Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 06.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. Vedvarende svake lag kan påvirkes enkelte steder og gi svært store skred. Unngå områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene er usikre, men tirsdag kan det komme mye nedbør og vind fra nord til nordvest. Dette vil føre til stor pålagring i mange heng. Det vedvarende svake kantkornlaget i høyder over ca 700-900moh har vist seg aktivt ved tidligere runder med stor pålagring og det forventes at også denne runden med vær vil føre til store og enkelte svært store naturlig utløste skred på dette laget. Det vil også dannes ferske fokksnøflak som vil være lett å løse ut for en skiløper. Der det pålagres mye kan det også gå naturlig utløste skred i fokksnøen. Under mildværsgrensa vil mye av nedbøren komme som sludd eller regn og det kan gå enkelte naturlig utløste våte skred her.
Nysnøgrensa har variert mellom 0-400 moh i påsken, men under ca 400 moh består snødekket i stor grad av fuktig, smelteomvandlet snø dekket av fuktig eller tørr nysnø. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.
Over ca 700 moh finnes det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.
Søndag ble det rapportert om et stort naturlig utløst skred i østvendt heng av Daltinden. Lørdag ble det observert to middels til store naturlig utløste skred i Lyngen. Forrige uke gikk det store og svært store naturlig utløste skred flere steder i regionen. Observasjoner tyder på at noen av skredene sannsynlig gikk på vedvarende svakt lag av kantkorn etter stor pålagring.
I forrige uke ble det observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og fokksnø, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre værprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 23:39

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Notater

Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

6. apr. 23-23 (+02:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Mellomdalen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 23:39. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

ObsID: 265965

Lyngen / Balsfjord

Snø

06.04.2021 kl. 17:21

852 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson

Skredhendelse

6. apr 17:21 (+02:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1010 moh og sluttet på 156 moh Smalaktinden Manuell etterregistrering av deteksjon med middels pålitelighet (som ikke skriver automatisk til regobs). Skredet er svært stort og er fotodokumentert idag 08.04 ved Smalaktinden. Skredet tilhører trolig deteksjonen på tirsdag 06.04. Mektig bruddkant og grovt estimert kanskje 200-300 meter lang. Bruddkant på ca. 900-1000 moh. Stoppet kanskje 50 - 100 hm fra veg.

ObsID: 266264

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 16:00

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stortinden utløp nord. Str. 2 - 3.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stortinden, utløp sør. Str. 2.

Notater

Fersk skred, str. 2-2,5, ved Stortinden. Bilder tatt ca. 30 min etter deteksjonen. Et av skredene kan tilhøre deteksjonen. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

6. apr. 16-16 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 16:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265922

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

06.04.2021 kl. 15:56

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

6. apr 15:55 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 510 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265921

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 15:31

56 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skred stoppet før ledevoll i Hestvollskreda.

Skredfarevurdering

4 Stor På grunn av størrelsen på enkelte av skreden, antar jeg det er flakskred som skredproblem. Det er derimot vanskelig å si noe videre om skredproblem på grunn av begrenset sikt og kun observasjoner fra veg. Flere skred har nådd dalbunn, men overgang til våte skredmasser nedover i skredløp gjør at utløpslengden heldigvis begrenses noe. Enkelte store, naturlige skred er ikke usannsynlig så lenge været pågår frem til i morgen, selv om vinden roer seg litt. Tipper vi er over toppen ila idag, og trolig rask stabilisering etter vinddreining på dagen i morgen. Varslet faregrad er for lav Jeg tenker vi er i grenseland FG3-FG4 idag. Satte stor skredfare, tatt all skredaktivitet fra de 3 deteksjonsanleggene i Lyngen-region i betraktning. Stor pålagring i noen til mange heng gir mening. Jeg tenker skredstørrelse 2,5 - 3 etter befaringen i Lavangsdalen idag, med mulighet for str. 4 i spesielle skredløp. Våte skredmasser og begrensede utløpslengder har foreløpig reddet oss fra de store konsekvensene på veg.

Vær

1 °C 11 m/s fra N ↓ Sludd og ufyselig vær. Vinden tok i perioder godt tak i bilen når jeg sto parkert.

Skredhendelse

6. apr 10:23 (+02:00) 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Sarasteinen Dro ut for å sjekke om elva var dempt opp. Elva renner ok forbi. Størrelsen på skredet tatt i betrakning, antar jeg dette er et flakskred fra høyden. Skredløpet har hatt mye skredaktivet tidligere i vinter, med flere store skred siden 12. februar.

