Snøskredvarsel for Lyngen mandag 03.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Stor usikkerhet rundt et nytt kantkornlag. Det kan være mulig å løse ut svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet rundt utbredelse og egenskaper til et lag av små kantkorn som stedvis er observert under fokksnøen fra den siste uka. Men størrelsen på skredet på Sofiatind, samt flere observasjoner av drønn i snødekket på lørdag kan tyde på at det er snakk om et aktivt vedvarende svakt lag. Dette betyr at man bør ta høyde for at skred kan bli store og at flakene vil være ustabile en stund. Fjernutløsning av skred kan også være mulig der dette laget finnes. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport, så vindøkning om kvelden kan gi ferske ustabile fokksnøflak i nye leområder. Sola vil varme opp snøen i bratte solvendte fjellsider. Dette ventes å føre til naturlig utløste løssnøskred, men det kan heller ikke helt utelukkes at soloppvarming kan utløse store flakskred. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Den siste uka har det stedvis kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket flere steder, og det gikk et svært stort skred på Sofiatind. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh. Dette ligger under solide skare og er svært vanskelig å påvirke. Unntaket kan være i nordvendt terreng, som ikke er påvirket av mildvær og sol.
Fredag ettermiddag løste skikjører ut et middels stort flakskred i skoggrensen i Ramfjorden i Tromsø. Lørdag ble personer tatt i stort/svært stort snøskred på Sofiatiden.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

03.05.2021 kl. 15:30

457 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Rørnestind

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Fuktig

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra NØ ↙ 30% skyer

Skredfarevurdering

Relativt ferske skred i området indikerer instabilitet serlig i område 700-1000. Disse kan bli store da det virker være dannet et nytt svagt lag. Kallt vær hindrer stabilisering i høyden men det kreves sannsynligvis stor tileggsbelasning nå vartfall på tykk snøpakke. Boot packing F. eks risikerer å trigge svake lag. Vanskelig å si...

Tester

LBT@40cmQ3 God/Middels god stabilitet i fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh 1f-4f I fokksnø

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 60 cm 1F RG D, 25 cm K MF D Totalt 250 cm

ObsID: 271134

Lyngen / Balsfjord

Snø

03.05.2021 kl. 15:14

1022 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Omtrentligt skredområde, inntegnet fra bilde

Skredfarevurdering

Jeg ser for meg at dette laget har stor utbredelse. Det så ikke mye ut i profilen, men gav relativt hissige resultat. S fikk mest pålagring i bygeværet forrige uke, men nå får det mye sol og varme så det kan være at det går mot stabilisering der. N blev hovedsakelig vindpresset og har ikke like mye pålagring, men 30cm+ flak er det mange plasser. Synsing: jeg ser for meg at Ø er det som vi blir til å slite med lengst, mindre varme enn S men mer pålagring enn N.

Skredhendelse

2. mai 09:14 Tørt flakskred Skredet startet på 1032 moh og sluttet på 852 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 144 m bred bruddkant 100-150m bred bruddkant, start og stoppunkt er fra høyeste punktet på bruddkant til lavaste punkt på avsetninger, +-10m. Ukjent utløsningsmekanisme, vikke ikke vært overrasket hvis det var skiløperutløst men kan og ha gått naturlig. Snøprofil i denne obsen. Terrengformasjonen er slående lik Sofiatind, men slakere og muligens mindre henteområde for nordlig vind i tis-fre forrige uke

Snøprofil

10 cm P MFcr D Smelteskare fra sol i går 2/5, porøs og nesten bærende., 10 cm 4F RG D, 15 cm 1F RG D-M, 1 cm 4F FC 2 mm M Hele laget Dette var laget som gikk i skredet. Ikke godt å si hvis det var øvre, nedre eller hele laget, i tester gikk både øvre og nedre del samtidig. ECTP19q1(SF), 4 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG D Fikk ingen resultater i dette, tok det med for å vise at 1000m kanskje nærmer seg grensen for et eller annet mildvær., 50 cm K MFcr Gammel smeltepakke, denne er tykk, men hakket meg ikke ned i den. Profil gravd i bruddkant til skred beskrevet over. HS 330cm, målt med søkestang. Tykk smeltepakke i bunn av profilen.

