Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 07.04.2021

4
Stor
Publisert:

Kraftig snøfall og vind fører til stor skredfare. Svært store skred kan gå naturlig. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

NB: Oppdatert varsel 07.April. Det er kommet mer nedbør en ventet og det er observert svært store skred. Det vedvarende svake kantkornlaget i høyder over ca 700-900moh har vist seg aktivt ved tidligere runder med stor pålagring og det forventes at også denne runden med vær kan føre til svært store naturlig utløste skred på dette laget. På steder med tynt snødekke høyt til fjells vil det også være mulig for skiløpere å løse ut dette laget, men generelt er det vanskelig å påvirke. Det vil også dannes ferske fokksnøflak, og disse vil være lett å løse ut for en skiløper. Der det pålagres mye kan det også gå naturlig utløste skred i fokksnøen. Skred kan bli svært store. Været roer seg i løpet av dagen, og skredfaren avtar gradvis.
Nysnøgrensa har variert mellom 0-400 moh i påsken, men under ca 400 moh består snødekket i stor grad av fuktig, smelteomvandlet snø dekket av fuktig eller tørr nysnø. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.
Over ca 700 moh finnes det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.
Søndag ble det rapportert om et stort naturlig utløst skred i østvendt heng av Daltinden. Lørdag ble det observert to middels til store naturlig utløste skred i Lyngen.
I forrige uke ble det observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og fokksnø, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 13:37

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 13:35 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 844 moh og sluttet på 360 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 82 sekunder.

ObsID: 266092

Lyngen / Lyngen

Snø

07.04.2021 kl. 12:59

709 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Et bilde fra når det var sikt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ellers var dette utsikten i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fuktig nysnø på våt MF på ca 30 m.o.h

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Gunstig forhold for rask stabilisering men det er mye vind transport som er pågående så lenge vinden blåser

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra vest. My vindtransport pågår

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Har vært en del regn fra lørdag kveld til tirsdag kveld. Mildværsgrensa har vært mellom 400 og 200 meter. Nå har det kommet snø ned til havet. Var ca 50 cm fuktig nysnø/fokksnø på MF laget på 400 meter. Sørvest vind har vært dominerende vindretningen men på tirsdag var det mye vind og bær fra nordvest. Avslutter turen tidlig pga sv dårlig vær og lite sikt. Var ikke arbeidsforhold for å grave snøprofil i dag. Kom heller ikke inn på øst vendt terreng med fersk fokksnø. Snøoverflaten var fuktig ved skaret så vil tro det er gunstig forhold for rask stabilisering av fokksnø nå. Har ikke noe nye observasjoner av det VVSL med det er vel fortsatt til stede med lite endringer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Enklest å løse ut skred der det er ferskfokksnø. Mest utsat i østvendte bratte formasjoner. Er fortsatt Er ved varende svak lag sv kantkorn dypt i snødekke. Dette laget er vanskelig for en skiløper å påvirke men det kan bli svært store skred dersom det først løsner. Gunstig forhold for rask stabilisering av fokksnø Varslet faregrad er for høy Kan godt henne at FG4 stemmer for Lavangsdalen/hombuktura/pollfjellet men det føles litt høyt ellers i regionen. Vestvendt terreng i nordvest lyngen er ganske avblåst og det forventes ikke å finne fokksnø problemet i de aspekten

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Null sikt, sterk vind fra vest og fuktig nysnø. Blåser mindre litt lenger ned i fjellet. Var regn som kom på vegen i går men all nedbør har kommet som snø i dag.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Null sikt. Har ikke kunne sett noe uansett

ObsID: 266081

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.04.2021 kl. 09:00

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. apr 08:59 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 455 moh og sluttet på 247 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 46 sekunder.

ObsID: 266031

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

07.04.2021 kl. 07:24

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. apr 07:21 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 697 moh og sluttet på 347 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 85 sekunder.

ObsID: 266010

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

07.04.2021 kl. 07:03

61 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. apr 07:06 (+02:00) - 6. apr 07:06 (+02:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 266007

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

07.04.2021 kl. 07:03

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 266008

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 06:10

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 06:08 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 903 moh og sluttet på 464 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 266001

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 04:09

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 04:07 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 229 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 79 sekunder.

ObsID: 265975

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 03:34

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 03:33 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 602 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 37 sekunder.

