Snøskredvarsel for Lyngen fredag 16.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det kan gå skred i fersk fokksnø over mildvêrsgrensa, og våte skred under mildvêrsgrensa. Om vedvarande svake lag blir påverka kan det gå store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er noko minkande. Fokksnøflak vil ha stabilisert seg relativt godt sidan det er gunstige temperaturar, men det kan framleis vere noko vindtransport og enkelt å løyse ut skred nokre stadar, særleg høgt til fjells. Under mildvêrsgrensa kan det framleis gå nokre våte skred, men det er venta at aktiviteten avtek sidan det blir mindre nedbør. Størst usikkerheit er knytt til om vêret har vore nok til å påverke vedvarande svake lag i snødekket. Om det har det, kan det gå store skred.
Onsdag og torsdag var det bygevêr, sterk vind og stigande temperaturar, noko som påverka snødekket. Truleg er det våt snø ved havnivå, som gradvis blir tørrare mot høgda, der snøen er vindpåverka.
Det er fleire vedvarande svake lag i snødekket. Stadvis er det observert nedføyka overflaterim høgt i snødekket, men utbreiinga er uviss. Over ca. 700 moh er det eit kantkornlag djupt i det gamle snødekket, men dette er vanskeleg å påverke. I slutten av påska hadde det starta å utvikla seg kantkorn mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikkje observasjonar på at dette har gitt skred.
Torsdag gjekk det fleire flakskred i Lavangsdalen.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Storfjord

Snø

16.04.2021 kl. 16:24

moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Mellom 1000 moh og 300 moh

ObsID: 267873

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 16:20

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 267871

Lyngen / Lyngen

Snø

16.04.2021 kl. 14:27

870 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  1 F hele veien!

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra S ↑ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vått snødekke opp til kramsnø på ca 700 m gir sannsynlig å løse ut våte lössnøskred I terreng over 35. Det er observert svagt lag av nysnø på noen plasser under 1f vindpakket snø. Store deler av høyfjellet virker stabilt. Løssnø skred kan bli ganske stor imorn i solhellinger, hvis det blir så varmt som det er meldt. Særlig hvis gjenfrysing i natt uteblir. Skred som er observert idag er nok 24-48 h gammel. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Gjenomfuktet til tregrense. Rett over fortsatt lagdelt snø. Den siste nysnøen i er våt i øverste del med dårlig gli opp til kallsnøen på ca 800 m. Vindpakket 1f-4f men mulig man finner mykere også.

Tester

LBT@30cmQ3 Svagt lag av nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 700 moh og 400 moh

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh

Snøprofil

ObsID: 267868

Lyngen / Lyngen

Snø

16.04.2021 kl. 11:56

400 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fra 400 meter. Markert sjiktet fra båt til fuktig snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har kommet en del regn siden onsdag kveld. Generelt mye vann i snøen opptil mildværsgrensa

Vær

Regn 2,3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skydekke ligger på mellom 500-800 meter. Tidvis regn, tidvis opphold. Frisk bris fra sørvest. Snudde på ca 400 meter pga av økende vind og nullsikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Forventeter mye våteløssnøskred i bratt terreng da temperaturen vi stige høyere en det har vært tidligere i vinter. Mulig å løse ut skred i fersk fokksnø over mildværsgrensa da det har kommet mye nedbør og vinden har transport mye snø der de har kommet som snø i stedet for regn. Er fortsatt mye usikkerhet knyttet til det vedvarende svake laget dypt i snødekke. Denne helgen vil det være fornuftig å holde god avstand til utløpssoner da dette laget kan bli aktiv med de sittende temperaturene. Fokksnøen stabileserers seg rask. Størst fare får våte løssnøskred når temperaturen først stiger. Det vedvarende svake laget ligger dypt i snødekke og høyt til fjells. Det kan ta en dag eller to med høye temperaturer før dette laget blir veldig aktiv. Jeg hadde valgt en ekstra konservativ tilnærming til dette svake laget fram til temperaturen senker en gang i midten av neste uka. Varslet faregrad er riktig Bra varsel - beskriver problemet godt