ObsID: 271129

Lyngen / Lyngen

Snø

03.05.2021 kl. 13:34

56 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Vær

4 °C 6 m/s fra NØ ↙ 30% skyer

Notater

Etter biltur i Kjosen er det observert flere bruddkanter fra fredagens og lördag. Store kjente skred er de på Sofiatind men også i Ura. Mange bruddkanter ligger på ca 1000 m. Et par tre andre mindre flak skred oppe i rennformasjoner. Det er mange himmelrettinger representert vartfall særlig øst-SSV. Mulig det gikk middels stort skred igår på Rottenvikbreen. Også på 1000 m. Samt NØ på Kjosbreen. Usikkert når dette løsnet. Velger notater da mange disse nå er flere dager gamle. Føreløpig lite eller ingen aktivitet av løssnø skred fra idag. Relativt kallt.

ObsID: 271110

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 13:20

1109 moh

Robertgange2 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Robertgange2

Skredhendelse

3. mai 14:21 Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Skred i østvendt heng ved ryggen opp til hamperokken. Uvisst når skredet gikk. Observert ved angitt tidspunkt på observasjon.

ObsID: 271122

Lyngen / Lyngen

Snø

03.05.2021 kl. 13:08

962 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Notater

Flakskred i Ø-heng. NA - utløst. Ca 70cm bruddkant som størst. Størrelse 1.5. Windslab. Verkar ha gått på tidligare Mfcr. Oklart hvist kantkorn ær till stede eller ikket. Dårlig

ObsID: 271141

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 12:24

832 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Overflatekant

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Sola har påvirka snøoverflaten i de fleste himmelretninger, så det er omtrent kun rett nordlig som har løs upåvirket overflate. Gjennombruddskare til topps i V-NV vendt. Generelt er skaren tynn og det ligger 1cm med overflatekant på toppen. Antar overflatekant smelter i sørvendte heng, men kanskje ikke i mer nordvendte. Generelt lite løs snø tilgjengelig for transport i lavere høyder, men antar høyereliggende flate områder kan ha løs snø på overflaten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes små kantkornaktige krystaller i overgangen fra gammelt til nytt snødekke, men jeg har ikke klart å finne at det bryter lett eller glatt på dagens tur. Ut fra det jeg har sett i dag ville jeg anta at det er «vanskelig å løse ut». Stedvis får man glatte brudd rett under gjennombruddsskaren, klarte ikke å se kant i dette, og antar skaren smelter igjen når sola står på, så tenker ikke dette er et problem. Været framover ser ut til å gi gode forhold for å danne mer kantkorn i overflaten, men tror ikke laget med små kantkorn over skare kommer til å vokse raskt. Over 30cm overliggende snø de fleste steder begrenser temperaturgradienten i laget vil jeg anta. Varslet faregrad er riktig Vanskelig å sette faregrad, det jeg har sett tyder på FG2. Og jeg tror «lokalt ustabile forhold», treffer bedre enn «generelt ustabile forhold». Men skredstørrelsen på det som har gått de siste dagene antyder jo FG3 så tenker det er ok for regionen som helhet. Det er jo også vanskelig å vite hvor de lokalt ustabile forholdene befinner seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Vanskelig å sette egenskaper på dette laget. For hele regionen er nok, lett å løse ut i få til noen heng fortsatt dekkende, men jeg mistenker at vi går mot en sakte stabilisering av dette laget.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst SØ, S, SV Vanskelig å skille våte løssnøskred fra i går og i dag, men ikke veldig mye aktivitet i sørsider enda. Vil anslå noen str.1 og få str.2

Snøprofil

1 cm F FCsf 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 20 cm 4F RG D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm K MFcr D Ingen glatte brudd her.

ObsID: 271083

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 11:45

1045 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Olivia@regobsTroms

Snødekke

Rim på hardt underlag Rinkrystaller observert på store deler av ryggen. Ikke blitt transportert med den kalde vinden i løpet av den tiden vi var der (11-12). Lå over en hard skare.

