Snøskredvarsel for Lyngen mandag 05.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon i høyden. Vedvarende svake lag kan påvirkes enkelte steder og gi svært store skred. Vær også varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over ca 700-900 moh er skredfaren vanskelig å vurdere på grunn av vedvarende svakt lag av kantkorn. I hovedsak ligger laget dypt begravet og snødekket tåler stor belastning, men det kan finnes punkt der en skiløper/skuter kan påvirke kantkornlag, typisk der snødekket er tynt. Evt skred på dette laget kan bli svært store. Værmeldingen er usikker. Hvis det blir rolige vindforhold og lite nysnø, vil fokksnøen fra de siste dagene gradvis stabilisere seg. Men hvis det blir perioder med vind vil det føre til ferske fokksnøflak i leområder som kan være lett å løse ut. Hvis sola kommer fram kan det gå små naturlig utløste skred i bratte solvendte heng.
Nysnøgrensa har variert mellom 0-400 moh den siste tida, men under ca 400 moh består snødekket i stor grad av fuktig, smelteomvandlet snø. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.
Over ca 700 moh er det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.
Lørdag ble det observert to middels til store naturlig utløste skred i Lyngen. Forrige uke gikk det store og svært store naturlig utløste skred flere steder i regionen. Observasjoner tyder på at noen av skredene sannsynlig gikk på vedvarende svakt lag av kantkorn etter stor pålagring.
Det er også observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og siste dagers fokksnø, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre værprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

05.04.2021 kl. 18:00

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265708

Lyngen / Tromsø

Snø

05.04.2021 kl. 13:18

906 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret Kommentar:  ECTN 15

Vær

Snø fra NØ ↙ 100% skyer 5-10 ms vind og pågående oppbygging av flak i leområder i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM11@30cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnølag. Ectn15. Nysnøflaket på totalt 50 cm hadde gode bindinger til varmepåvirket eldre snø (observerte ikke oppbyggende omvandlig i dette sjiktet). Stabiliteten varierte stort innenfor korte avstander avhengig av hardhet på overliggende og eksponering. Stabiliseringsprosessen i snøen fra siste 48 er enda ikke ferdig.

ObsID: 265682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 11:01

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:59 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 384 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 80 sekunder.

ObsID: 265623

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 10:44

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:43 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 369 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265618

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 21:25

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 21-21 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 21:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 265544

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 19:00

940 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokka etter bruddet i fokksnøen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ikke mye snø i dette henget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kantkorn ned mot bakken

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø i topphenget mot Rasmustind, vekslende mellom myk ubunden snø og hardere flak. Isete og avblåst siste 100m.

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd i fokksnøen ved lette slag. Ved kraftige slag fikk jeg også brudd mellom nyere fokksnø og gammel snø. Ikke tegn til kantkornlag der det andre bruddet gikk, men endel sprøhagl. Ned mot bakken var det velutviklet kantkorn (se bilde), men måtte sparke hardt i blokka for å få det til å løsne på dette.

Notater

Privat tur

ObsID: 265554

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

04.04.2021 kl. 17:53

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265534

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 17:00

861 moh

masor (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN22@50cmQ2

Snøprofil

35 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0,1 cm 1F DF, 50 cm 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265547

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 16:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 16:52 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 401 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265529

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 14:30

530 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Stor skavel har bygd seg opp i toppen av elvedalen. Betydelig mye større enn for noen uker siden, store mengder snø i lesiden øst/sørøst på finnheimfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  bruddflate i kantkorn over skare ca 70cm. Kommer ikke ut ved ect. Mer sannsynlig at får brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  kankornlag over skare etter blokk er snudd på hodet, øverste lag med fokksnø er tatt vekk og blokken er derfor noe tynnere.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ Sterk vind i høyden med betydelig snøfokk over toppene. Store skavler rundt elvedalen. Mye snø har lagra seg opp i lesider mot nord, nordøst, øst. Bygevær med opplett. Ingen nedbør i aktuelt tidsrom.

Skredfarevurdering

2 Moderat vi finner det mest fremtredende skredproblemet å være nedføyka nysnølag i fokksnøen. Slik som vinden blåste lokalt i går lastet det inn fokksnø i nord, nordøst, øst og delvis sørøst. Fokksnølaget over nedføyka nysnølag lag varierer i tykkelse med hvor den innblåste snøen og vil være tynnere mot steiner og rygger og kan der være lettere å påvirke. Vi hørte ingen drønn på vår tur. Det er også observert et kankornlag over skare på rundt 70cm, men dette er vanskelig å påvirke og går ikke til brudd ved ECT. Varslet faregrad er riktig Selv om det er varslet faregrad 2, er skredproblemet i lesider med fokksnø lett å påvirke.