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Våt løssnø Våt Våt løssnø ( sugeføre i overflatten) kom en del nysnø tidligere i uka både på søndag og på onsdag men siden torsdag har det kommet som regn opptil mildværs grensa. Her i nord Lenangen har den vært på ca 600 meter. Isoterm gjennom våt snødekke opptil 200 meter. 30cm våt løssnø i overflaten på gammel vått MF. Fra 250 meter målte jeg temperatur gradient i snødekket men snødekke er fortsatt metter med vann opptil 300. På 400 meter var det 20cm våt løssnø i overflaten opp på 60cm fuktig fokksnø. Snudde her så har ikke føre melding fra høyere til fjells.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Våte løsssnø skred i bratte heng

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Er meldt betaling varmer vær i helgen en vi har hatt tidligere i regionen denne vinteren. Dette verdvarende svake laget har vært litt passiv i en stund men forventer at det kan gå større skred i helgen om det blir mildt i høyden

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Ferskfokksnø over mildværs grensa

Notater

Er mye sugeføre til fjells nå. Du finner finere skiføre der det var avblåst og skare før mildværet kom :)

Snøprofil

20 cm F MFsl W-V, 60 cm 1F/P RG M, 10 cm K MF -0,5 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 50 cm Hurtig profil

ObsID: 267809

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 10:35

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 10:33 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 459 moh og sluttet på 554 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 86 sekunder.

ObsID: 267789

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 06:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 06:13 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 902 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 18 sekunder.

ObsID: 267757

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 05:22

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 05:20 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 782 moh og sluttet på 422 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 85 sekunder.

ObsID: 267732

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 04:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 04:12 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 812 moh og sluttet på 531 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 42 sekunder.

ObsID: 267731

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 03:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 03:50 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 738 moh og sluttet på 229 moh Brattheng @ Pollfjellet - Furuflaten Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 88 sekunder.

ObsID: 267730

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 02:32

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 02:31 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 836 moh og sluttet på 385 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 267729

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

16.04.2021 kl. 01:10

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

16. apr 01:07 (+02:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 324 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 121 sekunder.

ObsID: 267728

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 23:27

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 23:25 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 722 moh og sluttet på 464 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 50 sekunder.

ObsID: 267725

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 23:24

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Nytt stort skred i samme skredløp som gikk tidligere samme dag, kl 06.01. Skredet har gått helt ned til dalbunn. Vanskelig å se størrelsen på grunn av vinkel, men skredet er iallefall stort vurdert på utøpslengde. Link til skredet kl. 06.01 er lagt til nedenfor. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Nytt stort skred i samme skredløp som gikk tidligere samme dag, kl 06.01. Skredet har gått helt ned til dalbunn. Vanskelig å se størrelsen på grunn av vinkel, men skredet er iallefall stort vurdert på utøpslengde. Link til skredet kl. 06.01 er lagt til nedenfor. Lastet opp av martin@svv.

Notater

Nytt stort skred i samme skredløp som gikk tidligere samme dag, kl 06.01. Skredet har gått helt ned til dalbunn. Vanskelig å se størrelsen på grunn av vinkel, men skredet er iallefall stort vurdert på utøpslengde. Link til skredet kl. 06.01 er lagt til nedenfor. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Stort skred i det samme skredløpet tidligere i døgnet, natt til torsdag. Bildene lagt inn i denne obsen kan også tilhøre deteksjonen kl. 21.

Skredaktivitet

15. apr. 18-24 (+02:00) Ett (1). 4 - Svært store Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 23:24. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

ObsID: 267724

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 22:51

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 22:45 (+02:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 71 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 305 sekunder.

ObsID: 267722

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 21:38

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 21:37 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 498 moh og sluttet på 362 moh Brattheng Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 14 sekunder.

ObsID: 267714

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 21:00

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Ingen nye skred skredløpene under Stortinden (verifisert i bilder). Et stort skred har gått nærmere Pernilsfjellet, se bilder lagt til en annen deteksjon/obs, se link. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Skred i bildene i linket obs kan også tilhøre denne deteksjonen.

Skredaktivitet

15. apr. 21-21 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 21:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 66 sekunder.

ObsID: 267713

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 18:41

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Regn 5 °C Furuflaten (700moh) kl 18:41 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

15. apr 18:46 (+02:00) - 14. apr 18:46 (+02:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet,

ObsID: 267703

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 17:22

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 17:18 (+02:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 938 moh og sluttet på 14 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 148 sekunder.