ObsID: 271136

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 11:43

989 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv
ObsID: 271074

Lyngen / Balsfjord

Snø

03.05.2021 kl. 11:36

1066 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin_S@obskorps

Skredhendelse

2. mai 19:36 3 - Store Skredet startet på 1066 moh og sluttet på 618 moh Stort skred på henriktinden, ser bare bruddkant. Antatt tidspunkt. Tenker det er del av pågående syklus

ObsID: 271073

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 10:00

622 moh

Victoria.r (Ukjent)

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 350 moh Påbegynnende kantkorndannelse opp på det gamle meltfreezelag og under den seineste snøen som komt i sist uke. Veldig små krystaller mindre enn 1 mm. Overliggende snø varierendes i hardhet. I vestvendte og NV forsenkninger og leformasjoner i var snøen ubunden, solpåvirket i sør. Hardere flak nærmere toppen. Kall og tørr snø fra 350 moh i Vest. Fremdeles vinter og lagdelt altså.

ObsID: 271189

Lyngen / Lyngen

Snø

03.05.2021 kl. 09:54

811 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP20@45cmQ1 Middels Brudd i kantkorn 3-4 cm over skarelag.

LBT@45cmQ1 Brudd i kantkorn 3-4 cm over skarelag

ObsID: 271046

Lyngen / Tromsø

Snø

03.05.2021 kl. 08:40

1076 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Usikkert tidspunkt, mulig solutløst søndag 02.05. Flakskred med begrenset forplantning sidevegs, men bruddkant nedover.

ObsID: 271043

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 21:48

921 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bedre bilde en den jeg lastet opp tidligere i dag

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NV Usikker på når det har løst ut men ser ut som det har gått naturlig i den pågående skredsyklusen

ObsID: 271000

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 270982

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270983

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 270984

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.05.2021 kl. 18:07

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270985

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 18:02

972 moh

EspenB (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenB Kommentar:  Rimkrystaller i øverste 2-3 cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenB Kommentar:  Rimkrystaller på toppen av nysnø ved normalruta til stormheimfjell.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller på snøoverflate

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag

Notater

Observasjon av toppen av snødekket

ObsID: 270980

Lyngen / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 17:00

1086 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  emma@nve Kommentar:  Vanskelig å se, men stor bruddkant i bolla. Sett fra veien. Ser ut til å være str.3 skred.

Skredhendelse

2. mai 17:00 S-vendt Skredet startet på 1052 moh og sluttet på 869 moh

ObsID: 270987

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 15:41

2 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK Kommentar:  Skred i renna som ligger i skygge her.

Skredhendelse

2. mai 04:41 Tørt flakskred 3 - Store N-vendt Skredet startet på 1127 moh og sluttet på 752 moh Fugledalsfjellet nordlig renne Skred troligvis inatt. Så ikke det igår.. . Kanskje på det nye kantkornlaget? Vanskelig å få bra bilde med mobil.

ObsID: 270965

Lyngen / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 14:30

947 moh

Christianmk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christianmk

Faretegn

Ferske skred Middels størrelse flakskred som kan se ut til å ha gått natt til søndag eller tidlig søndag morgen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra NV ↘

Skredhendelse

2. mai 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent S-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 835 moh Leområder

ObsID: 271003

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:25

944 moh

RichardFjellaksel (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  RichardFjellaksel Kommentar:  Observerte flere eldre flakskred i solvendte sider på tur opp som på bildet. På tur ned så vi flakskred bli utløst av sol.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Observerte flere tørre flakskred utløst av solpåvirkning rundt kl 11-12. I tillegg var det flere tørre flakskred som var utløst dagen før eller tidligere.

