Snøskredvarsel for Lyngen søndag 09.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag under nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag starter fortsatt med noe nedbør, men det gir seg utover dagen. I fjellet er det nå komplekse og varierende skredforhold. Noen steder vil ferske fokksnøflak ha lagt seg over overflatekant/rimlag som kan være svært lette å påvirke, andre steder har den nye snøen lagt seg over mer stabilt snødekke. Vær fortsatt oppmerksom på at det enkelte steder også kan være mulig å påvirke kantkornlaget lenger ned i snødekket. Flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store.
Over ca 200 moh har det lagt seg noe nysnø det siste døgnet. Før dette bar snøoverflaten under 400 moh preg av flere smelte-fryse-sykluser gjennom finværet den siste uken. I fjellet har sørvendte og vestvendte sider vært solpåvirket, mens det var tørrere og mer vinterlig snø før siste snøfall.
Overflatekant/rim kan nå være begravet under siste døgns fokksnø i enkelte heng. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket over det gamle skarelaget, som fortsatt er mulig å påvirke. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh. Disse ligger under solid skare og er svært vanskelige å påvirke. Unntaket kan være i nordvendt terreng, som ikke er påvirket av mildvær og sol.
Tidligere i uken er det observert kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
10 mm i døgnet, opp mot 17 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør nord i regionen

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

09.05.2021 kl. 12:58

586 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Våt snø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps

Vær

Snø 1,1 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skydekke ligger på ca 700 meter. Vært mest opphold i dag men tidvisnedbør. Snø fra 200 regn u fer dette

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN13@30cmQ2 God Ingenforplatningn i nysnøflakket. God stabilitet i FCxr laget

LBT@80cmQ1 FCxr opp på mildværs skare, glatt men ikke lett

LBT@30cmQ1 Nedføyket nysnø opp på skarelag

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Det har regnet på snødekke høyt tilfjells. Fra 200 og nedover er det helt gjennomvåt. Er ikke tørrsnø i overflatten før 500 meter men ennå her er det veldig fuktig den den nysnøen som har kommet i helga. Det fuktige nysnøflakket ligger oppå et solskare lag dannet i overflatten av det gamlesnødekket. Er tegn til det "nye" kanktkorn laget fra forrige helg over det gamle mildværs skare men observerte ingen tegn på instabilitet på dette laget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høyetempersturer og mye fuktig snø høyt tilfjells har ført til rask stabilisering av fokksnøen. Fortsette å unngå bratt terreng med fersk ladet fokksnø, spesielt høyt til fjells hvor det har vært tørrere snø og mere vindtransport. Kantkorn laget finns fortsatt i snødekket men det virker til å ha stabilisert seg ganske rask. Fortsatt usikker utbredelse og utvikling av dette laget. Mye nysnø i fjellet og lagdelling høyt i snødekket så kan forvente mye våte løssnøskred, evt også våtefkakskred de neste dagene om det blir varmt og sola skinner Varslet faregrad er riktig Fg3 var kanskje litt mye i nordvest lyngeni dag , men jeg kan forstå at det treffer bra på andre delere av regionen som Lavangsdalen/holmbuktura men jeg har ikke observert noe instabilitet som skulle peke til en FG3 i dag med forbehold at jeg har da ikke vært høyere en 700 meter idag pga dårlig sikt

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lavt skydekke og dårlig sikt. Men ingen skred aktivitet har vært observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snøprofil

30 cm 4F DF M-W, 1 cm K MFcr, 49 cm 1F/1F-P RG M, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm K MF -0,3 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 90 cm

ObsID: 271776

Lyngen / Lyngen

Snø

07.05.2021 kl. 14:10

507 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Nordvest lyngen sett fra ferga kl 11
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Breivikeidet sett fra ferga kl 11
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Du kan se i sporet hvordan veldig små variasjoner i himmelretning påvirker snøoverflaten fra Tørr(fuktig) ubunden snø til bærende skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  300 meter, sørvest vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ca 60cm ned til forrige mildværskare. Vått MF under dette
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bjørndalen sett fra veien. Bakken Begynner å smelte frem igjen
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  .5mm FCxr
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1,3 °C 3 m/s fra Ø ← 80% skyer Overskyet og flattlys. Var blåhimmel og sol over Breivikeidet når jeg kjørte fra Tromsø men det er grått over lyngen i dag. Vært på vei in

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN18@5cmQ3 God

LBT@57cmQ1 Glatt men ikke lett

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Storvariasjon i snø overflatten i forskjellige himmelretningers stort sett Smelteformer opp til 400. Om det er skare eller slush er avhengig av himmelretningen. Fra 400 og høyere er det fortsatt tørrsnø i nordsiden men er et 10cm tjukk bærende skarelag som ligger i overflaten i mere sørlig og vest vendt heng. Er ca 60cm fuktig RG som ligger på det gammel skare laget. Er god stabilisering av det nye KK laget som har dannet seg men det er fortsatt til stede.