ObsID: 267691

Lyngen / Lyngen

Snø

15.04.2021 kl. 17:22

7 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Brukbar bredde på skredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Noe snøfokk og slaps igjen på veien. På busker og kvister tyder det at det har vært ett brukbart lufttrykk.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Ulykke/hendelse

Skredet gikk på åpen vei uten at noe eller noen ble påvirket. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

15. apr 17:22 (+02:00) Tørt flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 882 moh Kantkornet snø over skarelag 250 cm høy og 500 m bred bruddkant Leområder «Knokkelberget» like syd vest av Geitlirenna Tydeligvis er kantkornet aktivt etter vindtransport og stigende temp. Har ikke sett dette skredet tidligere. Det ligger betydelige snømengder igjen i renna. Renna er stort sett uberørt og kun deler av nedre del er gått.

Notater

Etter å ha studert film fra skredet viser det seg at det er fokksnø fra skavla på toppkanten (1050moh) som har løsnet og trigget (step-down) kantkornet lengre ned på omlag 800 moh.

ObsID: 267704

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 15:40

363 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

15. apr 13:40 (+02:00) 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 354 moh og sluttet på 127 moh Har ikke sett dette sell, ble sendt bilde I dag. Posisjon er ikke eksakt.

ObsID: 267673

Lyngen / Lyngen

Snø

15.04.2021 kl. 15:29

616 moh

Mikal@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Mikal@rkh-skredgruppe

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S Startet ved skavel, antagelig skavelbrudd. Også flere små ras vidre utover kjosen. Startet på 700moh tik rundt 400moh det største.

ObsID: 267672

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 13:48

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Våt tung snø, sludd. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

ObsID: 267656

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.04.2021 kl. 13:44

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. apr 13:43 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 423 moh og sluttet på 262 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 267651

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 13:37

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

15. apr. 13-13 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 13:37. Signalvarigheten på deteksjonen var 65 sekunder.

ObsID: 267650

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 12:53

823 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Begrenset sikt i bygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Vått i øvre 30-40cm, blant det tyngre og mest klissete jeg har gått i i Norge
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Smelteriller i skogen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Heftig snøtransport.

Vær

12,3 m/s fra SV ↗ Regnbyger i lavlandet, snø over 300m. V/SV kuling i høyden, men milde temperaturer. Overskya, noen solgløtt av og til.

Snødekke

Moderat snøfokk Under 300ish m: Nye snøen ca 40cm våt finkorna DF, gamle snøen bær fortsatt men ikke tykk skare, og under er det 1f-4f. I skoggrens er overflaten kram og tydlig nedføyka DF finnes der vinden laster inn. I høyden tar vinden bra, heftig snøtransport og jeg fant meg ikke noe skikkelig leside. Der jeg var drog vinden rett over, og det vekslet mellom 1f sastrugi og 4f vindlimper. Åpenbar nedføyka DF på forskjellig dybde, 10-50cm. Noen steder der dekket vært tynnere ligger gamle VVSL, FC/MFcr/FC-lag ca 80cm ned under 1f flak, se https://www.regobs.no/registration/267617

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye som skjer nå med tørre problem i høyden og nok så potent våt snø under 3-400m. Heftig syklus i Lavangsdalen i natt og idag viser at snøfokken ikke bare sublimerer. En liten duft av FG4 i dag muligens. Mindre nedbør og vind vil gi stabilisering i høyden, men stigende temperaturer vil holde liv i våt snø-problemet. Det var ikke vått på gamle skarelag i dag, og jeg vet ikke hvor lang tid det blir til å ta, men kan være verd å tenke på fremover. Varslet faregrad er riktig Tenker man kunde motivert FG4 i dag. På faregradskalan syns jeg det passer fint å si omfattande ustabile forhold og at det er sannsynlig å løse ut skred i mange heng med liten tilleggsbelastning. Mine skredproblem gir vell en treer ifølge ADAM, usikker mtp naturlig utløst og at jeg ikke får sette sannsynligheter.

