Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i nordvendte sider i høyden og bratte solvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og kraftig solinnstråling gjør at snøen smelter og det blir mye vann i snødekket. Trolig er det en lett gjenfrysning av snødekket i høyden på nattestid. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til de vedvarende svake lagene dypt i snødekket så kan det løsne skred av seg selv. Skred på dette laget kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Vær forsiktig hvis snødekket virker råttent, mettet av vann eller hvis det er skredaktivitet i bratte heng. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket til minst 1200 moh. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
Kantkornlag høyt i snødekket er i ferd med å avrundes og vil gradvis bli smelteomvandlet. I høyden finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket.
Mandag ble det observert et stort flakskred nord for Hamperokken.
Mandag ble det observert 2 store drønn på Tromsdalstinden.
4 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Perioder med stiv kuling først på dagen. Litt lavere temperatur mot kvelden. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

19.05.2021 kl. 21:12

869 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erä-Oula Kommentar:  Noe dager gamle bruddkant i skålen også. Nyeste skred lengste til venstre.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

19. mai 21:13 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 852 moh og sluttet på 100 moh Skål Stor skred. Hørte lyden fra hytta og så skredmassene når de ramlet ned fjellsiden.

ObsID: 273817

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

19.05.2021 kl. 15:49

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

19. mai 15:46 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 821 moh og sluttet på 128 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 125 sekunder.

ObsID: 273811

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

19.05.2021 kl. 15:21

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

19. mai 15:17 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 891 moh og sluttet på 168 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 125 sekunder.

ObsID: 273809

Lyngen / Tromsø

Snø

19.05.2021 kl. 03:25

991 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV Str. 2-3 flakskred fra Smalaktinden, ca. 900 - 1000 moh. Bruddet har gått dypt - stein er synlig i løsneområdet. Det kan se ut som at skredmassene har trigget nytt skred nedenfor. Det er en del stein i skredmassene, mulig skredet har blitt trigget av steinsprang. Det er muligens dette skredet som ble detektert i natt kl. 03.25 (med middels pålitelighet, slike skred har ikke automatisk skriving til Regobs).

ObsID: 273760

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2021 kl. 20:51

896 moh

Knutky (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Knutky

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store Noen bratte heng. V, NV. Over 900 moh Kan ha gått i løpet av de siste timene? (da jeg ikke så noe der tidligere i dag). Bred bruddkant!

ObsID: 273726

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2021 kl. 20:37

931 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin_s@obskorps

Notater

Har ringt inn til Politiet om skredet pga. skispor i området. De har allerede snakket med skiløper som har lagt sporene.

Skredhendelse

18. mai 20:40 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store V-vendt Skredet startet på 959 moh Flakskred på Tromsdalstinden vestside, ned mot Tromsdalen. Mulig str. 4 - svært stort. Usikkert tidspunkt, men trolig gått i kveld 18. mai. Steiner stikker frem i løsneområdet. Antar derfor at det har gått på kantkornlaget vi har hatt siden tidlig i vinter, enten ved bakken eller nært bakken (ikke på nyere kantkornlag fra april/mai). Mildvær rundt 18. april ga flakskredsyklus på antatt samme lag opp til ca. 900 moh. Det stemmer derfor bra om heng >ca. 900 moh. løsner på gammelt kantkornlag under mildværet siste dager. Skispor i nærheten (tilsynelatende inn og ut av skredområdet), kan derfor ikke utelukkes at skredet er fjernutløst.

ObsID: 273727

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

18.05.2021 kl. 19:38

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

18. mai 19:37 (+02:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 464 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 16 sekunder.

ObsID: 273722

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

18.05.2021 kl. 09:13

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

18. mai 09:12 (+02:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 737 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 52 sekunder.

ObsID: 273652

Lyngen / Tromsø

Snø

18.05.2021 kl. 08:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Notater

Martin@svv: klarer ikke finne hva som er dagsferske skredavsetninger. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Skredaktivitet

18. mai. 8-8 (+02:00) Ett (1) Ø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 18.05., kl. 08:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 39 sekunder.

ObsID: 273636

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

18.05.2021 kl. 08:05

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 273631

Lyngen / Tromsø

Snø

17.05.2021 kl. 20:11

49 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Skredhendelse

17. mai 19:30 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 888 moh og sluttet på 29 moh Storura Radar detektert skred

ObsID: 272588

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

17.05.2021 kl. 19:33

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

17. mai 19:30 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1029 moh og sluttet på 563 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 141 sekunder.