Skredfarevurdering

2 Moderat Er vanskeligere å løse ut skred på det vedvarende svake laget men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til bitbreddenes i terrenget og utviklingen av dette laget. Om det løses ut kan det forventes skred. Er meldt nedbør og vind som kan lørdag som kan ytterligere belaste snødekket. Unngå skred terreng der dette svake laget kan være tilstede Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjørt fra Tromsø. Har sett litt tegn til gsmmel skredaktivitet i sørvent heng over Breivikeidet men ingen tegn på nytt skredaktivitet ellers og på tur

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Har ikke så mye observasjoner for å melde konkret om utbredelse. Har ikke observert faretegn på dette laget i nordvest lyngen men laget eller noe skredaktivitet siden lørdag men dette svake laget er observert i snødekke. Er trolig mere potent høyere til fjells, men jeg har ikke observert dette da jeg har bært mindre på tur en vanlig

Snøprofil

5 cm F DF M, 52 cm 4F-1F/1F-P RG M, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm M, 5 cm K MFpc, 10 cm P MF W -0,7 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm

ObsID: 271592

Lyngen / Tromsø

Snø

07.05.2021 kl. 11:20

944 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Overflatekant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Stor utbredelse av velutviklet overflatekant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Store krystaller rundt 5 mm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vanskelig å få gode bilder gjennom lupa.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Tydelig værskille øst/vest. Dette er tatt østover.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Foreløpig lite skyer og mye sol vestover.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Et par plussgrader ved bilen, rundt -3 på 950 moh. Skyet mer til i løpet av turen, og nå kommer noen små snøfjon. Litt økende vind, men foreløpig lite.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye overflatekant fra 800 moh og oppover.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Overflatekantkorn Tørr Over tregrensa på 300 moh er snødekket lite solpåvirket og over ca 500 moh er det fortsatt helt tørt her i denne N-NØ-vendte fjellsiden. Det begynner å dukke opp små overflatekantkorn fra ca 600 moh, men det er først fra rundt 800 moh de begynner å bli skikkelig store. Ligger overalt der jeg var i høyden i dag, også når jeg bikket en liten topp og terrenget ble en anelse sørvendt.

Tester

ECTX God Ingen brudd på ECT. Ved lett bruk av spaden i bakkant løsnet blokka på kantkornlaget under kompakt skarelag nede i snøpakken.

Skredfarevurdering

2 Moderat Med litt påfyll av nysnø og vind fra ulike retninger fremover vil det dannes små, ferske fokksnøflak. Størst bekymring ligger i om disse legger seg over kantkornene som er dannet i overflaten. Da vil det kunne bli svært lett å løse ut skred. I første omgang forhold for at overflatekant kan føyke ned. På lengre sikt, når det blir skikkelig vårvarme en gang, kan det bli problemer med kantkorn dypere i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så ingen skred som antas å være dagsferske, men det har gått mange str1-2 våte løssnøskred i solvendte brattheng på Breivikeidet denne uka.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Med vindøkning og litt nysnø kan dette bli et problem utover dagen, men trolig kommer det ikke nok nysnø til at det blir veldig utbredt foreløpig.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Antar at dette problemet fortsatt finnes selv om jeg ikke fant det i dag. Virker nå å ha relativt begrenset utbredelse og trolig også vanskeligere å påvirke.

Snøprofil

1 cm F FCsf 5 mm D, 5 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F-1F RG 1 mm D, 4 cm P-K MFcr D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm F FC 3 mm D, 50 cm 4F-1F MF/FC 2 mm/2 mm D, 5 cm F DH 4 mm D -3,1 °C @ 0 cm, -3,9 °C @ 1 cm, -5,3 °C @ 5 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt nær liten topp på 950 moh, svakt nv-vendt. Det nederste tykke laget med smelteformer består av en god blanding av avrunda korn og kantkorn. Men kantkorna er mest utvikla like under skarelaget/islaget og ved bakken. Klarte ikke å se kantkorn mellom det øverste skarelaget og den nyeste fokksnøen her.

