Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 01.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mai begynner med svært vinterlige forhold i fjellet, men rolige værforhold fører til at nysnø og fokksnø fra de siste dagene gradvis vil stabiliseres. Høyt til fjells tar stabiliseringen noe lengre tid på grunn av lavere temperatur, så der kan det fortsatt være lett å løse ut skred i områder med fokksnø. Stedvis kan det ha lagt seg opp mye fokksnø de siste dagene, så det kan være mulig å løse ut store skred ved stor tilleggsbelastning. Det kan også gå enkelte løssnøskred i bratte heng dersom sola kommer fram. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Den siste uka har det stedvis kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over et solid skarelag etter mildværet i midten av april. Fra torsdag ettermiddag var det kraftig vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket over ca. 700 moh, men dette ligger de flest steder under solide skare og er svært vanskelig å påvirke. Unntaket kan være i nordvendt terreng, der snødekket i høyden ikke ble særlig påvirket av mildvær og sol. Det er også observert lag av små kantkorn høyere i snødekket ved Kjostindane. Dette er ikke vurdert til å være et skredproblem nå, men har usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper.
Torsdag og fredag ble det automatisk registrert noen skred i Holmbuktura og fra Pollfjellet.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:22

752 moh

Vidarn (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 3 m/s 50% skyer Skiftende bygevær.

Tester

ECTN18@35cmQ3 Middels

Snøprofil

5 cm 1F, 10 cm 4F, 16 cm 1F, 20 cm 4F, 10 cm K, 20 cm P, 35 cm K 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270893

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

960 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Lenangstindane fra sør
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Mot tafeltind fra øst

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 140cm nysnø på strupbreen

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske skerd i N, Ø og S vente heng, noen strl.4

Skredaktivitet

1. mai. 18-24 Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S Lite observert av vestvendt, så kann ikke si.

ObsID: 270991

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

752 moh

Victoria.r (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Victoria.r

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket var flere lag med forskjellige typer finkornet snø mer eller mindre løst fra Fist til 1 F. Ca 40 cm ned. Så et islag. Ok bindinger mellom lag. Fikk et brudd på skikt mellom 1f og 4f lag 35 cm ned ved test. Ingen forplantning på brudd som var Q3. Så de forskjellige lagene over isen var moderat stabile. Vi fant ikke noe kantkorn på dette islaget ved gravingen. Heller ikke drønn. Under islag ny runde finkornet så kjempehardt islag igjen.Sibservasjon fra Vidar. Ved hopp på nedre islag og veldig stor tilleggsbelastning fikk vi brudd q1. Men kunne ikke identifisere laget det brøt på som kantkorn... Så usikker. Men veldig reint brudd. Dette var da altså dypere ned i snødekket. på en dybde dypere enn 1 meter i dette heng og ikke mulig å påvirke. Kan være farlig det snødekket er tynnere ved stor tilleggsbelastning. Da går det stort...

ObsID: 270973

Lyngen / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

584 moh

Oysteine (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 35% skyer

Tester

ECTN15@25cmQ3 God 60cm ny snø på gammel smelt/frys

ObsID: 270839

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

648 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Sofiatind 1222 oppe til venstre. Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors

Ulykke/hendelse

To personer tatt av snøskred på vei opp Sofiatind. Løst ut fra nedre del av brattheng/rennformasjon. 8-10 andre (lokale og besøkende) kom etter. De larmet 113 og bidro i redningsarbeidet. Mer info i lenke Snø Personer omkommet Topptur https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/snoskred-i-lyngen-i-troms-1.15478781

Vær

Ikke nedbør 10% skyer Fra skyer under morgen til sterk solinstråling.

Notater

Før øvrig synes jeg dette er et av de mest overraskende skred som jeg har sett på flere år. Jeg har aldrig observert så stort skred i dette henget som oftest er crossloaded med resultat at skavler fra siden renser svake lag. Her observeres ofte turgåer i høysesong ta turen på fersk fokksnø da henget er litt konkavt og håller snøen ganske bra. Det vi nå har; et svagt lag som er dannet rekordsjapt under 1 m topplastet lett bundet fokksnø er veldig uvanlig. Det er også lett å tenke seg hvor fristende det må være når solen kommer tross at det bidrar å svekke svake lag. Jeg vekslet et par ord med de som kom etter. Deres plan var å satse på andre himmelretninger lenger in i dalen.