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr solpåvirket i sør østvendt helling, sola tok overraskende mye. Etter hvert frøys det på opp til ca 400 og blei solskare med fuktig snø under. over 400moh tørr overflate

Tester

LBT@40cmQ2 Nedføyket nysnølag i fokksnø. Går relativt lett til brudd ved ltb. overliggende lag er varierende i tykkelse og litt lengre opp i loside er overliggende lag bare 5-10 cm tykt. Lett å påvirke for skiløper.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

kun gravd en kjapp ltb og ECT for å vurdere de aktuelle lagene. Finner et nedføyket lag med nysnø i fokksnøen på 40cm som ikke propagerer ved ECT, men kommer lett ut ved LTB. Finner også lagdelinger i overliggende lag med dårlige bindinger i fokksnølagene, men disse er mindre potente enn det nedføyka laget med fokksnø. på ca 70cm brekker vi ut ltb blokka og finner delvis omvandlet kantkorn over skare. Skarelaget under er tykt og bærer godt. Ved ECT går dette ikke til brudd, men når blokken brekkes ut er det en glatt bruddflate med kantkorn mellom to skarelag, der det øvre er tynt med relativt små kankorn under som ligger over et tykt bærende skarelag.

ObsID: 265633

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 14:00

1020 moh

AndreasS@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Sludd/snøbyger fra i går kveld til i dag rundt klokken 12:00. Da åpnet skyene litt opp og solen tittet fram. Nesten ikke vind.

Notater

Usikker når skredet gikk, har kun blitt fortalt fra lokale kilder at skredet var gått, men usikkert på tidspunkt.

Skredhendelse

4. apr 12:00 (+02:00) 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 185 moh Brattheng Ura Se notater. Usikkert når skredet gikk.

ObsID: 265516

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 04:10

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 4-4 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 04:10. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 265430

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 03:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 3-3 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 03:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 265429

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.04.2021 kl. 03:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. apr 03:25 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 559 moh og sluttet på 186 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 265428

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 02:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 2-2 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 02:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 265427

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 02:12

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 02:11 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 866 moh og sluttet på 702 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265426

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 01:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 1-1 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 01:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265425

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

03.04.2021 kl. 23:09

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

3. apr 23:08 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 635 moh og sluttet på 274 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 70 sekunder.

ObsID: 265424

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.04.2021 kl. 13:41

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265377

Lyngen / Tromsø

Snø

03.04.2021 kl. 13:40

323 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Vær

Snø om morgenen, stigende regnlinje utover dagen, regn/yr/sludd på 250ish m om ettermiddagen. S frisk bris i skoggrens, så SV kuling i høyden stemmer sikkert. Lett snøfokk i skoggrensa, men sikkert mer i høyden. Ikke sikt å snakke om.

Snødekke

Återfrysing i natt, i stort sett bærende skare på morgenen under gårdagens mildværslinje. Gradvis våtere utover dagen, på ettermiddagen nesten råttent ved havnivå. Ser for meg at det kan gå vått løst helt ned til 0møh her. Noen cm nysnø over natta blei fort kramt/klisset. Nedføyka nysnø var reaktiv da den blei varmere en stund før den "satte" seg, så min følelse er at høydebåndet med hissigeste flakene steg ila dagen fra ca 150-200m vid 11 (da løste jeg ut noen flak i små bratte heng i skogen) til 300m senere på dagen (se skredhendelse). Det kan sikkert ha gått noe naturligt i høyden, og jeg ville ikke ha kjørt noe bratte lune leheng i dag, enig med sp som varslet men muligens og i lavere høyde tidlig på dagen.

Notater

Priv tur

Skredhendelse

3. apr 13:40 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 320 moh og sluttet på 305 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 30 m bred bruddkant Testheng løst ut med vilje, veldig fersk fokksnø og økende temp gjorde det lett å løse ut. Nå en time senere har det sikkert satt seg når snøen blir mer kram, men det viser potensialen høyere opp

ObsID: 265383

Lyngen / Tromsø

Snø

03.04.2021 kl. 12:19

467 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Crust under 200moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Endel tørr puddersnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye løs snø selv over skoggrensa
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Bruddflate over skarelaget på ECTN
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Bruddflate over skarelaget på LBT.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Små brudd i sjikt i fokksnøen ved ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøveggen før hardhetstester
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøvegg med hardhetstester. Se snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Grått, men ikke så mye byger akkurat her. Noe kaldere enn igår.

Skredfarevurdering

2 Moderat En høy FG2 der jeg var idag Kantkorn over skare må følges med på videre. Fokksnøen vil fortsatt være problem i høyden. Varslet faregrad er riktig Hadde ikke trengt våte skred idag. Ellers bra varsel!