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, V Flere ferske skred observert fra veg gjennom Lavangsdalen kl. 16. Noen str. 2 og noen str. 3 som ikke var der når jeg kjørte igjennom igår. Våte skredavsetninger med begrenset utløpslengde, men flere avsetninger nærme dalbunn. Foruten skred detektert av infralyd-anlegget, var et str. 2 i Hestvollskreda (vestsiden av Henrikstinden), str. 3 i Johansenskreda (nord for Sarasteinen), str. 3 i Tornakselskreda (østsiden av Andersdalstind). Storskreda var ikke gått.

ObsID: 265916

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 12:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 12:28 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 760 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 265870

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 11:30

519 moh

HåvardT@met (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnøgrensa har variert den siste uka, men virker som alt har kommet som snø på 400 moh. Nysnøen fra i dag var kram på denne høyden, så tenker at den binder seg godt her, men høyere opp må man forvente ferske ustabile fokksnøflak i sørlig sektor i dag. Noen naturlig utløste skred må også forventes med så kraftig snøvær og vind. Gjelder for her vest i Lyngen-regionen (kan hende mindre vær lenger øst). Kom ikke høyt nok til å se på evt kantkorn i høyden/dybden, men ikke utenkelig at det kan gå enkelte store/svært store skred på dette i dag. Gunstig temperatur for rask stabilisering av nysnø/fokksnø, men ser vel ut til at det fortsetter med snø og vind i morgen. Varslet faregrad er riktig

Notater

Mye vind og dårlig sikt, så snudde på ca 500m. Umulig å se noe skredaktivitet el.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Tidvis kraftig vind fra nord i fjellet, så det meste av pålagring havner i sørlig sektor.

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Kraftig vind over skoggrensa.

ObsID: 265849

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 11:04

404 moh

HåvardT@met (*****)

Vær

Snø 100% skyer Tett snøvær og dårlig sikt. Lite vind her i skoggrensa.

Snødekke

185 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Regn ved havnivå, sludd på 100moh, gradvis tørrere med fortsatt kram nysnø på 400moh. Ca 15cm nysnø i skispor fra i går. På 400m: 40-50cm finkorna snø F-4F over smelteomvandlet snø.

ObsID: 265839

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 10:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde kl. 09.43 av gamle skredavsetninger før nytt skred ble registrert kl 10.23.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.

Notater

Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Skredmassen har tilsynelatende stoppet rett ved elva/bunn av dalen. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Flere nærbilder av skredet finnes i denne observasjonen:

Skredaktivitet

6. apr. 6-12 (+02:00) Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 10:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 49 sekunder.

ObsID: 265818

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 07:02

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 07:01 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 691 moh og sluttet på 284 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265767

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 05:50

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 05:49 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1081 moh og sluttet på 440 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 64 sekunder.

ObsID: 265741

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 05:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 05:13 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 698 moh og sluttet på 169 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 133 sekunder.

ObsID: 265740

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

05.04.2021 kl. 18:00

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265708

Lyngen / Tromsø

Snø

05.04.2021 kl. 13:18

906 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret Kommentar:  ECTN 15

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM11@30cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnølag. Ectn15. Nysnøflaket på totalt 50 cm hadde gode bindinger til varmepåvirket eldre snø (observerte ikke oppbyggende omvandlig i dette sjiktet). Stabiliteten varierte stort innenfor korte avstander avhengig av hardhet på overliggende og eksponering. Stabiliseringsprosessen i snøen fra siste 48 er enda ikke ferdig.

Vær

Snø fra NØ ↙ 100% skyer 5-10 ms vind og pågående oppbygging av flak i leområder i høyden

ObsID: 265682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 11:01

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:59 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 384 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 80 sekunder.

ObsID: 265623

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 10:44

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:43 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 369 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265618

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 21:25

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 21-21 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 21:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 265544

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 19:00

940 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokka etter bruddet i fokksnøen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ikke mye snø i dette henget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kantkorn ned mot bakken

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd i fokksnøen ved lette slag. Ved kraftige slag fikk jeg også brudd mellom nyere fokksnø og gammel snø. Ikke tegn til kantkornlag der det andre bruddet gikk, men endel sprøhagl. Ned mot bakken var det velutviklet kantkorn (se bilde), men måtte sparke hardt i blokka for å få det til å løsne på dette.

Notater

Privat tur

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø i topphenget mot Rasmustind, vekslende mellom myk ubunden snø og hardere flak. Isete og avblåst siste 100m.