ObsID: 272586

Lyngen / Tromsø

Snø

17.05.2021 kl. 17:00

1039 moh

Samuel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Samuel

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: selvutløst stor flakskred med tydelig bruddkant

Skredfarevurdering

3 Betydelig betydelig i exponerte solheng

Vær

ohholdsvær, sol

Skredhendelse

17. mai 17:00 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1075 moh og sluttet på 788 moh 100 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng bruddkant høyde og bredde antatt. Antageligvis gikk skred på den gamle vedvarende svakt lag fra tidligere i vinter

ObsID: 273653

Lyngen / Tromsø

Snø

17.05.2021 kl. 16:40

1121 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Våt Snødekket er i ferd med å bli meget vått og fuktet nedover i snødekket helt opp mot 1238 moh for denne toppen. Kommer det regn vil fuktigheten trolig gå til bakken. Veldig mye snø for årstiden fra ca 300 moh.

Faretegn

Drønn i snøen Fikk to store drønn i snødekket når jeg gikk eget spor. På første drønn sank snøflate med noe cm på en stor flate. Trolig et svakt lag nede i snødekket. Første dag med varme i høyden.

Vær

10 °C 5 m/s fra NØ ↙ 5% skyer Oppholdsvær siste døgn, men stor temperaturstigning siste døgn i høyden. Siste periode har vært preget av kulde i høyden og isskare over 600 moh.

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Veldig mye skredaktivitet i dag også nordvendt. Mest små 1, men også 2. Mange små utløst av skiløpere i brattheng.

ObsID: 272600

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

17.05.2021 kl. 13:53

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

17. mai 13:47 (+02:00) Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 582 moh og sluttet på 334 moh Brattheng @ Pollfjellet - Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 307 sekunder.

ObsID: 272569

Lyngen / Tromsø

Snø

17.05.2021 kl. 13:21

718 moh

ADM (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen På flata, <20°hældning

Drøn i sneen

ObsID: 272573

Lyngen / Lyngen

Snø

16.05.2021 kl. 23:35

861 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Hunden hadde det varmt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Over 0 i natt på 1100.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Tilstrekkelig med skyer nå kl 23.40 til at det er lite utstråling. Kombinert med varmen i høyden nå og værvarslet for 17.mai gi god grunn for å holde seg nærmere kakefatet enn skredterreng.

Faretegn

Mye vann i snøen 20 cm med fuktig snø på 1000 moh midt på dagen i dag. De få naturlig utløste skredene i området var små. Lite vind i høyden.

ObsID: 272516

Lyngen / Balsfjord

Snø

16.05.2021 kl. 15:42

272 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

Laber nattefrost og høy temperatur ila dagen, sikkert opp mot 8-10 grader selv over 500m. Snø siden 26/6 M-VW i alle aspekter opp til 800m, var ikke høyere men blir ikke overrasket hvis det var W opp over 1000m+. Hyppig våt løs og sikkert noen skavlbrudd her og der. Virket som 26/4 MFcr klarte varmen godt fra 300møh og opp, bare nye snøen oppå som var myk og våt. Til tider drømmeslusj, men mye sugeføre i omløp og.

Notater

Privat tur, 100-800møh Ø-N-V

Vær

Varmt, mye sol men av og til overskya. I stort sett ingen vind, når sola gikk bak skyer tidvis noe fallvind eller lignende.

ObsID: 272497

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

16.05.2021 kl. 15:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

16. mai 15:02 (+02:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 538 moh og sluttet på 137 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 78 sekunder.

ObsID: 272490

Lyngen / Tromsø

Snø

16.05.2021 kl. 11:23

698 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Begynner å gå fra S nå. Str2, ser for meg at det er snøen siden siste uke i april. Fortsatt overskya, blir sikkert bedre trøkk der/når sola står på
ObsID: 272481

Lyngen / Tromsø

Snø

16.05.2021 kl. 10:48

442 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Begynner å gå vått løst nå på Stortinden, så virker som det er nok ekstre varme i dag for å sette fart på snøen til tross for at den allerede fått varme tidligere i helgen og uken.
ObsID: 272475

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org