Snøskredvarsel for Lyngen mandag 12.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lite påfyll av snø, sammen med vind først på dagen, gjør at det kan dannes enkelte ferske ustabile flak. Fokksnøflakene dannet på søndag, vil gradvis stabilisers. I høyden vil kulde gjør at stabiliseringen går noe langsommere. Det kan fortsatt være lett å løse ut skred for en skiløper. Vær oppmerksom på at disse skredene kan påvirke svake lag dypere i snødekket som kan føre til større skred, så kalt "step-down-effekt". Generelt er det svake laget i snødekket vanskelig å påvirke.
I løpet av den siste uken har det kommet mye nysnø som dekker den gamle smelteomvandlede snøen under skoggrensen. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.
Over ca 700 moh finnes det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.I slutten av påsken ble det observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.
Tidlig forrige uke ble det blitt observert flere middels, store og et par svært store naturlig utløste skred.
Lørdag er det observert vindtransportert snø i fjellet.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

12.04.2021 kl. 13:48

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267160

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 11:06

486 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Mye løssnø i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 5 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger mye ubundet nysnø i skogen. Over skoggrensa skiftet det fra ubundet til lett bundet snø, dannet seg noen myke flak.

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Veldig skiftende sikt og vær pga byger. Snør tett i byene

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kom mer snø siste døgnet enn jeg trodde der skulle

Tester

LBT@80cmQ2 Under første skarelag. Løsnet med litt belastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Virker som det er vanskelig å påvirke. Så ingen andre faretegn i løpet av dagen. Men får man påvirket det har det kommet nok snø over til at skredene kan bli store

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt, men kan nok fortsatt være lett å løse ut myke flak. Fortsatt påfyll av snø idag

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt en del snø som kommer, og har kommet igår. Vinden har ikke vært like sterk som meldt. Her i fjellet har det bare dannet seg myke flak Virker som nysnøen får stabilisert seg ganske raskt. Hvis vinden tar seg opp er det nå mye nysnø å ta av. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Varierende sikt. Så et par bruddkanter på bilturen hit, nedsnødd skredmasse så tror de var fra forrige uke

Snøprofil

25 cm F PP D, 8 cm 1F RG D, 5 cm 4F RG D, 35 cm 1F RG, 3 cm K MFcr, 4 cm 4F, 10 cm K MFcr, 5 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F -2,4 °C @ 2 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 105 cm

ObsID: 267153

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 05:46

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

12. apr. 5-5 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.04., kl. 05:46. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 267034

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 20:34

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 20:33 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 650 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 267003

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.04.2021 kl. 18:18

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266975

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:30

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:29 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 896 moh og sluttet på 653 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 266970

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:17 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 490 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 266967

Lyngen / Lyngen

Snø

11.04.2021 kl. 13:28

425 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Flere dager med fint vær har stabilisert snødekket. Kommet inn nytt bygevær med tidvis mye vind.

Vær

Sludd 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Sludd til ca 100moh, gradvis tørrere. Fortsatt kram snø V 400. Har vært mer vind, observerte mange knekte greiner i skogen fra i natt.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Svært dårlig sikt.

Tester

CTM11Q2 Middels Myk fokksnø over hard fokksnø.

CTE3@15cmQ3 Dårlig Sluff, innblåst nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 300 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårlig sikt, god del nysnø, og skiftende vind. Tørr snø fra 400 og opp. Skavler og fokksnødannelser. Trykker man på og når med til gammelt snødekke sluffer det. Vis tålmodighet, så stabiliseres dette. Stabiliserende. Varslet faregrad er riktig Riktig å gå opp i dag.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F PP M, 15 cm 4F DF D, 35 cm 1F RG D, 45 cm P MF M -0,1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 70 cm

ObsID: 266924

Lyngen / Tromsø

Snø

11.04.2021 kl. 10:29

50 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle S
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle V
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10) Mange bratte heng Oversikt over skredaktivitet observert fra vei torsdag og fredag 8-9/4. Antar at de gått 6/4, det sammanfaller med syklus i Lavangsdalen

ObsID: 266863

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

10.04.2021 kl. 18:23

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær med lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266767

Lyngen / Lyngen

Snø

10.04.2021 kl. 12:02

317 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat vindtransport

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266690

Lyngen / Lyngen

Snø

10.04.2021 kl. 12:00

985 moh

Mads@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe Kommentar:  Muligens gått en tidligere dag. Vanskelig å anslå pga vindtransport, men skredmasser så ut som ferskvare.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads@rkh-skredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

LBT@100cmQ3 Leheng, test kun for å se etter problemer i fokksnøen.

