Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 14.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder det har samla seg fersk fokksnø. Det finnast vedvarande svake lag i snødekket, men desse er vanskelege å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara aukar utover dagen. Fokksnøflak vil dannast i leområder sidan sterk vind vil transportere både nysnø og ubunden snø som ligg på bakken. Skred kan vere lette å løyse ut eller gå naturleg i den ferske fokksnøen, særleg om den ligg over nedføyka rim. Skred og auka last av snø kan også påverke vedvarande svake lag som ligg djupare i snødekket, og om dette skjer kan skred bli svært store. Generelt har desse vore vanskelege å påverke den siste tida.
Tysdag var det ei varierande snøoverflate. Under ca. 300 moh og i bratte solvendte sider var det fuktig snø som fraus på om natta. Over tregrensa var det vindpåverka snø i ulik grad, medan det under tregrensa og skjerma terrengformasjonar var ubunden snø. Nedbør som kjem i kombinasjon med vind onsdag vil legge seg over dette.
Det er fleire vedvarande svake lag i snødekket. Stadvis er det observert nedføyka overflaterim høgt i snødekket, men utbreiinga er uviss. Over ca. 700 moh er det eit kantkornlag djupt i det gamle snødekket, men dette er vanskeleg å påverke. I slutten av påska hadde det starta å utvikla seg kantkorn mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikkje observasjonar på at dette har gitt skred.
Tysdag gjekk det mange natusleg utløyste lausnnøskred i solvendte heng. Tidleg i førre veke vart det observert fleire middels, store og eit par svært store naturleg utløste skred.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Opp i NW sterk kuling midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

14.04.2021 kl. 23:39

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

14. apr 23:37 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 475 moh og sluttet på 184 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 267507

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 23:02

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 23-23 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 23:02. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 267505

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 19:44

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 19-19 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 19:44. Signalvarigheten på deteksjonen var 44 sekunder.

ObsID: 267493

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 11:28

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 11-11 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 11:28. Signalvarigheten på deteksjonen var 52 sekunder.

ObsID: 267428

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

14.04.2021 kl. 10:18

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

14. apr 10:17 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 728 moh og sluttet på 455 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 267416

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

14.04.2021 kl. 07:06

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

14. apr 07:04 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 690 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 59 sekunder.

ObsID: 267391

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 14:39

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Økende skredfare neste døgn: Mere vær kommer inn. Fare for snøfokk..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267325

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 12:20

711 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Vær plus kantkornlaget I meter tynn snøpakke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små V over 1100 moh Det er ikke observert nedsnødd rim, bare antatt etter obs av rim forrige uke. Eneste himmelretting som er observert med rim var vestlig. Det er mulig dette lag er blåst bort før ny snø kom.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø over 800 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn. Gunstige temperaturer for å stabilisere fokksnø. Fokksnø kan muligens være dårlig festet til solskare i S helliger. Siste snø kan være på rimlag over 1000 m da dette ble observert på tur i Kåfjord forrige uke. Som vanlig finnes litt varierte sjikt i fokksnøen, men trur ikke vi har spenning nok. Varslet faregrad er riktig Det er ventet litt vind imorn men spørs om vi får så stor snøtransport da vindretning er densamme som da snøen kom. Torsdag kan være rimelig å anta fg3 grunnet väret som er meldt. Våte löse skred virket sannsynlig samt ny fokksnö på svake(?) lag over 1000.

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT@58cmQ3 Kantkorn 17 slag. Tynn snøpakke

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP D, 15 cm 4F RG D, 17 cm 1F RG D, 18 cm P RG, 1 cm 4F FC 2 mm D, 26 cm P MF D

ObsID: 267277

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 09:34

597 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh God stabilisering i fokksnøen, men vindtransport pågår

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Kald vind fra sørvest. Overskyet med noen vinduer med sol. Solen varmer godt når den står på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke noen stor endring i snøstabiliten. Fare for våte løsenøskred i bratt solvendt terreng. Eller kan det løses ut små til middels store skred i bratt terreng med Fersk fokksnø. Er veldig vanskelig å løse ut store skred på Vedvarende svake lag men det problemet finnes fortsatr. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Kram/fuktig snø i overflaten opp til 200 meter. Snøen over dette var fuktig for noen dager siden men har tørket ut litt siden. Ca 30-50cm F - 4F - 1F snø i overflaten der det ikke er avblåst opp på gammel MF snø eller vindpåvirket snø, avhengig av høyde.

