Snøskredvarsel for Lyngen fredag 02.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Krevende situasjon i høyden. Vedvarende svake lag kan påvirkes enkelte steder og gi svært store skred. Vær også varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over ca 700-900 moh er situasjonen kompleks på grunn av vedvarende svakt lag av kantkorn. I hovedsak ligger laget dypt begravet og snødekket tåler stor belastning, men det kan finnes punkt der en skiløper/skuter kan påvirke kantkornlag. Evt skred kan da bli svært store. Litt nysnø og perioder med vind ventes å føre til ferske fokksnøflak i leområder i høyden. Hvis sola titter fram kan det gå små løssnøskred i bratte solvendte heng.
Det har vært forholdsvis mildt den siste tida, så under ca 300 moh består snødekket i stor grad av smelteomvandlet snø. Høyere opp er snødekket mer komplekst oppbygget med fokksnøflak og innslag av tynne mildværsskarelag opp til 600-700 moh. Tirsdag og onsdag kom det 10-20cm nysnø over 200-400 moh med periodevis kraftig vind fra NV.
Over ca 700 moh er det et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.
Torsdag ble det observert et naturlig utløste skred ca 1000 moh i østvendt terreng i nærheten av Lyngseidet. Forrige uke gikk det store og svært store naturlig utløste skred flere steder i regionen. Observasjoner tyder på at noen av skredene sannsynlig gikk på vedvarende svakt lag av kantkorn etter stor pålagring.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

02.04.2021 kl. 23:03

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

2. apr 23:02 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 385 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265278

Lyngen / Tromsø

Snø

02.04.2021 kl. 19:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).

Skredaktivitet

2. apr. 19-19 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 19:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 265265

Lyngen / Lyngen

Snø

02.04.2021 kl. 15:15

365 moh

Liv Lund (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredhendelse

2. apr 15:15 (+02:00) Skavlfall Naturlig utløst Skredet startet på 451 moh og sluttet på 317 moh Brattheng Fersk vindtransportert snø som har samlet seg i skavler på toppene kombinert med økende temperatur og snøbyger utover dagen. To skred observert i dalen, det ene gikk mens vi var på vei ned tilbake til parkering.

Ulykke/hendelse

Skredet gikk rett ovenfor oss, begge kjørte ut av skredbanen. Ingen skade skjedd, men befant oss i en potensiell terrengfelle. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Vær

Snø fra V → Mye vind og snøbygeaktivitet fra vest.

ObsID: 265276

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.04.2021 kl. 14:44

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265239

Lyngen / Lyngen

Snø

02.04.2021 kl. 13:37

1198 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Fersk innblåst snø sprekker naturlig nok opp. Ellers virker det som fokksnøen stabiliseres raskt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Ikke nok vind til å flytte på snøen. Bra med snø tilgjengelig.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra V → 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt tørr nysnø oppå fuktig skare opp til tregrense. Endel ferske flak i leformasjoner i østlig sektor over tregrensen oppå bærende skare/1f fokksnø. Fra 1000 moh og opp er det dypere og lengre ned til skaren. Generelt virker det at snødekket stabiliseres fort og forholdene virker stabile.

ObsID: 265224

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

02.04.2021 kl. 11:42

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

2. apr 11:41 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 639 moh og sluttet på 494 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 265200

Lyngen / Tromsø

Snø

02.04.2021 kl. 05:19

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dette er mest sannsynlig gamle avsetninger. Så det er vanskelig å verifisere hendelsen ut fra bilder. Antakelig nådde ikke skredet helt ned til dette området (lastet opp av tore@svv).