Skredaktivitet

10. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 266795

Lyngen / Balsfjord

Snø

10.04.2021 kl. 11:51

623 moh

Lhn (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

LBT@50cmQ2 Middels kraft. Brudd under tynt skarelag

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 266749

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 18:27

1119 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Tester

LBT@70cmQ1 Brudd i kantkornlag med moderat klapping

ObsID: 266586

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

09.04.2021 kl. 18:20

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266583

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 18:20

1183 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

"Nye" snøen under skoggrensa har tørket opp og frosset til, men den gamle snøen er fortsatt myk og våt, men nye snøen bær nok til at man ikke tråkker gjennom. I høyden 1-2cm løs PP som begynner å gå litt til kant, men ikke nok for å betegnes som FC enda. Litt "singling", og kan sikkert gi litt bedre fart til fokksnø på søndag i N 1/2-1/4. Noen lag med nedføyket nysnø i ovre 60-80cm av snødekket men de virker gå mot RG og ikke FC hva jeg kan se. Ikke noe reaktive flak i denne aspekten men var jo lo da det sto på som verst. Overflaten er tydlig vindpresset og 4f-1f hard men løsere snø under. Noen våte løse skred i S heng men ikke så veldig mange eller store, lave temperaturer gjorde at vi ikke kom helt dit i dag.

Vær

Klart, kalt i høyden. Tydelig utstråling. Frossent på veien i skyggen på tur hjem. Ikke noe vind å snakke om.

Notater

Privat tur.

ObsID: 266607

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.04.2021 kl. 16:30

1057 moh

Thomas B (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas B Kommentar:  Tydelig bruddkant og utløp
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas B Kommentar:  Anslår ca 400m bredt

Ulykke/hendelse

Stor flakskred observert i Svartnestinden, utløst ved ca 1100moh, anslår ca 400m bredt og 600m langt. Snø

Skredhendelse

9. apr 16:30 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Nær rygg Stor flakskred observert i Svartnestinden, utløst ved ca 1100moh, anslår ca 400m bredt og 600m langt.

ObsID: 266595

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 14:32

1252 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjonen gjort i leside for forrige vindtransport, men bratthet har ikke vært tilstrekkelig for at vinden har "sluppet" overflaten i dette henget. >50 cm 1F-P flak med 5 cm F på toppen. Kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke svake lag i snødekket. Brattere terreng i samme himmelretning har ikke tilsvarende dekke og fremstår mykere. Stiv kuling kan imidlertid trolig transportere deler av det 1F/P-laget.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Solinnstråling på berg i dagen fører til enkelte våte overflateskred under 1000 moh på ettermiddagen

ObsID: 266665

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 14:25

411 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Eliasdalen fra Isaksen

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ett stort skred gått i Eliasdalen, kanskje ett mindre og. Usikkert når det er gått. Observert fra Ramfjordbotn.

ObsID: 266548

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 13:08

842 moh

Håvard@TFFK (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Håvard@TFFK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cm Glatt men ikke lett. Brudd på skikt i fokksnø

Snøprofil

20 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG D, 70 cm 1F MF/RG D Fungerer som en lagpakke med hardhet fra 1f til k. Vekslende lagdeling, 25 cm 4F DH 2 mm/4 mm Enkelte fine beger -6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 120 cm

ObsID: 266544

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 12:00

658 moh

Sindre (Ukjent)

Tester

ECTN God Ingen brudd på test. Gikk ved skarelag på ca 115 cm ved person uten ski like i overkant av blokka. Q2/Q3.