Tester

LBT@80cmQ3 RG på MF. Ingen tydelig svak lag

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 20 cm 4F DF D, 60 cm 1F RG, 1 cm P MF, 20 cm P RG -5,9 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm Gravde en meter ned. Føler den gamle skare/svaklag pakken 250cm ned i snødekke. Ca 300cm dypt

ObsID: 267338

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

12.04.2021 kl. 13:48

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267160

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 11:06

486 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Mye løssnø i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Virker som det er vanskelig å påvirke. Så ingen andre faretegn i løpet av dagen. Men får man påvirket det har det kommet nok snø over til at skredene kan bli store

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt, men kan nok fortsatt være lett å løse ut myke flak. Fortsatt påfyll av snø idag

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kom mer snø siste døgnet enn jeg trodde der skulle

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Veldig skiftende sikt og vær pga byger. Snør tett i byene

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt en del snø som kommer, og har kommet igår. Vinden har ikke vært like sterk som meldt. Her i fjellet har det bare dannet seg myke flak Virker som nysnøen får stabilisert seg ganske raskt. Hvis vinden tar seg opp er det nå mye nysnø å ta av. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 5 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger mye ubundet nysnø i skogen. Over skoggrensa skiftet det fra ubundet til lett bundet snø, dannet seg noen myke flak.

Tester

LBT@80cmQ2 Under første skarelag. Løsnet med litt belastning.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Varierende sikt. Så et par bruddkanter på bilturen hit, nedsnødd skredmasse så tror de var fra forrige uke

Snøprofil

25 cm F PP D, 8 cm 1F RG D, 5 cm 4F RG D, 35 cm 1F RG, 3 cm K MFcr, 4 cm 4F, 10 cm K MFcr, 5 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F -2,4 °C @ 2 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 105 cm

ObsID: 267153

Lyngen / Tromsø

Snø

12.04.2021 kl. 05:46

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

12. apr. 5-5 Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 12.04., kl. 05:46. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 267034

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 20:34

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 20:33 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 650 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 267003

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

11.04.2021 kl. 18:18

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 266975

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:30

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:29 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 896 moh og sluttet på 653 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 266970

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

11.04.2021 kl. 17:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

11. apr 17:17 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 490 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 266967

Lyngen / Lyngen

Snø

11.04.2021 kl. 13:28

425 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 300 moh

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Svært dårlig sikt.

Vær

Sludd 0 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Sludd til ca 100moh, gradvis tørrere. Fortsatt kram snø V 400. Har vært mer vind, observerte mange knekte greiner i skogen fra i natt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårlig sikt, god del nysnø, og skiftende vind. Tørr snø fra 400 og opp. Skavler og fokksnødannelser. Trykker man på og når med til gammelt snødekke sluffer det. Vis tålmodighet, så stabiliseres dette. Stabiliserende. Varslet faregrad er riktig Riktig å gå opp i dag.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Flere dager med fint vær har stabilisert snødekket. Kommet inn nytt bygevær med tidvis mye vind.

Tester

CTM11Q2 Middels Myk fokksnø over hard fokksnø.

CTE3@15cmQ3 Dårlig Sluff, innblåst nysnø.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F PP M, 15 cm 4F DF D, 35 cm 1F RG D, 45 cm P MF M -0,1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 70 cm

ObsID: 266924

Lyngen / Tromsø

Snø

11.04.2021 kl. 10:29

50 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle S
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Skarlitinden SSØ detalje
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden bolle V
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Langlitinden SSØ

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10) Mange bratte heng Oversikt over skredaktivitet observert fra vei torsdag og fredag 8-9/4. Antar at de gått 6/4, det sammanfaller med syklus i Lavangsdalen

ObsID: 266863

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org