ObsID: 265973

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 02:37

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 02:35 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 727 moh og sluttet på 658 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 52 sekunder.

ObsID: 265972

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 01:49

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 01:47 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 717 moh og sluttet på 277 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 61 sekunder.

ObsID: 265971

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 01:44

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 01:42 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 712 moh og sluttet på 278 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 88 sekunder.

ObsID: 265970

Lyngen / Tromsø

Snø

07.04.2021 kl. 01:41

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Klarer ikke å verifisere ved hjelp av kameraet per 07.04 kl. 10.30 (martin@svv). Mulig verifisert av Drift, se link. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Mulig verifisert av drift i denne innmeldingen.

Skredaktivitet

7. apr. 1-1 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.04., kl. 01:41. Signalvarigheten på deteksjonen var 46 sekunder.

ObsID: 265969

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 01:07

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 01:06 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 510 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265968

Lyngen / Tromsø

Snø

07.04.2021 kl. 00:59

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Klarer ikke identifisere nye skredmasser i kamera (per 07.04 kl. 10.30) over skredavsetningene til gårsdagens (06.04) store skred (martin@svv). Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

7. apr. 0-0 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.04., kl. 00:59. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 265967

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

07.04.2021 kl. 00:55

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

7. apr 00:54 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 379 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265966

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 23:39

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Notater

Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

6. apr. 23-23 (+02:00) Ett (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Mellomdalen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 23:39. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

ObsID: 265965

Lyngen / Balsfjord

Snø

06.04.2021 kl. 17:21

852 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas Persson

Skredhendelse

6. apr 17:21 (+02:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1010 moh og sluttet på 156 moh Smalaktinden Manuell etterregistrering av deteksjon med middels pålitelighet (som ikke skriver automatisk til regobs). Skredet er svært stort og er fotodokumentert idag 08.04 ved Smalaktinden. Skredet tilhører trolig deteksjonen på tirsdag 06.04. Mektig bruddkant og grovt estimert kanskje 200-300 meter lang. Bruddkant på ca. 900-1000 moh. Stoppet kanskje 50 - 100 hm fra veg.

ObsID: 266264

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 16:00

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stortinden utløp nord. Str. 2 - 3.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stortinden, utløp sør. Str. 2.

Notater

Fersk skred, str. 2-2,5, ved Stortinden. Bilder tatt ca. 30 min etter deteksjonen. Et av skredene kan tilhøre deteksjonen. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

6. apr. 16-16 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 16:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265922

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

06.04.2021 kl. 15:56

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

6. apr 15:55 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 510 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265921

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 15:31

56 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skred stoppet før ledevoll i Hestvollskreda.

Skredfarevurdering

4 Stor På grunn av størrelsen på enkelte av skreden, antar jeg det er flakskred som skredproblem. Det er derimot vanskelig å si noe videre om skredproblem på grunn av begrenset sikt og kun observasjoner fra veg. Flere skred har nådd dalbunn, men overgang til våte skredmasser nedover i skredløp gjør at utløpslengden heldigvis begrenses noe. Enkelte store, naturlige skred er ikke usannsynlig så lenge været pågår frem til i morgen, selv om vinden roer seg litt. Tipper vi er over toppen ila idag, og trolig rask stabilisering etter vinddreining på dagen i morgen. Varslet faregrad er for lav Jeg tenker vi er i grenseland FG3-FG4 idag. Satte stor skredfare, tatt all skredaktivitet fra de 3 deteksjonsanleggene i Lyngen-region i betraktning. Stor pålagring i noen til mange heng gir mening. Jeg tenker skredstørrelse 2,5 - 3 etter befaringen i Lavangsdalen idag, med mulighet for str. 4 i spesielle skredløp. Våte skredmasser og begrensede utløpslengder har foreløpig reddet oss fra de store konsekvensene på veg.

Vær

1 °C 11 m/s fra N ↓ Sludd og ufyselig vær. Vinden tok i perioder godt tak i bilen når jeg sto parkert.

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen (+02:00) Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, V Flere ferske skred observert fra veg gjennom Lavangsdalen kl. 16. Noen str. 2 og noen str. 3 som ikke var der når jeg kjørte igjennom igår. Våte skredavsetninger med begrenset utløpslengde, men flere avsetninger nærme dalbunn. Foruten skred detektert av infralyd-anlegget, var et str. 2 i Hestvollskreda (vestsiden av Henrikstinden), str. 3 i Johansenskreda (nord for Sarasteinen), str. 3 i Tornakselskreda (østsiden av Andersdalstind). Storskreda var ikke gått.