ObsID: 266580

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 11:54

947 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøveggen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Fokksnøsjikt/begravd nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Spor
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Crust i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Eksempel på et heller dårlig veivalg, fra igår (torsdag).
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Takknemmlig for utekontor idag
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Jonasskredet i forkant. Det store i bakkant.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen og der solen tok igår er det en crust. Men overalt er den dekket av litt løs ubunden snø som sannsynligvis har kommet da det lå en byge over området igår kveld. Opp til 20-30cm pudder er kommet i høyden. Myke flak under dette.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s Sol

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@70cmQ2 Løsnet på ca 70 cm ved stor/svært stor belastning. Ellers lite respons fra fokksnøen.

ECTN14@15cmQ2 God Lite brudd i øverste fokksnøen, uten propagering. Løsnet på 100cm dyp med spade i bakkant etter alle slagene, i noe begynnende kant. Fokksnøen ellers virker stabil.

Notater

Ang min tidligere obs på stort skred, Jonas sin obs fra torsdag rapporterer om et annet separat mindre str2 skred. At ikke det store skredet var rapportert igår kan antyde at store skredet kanskje har gått etter pålagring i torsdagskveldens Balsfjordbyge. Men kan også ha gått tirsdag/onsdag.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 0 moh Kommer nok til å fortsette å gå solutløste skred idag. Ikke sett tegn til step down på disse enda.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Fortsatt mulig å løse ut store skred i heng med mye innblåst snø. Men generelt virker fokksnøen rimelig stabil, til tross for mange hardhetssjikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen stabiliseres gradvis Tempgradient grunnet kalde netter kan utvikle noe høyt i snødekket før snøen søndag. Varslet faregrad er riktig Her jeg var idag tilsier ADAM FG2, men region Lyngen som helhet kan godt være FG3 grunnet flere heng med mulighet for store skred.

Snøprofil

5 cm F PP D, 15 cm 4F DF/RGsr, 20 cm 1F RG, 2 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 1 cm 4F DF, 5 cm 1F RG, 3 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 1 cm 4F DF, 15 cm 1F RG, 2 cm 4F RG/RG Her LBT løsner i Q1/Q2 brudd etter stor belastninf, 10 cm 1F RG, 2 cm 4F RG, 10 cm P RG, 1 cm 4F RG/RGxf ECT blokka kommer ut på dette laget med spade i bakkant. Begynnende kant, men ikke noe store krystaller, 20 cm P RG -9 °C @ 0 cm, -10 °C @ 5 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 15 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 25 cm, -4,5 °C @ 35 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 90 cm, -3,2 °C @ 100 cm, -3,1 °C @ 110 cm 120 cm dypt. Ned til P hard "gammel" snø.

ObsID: 266521

Lyngen / Storfjord

Snø

09.04.2021 kl. 10:36

1417 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Tester

ECTP12@50cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnø. F til 4F de øverste 30 cm. Deretter p flak på 20 cm før svakt lag. Det overliggende myke snødekket er mest fremtredende i denne eksponeringen. I eksponert terreng i andre himmelretninger er overflaten svært vindpåvirket.

ObsID: 266651

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 09:30

331 moh

Håvard@TFFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard@TFFK Kommentar:  Snø på trær i nedre del av skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@TFFK
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Håvard@TFFK Kommentar:  Til bakken, 150cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@TFFK Kommentar:  Mot lavangsdalen, skavler mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@TFFK Kommentar:  Tinden, skavler østvend
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard@TFFK Kommentar:  600moh, NV vendt side, 10-15cm ubunden snø

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20cm ubunden nedre del av skog 30-40 cm øvre del av skog og 10-15cm i høyden. Tørrsnø i V-VNV-sektor som jeg gikk i. 1-1,5m snødybde under skoggrense og 1-2 m i høyden. Sørsider påvirkes av sol.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Blå himmel og god varme i solen

Faretegn

Ingen faretegn observert Store skavler i øst og nordlig sektor. Gamle bruddkanter i østlig sektor

Tester

LBT@70cm Glatt men ikke lett i overgang mellom tørr fokksnø og mer fuktig smelteomvandlet. 400moh i NV