Skredhendelse

1. mai 13:25 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1060 moh og sluttet på 697 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Propageringsevnen over flere renner tilsier nytt svagt lag over den gamle gjenfrosne mildværspakken. Stort snøfall fra dagene før har samlet over en meter med snø i leheng. Mulig naturlig utløst da lag ble svekket av sol.

ObsID: 270840

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 14:48

705 moh

Turkite (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

ObsID: 270819

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 12:10

672 moh

Khak (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På vei oppover hørte vi mange svake drønnelyder og en veldig stor i 666 moh

ObsID: 270826

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 11:45

927 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Første gang jeg snur pga skredfare. Har gått over 200 ganger opp her og i dag var det dagen for å snu. På 700 moh var det setninger i snøen. På 850 begynte små felt å drønne. Vi snudde på 950 pga potent snø. Gravde i snøen med handa på ca 950 og fant både fasetterte krystaller, fukt mellom nysnøen og skara og noe fukt i overgangen.

ObsID: 270855

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

01.05.2021 kl. 03:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

1. mai 03:13 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 379 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 270749

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 18:27

365 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

30. apr 18:20 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 412 moh og sluttet på 354 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Skiløper tatt. Ingen personskade

ObsID: 270744

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:32

403 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo

Faretegn

Stort snøfall Mye nysnø kombinert med vind

ObsID: 270701

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:27

578 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Snø på vei mot leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er kommet god del snø de siste dager sammen med vind på ca 8-10 m/s. Fokksnøen er dårligst stabilisert føreløpig og dårlig festet til skare. Skare laget går opp til over 1200 m i de fleste himmelrettinger. Det finnes leheng som har mer en 1 m nysnø nå. Begrenset med graving men det er ikke observert kanting av snøen over skare laget enda. Mindre risk för naturlig utløste skred imorn men store skred forventes kunne startes mange plasser med liten tileggsbelasning. Særlig på kuleformaskoner fra tregrense og oppover. I høyden blir det kanskje fortsatt vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Kraftig snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Stabil gammel smektemovandlet med variert mengde instabil fokksnø oppå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

-2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Tester

LBT@35cmQ3 SL av løssnø

Snøprofil

35 cm 4F DF D, 35 cm K MF D

ObsID: 270735

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 11:52

504 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Har bygget seg opp småskavler i små leheng rundt forbi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye ubunden løssnø i skogen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Q1 flaten som ikke løsnet på selve testen, men etter bruk av spade i bakkant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Lett å påvirke fokksnøen, selv om det ikke var særlig propagerende faretegn der jeg var idag. Lander derfor på middels store skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Med siste dager snøfall som gir fersk og lettpåvirkelig fokksnø vil jeg si FG3 for regionen som helhet er riktig. Men tenker at propageringsevnen til fokksnøen kanskje er litt for dårlig til at skredene blir store i den delen av regionen der jeg var idag. I helgen blir det viktig å følge med på potensielt begynnende kantkorn mellom den fuktige eldre snøen og den nye tørre fokksnøen. Ikke store reaksjonen fra dette laget pr nå, men med stor temperaturgradient i snødekket og lave nattetemperaturer kan dette utvikle seg raskt. Varslet faregrad er riktig Se vurdering

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet mye snø de siste to døgn. Opp mot 40cm ubunden løssnø enkelte steder i skogen. Over skoggrensa mer varierende med alt fra 30cm løsssnø i forsenkninger, vindpakkede myke flak, eller stedvis avblåst ned til gammel snø.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Gost med snø tilgjengelig for transport

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger uten særlig oppgløtt, med noe vind. -2 grader ved bilen.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vel å merke dårlig sikt idag

Tester

ECTN3@5cmQ2 Middels Får lett brudd under øverste fokksnøflaket etter 3 slag, men det propagerer ikke. Også noe Q3 aktig kollaps/brudd andre steder i fokksnøen etter stor belastning. Ved bruk av spade i bakkant løsner det til Q1 brudd på begynnende kantkorn over den fuktige snøen.