ObsID: 270990

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 12:18

1037 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ikke noe kant her
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Så en bruddkant fra veien i nordvest vent terreng. Øst for steinfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Bærende solskare på tørrsnø fra havet opp til ca 400 meter. Her ifra og oppover er det fortsatt tørr løssnø i overflaten. Synker inn ca 10 cm med skia men 30-40cm boot penetration. Er en stor temperatur gradient i snødekke men jeg har ikke observert noen faretegn eller indikasjon på et nytt svak lag av kantkorn per nå. Har heller ikke vært observert faretegn på dette i nordvest lyngen i går eller fredag av mine kollegaer som har vært på tur i område. Fokksnøen er godt bundet til mildværskare for øyeblikket. Eneste svaktlag som gir utslag på stabilitetstester er et lag av nedøyktet sprøhagel, men anser ikke dette laget som potent

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Meget fint vær i dag! Lite vind, sol og god stemning

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplever god stabilitet i snødekke nå og har ikke observert dette nyutviklet kantkorn. Nå er tydelig forskeller i snødekke i lyngen regionen. Unggå bratt terreng med sol instråling, men vær obs på at det kan finne ustabile fokksnø og kantkorn i snødekket. Det er spesielt lite observasjoner fra det terrenget som er bratt og høyt til fjells, sannsynligvis også der disse skred problemene er aktuelt Temperature gradient er på plass for videre utvikling av kantkorn og stabilisering av fokksnø. Varslet faregrad er for høy Er usikker på utbredelsen av dette kantkorn skredproblemet. Har ikke observert noe tegn til dette ennå i mitt hjørnet av regionen.

Tester

LBT@50cmQ2 Nedføyket sprøhagel

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV God stabilitet i fokksnøen, men fortsatt mulig å løse ut skred på dette lag i noen bratte heng

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Unngå bratte heng der sola står på. Er mye snø i terrenget som kan løsne i bratt terreng med sol instråling

Snøprofil

10 cm F PP D-M, 40 cm 4F/1F RG D-M, 0,5 cm 4F PPgp, 10 cm 1F RG/RGxf 1 mm D-M, 30 cm P-K MF -7,4 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm 210cm snødybde

ObsID: 270946

Lyngen / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:02

783 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tim Dassler Kommentar:  Overflatekantkorn i toppen av snødekket, PUK over skarelaget (1mm, kantkorn, oppbyggende)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tim Dassler Kommentar:  Små kantkorn over skarelaget
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Richard Fjellaksel Kommentar:  Små (1mm) påbegynt under utvikle kantkorn over skaret.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi observert både overflatekantkorn og nedsnødd overflatekantkorn. I tillegg er det en del fuktighet i sørvendte sider og fuktig snø under et smeltefryseskaret. Over dette skarelaget er det gunstig temperatur gradient for oppbyggende omvandling og vi observerte små (1mm) påbegynt underutvikla kantkorn. En bør følge med på utvikling av kantkornlagene. Pga temperaturforskjellene mellom dag/natt og kalde klare netter dannes det en del store kantkorn nært overflaten. Dette bør en følge med på for det vil kunne utgjøre et vedvarende svakt lag når dette laget snør ned. Følg også med på kantkornlaget rundt skaden dersom vi får videre høy temperaturgradient i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN16@30cmQ3 God

ECTN11@15cmQ3 God

LBT@30cmQ3

LBT@15cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Våte flakskred 3 - Store SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 600 moh Våte flakskred i sørlige sider

ObsID: 270957

Lyngen / Lyngen

Snø

02.05.2021 kl. 10:53

669 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3

Snøprofil

5 cm F PP D-M, 25 cm 4F/1F RG D-M, 1 cm 4F PPgp, 10 cm 1F RG/RGxf 1 mm D-M Ingen svak lag ennå, fikk kunn brudd på sprøhagel her på lbt. Ingen faretegn. Må se nøye med lupe for å se antydning til kant, 30 cm P-K MF -8,8 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm Rask profil, full obs med en til profil kommer senere. 240cm snødybde. Gravde bare ned til mildværs skare. Vått MF lengere ned under dette. Sterk temperatur gradient men ingen tydelig svak lag sv kantkorn. Ingen faretegn

ObsID: 270923

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:22

752 moh

Vidarn (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidarn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 3 m/s 50% skyer Skiftende bygevær.