ObsID: 265554

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

04.04.2021 kl. 17:53

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265534

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 17:00

861 moh

masor (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@50cmQ2

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

35 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0,1 cm 1F DF, 50 cm 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265547

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 16:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 16:52 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 401 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265529

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 14:30

530 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Stor skavel har bygd seg opp i toppen av elvedalen. Betydelig mye større enn for noen uker siden, store mengder snø i lesiden øst/sørøst på finnheimfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  bruddflate i kantkorn over skare ca 70cm. Kommer ikke ut ved ect. Mer sannsynlig at får brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  kankornlag over skare etter blokk er snudd på hodet, øverste lag med fokksnø er tatt vekk og blokken er derfor noe tynnere.

Skredfarevurdering

2 Moderat vi finner det mest fremtredende skredproblemet å være nedføyka nysnølag i fokksnøen. Slik som vinden blåste lokalt i går lastet det inn fokksnø i nord, nordøst, øst og delvis sørøst. Fokksnølaget over nedføyka nysnølag lag varierer i tykkelse med hvor den innblåste snøen og vil være tynnere mot steiner og rygger og kan der være lettere å påvirke. Vi hørte ingen drønn på vår tur. Det er også observert et kankornlag over skare på rundt 70cm, men dette er vanskelig å påvirke og går ikke til brudd ved ECT. Varslet faregrad er riktig Selv om det er varslet faregrad 2, er skredproblemet i lesider med fokksnø lett å påvirke.

Tester

LBT@40cmQ2 Nedføyket nysnølag i fokksnø. Går relativt lett til brudd ved ltb. overliggende lag er varierende i tykkelse og litt lengre opp i loside er overliggende lag bare 5-10 cm tykt. Lett å påvirke for skiløper.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ Sterk vind i høyden med betydelig snøfokk over toppene. Store skavler rundt elvedalen. Mye snø har lagra seg opp i lesider mot nord, nordøst, øst. Bygevær med opplett. Ingen nedbør i aktuelt tidsrom.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr solpåvirket i sør østvendt helling, sola tok overraskende mye. Etter hvert frøys det på opp til ca 400 og blei solskare med fuktig snø under. over 400moh tørr overflate

Snøprofil

kun gravd en kjapp ltb og ECT for å vurdere de aktuelle lagene. Finner et nedføyket lag med nysnø i fokksnøen på 40cm som ikke propagerer ved ECT, men kommer lett ut ved LTB. Finner også lagdelinger i overliggende lag med dårlige bindinger i fokksnølagene, men disse er mindre potente enn det nedføyka laget med fokksnø. på ca 70cm brekker vi ut ltb blokka og finner delvis omvandlet kantkorn over skare. Skarelaget under er tykt og bærer godt. Ved ECT går dette ikke til brudd, men når blokken brekkes ut er det en glatt bruddflate med kantkorn mellom to skarelag, der det øvre er tynt med relativt små kankorn under som ligger over et tykt bærende skarelag.

ObsID: 265633

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 14:00

1020 moh

AndreasS@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Sludd/snøbyger fra i går kveld til i dag rundt klokken 12:00. Da åpnet skyene litt opp og solen tittet fram. Nesten ikke vind.

Notater

Usikker når skredet gikk, har kun blitt fortalt fra lokale kilder at skredet var gått, men usikkert på tidspunkt.

Skredhendelse

4. apr 12:00 (+02:00) 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 185 moh Brattheng Ura Se notater. Usikkert når skredet gikk.

ObsID: 265516

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 04:10

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 4-4 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 04:10. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 265430

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 03:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 3-3 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 03:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 265429

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.04.2021 kl. 03:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. apr 03:25 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 559 moh og sluttet på 186 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 265428

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 02:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 2-2 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 02:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 265427

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 02:12

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 02:11 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 866 moh og sluttet på 702 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265426

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 01:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 1-1 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 01:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265425

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

03.04.2021 kl. 23:09

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

3. apr 23:08 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 635 moh og sluttet på 274 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 70 sekunder.

ObsID: 265424

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

03.04.2021 kl. 13:41

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265377

Lyngen / Tromsø

Snø

03.04.2021 kl. 13:40

323 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Vær

Snø om morgenen, stigende regnlinje utover dagen, regn/yr/sludd på 250ish m om ettermiddagen. S frisk bris i skoggrens, så SV kuling i høyden stemmer sikkert. Lett snøfokk i skoggrensa, men sikkert mer i høyden. Ikke sikt å snakke om.