Snøprofil

4 cm 1F RG D, 21 cm 4F DF D, 1 cm 1F RGxf Hele laget Lett begynnende kantkorn i overgang mellom ny tørr snø og eldre fuktigere snø., 5 cm 1F RG M, 20 cm P MF 2 mm M, 10 cm 4F MF 2 mm W, 35 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr, 40 cm P MF W -4,6 °C @ 2 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 15 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 25 cm, -0,1 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 55 cm, 0 °C @ 65 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm 260 cm snø totalt der jeg grov.

ObsID: 270709

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:48

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 270690

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:36

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snöfall. Optimal vind for snötransport til leheng.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Vær

Snø -2 °C 8 m/s 100% skyer

ObsID: 270688

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 11:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 11:18 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 277 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 29 sekunder.

ObsID: 270682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 09:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 09:13 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 674 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 270651

Lyngen / Lyngen

Snø

29.04.2021 kl. 21:53

177 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ny bygge på vei in fra nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Et lite opphold! Fineste det har vært i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  100 meter over havet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  20 meter over havet. Her var det ingen snø på forrige obstur
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  30-50cm fuktig nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Her på 150 meter ett lite fokksnøflakk.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Finn@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 200 moh Gunstig temperaturer for rask stabilisering i fokksnøenmen, men lett å løse flakk der det er fersk pålagret fokksnø. Det er mye ny snø tilgjengelig for transport og vindtransport er pågående.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye nysnø og mye vind transport. Dårlig vær har begrenset hvor mye jeg har vært høyt til fjells denne uka, men det vil være svært lett å løse ut skred der det samles fersk fokksnø. Er gunstig temperatur for stabiliseringen men skredfaren vil være betydelig så lenge vinden blåser og det kommer mere snø. Vil ta lenger tid for stabilisering i høyden der det er kaldere temperaturer Varslet faregrad er for lav Tror vi kan beholde fg3 en dag til mens været pågår. Full vinterstemning her i nord Lenangen. Har ikke vært høyt til fjells pga av været, men det i seg selv er en indikasjon på at det er mye vindtransport :)

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Har kommet 30-50 cm snø siden søndag. Det som kom tidligere i uka er fuktig 1F RG som er got bundet til MF det våte MF laget under. Op på dette er det ca 10-20cm F tørr PP med et mykt ffokksnøflak i overflatten. Er tørr snø og vindtransport fra 0meter men meste fra ca 200 meter at det er merkbar flakk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Vær

Ikke nedbør -2 °C 9 m/s fra N ↓ 100% skyer Byggevær. Har vært tett heledage . Men først rundt kl 20 har det begynt å lette litt med tidvis sikt opp til fjelltoppene og over ulsfjorden. Har kommet ca 10-20cm nysnø siste 24 timer. Skiftende vindrettning utover dagen. Våknet til vind og bygger fra sør men når er det dominerende fra nord

ObsID: 270613

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

29.04.2021 kl. 20:54

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

29. apr 20:51 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 694 moh og sluttet på 309 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 150 sekunder.

ObsID: 270609

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

29.04.2021 kl. 20:38

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

29. apr 20:36 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 688 moh og sluttet på 549 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 46 sekunder.

ObsID: 270608

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

29.04.2021 kl. 20:22

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

29. apr 20:16 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 633 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 311 sekunder.

ObsID: 270606

Lyngen / Lyngen

Snø

29.04.2021 kl. 19:16

3 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps

Snødekke

Kram fuktig nysnø ved havnivå. Har kommet snø hverdag siden søndag kveld men det har smeltet bort hver dag ved veien fram til torsdags morgen. Har akkumulerer mere snø i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport. Vindretningen har endret i løpet av dagen. Blåste fra sør tidligere i dag, så har det blåst fra vest og tilslutt fra nordvest

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Temperaturen har variert rundt null i dag, men all nedbør har kommet som snø. Endrende vindrettning i løpet av dagen. Har vært lavt og tett skydekke heledage . Kommet 5-15cm nysnø ved havnivå.