Tester

ECTP10@35cmQ1 Tenker dette er representativt for mange ø-vendte løsneområder i Lavangsdalen, menn vil ligge dypere i mer skjerma formasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Samme gamle VVSL. Fant noe FC/MFcr/FC-kombo på rundt 500m https://www.regobs.no/registration/267617 som evt kan være det gamle, ikke godt å si egentlig, men svarte på tester. Tenker at der snødekket var tynt og har fått stor pålagring i de siste ukene kan det bli heftig. Såg ingen FC av betydning i den nye snøen. Verd å merke muligens att jeg og fikk ECTP på 250m https://www.regobs.no/registration/267606 i gamle DH/FC som har gått over til MF. Det går å gjenkjenne gamle skarelag og krystallfomer selv hvis det vært en hel del vann og gjenfrysing, men den store pålagringen og svekkelsen nå kan gjøre dette litt mer potent før det får fryse på igjen.

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh Regn på 40-50cm nysnø, ikke mye å snakke om egentlig.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh Basert på denne obsen og hyppig aktivitet detektert på infralyd i Lavangsdalen.

Notater

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Mange små til middels våte løse skred under 500m, og noen middels flak over det. Separat obs: https://www.regobs.no/registration/267592

Snøprofil

1 cm F DF D Litt kram, lastet inn mye snø så denne vært tykkere etterhvert., 34 cm 1F RGwp D, 5 cm 4F DF D Øvre del Kjennes ut som relativt varm snø, vil nok stabilisere seg raskt når været roer seg., 60 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen >300cm snø her, søkestang tyder på K RG type Frank 150-200cm ned. Ikke skikkelig leside, vinden "stryker" over her og laver inn i profilen. Skia ble begravt av 30cm 1f på tiden det tok å grave profil.

ObsID: 267636

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 11:52

549 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Bruddflater ECT. Båda gikk samtidig på 23 slag, sudden collapse (q1)
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Tester

ECTP23@70cmQ1

ECTP23@61cmQ1

Notater

Snøprofil

25 cm 1F/1F+ RGwp D-M Kram snø, mest i toppen av laget, 5 cm 4F RG D, 30 cm 1F RG D, 0,5 cm I IFrc D Regnskare type "knekkebrød". God binding til overliggende lag., 4,5 cm 4F FC 2 mm D Øvre del ECTP23sc (q1) Anslått størrelse, ikke vær for rasterplate., 5 cm P MFcr D, 4 cm 4F FC 2 mm D ECTP23sc (q1) . Anslått størrelse, ikke vær for rasterplate , 6 cm K MF D 2 tester knyttet til snøprofilen Vinden stryker over her, litt tynnere snødekke fra før.

ObsID: 267617

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 11:52

549 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Notater

Ectp23 x2 på vvsl 60 og 65ish ned. Helvetes vær, mer senere

ObsID: 267618

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 10:51

257 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Vær

Regn/sludd/PPgp, hør vinden herje i høyden

Tester

ECTP23@85cmQ1 Sc, FC/MF 4f moist i/under M MFcr

ECTP23@120cmQ1 FC/MF

Notater

Begge lag gikk samtidig, profil kommer

Snøprofil

10 cm F PP V, 20 cm F DF M Dette hade fuktighet V når jeg passerte på tur ned noen timer senere., 1 cm 4F MFsl/MFcr W Oppbløtt mildværsskare, 19 cm F DF M, 20 cm 1F RG M, 3 cm 4F MFcr/MFsl M-W Nesten oppbløtt mildværsskare, 12 cm P RG M, 1 cm P MFcr, 7 cm 4F FCxr/MFcl 2 mm/3 mm M Avrundete store FC som det gått tydlig fukt i, av og til i kluster, 2 cm P MFcr Porøs skare, 5 cm 4F FCxr/MFcl 2 mm/3 mm M, 28 cm P MFpc M Porøs. Mer fukt mot bunn av laget., 2 cm 1F FC/MFcl 3 mm M-W Hele laget Fuktige til våte gamle smelteomdanna FC. ECTP23sc (q1), 30 cm P MF M En del gamle lag i dette og som sikkert kan bli reaktiv når de fuktes mer. I åpning i skogen.

ObsID: 267606

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 10:45

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

15. apr. 10-10 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 10:45. Signalvarigheten på deteksjonen var 39 sekunder.