Notater

Priv tur

Skredhendelse

3. apr 13:40 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 320 moh og sluttet på 305 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 30 m bred bruddkant Testheng løst ut med vilje, veldig fersk fokksnø og økende temp gjorde det lett å løse ut. Nå en time senere har det sikkert satt seg når snøen blir mer kram, men det viser potensialen høyere opp

Snødekke

Återfrysing i natt, i stort sett bærende skare på morgenen under gårdagens mildværslinje. Gradvis våtere utover dagen, på ettermiddagen nesten råttent ved havnivå. Ser for meg at det kan gå vått løst helt ned til 0møh her. Noen cm nysnø over natta blei fort kramt/klisset. Nedføyka nysnø var reaktiv da den blei varmere en stund før den "satte" seg, så min følelse er at høydebåndet med hissigeste flakene steg ila dagen fra ca 150-200m vid 11 (da løste jeg ut noen flak i små bratte heng i skogen) til 300m senere på dagen (se skredhendelse). Det kan sikkert ha gått noe naturligt i høyden, og jeg ville ikke ha kjørt noe bratte lune leheng i dag, enig med sp som varslet men muligens og i lavere høyde tidlig på dagen.

ObsID: 265383

Lyngen / Tromsø

Snø

03.04.2021 kl. 12:19

467 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Crust under 200moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Endel tørr puddersnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye løs snø selv over skoggrensa
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Bruddflate over skarelaget på ECTN
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Bruddflate over skarelaget på LBT.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Små brudd i sjikt i fokksnøen ved ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøveggen før hardhetstester
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøvegg med hardhetstester. Se snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat En høy FG2 der jeg var idag Kantkorn over skare må følges med på videre. Fokksnøen vil fortsatt være problem i høyden. Varslet faregrad er riktig Hadde ikke trengt våte skred idag. Ellers bra varsel!

Tester

LBT@50cmQ1 Går ved middels belastning i begynnende kant over skarelaget

ECTN8@15cmQ2 Middels Går 3-4 brudd i ulike sjikt i fokksnøen fra slag nr 8 til 18. Ikke eller lite propagrende. På slag nr 30 får jeg også brudd ved skarelaget. Med spade i bakkant får jeg løsnet fokksnø med Q1/Q2 brudd over skaren.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Grått, men ikke så mye byger akkurat her. Noe kaldere enn igår.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh Dette skreproblemet ligger et sted mellom lett og vanskelig og å løse ut basert på tester. Kommer an på hvor utviklet den begynnende kanten over skaren er. Utbredelse er også noe usikker da det kommer an på hvor høyt tidligere mildvær har gått

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Mulig å løse ut skred i fokksnøen idag. Problemet kan også tilta om det kommer mer vind da det er mye løs snø tilgjenglig.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert på obstur eller fra sollidalsaksla på bilturen bort.

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødd litt helt ned til havnivå i natt. Under 200moh, gjennfryst skare dekket med litt nysnø. Fra 200moh og opp til skoggrensa er det kommet relativt mye snø, og det er 10-20cm løs ubunden snø i skogen. Fant ingen gjenfryst skare her, bare jevn overgang tol våt snæ under nysnøen. Over skoggrensa var snøen overraskende lite bundet der jeg gikk idag. 20-30cm løs snø eller svært myke flak. Godt med snø tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Snøprofil

5 cm F PP D, 35 cm 4F DF D, 2 cm 4F RG M, 5 cm 1F/4F RG/RGxf M Nedre del I bunnen av dette laget / over skaren som begge testene går til brudd i., 5 cm 1F MFcr/MF, 70 cm 1F RG M Ispedd 3-4 tynne skarelag under det solide og tykke MF laget over. Se bilde 120 cm dypt. Total snødybde der jeg gravde 250cm. Termometer ikke fungerende, så ingen temp.profil.

ObsID: 265371

Lyngen / Lyngen

Snø

03.04.2021 kl. 10:31

856 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Storura østvendt. Strl 3-4
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig 20-30 cm snø under natt over 600. Bundet mye RG men og DF. Ingen drønn eller sprekker men instabilitet tils diverse svake lag anppasset seg til nysnøen fremst i områder over 800. Tenker vi har en undee dagen over gående period med fg 3. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@50cmQ1 13 slag.

LBT@15cmQ2 3

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 700 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Et eller et par i tynne bratte heng over 1000.

Snøprofil

15 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 40 cm P RG D

ObsID: 265342

Lyngen / Lyngen

Snø

03.04.2021 kl. 08:17

548 moh

Pierre-Marie Lefeuvre (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pierre-Marie Lefeuvre

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ Local wind in the bowl

Notater

large redeposited snow and no slab observed below 650m.

Skredaktivitet

3. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store Noen bratte heng. N. Over 800 moh Edge of the avalanche stops beside the short steep ramp on the way up to Stetind. Vi snur.

ObsID: 265310

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

03.04.2021 kl. 06:06

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

3. apr 06:02 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 690 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265304

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org