Tester

ECTN18@35cmQ3 Middels

Snøprofil

5 cm 1F, 10 cm 4F, 16 cm 1F, 20 cm 4F, 10 cm K, 20 cm P, 35 cm K 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270893

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

960 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Tegning viser plass, ikke eksakt størelse
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Lenangstindane fra sør
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Mot tafeltind fra øst

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske skerd i N, Ø og S vente heng, noen strl.4

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 140cm nysnø på strupbreen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

Skredaktivitet

1. mai. 18-24 Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S Lite observert av vestvendt, så kann ikke si.

ObsID: 270991

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:30

752 moh

Victoria.r (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Victoria.r

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket var flere lag med forskjellige typer finkornet snø mer eller mindre løst fra Fist til 1 F. Ca 40 cm ned. Så et islag. Ok bindinger mellom lag. Fikk et brudd på skikt mellom 1f og 4f lag 35 cm ned ved test. Ingen forplantning på brudd som var Q3. Så de forskjellige lagene over isen var moderat stabile. Vi fant ikke noe kantkorn på dette islaget ved gravingen. Heller ikke drønn. Under islag ny runde finkornet så kjempehardt islag igjen.Sibservasjon fra Vidar. Ved hopp på nedre islag og veldig stor tilleggsbelastning fikk vi brudd q1. Men kunne ikke identifisere laget det brøt på som kantkorn... Så usikker. Men veldig reint brudd. Dette var da altså dypere ned i snødekket. på en dybde dypere enn 1 meter i dette heng og ikke mulig å påvirke. Kan være farlig det snødekket er tynnere ved stor tilleggsbelastning. Da går det stort...

ObsID: 270973

Lyngen / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

584 moh

Oysteine (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 35% skyer

Tester

ECTN15@25cmQ3 God 60cm ny snø på gammel smelt/frys

ObsID: 270839

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

648 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Sofiatind 1222 oppe til venstre. Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Bilde Frode Hansen, Lyngen Røde Kors

Ulykke/hendelse

To personer tatt av snøskred på vei opp Sofiatind. Løst ut fra nedre del av brattheng/rennformasjon. 8-10 andre (lokale og besøkende) kom etter. De larmet 113 og bidro i redningsarbeidet. Mer info i lenke Snø Personer omkommet Topptur https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/snoskred-i-lyngen-i-troms-1.15478781

Vær

Ikke nedbør 10% skyer Fra skyer under morgen til sterk solinstråling.

Notater

Før øvrig synes jeg dette er et av de mest overraskende skred som jeg har sett på flere år. Jeg har aldrig observert så stort skred i dette henget som oftest er crossloaded med resultat at skavler fra siden renser svake lag. Her observeres ofte turgåer i høysesong ta turen på fersk fokksnø da henget er litt konkavt og håller snøen ganske bra. Det vi nå har; et svagt lag som er dannet rekordsjapt under 1 m topplastet lett bundet fokksnø er veldig uvanlig. Det er også lett å tenke seg hvor fristende det må være når solen kommer tross at det bidrar å svekke svake lag. Jeg vekslet et par ord med de som kom etter. Deres plan var å satse på andre himmelretninger lenger in i dalen.

Skredhendelse

1. mai 13:25 Tørt flakskred 4 - Svært store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1060 moh og sluttet på 697 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Propageringsevnen over flere renner tilsier nytt svagt lag over den gamle gjenfrosne mildværspakken. Stort snøfall fra dagene før har samlet over en meter med snø i leheng. Mulig naturlig utløst da lag ble svekket av sol.

ObsID: 270840

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 14:48

705 moh

Turkite (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut

ObsID: 270819

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 12:10

672 moh

Khak (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På vei oppover hørte vi mange svake drønnelyder og en veldig stor i 666 moh

ObsID: 270826

Lyngen / Lyngen

Snø

01.05.2021 kl. 11:45

927 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Første gang jeg snur pga skredfare. Har gått over 200 ganger opp her og i dag var det dagen for å snu. På 700 moh var det setninger i snøen. På 850 begynte små felt å drønne. Vi snudde på 950 pga potent snø. Gravde i snøen med handa på ca 950 og fant både fasetterte krystaller, fukt mellom nysnøen og skara og noe fukt i overgangen.