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store over 500 moh Der vinden har tatt og store lokale forskjeller. Mye snø tilgjengelig for transport fremover.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen virker å ha stabilisert seg, men det er fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport også i vestlig sektor. Det er rennsnø ved bakken som ble observert på 800moh, men ikke mulig å påvirke med den kraftige snøpakken over. Tilgjengelig ubunden snø kan gi fokksnøproblematikk avhengig av vindretning. Solen begynner å virke i bratte sørsider og kan etterhvert begynne å påvirke stabilitet gjennom dagen, men ser ikke ut til å være av betydning. Generelt stabiliserende forhold Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 45 cm 1F RG D, 4 cm 4F FCxr M Overgang fuktig snødekke, 70 cm P MF M Varierende lag og str av smelteformer som en lagpakke. -5 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 145 cm

ObsID: 266558

Lyngen / Tromsø

Snø

09.04.2021 kl. 09:28

646 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skreder sett fra veien

Vær

-8 °C

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S Skredet rapportert av Jonas her igår er stort (str3) har gått fra konvekst heng og ned i elvedalen helt ned mot skogen. Observerte også en del små til middels løssnøskred fra veien til obstur. Særlig ett nord for E8 ved hundbergan er middels stort og så litt vått ut.

ObsID: 266466

Lyngen / Lyngen

Snø

09.04.2021 kl. 08:28

2 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Var en fin lang skitur i går med god sikt. Mye vest vent terreng er avblåst og hardt. Vinden har også herjet godt i mange himmelretninger. Ligger bare utbundet snø i terreng som er veldig godt skjermet for vinden. Har ikke gravd snøprofil men har sondet rundt i en del bratt terreng i høyden, og snødekke er stort sett over 300cm I høyden. I noen steder føler man det skare laget på ca 250 cm, noen steder får man ikke motstand på hele stanga. Opplever god stabilitet i fokksnøen. Mange naturlig utløste skred har allerede gått. Solen begynner å ta i snødekke, sørlig i bratt sør og sørvest vent terreng.

Vær

Ikke nedbør Var en del vind i går, men bedre vær en opprinnelig meldt. Klar himmel i natt og sol og vindstille nu

Skredhendelse

6. apr 08:28 4 - Svært store SV-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 66 moh Så denne først i går. Har vært mye dårlig vær, vanskelig å si når den gikk men det var sanynligvis tirsdag/onsdag. Så flere små bruddkanter opp i storurda som gjør at jeg tror dette kan være fokksnø skred som løsna på ca 900 meter som har da tatt med seg den våte nysnøen lavere i terreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær obs på våte løssnøskred i bratte solvendte heng. Fokksnøen har stabiliserte ganske rask men er fortsatt mulig å løse ut skred i høyden. Ved varende svake laget fins fortsat men er veldig vanskelig for en skiløper å påvirke. Mye usikkerhet rundt dette laget, men vær særlig obs i stort bratt terreng fra 900 meter oppover hvor skavelbrudd, fokksnøskred, eller våte løsnøskred kan "stepdown" og løse ut store skred Varslet faregrad er for høy Varslet faregrad er for høy. Kan godt henne det stemmer i andre deler av regionen. Men jeg opplever at fokksnøen er vanskeligere å påvirke og har mindre utbredelse en det som er meldt i varslet. Jeg ville også byttet nysnø(løssnøskred) til våte løssnøskred som skred problem.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Var første dagen med go sikt i går. Observerert en del bruddkanter fra naturlig utløste skred i bratte heng som ser som å være i fokksnøen. Alle himmelretninger men over 800 meter gikk trolig på tirsdag/onsdag Har også observert flere våte løsnøskred som gikk i sør vest vent terreng på rennene observert siden av storgslten i går. Disse trolig pga solinnstråling.

ObsID: 266458

Lyngen / Lyngen

Snø

09.04.2021 kl. 08:26

3 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

7. apr 08:26 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 569 moh og sluttet på 297 moh Brattheng Gikk trolig på tirsdag, naturlig utløst, kan godt henne at det var også skavel brudd her, sett fra avstand

ObsID: 266449

Lyngen / Lyngen

Snø

09.04.2021 kl. 08:20

4 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

9. apr 08:25 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 981 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Mulig skavel brud som løst ut flakk. Naturligutløst, var på storgslten søndag, så det ikke da, trolig mandag eller tirsdag

ObsID: 266448

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org