Skredhendelse

6. apr 10:23 (+02:00) 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Sarasteinen Dro ut for å sjekke om elva var dempt opp. Elva renner ok forbi. Størrelsen på skredet tatt i betrakning, antar jeg dette er et flakskred fra høyden. Skredløpet har hatt mye skredaktivet tidligere i vinter, med flere store skred siden 12. februar.

ObsID: 265916

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 12:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 12:28 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 760 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 265870

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 11:30

519 moh

HåvardT@met (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Kraftig vind over skoggrensa.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnøgrensa har variert den siste uka, men virker som alt har kommet som snø på 400 moh. Nysnøen fra i dag var kram på denne høyden, så tenker at den binder seg godt her, men høyere opp må man forvente ferske ustabile fokksnøflak i sørlig sektor i dag. Noen naturlig utløste skred må også forventes med så kraftig snøvær og vind. Gjelder for her vest i Lyngen-regionen (kan hende mindre vær lenger øst). Kom ikke høyt nok til å se på evt kantkorn i høyden/dybden, men ikke utenkelig at det kan gå enkelte store/svært store skred på dette i dag. Gunstig temperatur for rask stabilisering av nysnø/fokksnø, men ser vel ut til at det fortsetter med snø og vind i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Tidvis kraftig vind fra nord i fjellet, så det meste av pålagring havner i sørlig sektor.

Notater

Mye vind og dårlig sikt, så snudde på ca 500m. Umulig å se noe skredaktivitet el.

ObsID: 265849

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 11:04

404 moh

HåvardT@met (*****)

Snødekke

185 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Regn ved havnivå, sludd på 100moh, gradvis tørrere med fortsatt kram nysnø på 400moh. Ca 15cm nysnø i skispor fra i går. På 400m: 40-50cm finkorna snø F-4F over smelteomvandlet snø.

Vær

Snø 100% skyer Tett snøvær og dårlig sikt. Lite vind her i skoggrensa.

ObsID: 265839

Lyngen / Tromsø

Snø

06.04.2021 kl. 10:23

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde kl. 09.43 av gamle skredavsetninger før nytt skred ble registrert kl 10.23.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.

Notater

Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Skredmassen har tilsynelatende stoppet rett ved elva/bunn av dalen. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Flere nærbilder av skredet finnes i denne observasjonen:

Skredaktivitet

6. apr. 6-12 (+02:00) Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 10:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 49 sekunder.

ObsID: 265818

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 07:02

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 07:01 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 691 moh og sluttet på 284 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265767

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 05:50

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 05:49 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1081 moh og sluttet på 440 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 64 sekunder.

ObsID: 265741

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

06.04.2021 kl. 05:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. apr 05:13 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 698 moh og sluttet på 169 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 133 sekunder.

ObsID: 265740

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

05.04.2021 kl. 18:00

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265708

Lyngen / Tromsø

Snø

05.04.2021 kl. 13:18

906 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret Kommentar:  ECTN 15

Tester

CTM11@30cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnølag. Ectn15. Nysnøflaket på totalt 50 cm hadde gode bindinger til varmepåvirket eldre snø (observerte ikke oppbyggende omvandlig i dette sjiktet). Stabiliteten varierte stort innenfor korte avstander avhengig av hardhet på overliggende og eksponering. Stabiliseringsprosessen i snøen fra siste 48 er enda ikke ferdig.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø fra NØ ↙ 100% skyer 5-10 ms vind og pågående oppbygging av flak i leområder i høyden

ObsID: 265682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 11:01

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:59 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 384 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 80 sekunder.

ObsID: 265623

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

05.04.2021 kl. 10:44

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

5. apr 10:43 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 369 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265618

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 21:25

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 21-21 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 21:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 265544

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 19:00

940 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokka etter bruddet i fokksnøen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Ikke mye snø i dette henget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kantkorn ned mot bakken

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø i topphenget mot Rasmustind, vekslende mellom myk ubunden snø og hardere flak. Isete og avblåst siste 100m.