ObsID: 271566

Lyngen / Lyngen

Snø

07.05.2021 kl. 08:35

645 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Stille fjord/trekk i dalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra Ø ← 60% skyer Stille på fjorden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

208 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 60 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Et par cm løs snø over mer vindpakket.

Tester

ECTX

LBT@48cmQ1 14 slag. 2mm svagt lag over skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes svake lag mellom skare og fokksnøen over 600 m. Denne har hatt en uke med stabilisering nå men man kan fortsatt unngå overganger mellom tynt og tykt og konvekser for å være på sikre siden. Middels stabilt men Q1 på LBT 650 m under fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, SV, V over 600 moh Fremst i områder uten skare. Ganske kallt føreløpig.

Snøprofil

4 cm F RGxf 0 mm D, 2 cm 1F RG, 6 cm 4F DFbk D, 36 cm 1F RG D, 0,2 cm F FC/FCxr 1 mm D Hele laget ECTX, LBT 14 Q1, 29 cm P+ MFpc D, 50 cm P- MFcl M -5,5 °C @ 3 cm, -3,5 °C @ 15 cm, -1,8 °C @ 33 cm, -1,6 °C @ 48 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 74 cm, -0,8 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271526

Lyngen / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 21:00

885 moh

Anders Stormo (Ukjent)

Notater

Gravde til bakken og sagde ut blokk på ca. 30x30 cm. Tydelig karftig skarelag på ca. 40 cm dybde og kraftig kantkornlag på ca. 70 cm. Børstet bort det løse pudderet på toppen. Kompresjonstest viste et overraskende og usynlig svakt lag på ca. 30 cm som spratt ut på 9. slag fra med underarmen. Etter 6 slag med hele armen kollapset det svake kantkornlaget i bunnen. Det lot seg ikke gjøre å identifisere kantkorn i det øverste svake laget men var muligens et tynt rimlag. Vi avbrøt å gå videre opp til hovedtoppen på Maritindan og kjørte heller ikke bratt ned.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

90 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm)

Snøprofil

Gravde til bakken og sagde ut blokk på ca. 30x30 cm. Tydelig karftig skarelag på ca. 40 cm dybde og kraftig kantkornlag på ca. 70 cm. Børstet bort det løse pudderet på toppen. Kompresjonstest viste et overraskende og usynlig svakt lag på ca. 30 cm som spratt ut på 9. slag fra med underarmen. Etter 6 slag med hele armen kollapset det svake kantkornlaget i bunnen. Det lot seg ikke gjøre å identifisere kantkorn i det øverste svake laget men var muligens et tynt rimlag. Vi avbrøt å gå videre opp til hovedtoppen på Maritindan og kjørte heller ikke bratt ned.

ObsID: 271612

Lyngen / Lyngen

Snø

06.05.2021 kl. 13:26

651 moh

Mikal@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikal@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikal@rkh-skredgruppe

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT@33cmQ1 5 svake slag

ObsID: 271442

Lyngen / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 11:04

506 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Tørrsnø med overflaterim på østlig retning
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  LBT på 380m
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Skavlbrekk og løssnøskred
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  LBT på 600m. Fuktig snødekke i solvendt helling
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  På 700m østvendt. Tørr snødekke

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s Nydelig vær helt vindstille på toppen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snødekket variere veldig, avhengig av høyde og himmelretning. Under 400m er snøen gjennomfuktet og våt på overflaten. Fra 400m og opp er snødekket fuktig i sørlig sektor med slush på overflaten og for øvrig der sola har tatt. I østlig og nordlig sektorer er snødekket fortsatt tørr med fokksnølag og skare og litt løssnø på toppen. Det er også overflaterim der sola ikke ta. Har gravd i mange høyde og forskjellig himmelretninger uten å finne kantkorn.

Tester

LBT Tok flere LBT tester i forskjellige høyder og himmelretninger uten å finne kantkorn eller ustabile skjikt

LBT@30cmQ2 Stabilitet er god. Brudd mellom fokksnø. På 380m

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for våteløssnøskred ved sol oppvarming Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 100 moh Flere plasser har skavlbrekk førte til våteløssnøskred

ObsID: 271453

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org