Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mykje sol kan føre til våte skred, særleg laussnøskred, men også store flakskred. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og aukar utover dagen når snøen blir våtare som følgje av meir solinnstråling. Då kan det gå våte laussnøskred, enten naturleg eller at dei blir utløyst av skikøyrarar. Nokre få stadar kan det gå store til svært store flakskred om djuptliggande kantkornlag blir påverka. Vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller. Der snøen er frossen, er det stabilt.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og blir våt når det er sol, og frys om natta.
Snøen er likevel lagdelt, og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag. Dei gamle kantkornlaga har begynt å bli avrunda ein del stadar, men det har gått store til svært store skred på desse i starten av førre veke, t.d. på Tromsdalstind, Hamperokken og Holmbuktura.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-6 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-6 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2021 kl. 14:17

752 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Det har gått flakskred her, truleg på kantkornlag. Usikker på når, kanskje når det var mildt i starten av veka.

ObsID: 274165

Lyngen / Lyngen

Snø

23.05.2021 kl. 13:56

1262 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Snødekket er helt drenert og gjennfrosset fra 150moh til 1300moh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Zooma fra førrige bild
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Gådd til bunn, og propagert langt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Mengde som mest, mye avblåst.

Skredhendelse

20. mai 20:59 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 661 moh og sluttet på 588 moh 150 m bred bruddkant Brattheng Gådd i seste varme period, mest sansynlig torsdag eller fredag, uanset etter sistr regnvær (tirsdag). Tydlig at det er et gammelt vedvarende som gådd og i høyde unner det 800m som varslet. Burde lagt som skredaktivitet men trykte feil.

Skredfarevurdering

1 Liten smelt frys syklusen har generellt stabilisert snøpakken opp til 1300moh, og så langt det er frosset er det liten skredfare. Nor det varmner kan snødekket aktiveres igjen, men dreneringa etter regn siste tirsdag og gjennfrysning har had ei stabiliserende effekt. Varslet faregrad er for høy I dag nor det ikke blei varmt var det faregrad 1.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Drenert å gjennfrosset opp til 1300 Små mengder kantkorn i overflaten, ujevnt fordela over 1000 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖ 10% skyer Kalt vær, ingen oppvarmin av snøoverflaten pga kulde, vind og små skyer.

ObsID: 274187

Lyngen / Lyngen

Snø

22.05.2021 kl. 15:27

778 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  De små skreden er fra dagen før. Idag var allt hart gjennfrosset

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tykk skare fra 150 moh oppåver

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør Kaldt vær, kun korte perioder med sol og kall vind førte til at det var total gjennfrosset fra 150moh oppåver hele dahen, bortsett bratt sørvent som ble lit mykere da sola sto på.

ObsID: 274105

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org