ObsID: 270855

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

01.05.2021 kl. 03:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

1. mai 03:13 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 379 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 270749

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 18:27

365 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

30. apr 18:20 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 412 moh og sluttet på 354 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Skiløper tatt. Ingen personskade

ObsID: 270744

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:32

403 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo

Faretegn

Stort snøfall Mye nysnø kombinert med vind

ObsID: 270701

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 12:27

578 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Snø på vei mot leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Snødekke

Kraftig snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Stabil gammel smektemovandlet med variert mengde instabil fokksnø oppå.

Vær

-2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er kommet god del snø de siste dager sammen med vind på ca 8-10 m/s. Fokksnøen er dårligst stabilisert føreløpig og dårlig festet til skare. Skare laget går opp til over 1200 m i de fleste himmelrettinger. Det finnes leheng som har mer en 1 m nysnø nå. Begrenset med graving men det er ikke observert kanting av snøen over skare laget enda. Mindre risk för naturlig utløste skred imorn men store skred forventes kunne startes mange plasser med liten tileggsbelasning. Særlig på kuleformaskoner fra tregrense og oppover. I høyden blir det kanskje fortsatt vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@35cmQ3 SL av løssnø

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Snøprofil

35 cm 4F DF D, 35 cm K MF D

ObsID: 270735

Lyngen / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 11:52

504 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Har bygget seg opp småskavler i små leheng rundt forbi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye ubunden løssnø i skogen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Q1 flaten som ikke løsnet på selve testen, men etter bruk av spade i bakkant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Gost med snø tilgjengelig for transport

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet mye snø de siste to døgn. Opp mot 40cm ubunden løssnø enkelte steder i skogen. Over skoggrensa mer varierende med alt fra 30cm løsssnø i forsenkninger, vindpakkede myke flak, eller stedvis avblåst ned til gammel snø.

Vær

Snø -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger uten særlig oppgløtt, med noe vind. -2 grader ved bilen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Med siste dager snøfall som gir fersk og lettpåvirkelig fokksnø vil jeg si FG3 for regionen som helhet er riktig. Men tenker at propageringsevnen til fokksnøen kanskje er litt for dårlig til at skredene blir store i den delen av regionen der jeg var idag. I helgen blir det viktig å følge med på potensielt begynnende kantkorn mellom den fuktige eldre snøen og den nye tørre fokksnøen. Ikke store reaksjonen fra dette laget pr nå, men med stor temperaturgradient i snødekket og lave nattetemperaturer kan dette utvikle seg raskt. Varslet faregrad er riktig Se vurdering

Tester

ECTN3@5cmQ2 Middels Får lett brudd under øverste fokksnøflaket etter 3 slag, men det propagerer ikke. Også noe Q3 aktig kollaps/brudd andre steder i fokksnøen etter stor belastning. Ved bruk av spade i bakkant løsner det til Q1 brudd på begynnende kantkorn over den fuktige snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Lett å påvirke fokksnøen, selv om det ikke var særlig propagerende faretegn der jeg var idag. Lander derfor på middels store skred.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vel å merke dårlig sikt idag

Snøprofil

4 cm 1F RG D, 21 cm 4F DF D, 1 cm 1F RGxf Hele laget Lett begynnende kantkorn i overgang mellom ny tørr snø og eldre fuktigere snø., 5 cm 1F RG M, 20 cm P MF 2 mm M, 10 cm 4F MF 2 mm W, 35 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr, 40 cm P MF W -4,6 °C @ 2 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 15 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 25 cm, -0,1 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 55 cm, 0 °C @ 65 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm 260 cm snø totalt der jeg grov.

ObsID: 270709

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:48

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 270690

Lyngen / Lyngen

Snø

30.04.2021 kl. 11:36

306 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 8 m/s 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snöfall. Optimal vind for snötransport til leheng.

ObsID: 270688

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 11:19

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 11:18 Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 552 moh og sluttet på 277 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 29 sekunder.

ObsID: 270682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

30.04.2021 kl. 09:14

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

30. apr 09:13 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 674 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 270651

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org