Notater

Redigering fra Wyssen kl 09:00: En feil med regobsopplasting gjør at hendelsesvarigheten er feil: rett varigheten på hendelsen er 56 sekunder. Ved manuell gjennomgang av hendelsen etterpå, viser dataene at skredhendelsen produserte mye infralyddata også etter alarmen var ferdig. Dette indikerer at skredet enten hadde stor masse og/eller fart på slutten av alarmvarigheten. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

2. apr. 5-5 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 05:19. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 265121

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 22:15

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265117

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

01.04.2021 kl. 22:15

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265118

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.04.2021 kl. 12:59

706 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snøprofil

14 cm 1F RG D, 1 cm 4F DF D Dette laget var ikke veldig utbredt, og gav heller ingen store faretegn. Fanns i de formasjoner man forventer, typisk "noen bratte heng". På grensen til kram snø., 10 cm 1F RG, 2 cm I IF Lørdagens mildvær? Kan se sånn ut på snowsense, 56 cm P/K RG D, 1 cm 1F FC 1 mm D Små kantkorn, gav ikke rente brudd og virker ikke særlig hissig., 20 cm I MF D Vanvittig hardt, hakket bare 20cm gjennom og søkestang kom ikke heller gjennom så vet ikke hva som er under her. Mest sannsynlig DHxr i noen form... Litt innføyket område rundt 700m N. MF i bunn så hard at jeg ikke fikk søkestangen gjennom den. Ligger antagligvis DH under der.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Høyde og himmelretning basert på tidligere obser. Dette ligger generelt dypt, men i formasjoner som samlet snø på SV og ikke samlet så mye fra før kan det evt gå lettere å løse ut. Syklusen i Lyngen/Tamok uken som var viser at det fortsatt ikke er veldig mye pålagring som skal til for å vekke opp denne dragen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 700 moh Mye vind fra SV sektor i det siste. Går sikkert å finne formasjoner som samlet nok med snø for et str2 i høyden det stabiliseringen er litt tregere. NØ renne fra stort henteområde i høyden ville jeg ha prøvd meg på hvis jeg hade lust på en åktur i dette skredproblemet, kanskje Jekki til Midtbreen?

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt sett stabile forhold, fokksnøen virker sitte bra på de høyder jeg kunde observere. Får ta høyde for at det er mer potent i høyden (!). VVSL tilstede som alltid, vanskeligt problem både å håndtere og kommunisere. Virker som været er mer av samme, tenker vi får runder med trege fokksnøflak, noen små sykluser med vått løst da sola kikker frem og så plutselig noe monstergreier på beger da vi som minst venter det. Varslet faregrad er riktig FG2 der jeg var, men som sagt kan det være litt mer fart i fokksnøen på 1500m.

Faretegn

Ferske sprekker Noen små sprekker ca 1m lange i fersk fokksnø på skare i skoggrens. Tryckte et lite flak ca 2x2m i konveks, også fuktigt ferskt fokksnøflak på skare.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 600 moh Noen små og evt. middels store våte løssnøskred i sør og øst. Muligens et litet vått flak på rundt 500m på Sarasteinen

Vær

Overskya, stundtals sol men selv da var det 50-75% høye tynne skyer som stoppet utstråling. Milt, plussgrader vid veien

Snødekke

Under ca 400m gennomfuktat og omdannet, bærende skare på formiddagen under 2cm nysnø fra i natt, på ettermiddagen nesten råttent men fortsatt litt håll på de fleste steder. Over 400m noen cm fuktig nysnø, gradvis mer og tørrere over 5-600, opp til 10cm. Under det MFcr eller 1F-P RG, generelt fuktig i skoggrens og gradvis tørrere. På 700m er snødekket tørt, men på grensen til kram. Fersk fokksnø var generelt stabil, fikk noen sprekk og ellers var det bare der den begynte å bli fuktig og låg på hard RG/MFcr som den ville glide i bratte formasjoner, veldig lite forplantingsevne. Rundt 600m var det tydlig mildværssnark mitt i nye snøen fra uken, kanskje fra lørdagen? Gav inge rene brudd. Beger og kant finnes fra ca500m, men ligger på 170cm dybde under tykk skare fra 26-28/2 på den høyden. Prøvde å finne igjen den høyere opp, men det er mye hard fokksnø og vekslende snødekke så inge tydlige resultat. Antar at de er tilstede.

ObsID: 265103

Lyngen / Lyngen

Snø

01.04.2021 kl. 11:58

947 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Str 3 skred på 1304.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Over 1000 moh

ObsID: 265069

Lyngen / Lyngen

Snø

01.04.2021 kl. 11:15

613 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Middels skred fra ca 1000 m. Sannsynligvis på vsl.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 700 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat God til middels stabilitet i områder under 900. Skred observert idag på tynt, brattheng, 1000 m NØ-vendt så det sterker overbevisningen om aktivitet i vsl på lignende plasser. Tykkere områder tåler sannsynligvis stor belastning. Meget stabilt under 700. Lignende forhold. Det er ventet litt nedbør. Denne kan gi enda et naturlig skred på den optimale plassen. Fg vil sannsynligvis være i grenseland 2-3.