ObsID: 267597

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 10:43

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Trolig denne skredtungen, kunne ikke se skimte dette i kameraet tidelgere idag. Tilsynelatende våt skredavsetning. Lastet opp av martin@svv.

Skredaktivitet

15. apr. 10-10 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 10:43. Signalvarigheten på deteksjonen var 44 sekunder.

ObsID: 267596

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 10:02

495 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Skredhendelse

15. apr 04:04 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 497 moh og sluttet på 362 moh Bruddkant under skavel, tenker det gikk ila natten. Også vått løst i hele skrenten, avsetninger str1-2 tenker jeg

ObsID: 267592

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 09:44

111 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

30cm w df på tynn mildværsskare som er i oppløsing, 20cm m rg under det på 40-60cm m/w mf gammel snøpakke. Jeg tenker våt/løs under 2-300 økende ika dagen sannsynlig til veldig sannsynlig str2 mange bratte heng alle himmelretninger det ligger løs snø

ObsID: 267589

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 09:20

10 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C Lett til middels kraftig regn, fuktig til våt snø i brøytekanten.

ObsID: 267584

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 07:59

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Sammenligning av bilder tilsier at skredet ikke har gått lengre enn gamle skredavsetninger under Stortinden fra tidligere i vinter (martin@svv). Vanskelig å se nye skredavsetninger, men det utelukker likevel ikke en viss størrelse. Mulig oppdatering kommer ila dagen ved bedre lys. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

15. apr. 7-8 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 07:59. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 267572

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.04.2021 kl. 06:48

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. apr 06:47 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1003 moh og sluttet på 559 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 267547

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.04.2021 kl. 06:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. apr 06:05 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 944 moh og sluttet på 427 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 50 sekunder.

ObsID: 267545

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 06:01

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Dette skredet var der ikke i går. Har gått helt ned til dalbunn, enn del lengre enn tidligere i vinter.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Dette skredet var der ikke i går. Har gått helt ned til dalbunn, enn del lengre enn tidligere i vinter.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Dette skredet var der ikke i går. Har gått helt ned til dalbunn, enn del lengre enn tidligere i vinter.

Notater

Nytt skred som ikke var der i går ettermiddag (har sjekket bilder). Skredet har gått til dalbunn. Skredet er en del lengre enn tidligere skred i dette skredløpet i vinter. Litt vanskelig å se størrelsen pga. vinkel, men minimum stort pga. utløpslengden. Feil varighet er oppgitt i regobs, korrekt varighet er 100s. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Skredet i bildene kan evt. være knyttet til denne deteksjonen fra omtrent samme tidspunkt og område.

Skredaktivitet

15. apr. 0-6 (+02:00) Ett (1). 4 - Svært store Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 06:01. Signalvarigheten på deteksjonen var 80 sekunder.

ObsID: 267544

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 06:00

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

15. apr. 6-6 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 06:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

ObsID: 267543

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 05:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Markert bruddkant under bergflog på ca. 500 moh. Tilhører trolig denne deteksjonen eller en av de andre deteksjonene i natt. Lastet opp av martin@svv.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Markert bruddkant under bergflog på ca. 500 moh. Tilhører trolig denne deteksjonen eller en av de andre deteksjonene i natt. Lastet opp av martin@svv.

Skredaktivitet

15. apr. 5-5 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 05:40. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 267519

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 04:47

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 04:46 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 722 moh og sluttet på 464 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 39 sekunder.

ObsID: 267518

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.04.2021 kl. 04:24

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. apr 04:21 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 809 moh og sluttet på 286 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 79 sekunder.

ObsID: 267517

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 04:00

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Sammenligning av bilder tilsier at skredet ikke har gått lengre enn gamle skredavsetninger under Stortinden fra tidligere i vinter (martin@svv). Vanskelig å se nye skredavsetninger, men det utelukker likevel ikke en viss størrelse. Mulig oppdatering kommer ila dagen ved bedre lys. Feil varighet er oppgitt i regobs, korrekt varighet er 93s. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

15. apr. 4-4 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 04:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 80 sekunder.

ObsID: 267516

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 03:49

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

15. apr. 3-3 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden eller Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 03:49. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

ObsID: 267515

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 03:21

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 03:20 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 302 moh og sluttet på 219 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 267513

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 03:11

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 03:10 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 520 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 53 sekunder.

