På 400 meter er det mange skare lag i den øverste halvmeteren og en støre temperatur gradient en jeg hadde forventet i den øverste 20 cm. Mye av snøen har vært blåst bort og det er hard smelteomvandler fokksnø og skare lag i overflatten. Nå er hele snødekke våt men det kantkornlaget er fortsatt aktiv.

Snøprofil

3 cm 4F DF M, 30 cm P MF W, 0,5 cm I IF, 60 cm P RG/MFpc W, 10 cm P MF W, 3 cm 4F FC/FCxr 3 mm W Rundere og våtere en forrige torsdag, 20 cm K MF W -1,3 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -0,8 °C @ 110 cm, -0,7 °C @ 120 cm

ObsID: 264611

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

28.03.2021 kl. 21:07

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264483

Lyngen / Tromsø

Snø

28.03.2021 kl. 15:40

1115 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Tester

LBT@100cmQ3 Det øverste lager 5-10cm danner små flak enkelte steder i renna. Mulig å omgås ved å legge godt spor

ObsID: 264543

Lyngen / Tromsø

Snø

28.03.2021 kl. 15:13

927 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Tester

ECTP22@60cmQ1 God Svakt lag i fokksnøen

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Veldig varierende snødekke. Fra ubundet til hard fokksnø

ObsID: 264537

Lyngen / Tromsø

Snø

28.03.2021 kl. 14:15

1113 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  270 dypt
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  70 cm fra topp
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  Sted for test
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik

Tester

CTH3@70cmQ1 God

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løste ut noe fersk vindpakket snø som ikke forplantet seg lengre enn skia.

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 264484

Lyngen / Lyngen

Snø

28.03.2021 kl. 13:00

1279 moh

Lmark (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lmark

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SV ↗

Skredhendelse

28. mar 13:00 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Brattheng Bruddkanten ved toppen av istinden og skredet gikk ned til isbreen under urdkjerringa. Gikk over vanlig rute opp til store kjostinden. Mye skred aktivitet i dette området. Mye vindpåvirket snø og muligheter for å utløse et flakskred.

ObsID: 264651

Lyngen / Lyngen

Snø

28.03.2021 kl. 13:00

1128 moh

olaroes@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  olaroes@gmail.com Kommentar:  Hele siden fra under toppen til venstre i bildet og bort til den markerte klippen til høyre i bildet har løsnet. Tydelig bruddkant. Tipper det har gått naturlig på kantkorn etter pålagring fra vest

Skredaktivitet

28. mar. 18-24 (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 264486

Lyngen / Lyngen

Snø

28.03.2021 kl. 12:05

707 moh

moh (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh Kommentar:  Tydelig bruddkant under skavel med spredning. Naturlig utløst eller utløst av skavelbrudd. Bruddkant i skred nr to kan sees i øvre venstre hjørne.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  moh

Vær

14 m/s fra SV ↗ Mye vind i ytre del av lyngen i dag. Det meste er forblåst og hardt over tregrensa, lite snø tilgjengelig for transport.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ, Ø. Over 800 moh Flakskred med tydelig bruddkant og spredning i nordøstlig heng (leside?). Sannsynligvis gått for et par dager siden, i etterkant av vind/nedbør på onsdag/torsdag. Tydelig bruddkant i et større område tyder på stor spredning. Enten naturlig utløst, eller trigget av skavelbrudd. Skredmasene er ført et godt stykke nedover. Så et tilsvarende, men mindre skred i en renne 100m lengre opp, kan sees øverst til venstre i bilde.

ObsID: 264457

Lyngen / Tromsø

Snø

28.03.2021 kl. 08:13

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Nytt skred over gamle skredavsetninger - gått noen meter lengre. Bilder av skredløpet tilsier at skredet har gått mellom 07.34 og 08.37 - dette stemmer bra med denne deteksjonen. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Nytt skred over gamle skredavsetninger - gått noen meter lengre. Bilder av skredløpet tilsier at skredet har gått mellom 07.34 og 08.37 - dette stemmer bra med denne deteksjonen. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Løsneområdet synlig 28.3 kl. 9:40
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Løsneområdet synlig 30.3

Skredaktivitet

28. mar. 6-12 (+02:00) Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 28.03., kl. 08:13. Signalvarigheten på deteksjonen var 69 sekunder.

Notater

Nytt skred over gamle skredavsetninger - gått noen meter lengre enn gammelt skred. Skredmassene er tilsynelatende våte, iallefall i nedre del av skredløpet. Bilder av skredløpet tilsier at skredet har gått mellom 07.34 og 08.37 - dette stemmer bra med denne deteksjonen. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

ObsID: 264386

Lyngen / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 22:39

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Regn 3 °C Sjursnes (0moh) kl 22:40

Skredfarevurdering

Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). Skred gått på vei. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

27. mar 22:43 - 26. mar 22:43 Sørpeskred Ukjent. Naturlig utløst Ø. Under 100 moh Gjelder Fv7758 Sjursnes - Stordalen, Sørpeskred på vei

ObsID: 264352

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2021 kl. 16:44

771 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Snødekke

Vindpakket hard Tørr

ObsID: 264332

Lyngen / Tromsø

Snø

27.03.2021 kl. 10:08

138 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Skredaktivitet

27. mar. 18-24 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst En god del våtskredaktivitet på Breivikeidet i går.

ObsID: 264261

Lyngen / Tromsø

Snø

27.03.2021 kl. 10:00

21 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV Sola tar nå godt i solsidene. Mange våte løssnø skred i sørhellingene over breivikeidet. Str fra 1-2

ObsID: 264259

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org