Tester

LBT@20cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred Et middels stort naturlig skred på 1304.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Typiske forhold etter vårlig regn/snø. Rask kornsnø opp t 600 m med litt dryss over tregrense. Gradvis mer snø oppover og fra 15 cm 4 f - 30 cm F. Har vært gjenfrysing inatt ned til nært havnivå.

ObsID: 265061

Lyngen / Lyngen

Snø

31.03.2021 kl. 16:04

597 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Tidvis sikt på 10-15meter !!!
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær nu i fjellet. ustabil fokksnø i leheng med varierende størrelse og tykkelse. Så vær obs der fokksnøen er myk og sprekker opp rundt skia gikk Ca 300-400 meter videre oppover fra obspungt mot rørnestind men måtte snu pga veldig sterk vind. Tenker Ca 15-20ms i store perioder og mere i kasta Det vil nå blåses mye "rent" i høyda. Men og samles mye fokksnø i leheng. Med det været som er meldt vil nok fokksnøen trenge noe tid på å stabilisere seg. Tenker at forholdene opp til tregrensa er relativt stabilt. Men vær obs hvis mye nedbør (regn). Da vil det øke faren for våte løssnø skred Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@20cmQ2 Dårlig binding i fokksnøen. Lett til brudd. Flak 4F løsnet på 1F.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På noen isolerte plasser.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vældi mye snyflyttar vind i høyden nu

Vær

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Fuktig Våt snø nede og fuktig/ overgang mot tørr ved obspungt. Gjelder toppen av snødekke Mye avblåst i høyden på rygger og kuler.

ObsID: 264951

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.03.2021 kl. 23:29

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264812

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 18:33

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Observasjon av skred nord i skredløpet, ca 45 min etter registreringen. Trolig dette skredet som er detektert.

Skredaktivitet

30. mar. 18-18 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 30.03., kl. 18:33. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 264796

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 12:24

712 moh

HåvardT@met (*****)

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 60 cm P RG D, 10 cm 4F FC D, 10 cm P MF D Kantkornlaget fra tidlig i vinter finnes fortsatt her 700moh, men vanskelig å få det til brudd i tester (Ectx).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Fant ikke dagsfersk fokksnø i formiddag. Fokksnø fra de siste dager har nok stabilisert seg de fleste steder, men tror det kan være mulig å løse ut str.2 enkelte steder ved stor belastning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Under ca 400m var det bærende skare og i formiddag ingen skredproblemer. Over ca 400m er det fortsatt lagdelt vintersnø med 5-10cm forholdsvis løs snø over fokksnø, med noen tynne skarelag innimellom. Virker å være forholdsvis god stabilitet i denne snøen, men mulig å få brudd i lag med nedføyket nysnø ved blokktest, så kan ikke utelukkes at man kan løse ut noe, særlig ved stor belastning. Finnes løs snø å flytte på ved evt vindøkning. Ellers ventes ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ser noen små våte løssnøskred under ca 500m fra de siste dagene, men ingen ferske fra i dag

Vær

Snø 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har skya over og begynt å snø litt. Foreløpig lite vind.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr nysnø på overflaten fra ca 400moh. Ligger ca 5-10cm løs snø utenom de mest vindutsatte stedene.

ObsID: 264743

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.03.2021 kl. 11:39

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. mar 11:37 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 669 moh og sluttet på 296 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 89 sekunder.

ObsID: 264731

Lyngen / Tromsø

Snø

30.03.2021 kl. 10:26

291 moh

HåvardT@met (*****)

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Finere vær enn meldt i går. Sola kommer og går, men varmer godt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Har vært mye klarvær i natt, så snøoverflaten i lavlandet har frosset til bærende skare (ca 20cm tykk). Sola har begynt å myke opp de øverste cm i solvendte heng.

ObsID: 264717

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org