ObsID: 267512

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

15.04.2021 kl. 02:23

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

15. apr 02:21 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 780 moh og sluttet på 729 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 267511

Lyngen / Tromsø

Snø

15.04.2021 kl. 00:40

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Sammenligning av bilder tilsier at skredet ikke har gått lengre enn gamle skredavsetninger i Sarsteinen skredløp fra tidligere i vinter (martin@svv). Vanskelig å se nye skredavsetninger, men det utelukker likevel ikke en viss størrelse. Mulig oppdatering kommer ila dagen ved bedre lys. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

15. apr. 0-0 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.04., kl. 00:40. Signalvarigheten på deteksjonen var 51 sekunder.

ObsID: 267509

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

14.04.2021 kl. 23:39

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

14. apr 23:37 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 475 moh og sluttet på 184 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 267507

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 23:02

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 23-23 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 23:02. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 267505

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 19:44

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 19-19 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 19:44. Signalvarigheten på deteksjonen var 44 sekunder.

ObsID: 267493

Lyngen / Tromsø

Snø

14.04.2021 kl. 11:28

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

14. apr. 11-11 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 14.04., kl. 11:28. Signalvarigheten på deteksjonen var 52 sekunder.

ObsID: 267428

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

14.04.2021 kl. 10:18

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

14. apr 10:17 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 728 moh og sluttet på 455 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 267416

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

14.04.2021 kl. 07:06

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

14. apr 07:04 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 690 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 59 sekunder.

ObsID: 267391

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 14:39

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. Økende skredfare neste døgn: Mere vær kommer inn. Fare for snøfokk..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 267325

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 12:20

711 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Vær plus kantkornlaget I meter tynn snøpakke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s 20% skyer

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn. Gunstige temperaturer for å stabilisere fokksnø. Fokksnø kan muligens være dårlig festet til solskare i S helliger. Siste snø kan være på rimlag over 1000 m da dette ble observert på tur i Kåfjord forrige uke. Som vanlig finnes litt varierte sjikt i fokksnøen, men trur ikke vi har spenning nok. Varslet faregrad er riktig Det er ventet litt vind imorn men spørs om vi får så stor snøtransport da vindretning er densamme som da snøen kom. Torsdag kan være rimelig å anta fg3 grunnet väret som er meldt. Våte löse skred virket sannsynlig samt ny fokksnö på svake(?) lag over 1000.

Tester

LBT@58cmQ3 Kantkorn 17 slag. Tynn snøpakke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små V over 1100 moh Det er ikke observert nedsnødd rim, bare antatt etter obs av rim forrige uke. Eneste himmelretting som er observert med rim var vestlig. Det er mulig dette lag er blåst bort før ny snø kom.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø over 800 moh

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP D, 15 cm 4F RG D, 17 cm 1F RG D, 18 cm P RG, 1 cm 4F FC 2 mm D, 26 cm P MF D

ObsID: 267277

Lyngen / Lyngen

Snø

13.04.2021 kl. 09:34

597 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Kald vind fra sørvest. Overskyet med noen vinduer med sol. Solen varmer godt når den står på.

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Kram/fuktig snø i overflaten opp til 200 meter. Snøen over dette var fuktig for noen dager siden men har tørket ut litt siden. Ca 30-50cm F - 4F - 1F snø i overflaten der det ikke er avblåst opp på gammel MF snø eller vindpåvirket snø, avhengig av høyde.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke noen stor endring i snøstabiliten. Fare for våte løsenøskred i bratt solvendt terreng. Eller kan det løses ut små til middels store skred i bratt terreng med Fersk fokksnø. Er veldig vanskelig å løse ut store skred på Vedvarende svake lag men det problemet finnes fortsatr. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@80cmQ3 RG på MF. Ingen tydelig svak lag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh God stabilisering i fokksnøen, men vindtransport pågår

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 20 cm 4F DF D, 60 cm 1F RG, 1 cm P MF, 20 cm P RG -5,9 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm Gravde en meter ned. Føler den gamle skare/svaklag pakken 250cm ned i snødekke. Ca 300cm dypt

ObsID: 267338

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org