ObsID: 270612

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

29.04.2021 kl. 15:02

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 270589

Lyngen / Tromsø

Snø

29.04.2021 kl. 10:32

462 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv

Notater

Kombinert observasjonstur med annet oppdrag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Antar mulighet for større skred i høyden under pågående vær, men der har jeg ikke vært.

Skredfarevurdering

2 Moderat Var ikke over 550 moh idag, og vurdering herfra har derfor begrenset verdi. Lite vind og ingen opplagte skredproblem opp til 500 moh. Markant endring til myke nysnøflak fra 500 moh. En del løssnø i terrenget, skredfaren er derfor sensitiv for vind, spesielt i høyden hvor snøen er tørrere. Pågående vær gir dermed økende skredfare, og det vil trolig være lett å løse ut skred i le-området i høyden. Kanskje også ett og annet naturlig utløst skred kan forekomme. Skredstørrelse vil variere med snømengdene bygeværet gir oss, og litt vanskeligere øvelse å gjette på. Forventer at toppen av skredfaren er i ettermiddag/kveld, med gradvis stabilisering gjennom neste døgn, men litt avhengig av vind og nedbørsmengder. Varslet faregrad er riktig Fint varsel med beskrivende skredfarevurdering.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 100 moh: 50 cm råttent snødekke i skogen. I overflaten, 5 - 10 cm nysnø over brytende skare. 200 moh: 90 cm råttent snødekke i skogen. I overflaten, 10 cm nysnø over skare. Bærende skare for skiløper fra denne høyden. Fra 500 moh: 20-30 cm kald/hvit snø over skare. Kram, finkornet snø ned mot skare med gode bindinger. Myke nysnø-flak i overflaten, bryter i små flak på nysnø 10 - 15 cm fra overflaten. Klarte ikke identifisere nydannet kantkorn i det øverste snødekket.

Faretegn

Ferske sprekker Kun opp mot toppen, på 545 moh.

Fersk vindtransportert snø Kun opp mot toppen, på 545 moh.

Vær

Snø -1,5 °C 9 m/s fra V → 100% skyer Svake byger med lett snøvær. Fra stille på 500 moh til lett snøfokk og frisk bris på toppen av Storkollen, 545 moh. Virker som om været er i endring.

Snøprofil

12 cm F PP 2 mm D, 3 cm 4F RG 1 mm M, 22 cm P MFcr M, 42 cm 1F MFpc 2 mm W Noen tynne islag., 4 cm 1F MF 6 mm W, 20 cm P RG/MF 1 mm M-W, 5 cm 1F MF/DHxr 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 108 cm Isotermt, men ikke homogent.

ObsID: 270563

Lyngen / Lyngen

Snø

28.04.2021 kl. 14:17

543 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Skuff, men obs når det dannes fokksnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Solid snøpakke i bunn, med tørr nysnø over. Ingen faretegn bortsett fra nysnø. Er det bratt nok skuffer den ubundne snøen. Det kommer mer snø, så vil den flytte på seg og gi oss fokksnøproblemer.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø har kommet uten vind, og dekker terrenget jevnt. Opp til 500moh ligger den på vått underlag, over 500 på bærende skare. Mye snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: 25-30cm tørr/lett nysnø.

Vær

Snø -6 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer Lette snøbyger. Vindstille.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Overskyet over 800m.

Tester

CTN God

Snøprofil

22 cm F PP D, 28 cm P MFcr M, 78 cm 1F MF M -1,1 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 120 cm

ObsID: 270472

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

28.04.2021 kl. 12:55

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 270466

Lyngen / Lyngen

Snø

28.04.2021 kl. 12:00

826 moh

NielsSemb (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NielsSemb Kommentar:  Lett vindpåvirket løssnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NielsSemb
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

160 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Tester

CTM12@30cmQ2 Middels

Snøprofil

30 cm 4F, 1 cm P, 10 cm 4F, 60 cm P 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270476

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org