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødd litt helt ned til havnivå i natt. Under 200moh, gjennfryst skare dekket med litt nysnø. Fra 200moh og opp til skoggrensa er det kommet relativt mye snø, og det er 10-20cm løs ubunden snø i skogen. Fant ingen gjenfryst skare her, bare jevn overgang tol våt snæ under nysnøen. Over skoggrensa var snøen overraskende lite bundet der jeg gikk idag. 20-30cm løs snø eller svært myke flak. Godt med snø tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Tester

LBT@50cmQ1 Går ved middels belastning i begynnende kant over skarelaget

ECTN8@15cmQ2 Middels Går 3-4 brudd i ulike sjikt i fokksnøen fra slag nr 8 til 18. Ikke eller lite propagrende. På slag nr 30 får jeg også brudd ved skarelaget. Med spade i bakkant får jeg løsnet fokksnø med Q1/Q2 brudd over skaren.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh Dette skreproblemet ligger et sted mellom lett og vanskelig og å løse ut basert på tester. Kommer an på hvor utviklet den begynnende kanten over skaren er. Utbredelse er også noe usikker da det kommer an på hvor høyt tidligere mildvær har gått

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Mulig å løse ut skred i fokksnøen idag. Problemet kan også tilta om det kommer mer vind da det er mye løs snø tilgjenglig.

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert på obstur eller fra sollidalsaksla på bilturen bort.

Snøprofil

5 cm F PP D, 35 cm 4F DF D, 2 cm 4F RG M, 5 cm 1F/4F RG/RGxf M Nedre del I bunnen av dette laget / over skaren som begge testene går til brudd i., 5 cm 1F MFcr/MF, 70 cm 1F RG M Ispedd 3-4 tynne skarelag under det solide og tykke MF laget over. Se bilde 120 cm dypt. Total snødybde der jeg gravde 250cm. Termometer ikke fungerende, så ingen temp.profil.

ObsID: 265371

Lyngen / Lyngen

Snø

03.04.2021 kl. 10:31

856 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Storura østvendt. Strl 3-4
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig 20-30 cm snø under natt over 600. Bundet mye RG men og DF. Ingen drønn eller sprekker men instabilitet tils diverse svake lag anppasset seg til nysnøen fremst i områder over 800. Tenker vi har en undee dagen over gående period med fg 3. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@50cmQ1 13 slag.

LBT@15cmQ2 3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Et eller et par i tynne bratte heng over 1000.

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 700 moh

Snøprofil

15 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 40 cm P RG D

ObsID: 265342

Lyngen / Lyngen

Snø

03.04.2021 kl. 08:17

548 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ Local wind in the bowl

Notater

large redeposited snow and no slab observed below 650m.

Skredaktivitet

3. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store Noen bratte heng. N. Over 800 moh Edge of the avalanche stops beside the short steep ramp on the way up to Stetind. Vi snur.

ObsID: 265310

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

03.04.2021 kl. 06:06

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

3. apr 06:02 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 690 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265304

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

02.04.2021 kl. 23:03

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

2. apr 23:02 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 385 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265278

Lyngen / Tromsø

Snø

02.04.2021 kl. 19:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).

Skredaktivitet

2. apr. 19-19 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 19:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 265265

Lyngen / Lyngen

Snø

02.04.2021 kl. 15:15

365 moh

Liv Lund (Ukjent)

Vær

Snø fra V → Mye vind og snøbygeaktivitet fra vest.

Ulykke/hendelse

Skredet gikk rett ovenfor oss, begge kjørte ut av skredbanen. Ingen skade skjedd, men befant oss i en potensiell terrengfelle. Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredhendelse

2. apr 15:15 (+02:00) Skavlfall Naturlig utløst Skredet startet på 451 moh og sluttet på 317 moh Brattheng Fersk vindtransportert snø som har samlet seg i skavler på toppene kombinert med økende temperatur og snøbyger utover dagen. To skred observert i dalen, det ene gikk mens vi var på vei ned tilbake til parkering.

ObsID: 265276

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.04.2021 kl. 14:44

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265239

Lyngen / Lyngen

Snø

02.04.2021 kl. 13:37

1198 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Fersk innblåst snø sprekker naturlig nok opp. Ellers virker det som fokksnøen stabiliseres raskt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Ikke nok vind til å flytte på snøen. Bra med snø tilgjengelig.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra V → 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt tørr nysnø oppå fuktig skare opp til tregrense. Endel ferske flak i leformasjoner i østlig sektor over tregrensen oppå bærende skare/1f fokksnø. Fra 1000 moh og opp er det dypere og lengre ned til skaren. Generelt virker det at snødekket stabiliseres fort og forholdene virker stabile.

ObsID: 265224

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

02.04.2021 kl. 11:42

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

2. apr 11:41 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 639 moh og sluttet på 494 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 265200

Lyngen / Tromsø

Snø

02.04.2021 kl. 05:19

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv Kommentar:  Dette er mest sannsynlig gamle avsetninger. Så det er vanskelig å verifisere hendelsen ut fra bilder. Antakelig nådde ikke skredet helt ned til dette området (lastet opp av tore@svv).

Notater

Redigering fra Wyssen kl 09:00: En feil med regobsopplasting gjør at hendelsesvarigheten er feil: rett varigheten på hendelsen er 56 sekunder. Ved manuell gjennomgang av hendelsen etterpå, viser dataene at skredhendelsen produserte mye infralyddata også etter alarmen var ferdig. Dette indikerer at skredet enten hadde stor masse og/eller fart på slutten av alarmvarigheten. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

2. apr. 5-5 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 05:19. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 265121

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org