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd i fokksnøen ved lette slag. Ved kraftige slag fikk jeg også brudd mellom nyere fokksnø og gammel snø. Ikke tegn til kantkornlag der det andre bruddet gikk, men endel sprøhagl. Ned mot bakken var det velutviklet kantkorn (se bilde), men måtte sparke hardt i blokka for å få det til å løsne på dette.

Notater

Privat tur

ObsID: 265554

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

04.04.2021 kl. 17:53

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265534

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 17:00

861 moh

masor (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN22@50cmQ2

Snøprofil

35 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0,1 cm 1F DF, 50 cm 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265547

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 16:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 16:52 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 535 moh og sluttet på 401 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265529

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 14:30

530 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Stor skavel har bygd seg opp i toppen av elvedalen. Betydelig mye større enn for noen uker siden, store mengder snø i lesiden øst/sørøst på finnheimfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  bruddflate i kantkorn over skare ca 70cm. Kommer ikke ut ved ect. Mer sannsynlig at får brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  kankornlag over skare etter blokk er snudd på hodet, øverste lag med fokksnø er tatt vekk og blokken er derfor noe tynnere.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr solpåvirket i sør østvendt helling, sola tok overraskende mye. Etter hvert frøys det på opp til ca 400 og blei solskare med fuktig snø under. over 400moh tørr overflate

Tester

LBT@40cmQ2 Nedføyket nysnølag i fokksnø. Går relativt lett til brudd ved ltb. overliggende lag er varierende i tykkelse og litt lengre opp i loside er overliggende lag bare 5-10 cm tykt. Lett å påvirke for skiløper.

Skredfarevurdering

2 Moderat vi finner det mest fremtredende skredproblemet å være nedføyka nysnølag i fokksnøen. Slik som vinden blåste lokalt i går lastet det inn fokksnø i nord, nordøst, øst og delvis sørøst. Fokksnølaget over nedføyka nysnølag lag varierer i tykkelse med hvor den innblåste snøen og vil være tynnere mot steiner og rygger og kan der være lettere å påvirke. Vi hørte ingen drønn på vår tur. Det er også observert et kankornlag over skare på rundt 70cm, men dette er vanskelig å påvirke og går ikke til brudd ved ECT. Varslet faregrad er riktig Selv om det er varslet faregrad 2, er skredproblemet i lesider med fokksnø lett å påvirke.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ Sterk vind i høyden med betydelig snøfokk over toppene. Store skavler rundt elvedalen. Mye snø har lagra seg opp i lesider mot nord, nordøst, øst. Bygevær med opplett. Ingen nedbør i aktuelt tidsrom.

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

kun gravd en kjapp ltb og ECT for å vurdere de aktuelle lagene. Finner et nedføyket lag med nysnø i fokksnøen på 40cm som ikke propagerer ved ECT, men kommer lett ut ved LTB. Finner også lagdelinger i overliggende lag med dårlige bindinger i fokksnølagene, men disse er mindre potente enn det nedføyka laget med fokksnø. på ca 70cm brekker vi ut ltb blokka og finner delvis omvandlet kantkorn over skare. Skarelaget under er tykt og bærer godt. Ved ECT går dette ikke til brudd, men når blokken brekkes ut er det en glatt bruddflate med kantkorn mellom to skarelag, der det øvre er tynt med relativt små kankorn under som ligger over et tykt bærende skarelag.

ObsID: 265633

Lyngen / Lyngen

Snø

04.04.2021 kl. 14:00

1020 moh

AndreasS@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Sludd/snøbyger fra i går kveld til i dag rundt klokken 12:00. Da åpnet skyene litt opp og solen tittet fram. Nesten ikke vind.

Notater

Usikker når skredet gikk, har kun blitt fortalt fra lokale kilder at skredet var gått, men usikkert på tidspunkt.

Skredhendelse

4. apr 12:00 (+02:00) 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 185 moh Brattheng Ura Se notater. Usikkert når skredet gikk.

ObsID: 265516

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 04:10

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 4-4 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 04:10. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 265430

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 03:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 3-3 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 03:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 265429

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.04.2021 kl. 03:29

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

4. apr 03:25 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 559 moh og sluttet på 186 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 265428

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 02:53

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 2-2 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 02:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 265427

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

04.04.2021 kl. 02:12

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

4. apr 02:11 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 866 moh og sluttet på 702 moh Brattheng Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265426

Lyngen / Tromsø

Snø

04.04.2021 kl. 01:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

4. apr. 1-1 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 01:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265425

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org